O popularite vyhľadávača Google nemôže byť žiadnych pochýb. Celosvetovo túto platformu využíva viac ako 91 % používateľov internetu. Čím si však Google Search Engine vyslúžil svoju neohrozenú pozíciu jednotky na trhu? Dôvodom je prepracovaná štruktúra vyhodnocovania dostupných zdrojov na internete a ich priraďovanie ku konkrétnym vyhľadávaniam jednotlivcov. V tomto článku si preto bližšie priblížime, ako funguje vyhľadávač Google a aké sú jej súčasti. Zároveň si vysvetlíme, čo to znamená SEO a aký prínos má Google vyhľadávač na vývoj internetu.

ako funguje vyhľadávač google

Zdroj: shutterstock.com

Čo je vyhľadávač Google a na akom princípe funguje?

O tom, čo je to vyhľadávač Google a akými základnými funkciami disponuje sme písali v našom minulom článku. V ňom sa tiež dozviete viac o histórii ekosystému ako aj o komplexných výsledkoch vyhľadávania pri zadaní kľúčových slov. Otázkou stále zostáva, ako funguje vyhľadávač Google? Ako zaraďuje nové webové stránky do svojej databázy, ako určuje poradie výsledkov a ktoré parametre webových stránok pomáhajú Googlu lepšie rozoznať ich kvalitu a relevantnosť?

Indexovanie stránok pre vyhľadávač Google

Aby vám mohol vyhľadávač Google doručiť čo možno najviac uspokojivé výsledky, najskôr musí mať vytvorenú obrovskú databázu webových stránok. Nielen to. Zároveň musí vedieť, aké informácie sa na danej webovej stránke nachádzajú. Preto v pozadí prebieha proces crawlingu (prehľadávania webu) a indexovania (zaznamenávania webov do Google databázy):

  1. Crawling: Crawling na Google funguje tak, že platforma neustále hľadá nové aj aktualizované stránky na webe a pridáva ich do zoznamu známych stránok. Google objavuje stránky prostredníctvom odkazov z už známych stránok alebo pomocou sitemaps, ktoré majitelia stránok môžu poskytnúť. Po objavení URL stránku navštívi Googlebot, ktorý ju prechádza a analyzuje obsah. Googlebot využíva algoritmický proces na určenie, ktoré stránky prechádzať, ako často a koľko stránok z každej stránky načítať. Taktiež vykonáva rendering stránky, aby zobrazil obsah načítaný pomocou JavaScriptu.
  2. Indexovanie: Po prechode stránky sa Google snaží porozumieť, o čom stránka je. Tento proces sa nazýva indexovanie a zahŕňa spracovanie a analýzu textového obsahu, kľúčových tagov a atribútov, ako sú title elementy, alt atribúty, obrázky, videá a ďalšie. Počas indexovania Google určuje, či je stránka duplikátom inej stránky na internete alebo ide o kanonickú stránku, ktorá sa môže zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania. Na výber kanonickej stránky Google najprv zoskupuje stránky s podobným obsahom a potom vyberá tú najreprezentatívnejšiu. Získané informácie o kanonickej stránke a jej obsahu sú uložené v Google indexe – veľkej databáze na tisícoch počítačov. Zároveň platí, že nie každú spracovanú stránku nakoniec zaindexuje.

Určovanie poradia výsledkov vyhľadávania

Akonáhle Google má všetky dostupné informácie o danej webovej stránke a rozumie jej štruktúre a obsahu, stále sa musí rozhodnúť, na ktoré miesto danú webovú stránku vo výsledkoch vyhľadávania zaradí. Platí, že čím lepšie stránka splní päticu faktorov, tým vyššie sa zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania na Google. Ide o tieto faktory:

  • Význam dopytu: Rozpoznanie toho, čo chcete ako používateľ zistiť prostredníctvom Googlu.
  • Relevancia obsahu: Porovnávanie vami zadaných kľúčových slov s kľúčovými slovami a obsahom danej webovej stránky.
  • Kvalita obsahu: Identifikovanie signálov kvalitne spracovaného obsahu na základe odbornosti, spoľahlivosti a dôveryhodnosti webu.
  • Použiteľnosť obsahu stránok: Ide o faktory ako použitie na mobilných zariadeniach alebo rýchlosť načítania stránky.
  • Kontext a osobné nastavenia: Google berie do úvahy aj vašu aktuálnu polohu a zohľadňuje tiež históriu vyhľadávania. Ide o podrobnú personalizáciu výsledkov vyhľadávania Google.

