หากชีวิตของคนเราขาดเป้าหมาย การมีชีวิตอยู่อาจจะไม่ใช่เรื่องจำเป็นอีกต่อไป ด้วยเหตุผลนี้ หลาย ๆ คนจึงต้องพยายามตั้งเป้าหมายในชีวิต และพยายามหาวิถีทางเพื่อให้บรรลุความสำเร็จนั้น ๆ 

หากคุณอยากจะลองเขียนเป้าหมายในชีวิตของตัวเอง จำเป็นต้องทราบหลักการและวิธีการในการตั้งเป้าหมาย และเราจะยกตัวอย่างเป้าหมายของคนอื่น ๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้เป็นแรงบันดาลใจ และใช้กำหนดเป้าหมายของตัวเองได้ มาเริ่มตั้งเป้าหมายปี 2024 กันเลย

สรุปการตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ทำได้จริง

 • จุดเริ่มต้นของการตั้งเป้าหมายในชีวิต จำเป็นต้องรู้ถึงหลักการที่ถูกต้อง โดยหลักการ SMART จะช่วยทำให้คุณเจาะจงเป้าหมายได้ชัดเจน, สามารถสร้างเป้าหมายที่วัดผลได้, ทำได้จริง, เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในอดีตและอนาคต รวมไปถึงมีกรอบเวลาที่จำกัด ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญเมื่อต้องตั้งเป้าหมาย
 • วิธีที่จะทำให้การตั้งเป้าหมายเป็นไปอย่างราบรื่น ต้องเริ่มต้นจากการรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร เพื่อกำหนดเป้าหมายหลักและวางแผนย่อย ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ เพื่อทำให้เกิดความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และต้องไม่ลืมที่จะแชร์ความสำเร็จนี้กับคนอื่น ๆ ด้วย 
 • เป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน คุณอาจจะคาดหวังความสำเร็จในการเงิน, การงาน, ทรัพย์สิน, ครอบครัว, สุขภาพ หรือสังคม ซึ่งการเรียนรู้ตัวอย่างเป้าหมายของคนอื่น อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่จะทำให้คุณกำหนดเป้าหมายของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิม

หลักการตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ดี

หลักการตั้งเป้าหมายในชีวิต เป็นจุดเริ่มต้นที่ควรจะยึดเอาไว้เป็นอันดับแรก เพราะหลายคนอาจจะอยากจะเริ่มต้นตั้งเป้าหมายของตัวเอง แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร หากมีหลักการที่แม่นยำก็จะช่วยทำให้รู้ได้ว่า ควรที่จะเลือกจุดหมายปลายทางอย่างไร ให้มีโอกาสสำเร็จตามที่ตัวเองต้องการมากที่สุด

เมื่อต้องตั้งเป้าหมายมีหลักสำคัญอยู่ 5 ข้อ ที่เรียกง่าย ๆ สั้น ๆ ว่า SMART ซึ่งหลักการ SMART สามารถใช้ได้กับทุกเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในการทำงาน หรือเป้าหมายอื่น ๆ ในชีวิต และจะช่วยทำให้เรามองเห็นจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนมากขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้

ตั้งเป้าหมายในชีวิตของฉัน

การตั้งเป้าหมายด้วยหลักการ SMART มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

S – Specific – ตั้งเป้าหมายต้องเจาะจง

เป้าหมายในชีวิตควรเฉพาะเจาะจง และบ่งบอกถึงรายละเอียดการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อควบคุมไม่ให้เราหลงทาง และสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายขึ้นแบบไม่ลังเล 

การตีขอบเขตให้กับเป้าหมาย และระบุถึงจุดที่เรียกว่าความสำเร็จ จะทำให้เราตั้งคำถามกับเป้าหมายน้อยลง และมองเห็นทางเลือกทั้งหมดที่สามารถปูทางไปสู่ความสำเร็จได้

