Chiến Lược Kinh Doanh - Business2Community VN-VN

Chiến Lược Kinh Doanh

Strategy trong kinh doanh. Các chiến lược, chiến dịch, kế hoạch, quản lý, điều hành doanh nghiệp, công việc hiệu quả nhất.

Vòng Đời Doanh Nghiệp: Giai Đoạn và Thách Thức

Trong quá trình phát triển của một doanh nghiệp nhỏ, một công ty sẽ trải qua các hàng loạt giai…

Nguyễn Quốc Thanh
Tháng Tám 4, 2023
Chiến Lược Kinh Doanh

Tài Nguyên Chính và Mô Hình Kinh Doanh Của Bạn

Các nguồn lực chính (key resources) của một công ty cho phép nó tạo ra và cung cấp các đề…

Nguyễn Quốc Thanh
Tháng Tám 4, 2023
Chiến Lược Kinh Doanh

Hệ sinh thái kinh doanh là gì?

Bài viết này sẽ đưa chúng ta trở lại những điều cơ bản: hệ sinh thái kinh doanh (hay Business…

Pham Thi Lan
Tháng Tám 4, 2023
Chiến Lược Kinh Doanh

Cách Trả Lời Email Chuyên Nghiệp (Kèm Ví Dụ)

Email là một trong những phương tiện chính để giao tiếp kinh doanh chuyên nghiệp. Nếu viết kém, bạn có…

Pham Thi Lan
Tháng Tám 4, 2023
Chiến Lược Kinh Doanh