แม้ว่า Social media อาจได้รับคำวิจารณ์ที่ไม่ดี แต่ประโยชน์ของ Social Media ถือเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตหลาย ๆ ด้าน และมีการศึกษาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นร่วมกับสุขภาพจิต การเมือง การพาณิชย์ และความสัมพันธ์ส่วนตัว

แม้ว่า Social media จะมีผลกระทบเชิงบวกมากมาย แต่ก็มีความเสี่ยงอยู่เช่นกัน การตระหนักถึงความเสี่ยงเหล่านี้ และการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน จึงถือเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างยิ่ง

บทความนี้จะเจาะลึกประเด็นเหล่านี้ โดยให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประโยชน์ของ Social Media สำหรับเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงผลกระทบเชิงบวกของ Social media ที่มีต่อสุขภาพจิต และบทบาทในสังคม

บทความนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลเชิงลึกจากการศึกษาวิจัยล่าสุด เกี่ยวกับการใช้ Social media ในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาในสาขานี้ด้วย

สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับประโยชน์ของ Social Media

 • Social media มีบทบาทสำคัญในการยกระดับการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ในหมู่คนหนุ่มสาว ( Baytiyeh , 2021)
 • Social media เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังสำหรับการแสดงออก และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาว ( Vaingankar et al., 2022)
 • Social media ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตได้ โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคทางจิต (Naslund et al., 2020) 
 • อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์ของโซเชียลกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การใช้มาตรการป้องกันเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อการเพิ่มผลประโยชน์สูงสุด และลดอันตรายให้น้อยที่สุด (Casale, 2020)
 • Social media ทำให้ภูมิทัศน์ทางการเมืองเป็นประชาธิปไตย และเปิดโอกาสให้ได้ยินเสียงของประชาชน (Pew Research, 2023)
 • ในเชิงพาณิชย์ Social media ทำให้เกิด Interactive Marketing และออกสินค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้น (B2C, 2023)
 • ในด้านความสัมพันธ์ส่วนตัว Social media ช่วยให้บุคคลสามารถรักษาความสัมพันธ์ระยะไกล สร้างการเชื่อมต่อใหม่ ๆ ตามความสนใจที่มีร่วมกัน และแสดงออกอย่างมีเอกลักษณ์ได้ ( Hatamleh et al., 2023)

ข้อดีของ Social media สำหรับเด็กและเยาวชน

ในโลกที่เชื่อมถึงกันทุกวันนี้ ประโยชน์ของ Social Media ได้รับการยอมรับในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะสำหรับคนหนุ่มสาว Social media ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออก และการเชื่อมความสัมพันธ์ พลังของอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และแอป Social media ช่วยเพิ่มการเรียนรู้ทางไกลและชุมชนออนไลน์ ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยจึงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ Social media ในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาแบบดั้งเดิม ให้กลายเป็นการศึกษาบนโลกออนไลน์ที่คุ้มค่า นอกจากการปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาโดยไม่คำนึงถึงสถานที่แล้ว Social media ยังช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางความคิด ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ และสร้างชุมชนผู้ใช้งาน

ด้านล่างนี้จะตรวจสอบประโยชน์ของ Social Media ในการสนับสนุนการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ในคนวัยหนุ่มสาว นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงบทบาทในเป็นตัวช่วยในการแสดงออก การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และปรับปรุงสุขภาพจิตในยุคปัจจุบัน

Social media: เสริมสร้างการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์

บทบาทของ Social media ในการเสริมสร้างการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ในวัยหนุ่มสาว มีความครอบคลุมและมีความสำคัญอย่างยิ่ง กระบวนการเรียนรู้ทางไกลและชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ได้รับประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และแอพ Social media 

บทความโดย Baytiyeh (2021) แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ Social media ในการเปลี่ยนการศึกษาแบบตัวต่อตัว ให้กลายเป็นการศึกษาออนไลน์ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย แม้ว่าบทความนี้จะศึกษาในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งเป็นพิเศษ แต่ข้อมูลเชิงลึกไม่ได้จำกัดอยู่เพียงบริบทเหล่านี้ จึงสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้เช่นกัน

ประโยชน์ของ Social Media ในการเรียนรู้ และสร้างความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่:

 • รูปแบบการศึกษา: รูปแบบเดิมจะเน้นครูเป็นศูนย์กลาง แต่จะถูกแทนที่ด้วยแนวทางที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางแทน ส่วนครูจะทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะมากกว่าผู้เผยแพร่ความรู้
 • การเข้าถึง: Social media ช่วยเพิ่มการเข้าถึงกิจกรรมด้านการศึกษา โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ ปฏิวัติการเข้าถึงข้อมูลให้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และราคาถูกกว่าเดิม
 • ความคิดสร้างสรรค์: Social media ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของ นักเรียน ให้สามารถแสดงความสามารถและรับข้อเสนอแนะได้ดีขึ้น โดยมีแพลตฟอร์มอย่าง Instagram หรือ VoiceThread เป็นแหล่งรวมงานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

