Cộng đồng Doanh nghiệp 2 (“Trang web”) là một trang web thuộc sở hữu của Finixio, một tập đoàn của Vương quốc Anh. Bạn được mời gửi bài viết, đăng nhận xét, đăng ký để nhận nguồn cấp dữ liệu RSS và truy cập Trang web. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn xác nhận rõ ràng và đồng ý rằng mọi việc sử dụng Trang web sẽ tuân theo các Điều khoản Sử dụng này.

Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này, bạn không thể sử dụng Trang web. Trang web có quyền sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào và sẽ xuất bản các thông báo về các sửa đổi quan trọng theo quyết định riêng của mình. Bằng cách tiếp tục truy cập Trang web sau khi thông báo về những sửa đổi như vậy đã được công bố, bạn đồng ý rằng bạn sẽ bị ràng buộc bởi chúng.

Vi phạm

Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào trên Trang web vi phạm Điều khoản Sử dụng, vui lòng thông báo cho Trang web bằng cách gửi email đến hạn sử dụng AT business2community.com.

Sự kiện, ý kiến, phân tích hoặc dự đoán của chúng tôi có thể sai

Nội dung của Trang web chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin, thảo luận và giải trí chung. Một số nội dung không được kiểm duyệt bởi trang web và phản ánh ý kiến ​​cá nhân của người đăng. Bạn nên nghi ngờ về bất kỳ thông tin nào trên Trang web vì thông tin đó có thể gây khó chịu, có hại và / hoặc sai.

Không vi phạm quy tắc đăng hoặc nhận xét

Bạn chịu trách nhiệm về các bài đăng của chính mình và đồng ý truy cập và sử dụng Trang web với rủi ro của riêng bạn trên cơ sở nguyên trạng. Bài đăng của bạn phải trung thực và chính xác. Không đăng bài liên quan đến những điều sau:

Chứng khoán để bán, trao đổi hoặc trao đổi
Quấy rối, phỉ báng, đe dọa, đeo bám, bắt nạt hoặc vi phạm các quyền hợp pháp của người khác
Các hoạt động bất hợp pháp
Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc tuyên bố sai sự thật hoặc trình bày sai về mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức
Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở bí mật thương mại, nhãn hiệu và bản quyền thuộc bất kỳ loại nào
Ngôn ngữ hoặc hình ảnh tục tĩu, thô tục, cố chấp, căm thù hoặc xúc phạm chủng tộc
Quảng cáo thương mại
Cờ bạc, cuộc thi hoặc chuỗi thư
Vi phạm bất kỳ luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế hiện hành nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web. Điều này bao gồm các luật và quy định về chứng khoán.
Nhận xét tấn công cá nhân tác giả của một bài đăng.
Hơn nữa, bạn đồng ý rằng, nếu bên thứ ba tuyên bố rằng bất kỳ tài liệu nào bạn đã đóng góp cho Trang web là bất hợp pháp, bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc chứng minh rằng tài liệu đó tuân thủ tất cả các luật hiện hành.

Tiết lộ chính sách

Trang web có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào cần thiết để đáp ứng bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu của chính phủ. Trang web cũng có thể chỉnh sửa, từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ bài đăng nào theo quyết định riêng của Trang web. Trang web có quyền hạn chế quyền truy cập của bất kỳ người dùng nào mà Trang web cho rằng, theo quyết định riêng của mình, có hành vi không phù hợp, không chuyên nghiệp hoặc bất hợp pháp.

Trang web có quyền xóa nội dung, theo quyết định riêng của mình, vi phạm bất kỳ quy tắc nào được nêu trong tài liệu này mà Trang web nhận thức được, nhưng không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Nếu bạn bị xúc phạm bởi bất kỳ nội dung nào của Trang web, hãy ngừng sử dụng Trang web.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trang web bao gồm thông tin chưa được kiểm duyệt chứa ý kiến ​​cá nhân và các biểu hiện khác của những người đăng bài viết về nhiều chủ đề. Các mục nhập như vậy là ý kiến ​​của các tác giả cụ thể và không phải là tuyên bố về lời khuyên, ý kiến, hoặc thông tin của Trang web hoặc bất kỳ hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào liên quan đến Trang web.

