ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังแทรกซึมอยู่ในทุกธุรกิจ และการใช้ AI ทําการตลาดได้เริ่มเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไปบ้างแล้ว แม้ว่าบริษัทต่าง ๆ จะเคยใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยู่เสมอ และมีบริษัทจำนวนมากขึ้นที่นำ AI มาใช้อย่างจริงจัง

AI มีผลต่อการพัฒนาด้านการตลาดยุคดิจิทัลเป็นอย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยีนี้สามารถปรับปรุง และเสริมกลยุทธ์ที่มีอยู่ได้ โดยปัจจุบันมีเทคโนโลยี AI หลายอย่าง เช่น Generative AI ที่สามารถนำมาใช้เชิงการตลาดได้

เหนือสิ่งอื่นใด AI สามารถใช้ในฟังก์ชันทางการตลาด เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล, การสร้างคอนเทนต์แบบเฉพาะเจาะจงไปตามความสนใจ, แคมเปญการตลาดอัตโนมัติ และแชทบอท ตลอดจนการเลือกแพลตฟอร์มสื่อที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแคมเปญโฆษณาใด ๆ เราจะยกตัวอย่าง AI กับการตลาดออนไลน์ให้คุณได้รู้ในคู่มือนี้

ใช้ AI ทําการตลาดประเภทใดบ้าง?

ตามที่ McKinsey เคยกล่าวไว้ว่า “AI คือ ความสามารถของเครื่องจักรในการทำหน้าที่รับรู้สิ่งที่เชื่อมโยงกับจิตใจมนุษย์”

Sam Altman ผู้เป็น CEO ของบริษัท OpenAI เชื่อว่า บริษัทจะเข้าถึง “Artificial General Intelligence” ซึ่งหมายถึง ระบบ AI ที่มีความสามารถดีกว่ามนุษย์ และสามารถปรับปรุงตัวเองได้” 

ในขณะที่โมเดล AI ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การใช้ประโยชน์ด้าน AI Marketing ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน เทคโนโลยี AI ต่าง ๆ รวมถึง Generative AI ช่วยในการค้นหาความหมาย, ระบบการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ซึ่งสามารถใช้ในการตลาดได้

การใช้ AI ทําการตลาด

ที่มา: Statista

จากข้อมูลของ Statista ภาพรวมการใช้ AI ทําการตลาดอยู่ที่ 15.84 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 107.5 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2028

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)

NLP ช่วยให้บริษัทติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้พวกเขาตอบสนองต่อคำติชมของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวมได้ และนำไปสู่การรักษาลูกค้าที่ดีขึ้นในที่สุด

NLP ใช้ในฟังก์ชันการตลาดอื่น ๆ อีกหลายอย่าง และเมื่อใช้กับ AI ก็สามารถช่วยเขียนคำอธิบายผลิตภัณฑ์ และบล็อกโพสต์ได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สำหรับคอนเทนต์การตลาดแบบเฉพาะเจาะจงได้ด้วยตัวอย่างเช่น บริษัทต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์โทนเสียง เพื่อให้ข้อมูลที่เหมาะสมได้

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ AI ในธุรกิจ เช่น หากโทนเสียงระบุว่าผู้ใช้กำลังมองหาข้อมูลเร่งด่วน ก็สามารถให้คอนเทนต์สั้น ๆ และเข้าในง่ายได้ ในทางกลับกัน หากคาดว่าผู้ใช้ต้องการค้นหาข้อมูลโดยละเอียด ก็สามารถให้คอนเทนต์ที่ยาว และครอบคลุมมากขึ้นได้เช่นกัน

Semantic search ช่วยให้ค้นหาความหมายของคำและเนื้อหามีความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากการจับคู่กับคีย์เวิร์ดทั่วไป วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ใช้พบสิ่งที่ต้องการจริง ๆ หรืออีกนัยหนึ่งคือ การระบุเจตนาโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับคีย์เวิร์ด

จากข้อมูลของ Sprout Social พบว่า “สิ่งนี้ช่วยลดการค้นหาซ้ำ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความรู้สึก ซึ่งวัดประสบการณ์ลูกค้า หรือประสิทธิภาพของแบรนด์ได้อย่างแม่นยำ”