M – Measurable – ตั้งเป้าหมายต้องวัดผลได้ชัดเจน

ตั้งเป้าหมายต้องวัดผลได้อย่างชัดเจน หากสามารถระบุเป็นตัวเลขได้จะยิ่งดี เพราะจะช่วยให้คุณมองเห็นว่า คุณประสบความสำเร็จกับเป้าหมายที่คิดเอาไว้ได้ดีแค่ไหน หรือรู้ว่ามันใกล้เคียงกับสิ่งที่ตั้งใจจะทำมากน้อยเพียงใด 

ในส่วนของการวัดผลอาจจะอาศัยเครื่องมือบางอย่างมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเดดไลน์, ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่ระบุความคืบหน้า หรืออาจจะเป็นมูลค่าของรายได้ที่เราต้องการ 

A – Attainable – ตั้งเป้าหมายต้องทำได้จริง

ความสำเร็จต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง และสามารถเอื้อมถึงได้ ดังนั้น เป้าหมายในชีวิตที่กำหนดไว้ต้องทำได้จริง ไม่ใช่เป้าหมายที่เพ้อฝันหรือไม่มีทางเป็นไปได้

แต่ในขณะเดียวกัน การตั้งเป้าหมายก็ต้องไม่ง่ายจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้เราขาดแรงบันดาลใจในการทำให้มันสำเร็จได้เหมือนกัน 

R- Relevant – ตั้งเป้าหมายต้องเกี่ยวข้องกับเรา

เป้าหมายชีวิตต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา รวมถึงมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมในอดีต และมีผลต่อพฤติกรรมในอนาคตอย่างสมเหตุสมผล 

หรือหากเป็นกรณีที่เป็นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นด้วย ก็ต้องมองว่ามีความสัมพันธ์กับเป้าหมายของทีมหรือไม่ และมีผลทำให้คนในทีมก้าวต่อไปข้างหน้าในทิศทางเดียวกันได้สำเร็จมากน้อยเพียงใด

T – Time Bound – ตั้งเป้าหมายต้องมีกรอบเวลา

ทุก ๆ เป้าหมายในชีวิตต้องมีกรอบเวลาให้ชัดเจน ว่าเราต้องการที่จะบรรลุความสำเร็จภายในวันไหน เดือนไหน หรือปีไหน หากไม่มีจุดหมายปลายทางของกรอบเวลาที่ชัดเจน จะทำให้เป้าหมายถูกเลื่อนออกไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีกำหนด 

กรอบเวลาจะเป็นแรงกระตุ้นให้คุณทำเป้าหมายให้สำเร็จได้เร็วมากขึ้น และทำให้รู้ว่าคุณพลาดเป้าหรือล่าช้าในเรื่องใดไป ซึ่งอาจจะมีผลทำให้เป้าหมายชีวิตในอนาคตไม่สำเร็จได้ ดังนั้น กรอบเวลาจึงถือเป็นตัวช่วยสำคัญ ที่จะทำให้รับรู้ในทุก ๆ ความสำเร็จที่เกิดขึ้น และพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

วิธีตั้งเป้าหมายในชีวิตควรเริ่มต้นอย่างไร

หลังจากที่ทราบถึงหลักการสำคัญที่จะใช้ในการตั้งเป้าหมายในชีวิตไปแล้ว เรามาดูวิธีการเพื่อที่จะเริ่มต้นตั้งเป้าหมายในรูปแบบของตัวเองกันบ้างดีกว่า ว่าควรจะมีขั้นตอนอย่างไรให้บรรลุผลสำเร็จ 

ตั้งเป้าหมายในชีวิต

เราจะสรุปวิธีตั้งเป้าหมายในชีวิต สั้นๆ ที่สามารถแบ่งได้เป็น 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1 ก่อนมองเป้าหมายต้องรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร 

ก่อนที่จะตั้งเป้าหมายใด ๆ ต้องรู้ก่อนว่า เราอยากเป็นอะไร? หรือ อยากได้อะไร? หากเรายังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเราวาดอนาคตของเราเอาไว้อย่างไร จะทำให้เราตั้งเป้าหมายสะเปะสะปะ และอาจจะทำให้คุณรู้สึกหมดแรงหมดกำลังใจกลางคันได้ เพราะเป้าหมายนั้น ๆ ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง ดังนั้น ก่อนมองหาเป้าหมาย มีการบ้านสำคัญที่คุณจะต้องพยายามตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่า ความต้องการสูงสุดในชีวิตของเราคืออะไรกันแน่ คำตอบนี่จะนำทาง และทำให้เรารู้ว่าควรตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างไรดี 

แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นตั้งเป้าหมายจากอะไร การเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุด เช่น สิ่งที่เราทำได้ดีหรือไม่ดี หรือสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของเรา จะทำให้ เรารู้ความต้องการ และนำไปใช้ในการกำหนดเป้าหมายของตัวเองได้ ค่อย ๆ ทำความรู้จักกับตัวเอง เพื่อเป็นใบเบิกทางในการเริ่มต้นตั้งเป้าหมาย และทำให้ตัวเองมีคุณค่าได้มากขึ้น

2 กำหนดเป้าหมายตามหลัก SMART 

เมื่อเรารู้ถึงความต้องการปลายทางของเราแล้ว เป้าหมายจะเป็นเหมือนบันไดที่ทำให้เราค่อย ๆ ก้าวไปสู่ความต้องการของเราได้ โดยการกำหนดเป้าหมายควรจะต้องใช้หลักการ SMART อย่างที่กล่าวถึงข้างต้น 

หลักการ SMART จะช่วยทำให้เรามองเห็นเป้าหมายในชีวิตได้อย่างชัดเจน และง่ายต่อการเดินทางไปยังจุดหมายที่เราต้องการ ซึ่งหากใครสามารถกำหนดเป้าหมายตามหลักการดังกล่าวตั้งแต่เริ่มต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยทำให้สามารถดำเนินตามแผน เพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายได้ดีมากกว่า เพราะการกำหนดตามหลัก Smart ก็เหมือนกับการขีดเส้นใต้เป้าหมายและไฮไลท์มันให้ชัดเจน ซึ่งจะเป็นเหมือนเข็มทิศนำทาง ไม่ให้คุณหลงทางในเขาวงกตได้ง่าย ๆ

3 วางแผนและแบ่งย่อยเป้าหมาย 

เมื่อมีเป้าหมายที่ต้องการแล้ว เราจะต้องวางแผนเพื่อแบ่งซอยเป้าหมายใหญ่ให้เป็นข้อย่อย ๆ และค่อย ๆ ทำจากเรื่องเล็ก ๆ เพื่อสานฝันไปจนเจอกับเป้าหมายใหญ่ เช่น การวางแผนชีวิต 1 ปี, วางแผนชีวิต 5 ปี และวางแผนชีวิต 10 ปี

หากเราพยายามแยกย่อยเป้าหมายก้อนใหญ่ให้เล็กลง จะทำให้เรารับรู้ถึงความคืบหน้าของความต้องการในชีวิต และทำให้รู้สึกว่ามีกำลังใจในการที่จะดำเนินตามแผนต่อไปได้ นอกจากนี้ ยังทำให้รับรู้ว่าตอนนี้มีความสำเร็จอยู่ที่จุดไหน ควรจะต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุงอย่างไร เพื่อให้เดินทางตามเป้าหมายในแผนต่อ ๆ ไปได้ 

การที่เราพยายามหั่นเป้าหมายในชีวิตให้เล็กลง ก็เปรียบเสมือนกับการตั้งเป้าหมายในการออกวิ่ง ถ้าเรามองแค่เพียงว่าเราอยากให้ถึงเส้นชัยเพียงเท่านั้น ระหว่างทางอาจจะเหน็ดเหนื่อยและถอดใจไปก่อน เพราะเส้นชัยอยู่ไกลเหลือเกิน แต่ถ้าเรามองเป้าหมายย่อยว่า อยากจะวิ่งให้ถึงจุดพักให้ได้ก่อน หรือวิ่งให้ทันคนข้างหน้า แล้วค่อย ๆ ขยับเป้าหมายให้ไกลขึ้น ๆ ก็ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจที่จะทำให้เราสามารถก้าวต่อไปให้ถึงเป้าหมายข้างหน้าได้อย่างไม่ยากเย็นจนเกินไป

