Blockchain คืออะไรกันแน่? ตามข้อมูลของ coingeek.com Blockchain คือ ‘เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลที่กระจายอยู่ในคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง และดูแลโดยเครือข่าย P2P’ โดยพื้นฐานแล้ว หมายความว่า เมื่อทำธุรกรรมโดยใช้คริปโตเคอเรนซี่ ธุรกรรมนั้นจะถูกเพิ่มลงใน Blockchain ซึ่งผู้ใช้ดิจิทัลรายอื่นสามารถเข้าถึงได้ ความปลอดภัยและความโปร่งใสที่ชัดเจนนี้ เป็นเพียงหนึ่งในเหตุผลที่หลายคนเลือกใช้คริปโตเคอเรนซี่

ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในโลกของคริปโต หรือ ‘วาฬ’ ที่ช่ำชองในโลกคริปโต โปรดอ่านสถิติ Blockchain และแนวโน้มล่าสุดของ Blockchain และคริปโตเคอเรนซี่ในปี 2024 นี้

สถิติ Blockchain สำหรับคนทั่วไป

มีใครใช้ Blockchain กันบ้าง? เราจะแจกแจงข้อมูลประชากร เพื่อให้คุณทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้คริปโต ดังนี้

1. กระเป๋าเงิน Blockchain.com มีผู้ใช้มากกว่า 81 ล้านคนในปี 2022

การซื้อ Bitcoin ต้องมีสิ่งที่เรียกว่ากระเป๋า Blockchain โดยจากการวิจัยของ Statista ในปี 2022 พบว่ามีผู้ใช้กระเป๋าเงินมากกว่า 81 ล้านคนทั่วโลก 

2. ในสหราชอาณาจักร ผู้ใช้คริปโตเพิ่มขึ้นเกือบ 1.5 ล้านคนระหว่างไตรมาสที่ 4 ของปี 2021 ถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2022 

คริปโตเคอเรนซี่เป็นที่นิยมในสหราชอาณาจักร หรือไม่? ตามรายงานของ Statista คริปโตกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วใน UK โดยมีรายงานว่า ผู้ใช้คริปโตในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 ล้านคนระหว่างไตรมาสที่ 4 ของปี 2021 ถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2022

3. มีการบันทึกว่ามี ผู้ใช้งานคริปโตทั่วโลก 402 ล้านคน ในไตรมาสที่ 4 ปี 2022

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ผู้คนทั่วโลกจำนวนมากเริ่มรู้จักคริปโตเคอเรนซี่มากขึ้น  โดย รายงานจาก Statista ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2022 ระบุว่า มีผู้ใช้คริปโตทั่วโลกสูงถึง 402 ล้านราย

4. จากสถิติ Blockchain ในไตรมาสที่ 4 ปี 2022 สหรัฐอเมริกามีผู้ใช้คริปโต 30.6 ล้านคน

Stastista บันทึกไว้ว่า ในไตรมาสที่ 4 ปี 2022 เฉพาะในสหรัฐอเมริกา มีผู้ใช้คริปโตสูงถึง 30.6 ล้านราย 

5. ผู้ใช้ Crypto ในสเปนคิดเป็น 9.1% ของประชากรทั้งประเทศ

เมื่อเปรียบเทียบกับทวีปอื่น ๆ ยุโรปมีคนใช้คริปโตค่อนข้างน้อย โดยสเปนมีผู้ใช้คิดเป็น 9.1% ของประชากรทั้งหมด [ที่มา: Statista]

6. ผู้ใช้คริปโตส่วนมากในยุโรปอยู่ในตุรกีและรัสเซีย

ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2022 ตุรกีและรัสเซีย เป็นประเทศที่นิยมใช้คริปโตมากที่สุดในยุโรป คิดเป็น 19.0 ล้านคน และ 14.3 ล้านคน ตามลำดับ

รายละเอียดสถิติ Blockchain มีดังนี้:

สถิติ Blockchain

[ที่มา: Statista]

