Brandviews / Qmarkets - Business2Community VN-VN

Brandviews / Qmarkets

Qmarkets là nhà cung cấp phần mềm Quản lý Ý tưởng & Đổi mới hàng đầu cho các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh và khu vực địa lý. Lấy cảm hứng từ triết lý “Trí tuệ của đám đông”, chúng tôi tạo ra giá trị cho các tổ chức bằng cách cho phép họ nhận ý tưởng từ nhân viên, đối tác hoặc khách hàng của mình. Điều này có thể được sử dụng để giải quyết rất nhiều thách thức kinh doanh khác nhau, từ đổi mới, cải tiến quy trình, đến NPD.

Lựa Chọn Chiến Lược Chuyển Đổi Số Phù Hợp Nhất Với Công Ty Của Bạn

Trong một câu chuyện về Sherlock Holmes, khi bác sĩ Watson nhận xét về một khách hàng và về sự…

Pham Thi Lan
Tháng Mười Một 10, 2023
Brandviews / Qmarkets