4 ลงมือปฏิบัติตามแผน

ทุกสิ่งทุกอย่างคงไม่เกิดขึ้นจริง หากเป้าหมายนั้น ๆ เป็นเพียงแค่จินตนาการ ดังนั้น เมื่อคุณมีความต้องการแล้ว กำหนดเป้าหมายแล้ว และวางแผนรายละเอียดในการทำแล้ว ขั้นต่อไปก็คือ การลงมือปฏิบัติด้วยความทุ่มเท ตั้งใจ และอย่าลืมที่จะทบทวนเป้าหมายที่คุณต้องการอยู่เสมอ เพราะเมื่อใดก็ตามที่เกิดอุปสรรคขึ้นมา คุณจะได้สามารถก้าวข้ามปัญหาเหล่านั้น และเดินทางไปสู่ความสำเร็จอย่างที่ต้องการได้ 

การพยายามให้ความสำคัญกับความรู้สึกของตัวเอง และตรวจสอบความรู้สึกของตัวเองอยู่เสมอ เป็นอีกสิ่งที่สำคัญที่ควรทำในระหว่างลงมือปฏิบัติตามแผน การพิจารณาอารมณ์และความรู้สึกในแต่ละวัน จะช่วยทำให้คุณมีกำลังใจในการทำเป้าหมายในชีวิตให้เกิดขึ้นได้มากขึ้นกว่าเดิม

นอกจากนี้ การมีวินัยก็เป็นอีกหนึ่งความจำเป็นที่คุณควรสร้างให้เกิดขึ้นกับตัวเอง เพราะเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ได้สำเร็จภายใน 1 หรือ 2 วัน การพยายามทำตามแผนในบางครั้งจึงอาจรู้สึกถึงความเหน็ดเหนื่อย และรู้สึกอยากที่จะเลิกล้มความตั้งใจไปบ้าง แต่ถ้าคุณยังมีวินัยและยึดมันไว้กับตัวเอง ก็มีโอกาสที่คุณจะบรรลุเป้าหมายอย่างที่ตั้งใจได้อย่างแน่นอน

5 สร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง 

เมื่อเราทำตามขั้นตอนต่าง ๆ จนบรรลุถึงเป้าหมายที่เราต้องการแล้ว จงอย่าหยุดที่จะตั้งเป้าหมายใหม่ในชีวิต เพราะในแต่ละช่วงเวลาของการเติบโต อาจไม่ได้มีเป้าหมายชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

ในตอนเด็กคุณอาจจะมีเป้าหมายในชีวิตที่อยากจะโตเป็นหมอ แต่เมื่อคุณได้เป็นหมอแล้ว คุณอาจจะมีเป้าหมายชีวิตที่อยากจะรักษาผู้ป่วยยากไร้ฟรี เป้าหมายสามารถเติบโตขึ้นได้เรื่อย ๆ และควรจะต้องทำให้มีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตัวเองตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ต้องไม่มัวหลงอยู่กับความสำเร็จที่ได้มา เพราะไม่มีความสำเร็จใดที่จะอยู่ติดตัวเราไปได้ตลอดไป

6 แชร์เป้าหมายกับคนอื่น ๆ

การแชร์เป้าหมายกับคนอื่น ๆ เป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยทำให้คุณประสบความสำเร็จ และพบเจอเพื่อนร่วมทางที่จะทำให้คุณไม่โดดเดี่ยว หากคุณได้รู้ว่าเพื่อนของคุณก็กำลังมีเป้าหมายในชีวิตแบบเดียวกันกับคุณ อาจจะทำให้คุณรู้สึกมีกำลังใจ และถ้าเมื่อใดที่มีปัญหา คุณก็สามารถจะขอคำแนะนำหรือปรับทุกข์กับเพื่อนร่วมทางของคุณได้เช่นกัน 

ทั้งนี้ การมีเพื่อนร่วมทางไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เป้าหมายของคุณมีความสำคัญลดลง แต่มันอาจจะเสริมให้คุณรู้สึกเห็นถึงความสำคัญของเป้าหมายได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำ เพราะมันทำให้คุณรู้ว่า ไม่ใช่คุณคนเดียวที่กำลังต่อสู้ แต่มีอีกหลายคนที่พร้อมจะสู้ไปพร้อม ๆ กับคุณ

