Business2Community เป็นเว็บไซต์ของ Clickout Media ซึ่งเป็นบริษัทในสหราชอาณาจักร คุณได้รับเชิญให้ส่งบทความ แสดงความคิดเห็น ลงทะเบียนเพื่อรับฟีด RSS และเยี่ยมชมไซต์ โดยการใช้ไซต์ คุณรับทราบและตกลงโดยชัดแจ้งว่าการใช้ไซต์จะเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถใช้ไซต์ได้ ไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ และจะเผยแพร่การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการแก้ไขเนื้อหาตามดุลยพินิจของไซต์แต่เพียงผู้เดียว การเข้าใช้ไซต์ต่อไปหลังจากที่ได้เผยแพร่คำบอกกล่าวของการแก้ไขดังกล่าวแล้ว แสดงว่าคุณยอมรับข้อตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การละเมิด

หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน โปรดแจ้งเว็บไซต์โดยส่งอีเมลไปที่ข้อผูกมัด AT business2community.com

ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น การวิเคราะห์ หรือการคาดการณ์ของเราอาจไม่ถูกต้อง

เนื้อหาของไซต์มีขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไป การอภิปราย และเพื่อความบันเทิงเท่านั้น เนื้อหาบางส่วนไม่ได้รับการตรวจสอบโดยไซต์และสะท้อนถึงความคิดเห็นส่วนตัวของผู้โพสต์ คุณควรสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์เนื่องจากข้อมูลอาจเป็นที่น่ารังเกียจ เป็นอันตราย และ/หรือไม่ถูกต้อง

อย่าละเมิดกฎการโพสต์หรือแสดงความคิดเห็น

คุณต้องรับผิดชอบต่อการโพสต์ของคุณเองและตกลงที่จะเข้าถึงและใช้ไซต์โดยยอมรับความเสี่ยงของคุณเองตามที่เป็นอยู่ โพสต์ของคุณควรเป็นความจริงและถูกต้อง ห้ามโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้:

 • หลักทรัพย์เพื่อขาย แลกเปลี่ยน หรือแลกเปลี่ยน
 • การล่วงละเมิด หมิ่นประมาท การข่มขู่ การสะกดรอยตาม การกลั่นแกล้ง หรือการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่น
 • กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
 • การแอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือกล่าวเท็จหรือบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคล
 • การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ทุกประเภท
 • ภาษาหรือรูปภาพลามก หยาบคาย คลั่งไคล้ เกลียดชัง หรือเหยียดเชื้อชาติ
 • โฆษณาเชิงพาณิชย์
 • การพนัน การแข่งขัน หรือจดหมายลูกโซ
 • การละเมิดกฎหมายท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์ของคุณ ซึ่งรวมถึงกฎหมายและข้อบังคับด้านหลักทรัพย์
 • ความคิดเห็นส่วนตัวโจมตีผู้เขียนโพสต์

นอกจากนี้ คุณตกลงว่า หากบุคคลภายนอกอ้างว่าเนื้อหาใดๆ ที่คุณให้ไว้กับไซต์นี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คุณจะต้องแบกรับภาระทั้งหมดในการระบุว่าเนื้อหานั้นสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

ไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐบาล ไซต์อาจแก้ไข ปฏิเสธที่จะโพสต์ หรือลบการโพสต์ใด ๆ ตามดุลยพินิจของไซต์ ไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการเข้าถึงโดยผู้ใช้ใดๆ ที่ไซต์เชื่อว่าใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว มีส่วนร่วมในการกระทำที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นมืออาชีพ หรือผิดกฎหมาย

ไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาที่ละเมิดกฎที่กำหนดไว้ในที่นี้ซึ่งอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว หากคุณรู้สึกไม่พอใจกับเนื้อหาใด ๆ ของไซต์ ให้หยุดใช้ไซต์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ไซต์นี้รวมข้อมูลที่ไม่มีการกลั่นกรองซึ่งมีความคิดเห็นส่วนตัวและการแสดงออกอื่น ๆ ของบุคคลที่โพสต์ข้อความในหัวข้อที่หลากหลาย รายการดังกล่าวเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเฉพาะและไม่ใช่คำแนะนำ ความเห็น หรือข้อมูลของไซต์หรือบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือที่เกี่ยวข้องกับไซต์