Social media: แพลตฟอร์มสำหรับการแสดงออกและการเชื่อมต่อ

ข้อดีของ Social media ชัดเจนมากขึ้นในยุคดิจิทัล เพราะเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกและสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

Vaingankar และคณะ (2022) เน้นย้ำถึงบทบาทการเปลี่ยนแปลงของ Social media ในฐานะแพลตฟอร์มสำหรับการแสดงออกและการเชื่อมต่อ โดยกล่าวว่า Social media ให้กับพื้นที่สำหรับเยาวชนในการแบ่งปันความคิด อารมณ์ และประสบการณ์ ซึ่งเสริมสร้างความเป็นของตัวเองและเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล

ประโยชน์ของ Social Media มีหลากหลายแง่มุม ทั้งการช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่หลากหลาย การมีส่วนร่วมกับเพื่อนฝูง เจาะลึกไปตามความสนใจเฉพาะบุคคล และเข้าร่วมการสนทนาระดับโลก การเชื่อมต่อดิจิทัลปรับปรุงต้นทุนทางสังคมและความสัมพันธ์ อีกทั้งยังให้ช่องทางการสนับสนุนที่มีผลดีต่อสุขภาพจิต

ข้อดีของ Social media เพิ่มเติม ได้แก่:

 • เนื้อหา: เยาวชนสามารถแบ่งปันข้อมูล เพื่อกำหนดการรับรู้และทัศนคติได้
 • ความเชื่อมต่อ: เยาวชนมีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน มีส่วนร่วมในการอภิปรายชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ได้
 • การแสดงออก: วิธีการต่าง ๆ ในการแสดงออกและการสื่อสาร ช่วยสร้างอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจในตนเอง

Social media ไม่ได้เป็นเพียงแพลตฟอร์มดิจิทัลเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม มันยังเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการสร้างสุขภาพจิตของเยาวชน การสร้างอัตลักษณ์ และการบูรณาการทางสังคม

ผลกระทบเชิงบวกของ Social media ที่มีต่อสุขภาพจิต

ประโยชน์ของ Social Media ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตได้ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคทางจิต

Naslund และคณะ (2020) สรุปงานวิจัยการใช้ Social media ในปัจจุบันในกลุ่มบุคคลที่มีอาการป่วยทางจิต พบว่า แพลตฟอร์ม Social media ช่วยให้รู้สึกเชื่อมโยงถึงกัน และช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวได้

ประโยชน์ของ Social Media ต่อสุขภาพจิต ได้แก่:

 • การแสดงออก: เป็นช่องทางการแสดงออกและการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีความหมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
 • เครือข่ายสนับสนุน: เครือข่ายโซเชียลทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการมีส่วนร่วมและสนับสนุนกันและกัน เพื่อส่งเสริมความรู้สึกในชุมชน
 • การศึกษา: เครือข่ายโซเชียลช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลและบริการด้านสุขภาพจิตเกิดขึ้นได้สะดวก

การสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญ การตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และการป้องกันที่จำเป็น จะช่วยเพิ่มผลประโยชน์สูงสุด และลดอันตรายให้น้อยลงที่สุด

การใช้ Social media ต่อปัญหาสุขภาพ

ตามที่อธิบายไว้ ประโยชน์ของโซเชียลมีหลายประการ อย่างไรก็ตาม บทความของ Casale (2020) ระบุว่า การใช้ Social media มากเกินไป หรือการใช้ Social media ที่เป็นปัญหา (PSMU) อาจส่งผลเสียต่อชีวิตประจำวันได้

PSMU ทำให้เกิดการเสพติดพฤติกรรม หรือเป็นการแสดงออกพฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น ความวิตกกังวล หรือภาวะซึมเศร้า นักวิจัยบางคนแนะนำว่า การใช้บ่อย ๆ อาจเกิดภาวะนี้ได้ชั่วคราว

การพยายามรักษาประโยชน์ของ Social media ต้องทำความเข้าใจกับความเสี่ยงเหล่านี้ และป้องกันในสิ่งที่จำเป็น เช่น:

 • ควบคุมการใช้เวลาบน Social media  
 • ควบคุมเนื้อหา
 • ทำความเข้าใจแรงจูงใจในการใช้งาน
 • หยุดพักจาก Social media บ้าง
 • เข้าร่วมกิจกรรมออฟไลน์ ที่นำไปสู่สุขภาวะที่ดีโดยรวม

โดยสรุปแล้ว Social media ให้ประโยชน์มากมาย แต่การใช้อย่างสมดุลและดีต่อสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อผิดพลาดของ PSMU