การตั้งเป้าหมาย

ตัวอย่างเป้าหมายในชีวิตที่ใครก็ทำตามได้

ไม่จำเป็นที่เราจะต้องตั้งเป้าหมายด้วยการคิดเองเพียงอย่างเดียว แต่การมองความสำเร็จของบุคคลอื่น ๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับการตั้งเป้าหมายได้เช่นเดียวกัน และแน่นอนว่าสิ่งนี้จะช่วยทำให้เรามองเห็นความสำเร็จในขั้นต่อไป และช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางไปสู่ความสำเร็จได้ดีอีกด้วย

หากใครยังไม่รู้ว่าการตั้งเป้าหมายในชีวิตควรที่จะมองที่จุดไหน หรือมีตัวอย่างเป้าหมายของคนที่เคยประสบความสำเร็จอย่างไรบ้าง เรามีตัวอย่างความสำเร็จให้คุณได้ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของตัวเอง ดังต่อไปนี้ 

1 มีอิสระทางการเงิน

เป้าหมายในเรื่องของความมั่นคงทางการเงิน อาจหมายความถึงการไม่ต้องตื่นเช้าออกไปทำงานหนักทุกวัน การมีเงินใช้ซื้อของอย่างที่ตัวเองต้องการ การได้เที่ยวรอบโลกโดยไม่ต้องห่วงเรื่องเงิน หรือการมีเงินเข้าบัญชีโดยที่ไม่ต้องทำงาน รายละเอียดของคำว่าเป็นอิสระทางการเงินขึ้นอยู่กับว่าใครจะตีความ แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ก็มักจะเป็นการได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการโดยไม่ต้องห่วงเรื่องเงิน และเป็นหนึ่งในเป้าหมายในชีวิตสูงสุดที่เหล่าเศรษฐีทั่วโลกทำสำเร็จกันมาแล้ว

อิสระทางการเงิน

ตัวอย่างเป้าหมาย เช่น

 • ออมเงิน 10%  ทุกเดือน และไม่ถอนเงินก้อนนี้มาใช้จนกว่าจะเกษียณ
 • ลงทุนให้ได้ผลตอบแทนอย่างน้อย 5% ต่อปี
 • มีเงินเก็บ 1 ล้านบาท ก่อนอายุ 30 ปี

2 เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง เป็นเจ้าของกิจการ

เป้าหมายในการทำงานถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญที่คนทำงานมองหา หากคุณอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน การตั้งเป้าหมายว่าอีกกี่ปีจะได้เลื่อนขั้น หรืออีกกี่ปีจะได้เป็นผู้บริหาร จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนทำให้คุณฝ่าฟันอุปสรรค และก้าวสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างที่คุณตั้งใจได้

ตัวอย่างเป้าหมายเช่น

 • ทำยอดขายให้บริษัทให้ได้ 100 ล้านบาท
 • เพิ่มยอดผู้ติดตามในสื่อออนไลน์อย่างน้อย 10% ทุกเดือน
 • เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการให้ได้ภายใน 5 ปี

3 มีทรัพย์สินอย่างที่ตั้งใจ 

ทั้งบ้านและรถล้วนแต่เป็นปัจจัย 4 ที่ขาดไม่ได้ ดังนั้น การตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าตัวเองจะต้องมีบ้านหรือมีรถในแบบที่ตัวเองต้องการ ก็คือ อีกหนึ่งเป้าหมายชีวิตที่คุณสามารถตั้งไว้ เพื่อทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในอนาคตได้ 

ตัวอย่างเป้าหมายเช่น

 • มีบ้านมูลค่ามากกว่า 5 ล้าน ก่อนอายุ 40 ปี
 • ซื้อรถรุ่นที่อยากได้ก่อนอายุ 30 ปี
 • ไม่เป็นหนี้บัตรเครดิตตลอดชีวิต