7. อินเดีย จีน และสหรัฐอเมริกามีจำนวนผู้ใช้คริปโตสูงสุด

ทั้งนี้ Statista ยังรายงานอีกด้วยว่า อินเดีย, จีน และสหรัฐอเมริกามีจำนวนผู้ใช้คริปโตสูงสุด ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2022 อย่างไรก็ตาม ยังคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับประชากร โดยสหรัฐอเมริกามีผู้ใช้คริปโต 30.6 ล้านคน หรือคิดเป็น 9.2% ของประชากรทั้งหมด

ส่วนอินเดียมี 79.2 ล้านคน คิดเป็น 5.7% ของประชากรทั้งหมด และจีนมี 64.5 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น 10% ของประชากรทั้งหมด ในขณะที่สถิติ Blockchain ในไทย มีคนใช้คริปโตในปี 2024 มากถึง 21.9% แต่มีมูลค่าเฉลี่ยเพียง 73.81 ดอลลาร์

8. ผู้ใช้ Blockchain 36% มีเงินเดือนต่อปีตั้งแต่ 100,000 ดอลลาร์ขึ้นไป

ผู้ใช้ blockchain มีรายได้เท่าไร? จากข้อมูลของ abdalslam.com 36% ของผู้ใช้ Blockchain มีเงินเดือนต่อปีตั้งแต่ 100,000 ดอลลาร์ขึ้นไป

9. ผู้ลงทุนในเทคโนโลยี Blockchain คิดเป็นชาย 16% และหญิง 7% 

จากข้อมูลของ CNBC พบว่า คริปโตเคอเรนซี่มีความแตกต่างเรื่องเพศ จากการสำรวจโดย CNBC และ Acorn พบว่า ผู้ชาย 16% และผู้หญิง 7% ลงทุนในเทคโนโลยี Blockchain หรือหมายความว่าผู้ชายมีแนวโน้มที่จะลงทุนใน Blockchain มากกว่าผู้หญิงถึง 2 เท่า

สถิติ Blockchain ทางธุรกิจ

ธุรกิจปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับ Blockchain ? เราได้แยกย่อยข้อมูล เพื่อดูว่าธุรกิจต่าง ๆ ยอมรับและใช้เทคโนโลยี Blockchain ในปัจจุบันอย่างไรบ้าง

10. 10 อันดับบริษัทที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain

ในขณะที่คริปโตได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นสำหรับการใช้งานส่วนตัว ธุรกิจทั่วโลกก็กำลังใช้คริปโตเคอเรนซี่เช่นกัน ในปี 2022 Forbes ได้รวบรวมรายชื่อบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีคริปโต และนี่คือ 10 อันดับแรก:

บริษัทใช้เครือข่าย Blockchain

Adobe Etherium

Allianz Hyperledger Fabric, Corda

Andreessen Horowitz Bitcoin, Ethereum, Solana, Flow, Celo, Near, Arweave and others

Ant Group Antchain

Anthem Hyperledger Fabric

Aon Corda

A.P. Moller—Maersk TradeLens, Hyperledger Fabric

Baidu XuperChain

BHP MineHub, Hyperledger Fabric

Block Bitcoin

[ที่มา: Forbes, DemandSage]

11. Deloitte สำรวจพบว่า ผู้คน 86% เชื่อว่าเทคโนโลยี Blockchain สามารถปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่ลดการสัมผัสได้

ธุรกิจมีความคิดเห็นต่อ Blockchain ในชีวิตประจําวันอย่างไร? จากการสำรวจของ Deloitte พบว่า ผู้คน 86% เชื่อว่าเทคโนโลยี Blockchain สามารถปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่ลดการสัมผัสได้

[ข้อมูลการสำรวจถูกรวบรวมโดยการวิเคราะห์คำตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม 1,386 คนจาก 12 ประเทศในปี 2019]

12. ผู้ตอบแบบสอบ 91% คาดว่า การลงทุนใน Blockchain ในอีก 5 ปีข้างหน้า จะได้รับผลตอบแทนในเชิงปริมาณ

จากการสำรวจเดียวกันของ Deloitte พบว่า 91% ของผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนเชิงปริมาณและตรวจสอบได้ จากการลงทุนใน Blockchain ในอีก 5 ปีข้างหน้า

[ข้อมูลการสำรวจถูกรวบรวมโดยการวิเคราะห์คำตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม 1,386 คนจาก 12 ประเทศในปี 2019]