google analytics

Zdroj: shutterstock.com

SEO optimalizácia pre Google Search Engine

Všetky vyššie zmienené oblasti a faktory Google vyhodnocuje neustále. Z tohto dôvodu by sa mali správcovia webových stránok neustále snažiť o ich optimalizáciu, aby čo najlepšie spĺňali kritériá vyhľadávača. Tento proces môžete poznať pod termínom SEO optimalizácia. Ide o súbor úprav konkrétnych faktorov, na základe ktorých daná webová stránka stúpne vo výsledkoch vyhľadávania Google. Aj tejto téme sme sa bližšie venovali v predošlom článku, no na tie najdôležitejšie oblasti SEO optimalizácie sa pozrieme aj dnes:

On-page faktory

SEO optimalizácia by sa dala rozdeliť na dve základné oblasti, a to priamo na webstránke (on-page) a tiež faktory mimo nej (off-page). V rámci on-page faktorov môžete ako správca webu optimalizovať napríklad názov a popis stránky, štruktúru nadpisov (H1, H2,…), použitie kľúčových slov, textový obsah, formát obrázkov, kód v pozadí webu či použitie interných odkazov.

Off-page faktory

V rámci činiteľov mimo stránky ovplyvňujú výsledky vyhľadávania napríklad externé odkazy na iné webové stránky alebo zmienky na sociálnych sieťach. Aj pri off-page faktoroch platí, že musia byť čo najrelevantnejšie voči obsahu optimalizovanej stránky, ako aj tej, na ktorú daný odkaz smeruje.

čo je seo optimalizácia

Zdroj: rockcontent.com

Ďalšie kritériá zlepšovania výsledkov vyhľadávania na Google

Zlepšovaním svojich súčastí neprechádzajú len webové stránky, ale aj samotný vyhľadávač Google. Ten priebežne vykonáva testovanie rôznych zmien, na základe ktorých potom aktualizuje svoje fungovanie. Podľa dostupných informácií Google len v roku 2022 uskutočnil takmer 900 tisíc experimentov, ktoré viedli k vyše 4 000 reálnym zmenám a zlepšeniam vo vyhľadávaní.

Súčasťou toho, ako funguje vyhľadávač Google v prospech používateľov je aj ich ochrana pred spamom a rôznymi podvodnými aktivitami na webe. Algoritmus Google tak vylučuje množstvo škodlivých stránok, ktoré by mohli narušiť bezpečné prehliadanie. Za jeden deň dokáže Google odhaliť viac ako 40 miliárd spamových stránok.

Prínos vyhľadávača Google pre internet

Roky prítomnosti Googlu na internete priniesli tejte sfére viac než len nástroj na vyhľadávanie informácií. Ide o komplexnosť a presnosť, s akou dokáže doručiť tie najlepšie výsledky vyhľadávania. To zahŕňa napríklad už spomínanú personalizáciu týchto výsledkov, ale aj čoraz intenzívnejší rozvoj inovatívnych technológií, ako je umelá inteligencia. Zabudnúť nesmieme ani na reklamný ekosystém Google, ktorý významne podporuje rast sféry online obchodu aj obchodníkov. Prispievanie k open-source projektom, zvyšovanie bezpečnosti a podpora vzdelávania cez Google Scholar a Google Books sú ďalšie významné aspekty, ktoré ešte viac obohacujú internetové prostredie. Presne pre tieto dôvody patrí Google medzi tie najdôležitejšie spoločnosti, ktoré formujú dnešný svet technológií.

Ako funguje vyhľadávač Google? – záver

Porozumenie tomu, ako funguje vyhľadávač Google, je kľúčové pre každého, kto chce optimalizovať svoju prítomnosť na internete. Vyhľadávač Google si udržuje svoju dominantnú pozíciu najmä vďaka pokročilému systému indexovania a vyhodnocovania webových stránok, ktorý umožňuje doručiť najrelevantnejšie výsledky. Neustále zlepšovanie algoritmov a ochrana pred spamom zase zaisťujú presnosť a bezpečnosť. Tieto procesy, spolu s inováciami a podporou vzdelávania, jednoducho robia z Google nepostrádateľný nástroj pre milióny používateľov po celom svete.

Prečítajte si viac

Referencie