อัลกอริทึมของ Semantic search มีความสำคัญต่อ NLP เนื่องจากช่วยระบุเจตนาของผู้ใช้ และความหมายตามบริบทที่อยู่เบื้องหลังข้อความ ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นในที่สุด

ระบบการเรียนรู้ของเครื่อง (ML)

ML เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มี AI ช่วยในการตลาด ML ใช้เพื่อวิเคราะห์และทำนายพฤติกรรมผู้บริโภค จากนั้นจะนำข้อมูลไปใช้เพื่อปรับแต่งแคมเปญโฆษณาได้

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การกำหนดราคา และการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล การใช้ ML ด้านการตลาด สามารถช่วยลดต้นทุนผ่านระบบอัตโนมัติ และนี่ถือเป็นประโยชน์ของ AI อีกประการของการใช้ AI ทําการตลาด เนื่องจากช่วยให้ผู้บริหารมีเวลามากขึ้น และต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มได้

ML ยังสามารถช่วยแบ่งกลุ่มลูกค้า ซึ่งสามารถช่วยออกแบบแคมเปญการตลาดส่วนบุคคลได้ด้วย

Generative AI

Generative AI เริ่มถูกใช้ในตลาดแล้ว และมีการพิสูจน์แล้วว่า การใช้งานจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปีต่อ ๆ ไป สิ่งนี้ทำให้นักการตลาดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากมีการใช้งานอย่างถูกต้อง การสำรวจในเดือนเมษายน 2023 โดย Boston Consulting Group (BCG) ซึ่งทดสอบกับ Chief Marketing Officers (CMO) กว่า 200 คน ในหลาย ๆ ภาคส่วนจาก 8 ประเทศทั่วอเมริกาเหนือ, ยุโรป และเอเชีย พบว่า 70% ของบริษัทต่าง ๆ ใช้ Generative AI อยู่แล้ว ในขณะที่ 19% กำลังทดสอบการใช้งานอยู่

การประยุกต์ใช้ AI ในธุรกิจ

ที่มา: BCG

เหตุผลหลัก 3 ประการ คือ:

  • Personalization : 67% ของผู้ตอบแบบสอบถาม กล่าวว่า พวกเขาใช้ Generative AI สำหรับตอบสนองความต้องการของลูกค้า BCG กล่าวว่า “เป้าหมายและประโยชน์มีตั้งแต่การมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น, เพิ่ม Conversion Rate หรือเพิ่ม Customer Loyalty”
  • สร้างคอนเทนต์: 49% ของผู้ตอบแบบสอบถาม กล่าวว่า พวกเขาใช้ Generative AI ในการสร้างคอนเทนต์
  • การแบ่งกลุ่มลูกค้า: การสำรวจ BCG แสดงให้เห็นว่า 41% ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ Generative AI สำหรับการแบ่งกลุ่มลูกค้า ด้วยเทคนิคการใช้ AI ทําการตลาดเชิงสร้างสรรค์ “สิ่งนี้สามารถปรับปรุงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ได้ ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่บริษัททำการวิจัยตลาดจากผู้บริโภคที่เชื่อถือได้ จากนั้น จะใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของตน”

AI Marketing มีอะไรบ้าง?

ตามรายงานของ Harward Business Review “ในบรรดาหน้าที่ทั้งหมดของบริษัท การตลาดน่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจาก AI เพราะกิจกรรมหลักของการตลาดยุคดิจิทัล คือ การเข้าใจความต้องการของลูกค้า เพื่อจับคู่ผลิตภัณฑ์และบริการ และโน้มน้าวใจผู้คนให้ซื้อสินค้า ซึ่ง AI เข้ามาทำหน้าที่นี้ได้อย่างมาก” 

AI Marketing

ที่มา: Drift

รายงานสถานะการตลาดและการขายประจำปี 2022 ของ Drift พบว่า 51% ของผู้ตอบแบบสอบถาม กล่าวว่า AI มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับความสำเร็จของการตลาดในช่วง 12 เดือนข้างหน้า, อีก 33% บอกว่าค่อนข้างสำคัญ ในขณะที่มีเพียง 6% ที่บอกว่าไม่สำคัญเลย