13. ในปี 2020 สำรวจโดย Deloitte พบว่า 51% ของบริษัทที่มีการใช้เทคโนโลยี Blockchain ให้มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์เป็นอันดับแรก

Deloitte รายงานในปี 2020 ว่า การใช้เทคโนโลยีตามสถิติ Blockchain มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์สูงสุดต่อบริษัทมากถึง 51%

[ข้อมูลการสำรวจถูกรวบรวมโดยการวิเคราะห์คำตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม 1,488 คนจาก 14 ประเทศในปี 2019]

14. ประมาณ 29% ของธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เลือกใช้เทคโนโลยี Blockchain 

เราทราบดีว่า บริษัทขนาดใหญ่เริ่มนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้แล้ว แต่ในปี 2021 ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางประมาณ 29% ก็ใช้เทคโนโลยี Blockchain เช่นกัน

[ที่มา: Gitnux.com]

เทรนด์ของ Blockchain ในปี 2024

แนวโน้มล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคริปโต และ Blockchain ในชีวิตประจําวัน ได้แก่

15. ปัจจุบัน Binance เป็นกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

กระดานแลกเปลี่ยนคริปโตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือที่ใด? จากข้อมูลของ Statista ปัจจุบัน Binance กำลังครองตำแหน่งความนิยมสูงสุด ด้วยปริมาณการเทรด 16.91 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน 2022

16. สถิติ Blockchain ในปี 2024 มองว่า การเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรแบบเดิมไปเป็น DAO ยังคงได้รับการผลักดันต่อไป

ตามรายงาน ในปี 2024 จะเห็นการเปลี่ยนแปลงจาก LLCs เป็น DAOs มากขึ้น

17. อุปสรรคน้อยลงจากบริการ Blockchain-as-a-service

ในปี 2024 มีแนวโน้มว่าจะมีอุปสรรคน้อยลง เนื่องจากบริการ blockchain-as-a-service

[ที่มา: TechFunnel.com]

18. ในปี 2024 เทคโนโลยี Blockchain จะเพิ่มความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

การชดเชยคาร์บอน รวมถึงเครือข่าย Blockchain ที่ใส่ใจในพลังงาน จะทำให้เทคโนโลยี Blockchain เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

[ที่มา: TechFunnel.com ]

19. ภายในปี 2027 คาดว่า Internet of Things (IoT) จะมีมูลค่าถึง 1,463.2 พันล้านดอลลาร์

จากสถิติ Blockchain ของ Analytics Insight ตลาด Internet of Things (IoT) น่าจะสูงถึง 1,463.2 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2027

20. ตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2030 คาดว่าเทคโนโลยี Blockchain ทั่วโลกจะเติบโตที่ 85.9% CAGR

จากข้อมูลของ SecurityBoulevard.com ภายในปี 2030 อุตสาหกรรมเทคโนโลยี Blockchain ทั่วโลกจะเติบโตที่ 85.9% CAGR

ส่วนแบ่งการตลาด

มาพิจารณาสถิติ Blockchain ล่าสุด ในด้านส่วนแบ่งการตลาดของ Blockchain และคริปโตเคอเรนซี่กันบ้าง

21. คาดว่าตลาด Blockchain ทั่วโลกจะเติบโตเป็น 163.83 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 

จากข้อมูลของ FortuneBusinessInsights.com ตลาด Blockchain ทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตจาก 7.18 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 เป็น 163.83 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 หรือที่ 56.3% CAGR

22. ภายในปี 2024 เงิน 19 พันล้านเหรียญสหรัฐ จะถูกใช้ไปกับโซลูชั่น Blockchain 

ตามรายงานของ Statista คาดการณ์ว่า จะมีการใช้จ่ายเงิน 19 พันล้านดอลลาร์ไปในโซลูชัน Blockchain ภายในปี 2024

ดูรายละเอียดด้านล่าง: 

สถิติ Blockchain

[ที่มา: Statista]

23. ภายในปี 2025 คาดว่ามูลค่าตลาดของเทคโนโลยี Blockchain จะสูงถึง 39.7 พันล้านดอลลาร์ 