เนื้อหาของไซต์หรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่อยู่ในนั้นไม่ได้รับการกลั่นกรอง กลั่นกรอง อนุมัติ ตรวจสอบหรือรับรองโดยไซต์หรือบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์

ไซต์และข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ในที่นี้มีให้ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิด

ไซต์ไม่รับประกันว่าไซต์จะทำงานในลักษณะที่ไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือไซต์นั้นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ การใช้ข้อมูลที่ได้รับจากหรือผ่านไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องการหมิ่นประมาท ข้อผิดพลาด การสูญหายของข้อมูล หรือการหยุดชะงักของข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือลิงก์ใดๆ ไปยังตำแหน่งเนื้อหาของคุณบนเว็บไซต์; หรือขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากหรือผ่านไซต์หรือผ่านลิงก์ที่มีอยู่ในไซต์

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่ตัวกลาง นายหน้า/ตัวแทนจำหน่าย ที่ปรึกษาการลงทุน หรือการแลกเปลี่ยน และไม่ได้ให้บริการดังกล่าว

ใบอนุญาต

ในการพิจารณาข้อตกลงของคุณต่อข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ไซต์ให้สิทธิ์การใช้งานส่วนบุคคล ไม่จำกัดเฉพาะ ไม่สามารถโอนถ่ายได้ และเพิกถอนได้ เพื่อเข้าถึงและใช้ไซต์ คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาบนไซต์ได้เฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ภาระในการพิจารณาว่าการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์นั้นเป็นสิทธิ์ของคุณ

โดยการโพสต์หรือมีส่วนร่วมในการสื่อสารใดๆ ภายในไซต์ แสดงว่าคุณกำลังให้สิทธิ์และใบอนุญาตแก่ไซต์ (หรือผู้รับโอนสิทธิ์ใดๆ ของไซต์) ตลอดไป ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และไม่สามารถเพิกถอนได้ในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ดัดแปลง เผยแพร่ แปล แจกจ่าย ส่งต่อ แสดงต่อสาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ อนุญาตช่วง สร้างงานลอกเลียนแบบจาก โอน และขายข้อมูลดังกล่าว

ทางเลือกของกฎหมายและเวทีสนทนา

คุณตกลงว่าข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ รวมถึงสำเนาและการเผยแพร่ซ้ำ ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การละเมิด กฎหมาย หรือกฎหมายอื่น ๆ จะอยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา ยกเว้น ความขัดแย้งของบทบัญญัติของกฎหมาย คุณยินยอมเพิ่มเติมต่อเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลและสถานที่เฉพาะในศาลรัฐบาลกลางและศาลของรัฐที่ตั้งอยู่ในและให้บริการเพนซิลเวเนียเป็นเวทีทางกฎหมายสำหรับข้อพิพาทดังกล่าว

นโยบายลิขสิทธิ์

ตาม 17 USC § 512 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยหัวข้อ II ของ Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) ไซต์ได้กำหนดขั้นตอนในการรับการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการละเมิดที่อ้างสิทธิ์ และเพื่อดำเนินการเรียกร้องดังกล่าวตาม DMCA หากคุณเชื่อว่าลิขสิทธิ์ของคุณถูกละเมิด โปรดกรอกแบบฟอร์มแจ้งการละเมิดด้านล่างและส่งไปที่ Clickout Media ทางไปรษณีย์

หนังสือแจ้งการละเมิดมีข้อมูลที่ร้องขอซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูลของ Digital Millennium Copyright Act, 17 USC § 512(c)(3)(A) โดยจะมีผลบังคับภายใต้ส่วนย่อยนี้ การแจ้งการละเมิดที่อ้างสิทธิ์จะต้องเป็นการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรที่ส่งไปยังตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของผู้ให้บริการที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้:

 • ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิพิเศษที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิด
  การระบุงานที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งอ้างว่าถูกละเมิด หรือหากงานที่มีลิขสิทธิ์หลายรายการได้รับการคุ้มครองโดยการแจ้งเตือนครั้งเดียว ให้ระบุรายการตัวแทนของงานดังกล่าวที่ไซต์นั้น
 • การระบุเนื้อหาที่อ้างว่าละเมิดหรือเป็นเรื่องของกิจกรรมที่ละเมิดและจะต้องถูกลบออกหรือการเข้าถึงที่จะปิดการใช้งาน และข้อมูลเพียงพอที่สมเหตุสมผลเพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถค้นหาเนื้อหาได้
 • ข้อมูลที่เพียงพอตามสมควรเพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถติดต่อฝ่ายที่ร้องเรียนได้ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถติดต่อฝ่ายที่ร้องเรียนได้ (หากมี)
 • คำแถลงว่าฝ่ายที่ร้องเรียนมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาในลักษณะที่ร้องเรียนไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย
  คำชี้แจงว่าข้อมูลในการแจ้งเตือนนั้นถูกต้องและอยู่ภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าฝ่ายที่ร้องเรียนได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิพิเศษที่ถู
 • กล่าวหาว่าถูกละเมิด
 • การแจ้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือจากบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นอย่างเป็นสาระสำคัญ จะไม่ถือว่าเป็นการให้ความรู้จริงหรือการรับรู้ถึงข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ที่กิจกรรมการละเมิดปรากฏชัด

โปรดส่งหนังสือแจ้งการละเมิดแยกต่างหากไปยัง Clickout Media ทุกครั้งที่คุณต้องการรายงานการกระทำที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด

การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

การใช้ไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงการส่งอีเมลที่ละเมิดนโยบายนี้อาจส่งผลให้ผู้ส่งและผู้ที่ช่วยเหลือผู้ส่งได้รับโทษทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องไซต์และบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับไซต์ใด ๆ จากการเรียกร้องความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายซึ่งเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้การใช้งานไซต์หรือตำแหน่งเนื้อหาใด ๆ ของคุณ บนไซต์และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการป้องกันไซต์หรือบุคคลในเครือไซต์หรือนิติบุคคลใด ๆ จากการเรียกร้องดังกล่าว

บูรณาการ

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและไซต์และบุคคลหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับไซต์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในที่นี้และแทนที่ข้อตกลงด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรใด ๆ ก่อนหน้านี้หรือพร้อมกันทั้งหมด

แบบฟอร์มแจ้งการละเมิด

Clickout Media Ltd
แฟลต 7, 2 เฟอร์ดินานด์เพลส
NW1 8EE
ลอนดอน สหราชอาณาจักร

วันที่: ______________

ท่านที่รัก:

ฉัน ผู้ลงนามข้างท้าย รับรองภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จว่าฉันเป็นเจ้าของหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาบางอย่าง ชื่อของเจ้าของดังกล่าวคือ ___________________________________ (“เจ้าของ”)

ฉันมีความเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าเนื้อหาที่ระบุด้านล่างไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลข้างต้น ตัวแทน หรือกฎหมายดังกล่าว จึงเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเจ้าของที่พัก โปรดดำเนินการทันทีเพื่อลบหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาหรือรายการที่อ้างว่าละเมิด

ตำแหน่งของเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด:
__________________________________________________________

คำอธิบายของเนื้อหาที่ละเมิด:
__________________________________________________________

คำอธิบายของงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด:
__________________________________________________________

คุณสามารถติดต่อฉันได้ที่:
ชื่อ: ___________________________________
ชื่อ: ____________________________________
บริษัท: ________________________________
ที่อยู่ถนน: ____________________________
รัฐเมือง: ________________________________
รหัสไปรษณีย์: _____________________________________
โทร.: _____________________________________
อีเมล: ___________________________________
แฟกซ์: _____________________________________

ผู้ร่วมให้ข้อมูล

เว็บไซต์เผยแพร่เนื้อหาที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมในรูปแบบของโพสต์บล็อกและความคิดเห็น โดยการให้บล็อกโพสต์ผ่านทางฟีด RSS หรือโดยตรงบนไซต์ ความคิดเห็นหรือเนื้อหาอื่น ๆ ไปยังไซต์ ผู้ร่วมให้ข้อมูลตกลงตามเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้:

  • โดยการสนับสนุนเนื้อหา ไม่ว่าโพสต์ในบล็อกจะสนับสนุนผ่าน RSS บล็อกโพสต์ที่เขียนโดยตรงบนไซต์ หรือความคิดเห็น ผู้ร่วมให้ข้อมูลตกลงที่จะให้ Clickout Media เป็นลิขสิทธิ์ถาวรที่ไม่ผูกขาดกับเนื้อหา
  • Clickout Media ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เผยแพร่เนื้อหาที่มีส่วนร่วมตามดุลยพินิจของเรา
  • Clickout Media ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดกำหนดการเนื้อหาที่เผยแพร่และสนับสนุนโดยตรงสำหรับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเราในวันที่หรือเวลาในอนาคตตามดุลยพินิจของเรา
  • Clickout Media จะระบุแหล่งที่มาของเนื้อหาทั้งหมดอย่างถูกต้องเสมอหรือเมื่อตัดตอนมา (ตามแนวทางการใช้งานที่เหมาะสม) ถึงผู้เขียน
  • Clickout Media ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่เนื้อหาที่มีส่วนร่วมทั้งหมดผ่าน RSS ไปยังบุคคลที่สาม
  • เนื้อหาที่มีส่วนร่วมทั้งหมดอาจมีทางสายย่อยของผู้เขียน ชีวประวัติโดยย่อของผู้เขียน และในกรณีของเนื้อหาที่ส่งให้เราผ่านทาง RSS จากบล็อกของผู้เขียนเอง ลิงก์กลับไปที่โพสต์ต้นฉบับในส่วนท้ายของโพสต์แบบเต็ม
  • ผู้เขียนที่ร่วมให้ข้อมูลจะต้องรับผิดชอบต่อความเป็นต้นฉบับและความถูกต้องของผลงานที่ส่งเข้ามา
  • Clickout Media ขอสงวนสิทธิ์ในการลบลิงก์การแชร์หรือโฆษณาที่มาพร้อมกับโพสต์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะลิงก์ในเครือ ซึ่งอาจรวมถึงลิงก์ RSS ที่กลับไปยังบทความต้นฉบับ เนื่องจากอาจถูกตีความว่าเป็นลิงก์ในเครือโดยเครื่องมือค้นหา และอาจสร้างความเสียหายต่ออำนาจของไซต์ของเรา
  • Clickout Media ขอสงวนสิทธิ์ในการตั้งค่าแบบอักษรและรูปแบบ ปรับการจัดแนวรูปภาพ และเปลี่ยนแปลงรูปแบบโพสต์เพื่อให้แน่ใจว่าโพสต์สอดคล้องกับสไตล์ไซต์ทั่วโลกของเรา
  • ในบางครั้ง Clickout Media อาจต้องแสดงเวอร์ชันสรุปของเนื้อหาที่สนับสนุน ในกรณีดังกล่าว เราอาจแก้ไขโพสต์ในรูปแบบสรุป ข้อมูลสรุปดังกล่าวจะมีลิงก์ไปยังโพสต์ฉบับเต็มและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ในสถานการณ์เช่นนี้ Clickout Media จะพยายามรักษาความหมายและเจตนาดั้งเดิมของเนื้อหาอยู่เสมอ
  • Clickout Media ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขพาดหัวของโพสต์เพื่อความชัดเจนหรือการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหา (การรวมคำหลัก)
  • Clickout Media ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขตัวสะกดและไวยากรณ์
  • Clickout Media ขอสงวนสิทธิ์ในการลบลิงก์รูปภาพที่ไม่ใช่ลิงก์ไปยังรูปภาพต้นฉบับหรือเจ้าของลิขสิทธิ์
  • Clickout Media ขอสงวนสิทธิ์ในการแทรกโฆษณาที่เกี่ยวข้องในและรอบๆ เนื้อหา
  • Clickout Media ขอสงวนสิทธิ์ในการแคชรูปภาพที่โพสต์และให้บริการจาก CDN ของเรา
  • ผู้ร่วมให้ข้อมูลไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยใดๆ จาก Clickout Media
  • การสนับสนุนเนื้อหาให้กับ Clickout Media ไม่ได้ก่อให้เกิดข้อตกลงพนักงานแต่อย่างใด

ผู้เข้าชม

 • เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง คุณไม่สามารถเผยแพร่หรือทำซ้ำเนื้อหาที่ปรากฏในส่วนใด ๆ ของไซต์นี้
 • ความคิดเห็นที่แสดงโดยผู้ใช้และผู้เขียนเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เป็นความคิดเห็นของพวกเขาแต่เพียงผู้เดียว ไม่ใช่ของ Clickout Media
 • Clickout Media ขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกหรือลบการโพสต์หรือการสื่อสารได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเรา
 • ลิงก์บางส่วนในไซต์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังไซต์ของบุคคลที่สาม Clickout Media จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์เหล่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ควบคุมลักษณะที่ Clickout Media รวบรวม ใช้ รักษา และเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ใช้ (แต่ละคนเรียกว่า “ผู้ใช้”) ของ http://www.business2community.com เว็บไซต์ (“ไซต์”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับไซต์และผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่นำเสนอโดย Clickout Media