Nội dung của Trang web cũng như các liên kết đến các trang web khác có trong đó đều không được kiểm duyệt, sàng lọc, phê duyệt, xem xét hoặc xác nhận thường xuyên bởi Trang web hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào liên quan đến Trang web.

Trang web và bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào trong đó được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp để sử dụng cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm.

Trang web không đảm bảo rằng Trang web sẽ hoạt động không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc Trang web không có vi rút hoặc các thành phần có hại khác. Việc sử dụng thông tin thu được từ hoặc thông qua Trang web là rủi ro của riêng bạn.

Trang web không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào bao gồm nhưng không giới hạn ở các khiếu nại về phỉ báng, lỗi, mất dữ liệu hoặc gián đoạn khả năng cung cấp dữ liệu phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web hoặc bất kỳ liên kết nào; vị trí của bạn trong nội dung trên Trang web; hoặc sự phụ thuộc của bạn vào thông tin thu được từ hoặc thông qua Trang web hoặc thông qua các liên kết có trên Trang web.

Trang web không phải là trung gian, nhà môi giới / đại lý, cố vấn đầu tư hoặc trao đổi và không cung cấp các dịch vụ như vậy.

Giấy phép

Để xem xét sự đồng ý của bạn với các Điều khoản Sử dụng này, Trang web cấp cho bạn giấy phép cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi để truy cập và sử dụng Trang web. Bạn chỉ có thể truy cập tài liệu trên Trang web cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Trách nhiệm xác định rằng việc sử dụng bất kỳ thông tin nào thu được từ Trang web là được phép thuộc về bạn.

Bằng cách đăng lên hoặc tham gia vào bất kỳ thông tin liên lạc nào trong Trang web, bạn đang cấp cho Trang web (hoặc bất kỳ người được chuyển nhượng nào) quyền và giấy phép vĩnh viễn, miễn phí bản quyền và không thể thu hồi để sử dụng, tái sản xuất, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, cấp phép phụ, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, chuyển giao và bán bất kỳ thông tin nào như vậy.

Lựa chọn Luật và Diễn đàn

Bạn đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này hoặc bất kỳ nội dung nào được đăng lên Trang web, bao gồm các bản sao và công bố của chúng, cho dù dựa trên hợp đồng, sai phạm, theo luật định hoặc luật khác, sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Hoa Kỳ, ngoại trừ xung đột quy định của pháp luật. Bạn đồng ý thêm với quyền tài phán cá nhân và địa điểm duy nhất tại các tòa án liên bang và tiểu bang đặt tại và phục vụ Pennsylvania như một diễn đàn pháp lý cho bất kỳ tranh chấp nào như vậy.

Chính sách Bản quyền

Căn cứ vào 17 USC. § 512 như được sửa đổi theo Tiêu đề II của Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (“DMCA”), Trang web đã thiết lập các thủ tục để nhận thông báo bằng văn bản về các vi phạm đã bị khiếu nại và xử lý các khiếu nại đó theo DMCA. Nếu bạn cho rằng bản quyền của mình đang bị vi phạm, vui lòng điền vào biểu mẫu Thông báo vi phạm bên dưới và gửi qua đường bưu điện đến Finixio.

Thông báo vi phạm chứa thông tin được yêu cầu về cơ bản tuân thủ các điều khoản về bến cảng an toàn của Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số, 17 USC. § 512 (c) (3) (A), với điều kiện là để có hiệu lực theo tiểu mục này, thông báo về hành vi vi phạm bị khiếu nại phải là một thông báo bằng văn bản được cung cấp cho đại lý được chỉ định của một nhà cung cấp dịch vụ bao gồm cơ bản những điều sau:

 • Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.
 • Nhận dạng tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm hoặc, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền được đề cập trong một thông báo, danh sách đại diện của các tác phẩm đó tại Trang web đó.
 • Nhận dạng tài liệu bị cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa hoặc quyền truy cập sẽ bị vô hiệu hóa và thông tin đủ hợp lý để cho phép nhà cung cấp dịch vụ xác định tài liệu đó.
 • Thông tin đủ hợp lý để cho phép nhà cung cấp dịch vụ liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại, và nếu có, địa chỉ thư điện tử để liên hệ với bên khiếu nại.
 • Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
 • Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và sẽ bị phạt nếu khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.
 • Thông báo từ chủ sở hữu bản quyền hoặc từ người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu bản quyền không tuân thủ về cơ bản các quy định ở trên sẽ không được coi là cung cấp kiến ​​thức thực tế hoặc nhận thức về các sự kiện hoặc hoàn cảnh mà từ đó hoạt động vi phạm là rõ ràng.

Vui lòng gửi cho Finixio một Thông báo Vi phạm riêng qua thư mỗi khi bạn muốn báo cáo các hành vi vi phạm bị cáo buộc.

Sử dụng trái phép

Việc sử dụng trái phép Trang web liên quan đến việc truyền tải e-mail không được yêu cầu, bao gồm cả việc truyền e-mail vi phạm chính sách này, có thể dẫn đến các hình phạt dân sự, hình sự hoặc hành chính đối với người gửi và những người hỗ trợ người gửi.

Sự bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ Trang web và bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào liên quan đến Trang web không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại, tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm cả phí pháp lý, do bạn vi phạm Điều khoản Sử dụng này, việc bạn sử dụng Trang web hoặc việc bạn sắp xếp bất kỳ nội dung nào trên Trang web, và hợp tác đầy đủ trong việc bảo vệ Trang web hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào liên quan đến Trang web chống lại bất kỳ khiếu nại nào như vậy.

Hội nhập

Các Điều khoản Sử dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Trang web và bất kỳ cá nhân hoặc bên nào liên quan đến Trang web liên quan đến chủ đề ở đây và thay thế bất kỳ và tất cả các thỏa thuận bằng miệng hoặc bằng văn bản trước đây hoặc đương thời.

Thông báo về Biểu mẫu Vi phạm

Finixio Ltd
Căn hộ 7, 2 Ferdinand Place
NW1 8EE
London, Vương quốc Anh

Ngày: ______________

Xin chào ngài:

Tôi, người ký tên dưới đây, CHỨNG NHẬN THEO PENALTY OF PERJURY rằng tôi là chủ sở hữu hoặc một đại lý được ủy quyền để hành động thay mặt cho chủ sở hữu của một số quyền sở hữu trí tuệ. Tên của chủ sở hữu đó là ___________________________________ (“Chủ sở hữu”).

Tôi thực sự tin rằng tài liệu được xác định bên dưới không được Chủ sở hữu, đại diện của chủ sở hữu hoặc luật pháp cho phép ở trên và do đó vi phạm quyền của Chủ sở hữu. Hãy nhanh chóng hành động để xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu hoặc các mặt hàng được cho là vi phạm.

Vị trí của tài liệu bị cáo buộc vi phạm:
____________________________________________

Mô tả về tài liệu vi phạm:
____________________________________________

Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn đã khiếu nại là bị vi phạm:
____________________________________________

Bạn có thể liên hệ với tôi tại:
Tên: ___________________________________
Tiêu đề: ____________________________________
Công ty: ________________________________
Địa chỉ đường phố: ____________________________
Thành bang: ________________________________
Zip: _____________________________________
ĐT: _____________________________________
Email: ___________________________________
Số fax: _____________________________________

Người đóng góp nội dung

Trang web xuất bản nội dung do người dùng đóng góp dưới dạng các bài đăng trên blog và nhận xét. Bằng cách cung cấp các bài đăng trên blog thông qua nguồn cấp dữ liệu RSS hoặc trực tiếp trên trang web, nhận xét hoặc nội dung khác cho trang web, những người đóng góp đồng ý với các điều kiện sử dụng sau:

 • Bằng cách đóng góp nội dung, cho dù bài đăng trên blog được đóng góp qua RSS, bài đăng trên blog được viết trực tiếp trên trang web hoặc nhận xét, người đóng góp đồng ý cấp cho FINIXIO bản quyền vĩnh viễn, không độc quyền đối với nội dung.
 • FINIXIO có quyền không xuất bản nội dung đóng góp theo quyết định của chúng tôi.
 • FINIXIO có quyền sắp xếp nội dung được cung cấp và đóng góp trực tiếp để xuất bản trên trang web của chúng tôi vào bất kỳ ngày hoặc giờ nào trong tương lai theo quyết định của chúng tôi.
 • FINIXIO sẽ luôn ghi nhận chính xác tất cả nội dung ở dạng đầy đủ hoặc khi được trích dẫn ở độ dài (theo nguyên tắc sử dụng hợp pháp) cho tác giả.
 • FINIXIO có quyền cung cấp tất cả nội dung được đóng góp qua RSS cho các bên thứ ba.
 • Tất cả nội dung được đóng góp có thể chứa dòng trích ngang của tác giả, tiểu sử ngắn gọn của tác giả và trong trường hợp tài liệu được cung cấp cho chúng tôi qua RSS từ blog của chính tác giả, liên kết quay lại bài đăng gốc ở chân trang của bài đăng đầy đủ.
 • Các tác giả đóng góp hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính độc đáo và chính xác của các bài dự thi của họ.
 • FINIXIO có quyền loại bỏ bất kỳ liên kết chia sẻ hoặc quảng cáo nào đi kèm với các bài viết đóng góp, đặc biệt là các liên kết liên kết. Điều này có thể bao gồm các liên kết RSS quay lại bài viết gốc vì chúng có thể được các công cụ tìm kiếm hiểu là các liên kết liên kết và có thể làm hỏng thẩm quyền của trang web của chúng tôi.
 • FINIXIO bảo lưu quyền đặt phông chữ và kiểu, điều chỉnh căn chỉnh hình ảnh và thay đổi bố cục bài đăng để đảm bảo rằng bài đăng tuân thủ kiểu trang web toàn cầu của chúng tôi.
 • Đôi khi, FINIXIO có thể cần hiển thị các phiên bản tóm tắt của nội dung được đóng góp. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi có thể chỉnh sửa bài viết ở dạng tóm tắt. Các bản tóm tắt như vậy sẽ luôn chứa một liên kết đến bài đăng đầy đủ và không thay đổi. Trong những trường hợp như vậy, FINIXIO sẽ luôn cố gắng duy trì ý nghĩa và mục đích ban đầu của nội dung.
 • FINIXIO có quyền chỉnh sửa tiêu đề bài đăng cho rõ ràng hoặc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (bao gồm từ khóa).
 • FINIXIO có quyền sửa lỗi chính tả và ngữ pháp.
 • FINIXIO có quyền xóa các liên kết ảnh không phải là liên kết đến ảnh nguồn gốc hoặc chủ sở hữu bản quyền.
 • FINIXIO có quyền chèn quảng cáo có liên quan vào và xung quanh nội dung.
 • FINIXIO có quyền lưu vào bộ nhớ cache các hình ảnh bài đăng và phân phát chúng từ CDN của chúng tôi.
 • Những người đóng góp không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường nào từ FINIXIO.
 • Việc đóng góp nội dung cho FINIXIO dưới bất kỳ hình thức nào không phải là một thỏa thuận của nhân viên.

Khách

 • Trừ khi được cho phép rõ ràng, bạn không được xuất bản hoặc tái tạo nội dung xuất hiện trên bất kỳ phần nào của trang web này.
 • Ý kiến ​​của người dùng và tác giả nội dung trên trang web này là của riêng họ, không phải của FINIXIO.
 • FINIXIO có quyền chặn hoặc xóa các bài đăng hoặc thông tin liên lạc bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi.
 • Một số liên kết trên trang này có thể liên kết đến các trang của bên thứ ba. FINIXIO không chịu trách nhiệm về nội dung trên các trang web đó.

Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật này điều chỉnh cách thức mà Finixio thu thập, sử dụng, duy trì và tiết lộ thông tin được thu thập từ người dùng (mỗi người, một “Người dùng”) của trang web http://www.business2community.com (“Trang web”). Chính sách bảo mật này áp dụng cho Trang web và tất cả các sản phẩm và dịch vụ do Finixio cung cấp.

Thông tin nhận dạng cá nhân
Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Người dùng theo nhiều cách khác nhau, bao gồm, nhưng không giới hạn, khi Người dùng truy cập trang web của chúng tôi, đăng ký trên trang web, đặt hàng, đăng ký nhận bản tin, trả lời khảo sát, điền vào biểu mẫu , và liên quan đến các hoạt động, dịch vụ, tính năng hoặc tài nguyên khác mà chúng tôi cung cấp trên Trang web của mình. Người dùng có thể được yêu cầu, nếu thích hợp, tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, thông tin thẻ tín dụng. Tuy nhiên, người dùng có thể truy cập Trang web của chúng tôi một cách ẩn danh. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Người dùng nếu họ tự nguyện gửi thông tin đó cho chúng tôi. Người dùng luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, ngoại trừ việc điều đó có thể ngăn họ tham gia vào các hoạt động liên quan đến Trang web nhất định.

Thông tin nhận dạng phi cá nhân
Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về Người dùng bất cứ khi nào họ tương tác với Trang web của chúng tôi. Thông tin nhận dạng phi cá nhân có thể bao gồm tên trình duyệt, loại máy tính và thông tin kỹ thuật về Người dùng có liên quan đến Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như hệ điều hành và các nhà cung cấp dịch vụ Internet được sử dụng và các thông tin tương tự khác.

Cookie của trình duyệt web
Trang web của chúng tôi có thể sử dụng “cookie” để nâng cao trải nghiệm của Người dùng. Trình duyệt web của người dùng đặt cookie trên ổ cứng của họ cho mục đích lưu trữ hồ sơ và đôi khi để theo dõi thông tin về chúng. Người dùng có thể chọn cài đặt trình duyệt web của họ để từ chối cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được gửi đi. Nếu họ làm như vậy, hãy lưu ý rằng một số phần của Trang web có thể không hoạt động bình thường.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được
Finixio thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng cho các mục đích sau:

 • Để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng
  Chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp để hiểu cách Người dùng của chúng tôi với tư cách là một nhóm sử dụng các dịch vụ và tài nguyên được cung cấp trên Trang web của chúng tôi.
 • Để cải thiện trang web của chúng tôi
  Chúng tôi liên tục cố gắng cải thiện các dịch vụ trang web của mình dựa trên thông tin và phản hồi mà chúng tôi nhận được từ bạn.
 • Để cải thiện dịch vụ khách hàng
  Thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu dịch vụ khách hàng và nhu cầu hỗ trợ của bạn.
 • Để xử lý các giao dịch
  Chúng tôi có thể sử dụng thông tin Người dùng cung cấp về bản thân khi đặt hàng chỉ để cung cấp dịch vụ cho đơn hàng đó. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này với các bên ngoài ngoại trừ trong phạm vi cần thiết để cung cấp dịch vụ.
 • Để quản lý nội dung, quảng cáo, khảo sát hoặc các tính năng khác của Trang web
  Để gửi cho Người dùng thông tin mà họ đã đồng ý nhận về các chủ đề mà chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ quan tâm.
 • Để gửi email định kỳ
  Địa chỉ email Người dùng cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, sẽ chỉ được sử dụng để gửi cho họ thông tin và cập nhật liên quan đến đơn đặt hàng của họ. Nó cũng có thể được sử dụng để trả lời các yêu cầu của họ, và / hoặc các yêu cầu hoặc câu hỏi khác. Nếu Người dùng quyết định chọn tham gia vào danh sách gửi thư của chúng tôi, họ sẽ nhận được email có thể bao gồm tin tức công ty, thông tin cập nhật, thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, v.v. Nếu bất kỳ lúc nào Người dùng muốn hủy đăng ký nhận email trong tương lai, chúng tôi sẽ bao gồm hướng dẫn hủy đăng ký ở cuối mỗi email hoặc Người dùng có thể liên hệ với chúng tôi qua Trang web của chúng tôi.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn
Chúng tôi áp dụng các biện pháp thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu thích hợp và các biện pháp bảo mật để bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên Trang web của bạn.