การวิจัยสถิติ Blockchain ของ FinancesOnline.com คาดว่า มูลค่าตลาดของเทคโนโลยี Blockchain จะสูงถึง 39.7 พันล้านดอลลาร์ 

24. ปัจจุบันมีคริปโตเคอเรนซี่ 8,685 สกุลทั่วโลก

คนส่วนใหญ่อาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับ Bitcoin ที่แต่คริปโตเคอเรนซี่มีทั้งหมดกี่แบบ? จากข้อมูลของ Statista พบว่า ปัจจุบันมีคริปโตเคอเรนซี่ 8,685 สกุลทั่วโลก

25. ยุโรปเป็นภูมิภาคที่จะใช้การชำระเงินดิจิทัลแแบบใหม่น้อยที่สุด 

New Payments Index 2022 ของ Mastercard กำหนดให้ยุโรปเป็นภูมิภาคจะใช้การชำระเงินดิจิทัลแแบบใหม่น้อยที่สุด 

[ที่มา: Statista]

26. มีการประเมินว่า คริปโตเคอเรนซี่ 20 อันดับแรก ครองส่วนแบ่งเกือบ 90% ของตลาดทั้งหมด

แม้ว่าคริปโตเคอเรนซี่จะมี 8,685 รูปแบบ แต่ 20 อันดับแรกของคริปโตเคอเรนซี่ ก็มีมูลค่าประมาณ 90% ของตลาดทั้งหมดแล้ว

[ที่มา: Statista]

27. ตามสถิติ Blockchain การชำระเงินข้ามพรมแดน คิดเป็น 15.95% ของการใช้เทคโนโลยี Blockchain 

จากข้อมูลของ Statista พบว่า การชำระเงินข้ามพรมแดนคิดเป็น 15.95% ของการใช้เทคโนโลยี Blockchain 

28. ในปี 2021 หนึ่งในสามของการใช้จ่ายด้าน Blockchain ในยุโรป มาจากอุตสาหกรรมธนาคาร

จากข้อมูลของ Statista หนึ่งในสามของการใช้จ่ายด้าน Blockchain ในยุโรปมาจากอุตสาหกรรมธนาคาร 

29. ณ เดือนพฤษภาคม 2024 มูลค่าตลาดของคริปโตเคอเรนซี่ทั่วโลกอยู่ที่ 1.19 ล้านล้าน 

ตามข้อมูลของ coingecko.com ณ เดือนพฤษภาคม 2023 มูลค่าตลาดของคริปโตเคอเรนซี่ทั่วโลกอยู่ที่ 1.19 ล้านล้านดอลลาร์ 

คริปโตเคอเรนซี่

คริปโตเคอเรนซี่อันดับต้น ๆ ในโลกในปัจจุบันนี้คือ Bitcoin, Tether, Binance , Ethereum มาเรียนรู้สถิติเกี่ยวกับ 4 สกุลเงินยอดนิยมได้เลย

บิทคอยน์

30. สถิติ Blockchain ในปี 2022 มีการหมุนเวียน Bitcoin ทั่วโลก มูลค่า 19.20 ล้านเหรียญ

มี Bitcoins ในโลกนี้มากแค่ไหน? ตามข้อมูลของ Statista ในปี 2022 มีการหมุนเวียน Bitcoin ทั่วโลกมากถึง 19.20 ล้านเหรียญ 

31. ราคาของ Bitcoin (BTC) ปัจจุบันอยู่ที่ 16, 833.29 USD

Bitcoin มีราคาเท่าไหร่? จากข้อมูลของ Statista ปัจจุบันราคา Bitcoin อยู่ที่ 16,833.29 USD

32. การขุด Bitcoin ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาถึง 37.84%

ประเทศที่ขุด Bitcoin มากที่สุด คือประเทศอะไร? จากข้อมูลของ Statista การขุด Bitcoin ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาถึง 37.84%

33. ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม Bitcoin เฉลี่ยอยู่ที่ 1.55 USD ในไตรมาสที่ 4 ปี 2022

Statista รายงานว่า ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม Bitcoin เฉลี่ยอยู่ที่ 1.55 USD ในไตรมาสที่ 4 ปี 2022

34. จำนวน Bitcoin ที่ประมวลผลในวันเดียวมีมูลค่าสูงสุดที่ 400,000 ในต้นเดือนมกราคม 2021