ข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคล
เราอาจรวบรวมข้อมูลระบุตัวบุคคลจากผู้ใช้ได้หลายวิธี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ สั่งซื้อ สมัครรับจดหมายข่าว ตอบแบบสำรวจ กรอกแบบฟอร์ม และในการเชื่อมต่อกับกิจกรรม บริการ คุณลักษณะหรือทรัพยากรอื่น ๆ ที่เราจัดให้มีขึ้นบนไซต์ของเรา ผู้ใช้อาจถูกถามถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบัตรเครดิต ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้อาจเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยไม่เปิดเผยตัวตน เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคลจากผู้ใช้เฉพาะในกรณีที่พวกเขาสมัครใจส่งข้อมูลดังกล่าวให้เรา ผู้ใช้สามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลระบุตัวบุคคลได้เสมอ ยกเว้นว่าอาจป้องกันไม่ให้พวกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไซต์บางอย่าง

ข้อมูลระบุตัวตนที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจรวบรวมข้อมูลการระบุตัวตนที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อใดก็ตามที่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลระบุตัวตนที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึงชื่อเบราว์เซอร์ ประเภทของคอมพิวเตอร์และข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับผู้ใช้ วิธีการเชื่อมต่อกับไซต์ของเรา เช่น ระบบปฏิบัติการและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้และข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกัน

คุกกี้เว็บเบราว์เซอร์
เว็บไซต์ของเราอาจใช้ “คุกกี้” เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ เว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้วางคุกกี้ไว้ในฮาร์ดไดรฟ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึกและบางครั้งเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ ผู้ใช้อาจเลือกตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้หรือเตือนคุณเมื่อมีการส่งคุกกี้ หากทำเช่นนั้น โปรดทราบว่าบางส่วนของเว็บไซต์อาจทำงานไม่ถูกต้อง

วิธีที่เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
Clickout Media รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ผู้ใช้
  เราอาจใช้ข้อมูลโดยรวมเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ใช้ของเราเป็นกลุ่มใช้บริการและทรัพยากรที่มีให้ในไซต์ของเราอย่างไร
 • เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา
  เราพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะปรับปรุงการนำเสนอเว็บไซต์ของเราโดยพิจารณาจากข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เราได้รับจากคุณ
 • เพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้า
  ข้อมูลของคุณช่วยให้เราตอบสนองต่อคำขอบริการลูกค้าและความต้องการการสนับสนุนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เพื่อดำเนินการธุรกรรม
  เราอาจใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้เกี่ยวกับตัวเองเมื่อทำการสั่งซื้อเพื่อให้บริการตามคำสั่งซื้อนั้นเท่านั้น เราไม่แบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลภายนอก ยกเว้นในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให
 • บริการ
  เพื่อจัดการเนื้อหา โปรโมชั่น แบบสำรวจ หรือคุณสมบัติอื่นๆ ของไซต์
  ในการส่งข้อมูลผู้ใช้ที่พวกเขาตกลงรับเกี่ยวกับหัวข้อที่เราคิดว่าน่าจะสนใจพวกเขา
 • ในการส่งอีเมลเป็นระยะ
  ที่อยู่อีเมลที่ผู้ใช้ระบุสำหรับการประมวลผลคำสั่งซื้อ จะถูกใช้เพื่อส่งข้อมูลและอัปเดตที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อของพวกเขาเท่านั้น นอกจากนี้ยังอาจใช้เพื่อตอบคำถามและ/หรือคำขอหรือคำถามอื่นๆ หากผู้ใช้ตัดสินใจเลือกรับอีเมลของเรา พวกเขาจะได้รับอีเมลที่อาจรวมถึงข่าวสารของบริษัท การอัปเดต ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ หากเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกการรับอีเมลในอนาคต เราจะระบุรายละเอียด คำแนะนำในการยกเลิกการสมัครที่ด้านล่างของอีเมลแต่ละฉบับหรือผู้ใช้อาจติดต่อเราผ่านทางไซต์ของเรา

เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร
เราใช้แนวทางปฏิบัติในการเก็บรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลที่เหมาะสม และมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยหรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ข้อมูลธุรกรรม และข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต

การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเป็นส่วนตัวระหว่างไซต์และผู้ใช้เกิดขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีความปลอดภัย SSL และได้รับการเข้ารหัสและป้องกันด้วยลายเซ็นดิจิทัล ไซต์ของเรายังสอดคล้องกับมาตรฐานช่องโหว่ของ PCI เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสภาพแวดล้อมสำหรับผู้ใช้มากที่สุด

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราไม่ขาย แลกเปลี่ยน หรือให้เช่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้กับผู้อื่น อย่างไรก็ตาม ในการเข้าร่วมในโปรแกรมเว็บคาสต์หรือสมุดปกขาวของเรา คุณตกลงที่จะอนุญาตให้แชร์ข้อมูลการลงทะเบียนของคุณกับผู้สนับสนุน เราอาจแบ่งปันข้อมูลประชากรโดยรวมทั่วไปที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลระบุตัวบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้กับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา บริษัทในเครือที่เชื่อถือได้ และผู้โฆษณาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น เราอาจใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อช่วยเราดำเนินธุรกิจและไซต์ของเรา หรือจัดการกิจกรรมในนามของเรา เช่น การส่งจดหมายข่าวหรือแบบสำรวจ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สามเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัดเหล่านั้น โดยที่คุณได้ให้อนุญาตแก่เรา โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวข้างต้น ในกรณีของการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง การเข้าซื้อกิจการ การร่วมทุน การมอบหมาย การแยกตัว การโอน หรือการขายหรือจำหน่ายผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือสินทรัพย์ของเราทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ รวมถึงการที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือที่คล้ายกัน เราอาจโอนสิทธิ์ของเราในข้อมูลของคุณไปยังผู้สืบทอดผลประโยชน์ของเรา

เราใช้บริษัทโฆษณาบุคคลที่สามเพื่อให้บริการโฆษณาและรวบรวมข้อมูลเมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา บริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูล (ไม่รวมถึงชื่อ ที่อยู่ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ) เกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่น ๆ ของคุณเพื่อให้บริการโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์อื่น ๆ และสื่อรูปแบบอื่น ๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่น่าสนใจ คุณ. หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัตินี้และต้องการทราบทางเลือกของคุณเกี่ยวกับการไม่ให้บริษัทเหล่านี้ใช้ข้อมูลนี้ โปรดดูที่ https://thenai.org/opt-out/

เว็บไซต์บุคคลที่สาม
ผู้ใช้อาจพบโฆษณาหรือเนื้อหาอื่น ๆ บนไซต์ของเราที่เชื่อมโยงไปยังไซต์และบริการของคู่ค้า ซัพพลายเออร์ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุน ผู้อนุญาต และบุคคลที่สามอื่นๆ ของเรา เราไม่ได้ควบคุมเนื้อหาหรือลิงก์ที่ปรากฏบนไซต์เหล่านี้ และไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติที่ใช้โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังหรือจากไซต์ของเรา นอกจากนี้ ไซต์หรือบริการเหล่านี้ รวมถึงเนื้อหาและลิงก์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เว็บไซต์และบริการเหล่านี้อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการบริการลูกค้าของตนเอง การเรียกดูและการโต้ตอบบนเว็บไซต์อื่น ๆ รวมถึงเว็บไซต์ที่มีลิงก์ไปยังไซต์ของเรา อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและนโยบายของเว็บไซต์นั้นเอง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานนี้
Clickout Media มีดุลยพินิจในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลา เมื่อดำเนินการแล้ว เราจะแก้ไขวันที่อัปเดตที่ด้านล่างของหน้านี้ เราสนับสนุนให้ผู้ใช้ตรวจสอบหน้านี้บ่อยๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อรับทราบข้อมูลว่าเราช่วยเหลือในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมอย่างไร คุณรับทราบและยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ และรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

คุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้
การใช้ไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายและข้อกำหนดการใช้งานนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายและข้อกำหนดการใช้งานนี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ของเรา การใช้ไซต์ต่อไปของคุณหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงนโยบายและข้อกำหนดการใช้งานนี้จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ปรับปรุงล่าสุด 11 มกราคม 2024