ประโยชน์ของ AI ถูกนำมาใช้ในฟังก์ชันทางการตลาดหลายอย่าง ซึ่งรวมถึงการสร้างคอนเทนต์, การแบ่งกลุ่มลูกค้า, โฆษณาเฉพาะบุคคล, การกำหนดราคาสินค้า ตลอดจนการสร้างแชทบอท

นักการตลาดจำนวนมากใช้ AI ทําการตลาดเพื่อสร้างคอนเทนต์อยู่เสมอ และการใช้งานจะเพิ่มขึ้นตามการนำ Generative AI มาใช้ ในทำนองเดียวกัน บริษัทต่าง ๆ ที่กำลังใช้ AI Marketing จะมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้ามากขึ้น และคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีขึ้นได้

การสร้างคอนเทนต์เฉพาะบุคคล

AI ช่วยให้นักการตลาดในการสร้างคอนเทนต์เฉพาะบุคคล ซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าโฆษณาทั่วไป AI ช่วยให้เข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้น และบริษัทต่าง ๆ สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้า เพื่อสร้างเนื้อหาที่ดีได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงแคมเปญโฆษณาเฉพาะบุคคลด้วย

AI ช่วยระบุคีย์เวิร์ด ที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างคอนเทนต์ที่โน้มน้าวใจได้ นอกจากนี้ ยังช่วยให้สามารถตอบสนองต่อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าได้ดีขึ้นด้วย

AI กับธุรกิจ

ที่มา: Statista

ผู้ใช้จำนวนมากในสหรัฐอเมริกา ชื่นชอบโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และจากการสำรวจในปี 2022 พบว่า 81% ของผู้ใช้ Gen Z ชอบโฆษณาประเภทนี้ แม้ว่าเปอร์เซ็นต์จะลดลงตามอายุ แต่คนรุ่นมิลเลนเนียลถึง 57% ก็ยังชอบโฆษณาประเภทเดียวกันนี้

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นอีกหนึ่งเทคนิคการใช้ AI ทําการตลาดเพื่อตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้ดีขึ้น รวมถึงการจัดสรรเงินด้านการตลาด และการเลือกสื่อโฆษณาที่ถูกต้อง

AI ยังช่วยให้นักการตลาดตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มของตลาดได้อย่างรวดเร็ว และปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดกลยุทธ์ด้านราคาได้อีกด้วย

ระบบอัตโนมัติ

AI สามารถช่วยทำงานด้านการตลาดได้หลายอย่าง แคมเปญการตลาดอัตโนมัติรวมถึงแคมเปญอีเมล เป็นอีกวิธีหนึ่งที่บริษัทต่าง ๆ สามารถใช้ AI ทําการตลาดได้ ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และสร้างผลลัพธ์ตรงเป้าหมายได้ดีขึ้น

แชทบอท เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ AI Marketing ทำได้ แม้ว่าแชทบอทจะมีมานานแล้ว แต่จะดีกว่าด้วย Generative AI

AI มีผลอย่างไรต่อการตลาด?

AI มีผลกระทบต่อการตลาดอย่างแน่นอน บริษัทที่ใช้ข้อมูลนี้จะทำความเข้าใจผู้บริโภคได้ดีขึ้น และไม่เพียงแต่ใช้เพื่อเพิ่มข้อเสนอที่มีอยู่เท่านั้น แต่ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ได้อีกด้วย

บริษัทยังใช้ AI เพื่อทำความเข้าใจลูกค้า ซึ่งช่วยเพิ่มความภักดีที่มีต่อแบรนด์ และรักษาฐานลูกค้าเก่าได้

AI ช่วยให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายโดยรวม และบางบริษัทใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพพลายเชน ซึ่งช่วยลดต้นทุนได้อีกด้วย

CNBC/ SurveyMonkey Workforce Survey แสดงให้เห็นว่า 46% ของพนักงานการตลาดกลัวว่า AI จะทำให้งานของพวกเขาล้าสมัย ซึ่งคิดเป็นสองเท่าของค่าเฉลี่ยโดยรวม

ใช้ AI ทําการตลาดในอนาคตได้อย่างไร?

