Nguồn Nhân Lực - Business2Community VN-VN

Nguồn Nhân Lực

Nguồn nhân lực (Human Resources – HR) là gì? Chiến lược xây dựng nguồn nhân lực tốt nhất cho mô hình kinh doanh, doanh nghiệp. Cập nhật mới nhất về HR.

Cách trả lời câu hỏi: “Tại sao bạn tìm kiếm một công việc mới?”

Nhắc đến phỏng vấn xin việc, nhiều khả năng bạn sẽ bắt gặp câu hỏi “Tại sao bạn lại tìm…

Pham Thi Lan
Tháng Tám 4, 2023
Nguồn Nhân Lực

Cách Trả Lời Câu Hỏi “Động Lực Làm Việc Của Bạn” Khi Đi Phỏng Vấn Xin Việc

Chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn xin việc không phải là một điều dễ dàng, đặc biệt là làm…

Pham Thi Lan
Tháng Tám 4, 2023
Nguồn Nhân Lực

Tầm quan trọng của trình độ học vấn trong CV

Lịch sử học tập là một tài sản rất quan trọng đối với những người đang tìm việc làm, đặc…

Pham Thi Lan
Tháng Tám 4, 2023
Nguồn Nhân Lực

10 Mẹo Viết Mục Tiêu Nghề Nghiệp Trong CV – Kèm Ví Dụ

Phần mục tiêu nghề nghiệp khá quan trọng khi viết resume của riêng mình; tuyên bố này sẽ giúp bạn…

Pham Thi Lan
Tháng Tám 4, 2023
Nguồn Nhân Lực