ประโยชน์ของ Social Media ในด้านต่าง ๆ

Social media มีอิทธิพลต่อชีวิตในด้านต่างๆ เช่น การเมือง การค้าขาย และความสัมพันธ์ส่วนตัว โดยเฉพาะบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวทางการเมือง ที่ปฏิรูปวาทกรรมสาธารณะและส่งผลกระทบต่อการหาเสียง ซึ่งทำให้เสียงของประชาชนดังก้องมากขึ้น

ประโยชน์ของ Social Media ด้านการค้าขายก็มีเช่นกัน และเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญอย่างหนึ่ง Social Media ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคที่โต้ตอบระหว่างกันได้ และช่วยให้ออกแบบผลิตภัณฑ์เฉพาะบุคคลได้มากขึ้น

ในด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวก็ได้รับการพัฒนาเช่นกัน ต้องขอบคุณ Social media ที่ทำให้การเชื่อมต่อทางไกลเกิดขึ้น และทำให้ผู้คนแสดงออกถึงตัวตนอันเป็นเอกลักษณ์ได้ดี

ด้านล่างนี้จะสรุปงานวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของโซเชียลสำหรับการเมือง การพาณิชย์ และความสัมพันธ์

การเมือง

จากการศึกษาของ Pew Research Center (2023) Social media มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวทางการเมือง กำหนดรูปแบบวาทกรรม สาธารณะ และมีอิทธิพลต่อการหาเสียง:

 • Social media กลายเป็นเวทีสำหรับประชาชนในการแสดงความคิดเห็น
 • นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอภิปรายทางการเมือง
 • รวมถึงการเป็นเครื่องมือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหว

สิ่งนี้ทำให้การเมืองเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้มีการรับฟังเสียงที่อาจเคยถูกลดทอนจากสื่อแบบเดิม

การค้า

ประโยชน์ของ Social Media ต่อการค้าขายได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่แบรนด์สื่อสารกับผู้บริโภค ซึ่งหลายคนอาจมีคนถามว่า “การตลาดผ่าน Social media มีประโยชน์อย่างไร?

ธุรกิจใช้แพลตฟอร์ม Social media เปลี่ยนแปลงไปสู่ Interactive Marketing และเน้นความเฉพาะตัวมากขึ้น:

 • การโฆษณา: ธุรกิจใช้ Social media เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตน
 • ความผูกพันของลูกค้า: Social media ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสำหรับธุรกิจกับลูกค้า
 • ผลตอบรับจากผู้บริโภค: Social media ช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถรวบรวมผลตอบรับของผู้บริโภค เพื่อกำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ความสัมพันธ์

Social media ได้เปลี่ยนแปลงวิธีสื่อสารและการเชื่อมต่อ โดย Hatamleh และคณะ (2023) พบว่า การมีส่วนร่วมบน Social media มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสัมพันธ์ทางสังคม:

 • ประโยชน์ของ Social Media ช่วยให้บุคคลสามารถรักษาความสัมพันธ์ระยะไกลได้
 • นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่สำหรับการสร้างการเชื่อมต่อใหม่ในกลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกัน
 • รวมถึงช่วยให้สามารถแสดงออกในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นไปได้ยากบนโลกออฟไลน์

อย่างไรก็ตาม คุณภาพของความสัมพันธ์เหล่านี้อาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความไว้วางใจ ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ และศักยภาพที่จะเกิดผลกระทบด้านลบ เช่น ความโดดเดี่ยวทางสังคม และความใกล้ชิดที่ลดลง สิ่งสำคัญ คือ ต้องรับทราบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมบน Social media และความสัมพันธ์ทางสังคมอาจซับซ้อน และอาจแตกต่างไปขึ้นอยู่กับแต่ละแพลตฟอร์ม ลักษณะของการมีส่วนร่วม และความแตกต่างเฉพาะบุคคล

บทสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของ Social Media

Social media เป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งการเมือง การค้าขาย และความสัมพันธ์ส่วนตัว ซึ่งมีโอกาสเกิดผลกระทบอย่างมากเมื่อใช้ในเชิงบวก โดยในทางการเมือง Social media ช่วยให้เสียงของประชาชนดังขึ้น ส่วนในเชิงพาณิชย์จะช่วยปฏิวัติการมีส่วนร่วมของลูกค้า ในขณะที่ การเชื่อมต่อระหว่างบุคคลก็ได้รับการหล่อเลี้ยงผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้

ประโยชน์ของ Social Media ขยายไปถึงเครือข่ายการศึกษา และเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ ที่นำเสนอช่องทางใหม่ ๆ ในการแลกเปลี่ยนความรู้

แม้ว่า Social media จะมีข้อดี แต่ก็ต้องคำนึงถึงการใช้ Social media ที่เป็นปัญหาด้วย การใช้ Social media อย่างมีสติและเหมาะสม จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าจะได้รับประโยชน์ที่ดีจาก Social media อย่างแน่นอน

อ้างอิง:

ERIC

NLM NCBI

NLM NCBI

MDPI