Strategy

Vòng Đời Doanh Nghiệp: Giai Đoạn và Thách Thức

Trong quá trình phát triển của một doanh nghiệp nhỏ, một công ty sẽ trải qua các hàng…

Tran Dai Phat
Tháng Tám 4, 2023
Strategy

Tài Nguyên Chính và Mô Hình Kinh Doanh Của Bạn

Các nguồn lực chính (key resources) của một công ty cho phép nó tạo ra và cung cấp…

Tran Dai Phat
Tháng Tám 4, 2023
Strategy

Hệ sinh thái kinh doanh là gì?

Bài viết này sẽ đưa chúng ta trở lại những điều cơ bản: hệ sinh thái kinh doanh…

Pham Thi Lan
Tháng Tám 4, 2023
Strategy

Cách Trả Lời Email Chuyên Nghiệp (Kèm Ví Dụ)

Email là một trong những phương tiện chính để giao tiếp kinh doanh chuyên nghiệp. Nếu viết kém,…

Pham Thi Lan
Tháng Tám 4, 2023
Strategy