แม้ว่า AI ยังไม่ได้ถูกใช้ในการตลาดอย่างแพร่หลาย แต่การวิเคราะห์โดย McKinsey ในปี 2017 แสดงให้เห็นว่า การตลาดเป็นหน้าที่ทางธุรกิจที่ AI จะเพิ่มมูลค่าได้มากที่สุด

หนึ่งในเหตุผลที่บางบริษัทลังเลที่จะใช้ AI ทําการตลาด เนื่องจากถูกมองว่า การตลาดต้องใช้อารมณ์และความรู้สึกสูง และจำเป็นต้องใช้มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บางบริษัทยังกลัวว่า AI อาจสร้างเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือส่งผลเสียต่อแบรนด์ได้

ในขณะเดียวกัน การใช้ AI ทําการตลาดดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต รวมถึง:

การใช้ Generative AI ในการตลาด 

เนื่องจาก Generative AI ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น บริษัทจำนวนมากอาจอยู่ในช่วงทดสอบ แต่ด้วยสถานะปัจจุบัน ระบบ Generative AI ที่ดีที่สุด ยังคงต้องได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริง และตรวจสอบโดยมนุษย์ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมา เมื่อ Generative AI พัฒนาขึ้น ความต้องการคอขวดของมนุษย์ก็จะหายไป และเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น ธุรกิจที่ใช้ AI เข้ามาช่วย เช่น Amazon AWS ได้นำเสนอเครื่องมือที่สามารถช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ผสานรวม Generative AI เข้ากับการตลาดยุคดิจิทัลของตนได้มากขึ้น เพื่อทำให้กระบวนการนี้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และ Amazon เห็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของ AI กับธุรกิจ ซึ่งรวมมันเข้ากับฟังก์ชันต่าง ๆ

การรวม AI เข้ากับ AR

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Snap ได้เปิดตัวบริการใหม่เกี่ยวกับ Augmented Reality (AR) ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ได้ทดลองเสื้อผ้าและเครื่องแต่งตัวได้จากในบ้าน AI ถูกนำมาใช้ในเทคโนโลยี AR ตามโซลูชันต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ AI ในธุรกิจร่วมกับ AR เช่น การปรับขนาดความละเอียดที่ซับซ้อน เป็นต้น และการรวม AI เข้ากับ AR สามารถขับเคลื่อนฟีเจอร์ที่มีประโยชน์สำหรับนักการตลาดได้

ตัวอย่างเช่น เมื่อบริษัทจำนวนมากรวม AI กับธุรกิจที่มีแชทบอทในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อเลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม พวกเขาอาจพิจารณาการใช้ AR เพื่อทำให้เห็นข้อเสนอได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วย

การตัดสินใจด้วย AI แบบเรียลไทม์

ในขณะที่ AI ถูกนำมาใช้ในการตัดสินใจด้านการตลาด Generative AI จะช่วยให้บริษัทสามารถตัดสินใจได้แบบเรียลไทม์ นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาผลิตภัณฑ์ตามราคาตลาด หรือการวัดอุปสงค์และอุปทานแบบเรียลไทม์

เริ่มต้นใช้ AI ทําการตลาดตอนนี้

วิธีใช้ AI ทําการตลาด เช่น Amazon AWS มีเครื่องมือหลายอย่างที่รวม Generative AI เข้ากับฟังก์ชันการตลาด

ธุรกิจที่ใช้ AI เข้ามาช่วย เช่น Affectiva ที่ให้ AI สร้างแบบจำลอง ML เพื่อให้เข้าใจอารมณ์ของมนุษย์ และมากกว่า 1 ใน 4 ของบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 ใช้โซลูชันนี้วิเคราะห์สื่อของตัวเอง

แพลตฟอร์ม AI สำหรับการสนทนาอย่าง Ada ช่วยจัดการข้อซักถามของลูกค้าได้ดี และบริษัทชั้นนำอย่าง Zoom ก็ใช้โซลูชันนี้

ChatGPT เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการคอนเทนต์ที่ดี และ Jasper เป็นเครื่องมือ AI ราคาถูกอีกตัวหนึ่ง ที่ช่วยให้เขียนงานได้อย่างรวดเร็ว ส่วนเครื่องมืออย่าง Verloop ก็สามารถช่วยให้คุณเพิ่มแชทบอทในเว็บไซต์, แอพ หรือ WhatsApp ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย

โดยรวมแล้ว การใช้ AI ทําการตลาดที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน อาจทำให้ธุรกิจที่ยังไม่ได้ใช้ AI ล้าหลังและสู่คู่แข่งไม่ได้