Trao đổi dữ liệu nhạy cảm và riêng tư giữa Trang web và Người dùng của Trang web diễn ra qua kênh liên lạc được bảo mật SSL và được mã hóa và bảo vệ bằng chữ ký số. Trang web của chúng tôi cũng tuân thủ các tiêu chuẩn về lỗ hổng bảo mật PCI để tạo ra một môi trường an toàn nhất có thể cho Người dùng.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn
Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của Người dùng cho người khác. Tuy nhiên, bằng cách tham gia các chương trình webcast hoặc sách trắng của chúng tôi, bạn đồng ý cho phép chia sẻ dữ liệu đăng ký của mình với nhà tài trợ. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học tổng hợp chung không được liên kết với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào liên quan đến khách truy cập và người dùng với các đối tác kinh doanh, chi nhánh và nhà quảng cáo đáng tin cậy của chúng tôi cho các mục đích nêu trên. Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi điều hành hoạt động kinh doanh và Trang web hoặc quản lý các hoạt động thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như gửi bản tin hoặc khảo sát. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba cho những mục đích hạn chế đó với điều kiện bạn đã cho phép chúng tôi. Bất chấp việc từ bỏ, trong trường hợp sáp nhập, tổ chức lại, mua lại, liên doanh, chuyển nhượng, chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc bán hoặc định đoạt tất cả hoặc về cơ bản tất cả lợi ích kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi, bao gồm cả liên quan đến bất kỳ vụ phá sản nào hoặc tương tự thủ tục tố tụng, chúng tôi có thể chuyển các quyền của chúng tôi trong thông tin của bạn cho người kế nhiệm của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo của bên thứ ba để phân phát quảng cáo và thu thập thông tin khi người dùng truy cập trang web của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng thông tin (không bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn) về việc bạn truy cập vào trang web này và các trang web khác để cung cấp quảng cáo trên trang web của chúng tôi, các trang web khác và các hình thức truyền thông khác về hàng hóa và dịch vụ mà bạn quan tâm bạn. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về thông lệ này và để biết lựa chọn của bạn về việc không sử dụng thông tin này bởi các công ty này, hãy xem https://thenai.org/opt-out/.

Trang web của bên thứ ba
Người dùng có thể tìm thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trên Trang web của chúng tôi liên kết đến các trang web và dịch vụ của các đối tác, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nhà tài trợ, người cấp phép và các bên thứ ba khác của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc các liên kết xuất hiện trên các trang web này và không chịu trách nhiệm về các hoạt động được thực hiện bởi các trang web được liên kết đến hoặc từ Trang web của chúng tôi. Ngoài ra, các trang web hoặc dịch vụ này, bao gồm cả nội dung và liên kết của chúng, có thể liên tục thay đổi. Các trang web và dịch vụ này có thể có chính sách bảo mật và chính sách dịch vụ khách hàng của riêng họ. Việc duyệt và tương tác trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm cả các trang web có liên kết đến Trang web của chúng tôi, phải tuân theo các điều khoản và chính sách riêng của trang web đó.

Các thay đổi đối với chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng này
Finixio có toàn quyền cập nhật chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào. Khi chúng tôi thực hiện, chúng tôi sẽ sửa lại ngày cập nhật ở cuối trang này. Chúng tôi khuyến khích Người dùng thường xuyên kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào để được cập nhật về cách chúng tôi đang giúp bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét chính sách bảo mật này theo định kỳ và nhận thức được các sửa đổi.

Việc bạn chấp nhận các điều khoản này
Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn có nghĩa là bạn chấp nhận chính sách và điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách và điều khoản sử dụng này, vui lòng không sử dụng Trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi đăng các thay đổi đối với chính sách & điều khoản sử dụng này sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Cập nhật lần cuối ngày 11 tháng 1 năm 2022