Một dự án sinh thái mới trên blockchain, IMPT, đã thành công trong việc huy động được 3 triệu USD trong vòng 1 tuần để tiếp tục đạt được mục tiêu cải thiện cách quản lý các khoản tín dụng carbon (carbon credit). Trước đó, dự án IMPT đã huy động thành công được 500,000 USD chỉ trong 2 ngày.

Đưa các khoản tín dụng carbon vào blockchain dưới dạng NFT

Mục tiêu của IMPT là cải thiện đáng kể cách quản lý tín dụng carbon trên toàn cầu. Đội ngũ phát triển của dự án IMPT tin rằng họ có thể đạt được điều này bằng cách đưa chúng lên blockchain dưới dạng NFT. Với các khoản tín dụng carbon trên blockchain, toàn bộ quy trình giao dịch và mua lại chúng phải minh bạch và hiệu quả hơn nhiều.

Hệ thống tín dụng carbon hiện tại, với bản chất cũ kỹ và mang nặng tính quan liêu của nó, có nghĩa là nó chỉ khả thi đối với các công ty sử dụng. Với mô hình tín dụng carbon của IMPT, chúng có thể được sử dụng bởi cả cá nhân cũng như công ty trên toàn cầu. Toàn bộ quy trình có thể được tiến hành theo cách thức minh bạch và hiệu quả hơn nhiều.

Kiếm tín dụng carbon nhờ việc mua sắm có trách nhiệm

Dự án IMPT cũng tạo cơ hội cho các cá nhân kiếm được tín dụng carbon nhờ việc mua sắm có trách nhiệm. Nghĩa là khi họ mua sắm tại bất kỳ công ty nào trong số hơn 10,000 công ty khác nhau đạt điểm cao về các chỉ số ESG, họ sẽ kiếm được đồng coin IMPT dưới dạng phần thưởng hoàn tiền. Sau đó, họ có thể sử dụng coin IMPT này để kiếm các khoản tín dụng carbon dưới dạng NFT. Các tín dụng carbon sau đó có thể được bán cho người khác, hoặc chúng có thể được sử dụng.

Đây là lý do tại sao IMPT sẽ là một dự án quan trọng trong tương lai. Nhóm sẽ không chỉ tận dụng cuộc cách mạng xanh đang diễn ra trong lĩnh vực đầu tư được thúc đẩy rất nhiều bởi chính sách ESG, mà họ cũng sẽ cung cấp một bộ dịch vụ hoàn toàn mới giúp các cá nhân cũng như công ty có thể giới thiệu những ưu thế của họ.

Giai đoạn presale của dự án IMPT hiện đã huy động được 3 triệu USD

Giai đoạn presale của dự án IMPT hiện đã chạy được hơn một tuần. Và trong thời gian đó đã thành công rực rỡ với việc huy động được hơn 3 triệu USD trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn.

Những người muốn tham gia nên truy cập trang web IMPT, nơi họ có thể tham gia cùng dự án. Ngoài ra, những người muốn cập nhật các thông báo và thông tin phát triển của dự án, hãy truy cập nhóm Telegram của dự án IMPT.