Các nguồn lực chính (key resources) của một công ty cho phép nó tạo ra và cung cấp các đề xuất giá trị chính của nó. Các tài nguyên chính của công ty cũng cho phép bạn tiếp cận thị trường mục tiêu, và duy trì mối quan hệ khách hàng chất lượng để có thể kiếm được doanh thu.

Tùy thuộc vào đề xuất giá trị được xác định trong Khung mô hình kinh doanh của bạn, bạn sẽ cần yêu cầu nhiều tài nguyên về một số mặt nhất định hơn, và ít tài nguyên về một số mặt khác hơn. Ví dụ, một công ty sản xuất yêu cầu các tài sản vật chất về máy móc, cũng như nguồn lực tài chính. Ngược lại, đối với một công ty thiết kế sẽ đòi hỏi nhiều nguồn nhân lực và trí tuệ hơn.

Các tài nguyên chính có thể được sở hữu hoặc được cho thuê bởi doanh nghiệp, hoặc được mua lại từ các đối tác chính.

Đối với một công ty sản xuất một sản phẩm hoặc dịch vụ, nó cần tiếp cận các nguồn lực gồm vật lực, nguồn lực trí tuệ, nguồn nhân lực và nguồn lực tài chính.

Mô hình kinh doanh unsplash

Nguồn lực vật chất

Nguồn lực vật chất (Physical resources) thường thâm dụng vào nguồn vốn, và bao gồm những thứ như:

 • Tòa nhà
 • Xe cộ
 • Máy móc
 • Hệ thống điểm bán hàng
 • Mạng lưới phân phối

Các nhà bán lẻ lớn như Walmart và các cơ sở sản xuất chủ yếu hoạt động và phát triển dựa vào các nguồn lực vật chất.

Tài nguyên trí tuệ

Tài nguyên trí tuệ (Intellectual resources) bao gồm những thứ như:

 • Nhãn hiệu
 • Bằng sáng chế và bản quyền
 • Các kiến thức độc quyền
 • Quan hệ đối tác
 • Cơ sở dữ liệu khách hàng

Tài nguyên trí tuệ thường mất rất nhiều thời gian để phát triển. Một số công ty như Nike và Sony phụ thuộc rất nhiều vào thương hiệu của họ như một nguồn lực chính. Một số công ty, chẳng hạn như nhà sản xuất chip Intel và các công ty phần mềm như Microsoft lại dựa chủ yếu vào bằng sáng chế và bản quyền để thúc đẩy doanh thu. Các công ty khác như Walt Disney tạo ra một phần lớn doanh thu bằng cách cấp phép cho các nhân vật của mình cho các nhà sản xuất nội dung khác. Không giống như bản quyền hoặc bằng sáng chế, các kiến thức độc quyền bao gồm các bí mật thương mại không bao giờ hết hạn, chẳng hạn như công thức bí mật cho đậu nướng của Bush hay như 11 loại thảo mộc và gia vị của KFC. Các công ty như Dodge và Cummins đã tạo ra các mối quan hệ đối tác chất lượng như là nguồn lực chính của họ. Và cuối cùng, các công ty như Facebook có một cơ sở dữ liệu khách hàng khổng lồ, mà toàn bộ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận của họ đều dựa vào đó.

Nhân lực

Tất cả các doanh nghiệp đều cần nguồn nhân lực (human resource) ở một mức độ nào đó để có thể hoạt động được, nhưng nguồn nhân lực đặc biệt nổi bật và có giá trị trong các ngành cần đến tri thức và sự sáng tạo. Một công ty dược phẩm sẽ hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn nhân lực của mình, chẳng hạn như các nhà khoa học lành nghề và lực lượng bán hàng năng nổ.

Nguồn lực tài chính

Cuối cùng, một số mô hình kinh doanh phụ thuộc vào nguồn tài chính là chủ yếu. Ví dụ, các công ty điện thoại di động tài trợ cho việc mua điện thoại của người tiêu dùng trong suốt thời hạn diễn ra hợp đồng phụ thuộc rất nhiều vào các nguồn lực tài chính.

Khi xem xét đến các nguồn lực chính, bạn phải xem xét các đề xuất giá trị của bạn yêu cầu cần những nguồn lực chính nào.

 • Kênh phân phối của bạn yêu cầu những nguồn lực chính nào?
 • Những nguồn lực quan trọng nào mà quan hệ khách hàng của bạn yêu cầu đến?
 • Dòng doanh thu của bạn yêu cầu những nguồn lực chính nào?

Khi nói đến các nguồn tài nguyên chính của bạn, bạn có hình dung rõ ràng về mức độ mà sản phẩm của bạn phụ thuộc vào từng loại trong số bốn loại tài nguyên chính hay không?