4 สร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ 

หลาย ๆ คนใฝ่ฝันที่จะอยู่ร่วมกันกับครอบครัวแบบพ่อแม่ลูก และใช้ชีวิตกับคนรอบข้างอย่างมีความสุข ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในชีวิตที่คุณสามารถกำหนดให้เกิดกับตัวเองได้เช่นเดียวกัน แต่การจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอาจมีหลาย ๆ องค์ประกอบมาเกี่ยวข้องกัน และแต่ละคนก็อาจจะมีพื้นฐานของครอบครัวที่มีความหมายของคำว่าสมบูรณ์แบบที่ไม่เหมือนกันอีกด้วย

ตัวอย่างเป้าหมายเช่น

 • กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 ครั้ง
 • พาลูกไปเที่ยวอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
 • กลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่ทุกเดือน 

5 สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัย

เป้าหมายเรื่องการไม่มีโรค ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ท้าทาย แต่คุณสามารถทำมันได้หากคุณพยายามดูแลร่างกายของตัวเองในทุกช่วงอายุ กินอาหารที่ดี ออกกำลังกายบ่อย ๆ ตรวจสุขภาพเป็นประจำ และถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตของคุณได้ หากคุณอยากจะสูงวัยแบบมีสุขภาพดี 

ตัวอย่างเป้าหมายเช่น

 • ทานผักผลไม้อย่างน้อย 1 กำมือทุกวัน
 • ออกกำลังกายอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • ตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี

6 ได้ช่วยเหลือสังคม 

ความสุขของคนเราไม่เหมือนกัน เป้าหมายในชีวิตของคนบางคนจึงอาจไม่ใช่การทำเพื่อความสุขของตัวเอง แต่เป็นการทำเพื่อความสุขของสังคมและคนอื่น ๆ ซึ่งคุณอาจจะรู้สึกถึงความสำเร็จในทุกครั้ง เมื่อคุณได้มีโอกาสช่วยเหลือคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม และการได้ช่วยเหลือสังคมหรือได้ช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่า ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้โลกของเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยไม่จำเป็นต้องสนใจว่าจะมีคนเห็นหรือมีใครมาตอบแทนสิ่งที่เราทำหรือไม่

ช่วยเหลือสังคม 

ตัวอย่างเป้าหมายเช่น

 • บริจาคสิ่งของให้เด็กยากไร้ในโรงเรียนชนบททุกปี
 • เลี้ยงอาหารกลางวันบ้านพักคนชราทุกวันเกิด
 • วางเป้าหมายในการทำงานอาสากู้ภัยในวันหยุด

บทสรุปเกี่ยวกับเป้าหมายในชีวิต

เป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่สำคัญ คือ ทุกคนควรจะมีเป้าหมายชีวิตในแบบของตัวเอง หากวันนี้คุณยังรู้สึกสับสน และไม่รู้ว่าชีวิตควรจะเดินไปทางไหนดี ลองใช้หลักการ, วิธี และตัวอย่างที่เราแนะนำทั้งหมดนี้ เพื่อตั้งเป้าหมายชีวิตให้แก่ตัวเอง ไม่ต้องกังวลว่าเป้าหมายของเราจะเล็กเกินไปหรือเปล่า หรือจะดีเทียบเท่ากับคนอื่น ๆ หรือไม่ เพราะความสุขของแต่ละคนย่อมไม่เท่ากัน แม้ว่าเราจะดูเป้าหมายของคนอื่นเป็นตัวอย่าง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเลียนแบบในทุก ๆ ความสำเร็จที่คนอื่นทำได้ เพราะหากเราพิจารณาจากความสามารถและความต้องการของตัวเองแล้ว ก็สามารถสร้างเป็นเป้าหมายที่เราต้องการอย่างแท้จริงได้เสมอ 

การมีเป้าหมายในชีวิตจะช่วยทำให้ทุกวันมีความหมาย และไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังว่า เหตุผลที่อดีตของเราล้มเหลว เป็นเพราะไม่เคยตั้งเป้าหมายอะไรในชีวิตเลย อย่างไรก็ตาม ยังไม่สายเกินไปที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ มาเริ่มตั้งเป้าหมายในชีวิตของฉันตั้งแต่ตอนนี้ และอย่าลืมทำตามเคล็ดลับความสำเร็จที่เราแนะนำด้วย