ตามรายงานของ Statista จำนวน Bitcoin ที่ประมวลผลในวันเดียว สูงสุดที่ 400,000 ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2021 

35. ในปี 2024 มีผู้คน 106 ล้านคนเป็นเจ้าของ Bitcoin

มีกี่คนที่เป็นเจ้าของ Bitcoin? ข้อมูลโดยประมาณแสดงให้เห็นว่า ในปี 2024 มีผู้คน 106 ล้านคน เป็นเจ้าของ Bitcoin

Tether

Tether เป็น Stablecoin ที่เกี่ยวข้องกับเงินดอลลาร์สหรัฐ

36. มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tether คือ $82.99B

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tether อยู่ที่ 82.99 พันล้านดอลลาร์ โดยอ้างอิงจาก blockwords.co

37. ราคาของ 1 Tether ในปัจจุบันอยู่ที่ $1.00

Tether มีมูลค่าเท่าไร? Tether เป็น Stablecoin ที่เชื่อมโยงกับดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ราคาปัจจุบันจึงอยู่ที่ 1.00 ดอลลาร์

[ที่มา: BlockWorks.co]

38. ตามสถิติ Blockchain ปัจจุบัน Tether อยู่ในอันดับที่ 3 ของสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซี่

Tether เป็นสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซี่ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 3 จากทั้งหมด

[ที่มา: BlockWorks.co]

39. อุปทานปัจจุบันของ Tether คือ 82.96B

ณ ปี 2024 อุปทานปัจจุบันของ Tether คือ 82.96B 

[ที่มา: BlockWorks.co]

40. 500.82M ของ USDT ถูกซื้อขายภายใน 24 ชั่วโมง

กิจกรรมการซื้อขายปัจจุบันของ Tether คือเท่าไหร่? 500.83M ของ Tether ถูกซื้อขายภายใน 24 ชั่วโมง

[ที่มา: BlockWorks.co]

Binance

สถิติ Blockchain ระบุไว้ว่า Binance เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2017

41. ช่วงสิ้นปี 2022 การเทรด Bitcoin แบบ Spot 92%  เกิดขึ้นบน Binance

ช่วงสิ้นปี  2022 มีรายงานจาก Finder.com พบว่า 92% ของการซื้อขาย Bitcoin เกิดขึ้นบน Binance

42. ในปี 2022 Binance มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว 128 ล้านคน

มีผู้ใช้บน Binance ทั้งหมดกี่คน ? ในปี 2022 Binance มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วสูงถึง 128 ล้านคน

43. ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2021 เหรียญ Binance มีมูลค่า 686.31 ดอลลาร์สหรัฐฯ

Binance ทำสถิติสูงสุดตลอดกาล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2021 ด้วยมูลค่า 686.31 ดอลลาร์สหรัฐฯ

[ที่มา: Finder.com]

44. ในเดือนมกราคม 2024 Binance เป็นโฮสต์ 55% ของการซื้อขายสปอตคริปโตทั่วโลก

ในเดือนมกราคม 2023 การซื้อขายสปอตคริปโตทั่วโลก 55% โฮสต์บน Binance

45. ปริมาณการเทรดสูงสุด 24 ชั่วโมงบน Binance แตะ 147.6 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2021

ปริมาณการเทรดสูงสุด 24 ชั่วโมงบน Binance มีมูลค่าแตะ 147.6 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2021 อย่างไรก็ตาม ปริมาณการเทรดนี้เริ่มลดลงในปีต่อ ๆ มา

[ที่มา: Finder.com]

Ethereum

Ethereum blockchain เปิดตัวในปี 2015 โดย Ethereum Foundation ภายใต้รหัส ‘Frontier’ [ที่มา: Blockworks.co]

46. การทำธุรกรรมบน Ethereum มีปริมาณอยู่ที่ 1.075M รายการต่อวัน

ปัจจุบันมีธุรกรรมที่ทำบน Ethereum 1.075 ล้านรายการต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 1.056 ล้านคนในปี 2022

[ที่มา: ycharts.com]

47. สถิติ Blockchain บ่งบอกว่า อุปทานหมุนเวียนของ Ethereum ในปัจจุบัน คือ 120.27 ล้าน

