Chúng tôi hiện không chấp nhận đơn đăng ký từ những người đóng góp mới.

Chúng tôi tự hào rằng một số bộ óc sáng giá nhất trong ngành chia sẻ khả năng lãnh đạo tư tưởng và kiến thức chuyên môn của họ với khán giả của chúng tôi. Các đối tác này cung cấp thông tin chi tiết có giá trị từ cả quan điểm doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C) và doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), giúp chúng tôi tạo ra trải nghiệm “kinh doanh với cộng đồng” thực sự.

Các ứng dụng của chúng tôi tạm thời bị đóng.

Chúng tôi sẽ cập nhật lại trang này khi họ mở lại.

Xin lưu ý rằng chúng tôi hiện đang nhận được một lượng lớn yêu cầu mới mỗi ngày. Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của bạn vì chúng tôi xử lý những yêu cầu này nhanh nhất có thể, theo thứ tự nhận được.

Xin lưu ý: Việc chấp nhận chương trình cộng tác viên của chúng tôi và việc xuất bản nội dung đóng góp là theo quyết định riêng của Cộng đồng Doanh nghiệp 2.