ในปี 2024 อุปทานหมุนเวียนของ Etherum อยู่ที่ 120.27 ล้าน

[ที่มา: blockworks.co]

48. ปัจจุบัน Ethereum เป็นสินทรัพย์คริปโตอันดับที่ 2 

ปัจจุบัน Ethereum เป็นคริปโตเคอเรนซี่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับ 2 ในบรรดาทั้งหมด (ความนิยมขึ้นอยู่กับมูลค่าตลาดสัมพัทธ์)

[ที่มา: blockworks.co]

49. ราคาของ Ethereum ปัจจุบันอยู่ที่ 1,854.78 ดอลลาร์

ปัจจุบัน Ethereum มีราคาเท่าไหร่? 1 Ethereum มีราคา 1,854.78 ดอลลาร์

[ที่มา: blockworks.co]

50. ผู้เชี่ยวชาญหลายคนคาดการณ์ว่า ราตา Ethereum จะทะลุ 10,000 ดอลลาร์

ตามรายงานจาก cnet.com คาดการณ์ไว้ว่า Ethereum จะมีราคาทะลุ 10,000 ดอลลาร์ในอีกไม่ช้า

ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกของ Blockchain และคริปโตเคอเรนซี่กำลังเติบโต ทั้งในด้านความนิยม และความเกี่ยวข้องกับการใช้งานในองค์กรและส่วนบุคคล สถิติ Blockchain ในไทย และต่างประเทศ พบว่า ผู้ใช้งานด้านธุรกิจและบุคคลทั่วไปจำนวนมาก ยอมรับการพัฒนาที่ใหม่และน่าตื่นตาตื่นใจนี้ ซึ่งน่าจะทำให้เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี่ได้อีกมากมายในอีกหลายปีข้างหน้านี้

ที่มาข้อมูล:

https://www.statista.com/statistics/800426/worldwide-blockchain-solutions-spending/

https://financesonline.com/number-of-blockchain-wallet-users/#:~:text=Zendesk%3A%20 No.&text=How%20many%20 blockchain%20 wallet%20users,a%20%24928.50%20 billion%20market%20 cap

https://financesonline.com/number-of-blockchain-wallet-users/#:~:text=Zendesk%3A%20 No.&text=How%20many%20 blockchain%20 wallet%20users,a%20%24928.50%20 billion%20market%20 cap.

https://www.statista.com/study/133052/statista-crypto-pulse-check/

https://www.statista.com/statistics/1202503/global-cryptocurrency-user-base/

https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/blockchain-market-100072

https://securityboulevard.com/2023/05/is-blockchain-a-system-of-decentralized-trust-in-2023/#:~:text=There%20are%20 over%2085%20 million,Americans%20have%20a invested%20in%20 cryptocurrency

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/strategy/Business%20Blockchain%20in%20Finance.pdf

https://www.statista.com/statistics/864738/leading-cryptocurrency-exchanges-traders/

https://blog.gitnux.com/blockchain-statistics/

https://www.statista.com/statistics/982566/worldwide-top-use-cases-blockchain-technology-by-market-share/

https://www.statista.com/statistics/1231003/europe-market-share-of-blockchain-by-sector/

https://www.coingecko.com/en/global-charts#:~:text=The%20global%20 cryptocurrency%20market%20 cap,a%20 Bitcoin%20 dominance%20of%2044.56%25

https://buybitcoinworldwide.com/how-many-bitcoin-users/#:~:text=The%20 most%20 common%20method%20 of,million%20 people%20who%20own%20 Bitcoin

https://www.statista.com/statistics/730806/daily-number-of-bitcoin-transactions/ .

https://www.statista.com/statistics/1200477/bitcoin-mining-by-country/

https://blockworks.co/price/usdt

https://www.finder.com/binance-statistics

https://blockworks.co/price/eth

https://www.cnet.com/personal-finance/crypto/the-ethereum-merge-is-complete-heres-why-thats-important/

https://abdalslam.com/blockchain-statistics?utm_content=expand_article

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mt/Documents/technology/2020-global-blockchain-survey.pdf

https://www.demandsage.com/blockchain-statistics/

https://www.statista.com/statistics/863917/number-crypto-coins-tokens