čo je seo optimalizácia

Zdroj: dutchuncles.in

Cieľom Search Engine Optimization (alebo slovensky optimalizácia pre vyhľadávače) je prilákať čo najväčší počet ľudí na danú webovú stránku. SEO má široké uplatnenie – využívajú ho ako podnikatelia, tak aj spoločnosti pre maximalizáciu viditeľnosti svojej webovej stránky vo výsledku vyhľadávania, čo následne môže dopomôcť k vyšším výnosom.

V tomto článku preberieme základy SEO a pomôžeme vám tak získať podrobný prehľad o SEO. Definujeme si, čo je SEO, aké kroky SEO optimalizácia zahŕňa a následne vás oboznámime s jednotlivými on-page a off-page faktormi, ktoré SEO ovplyvňujú.

Čo je SEO optimalizácia?

Termín SEO sa dá definovať ako dlhodobá snaha o vylepšovanie webovej stránky s cieľom zvýšiť jej viditeľnosť v organických (neplatených) výsledkoch vyhľadávania. Známe vyhľadávače ako Google a Bing používajú vyhľadávacie roboty na prechádzanie webových stránok, zhromažďovanie informácií o daných stránkach a následnej indexácii týchto stránok. To vedie k zobrazovaniu stránok vo výsledkoch vyhľadávania.

Na to, aby vyhľadávače zaindexovali určitú stránku, slúžia algoritmy, ktorými každý vyhľadávací robot disponuje. Tieto algoritmy analyzujú a vyhodnocujú stránku, pričom berú do úvahy stovky hodnotiacich faktorov, aby určili poradie danej stránky vo výsledkoch vyhľadávania pre dané kľúčové slovo či frázu.

Čo zahŕňa SEO optimalizácia?

SEO optimalizácia prebieha v niekoľkých na seba nadväzujúcich krokoch. Prehľad týchto krokov uvádzame nižšie:

 • analýza webovej stránky z hľadiska optimalizácie pre vyhľadávače
 • analýza štatistík návštevnosti webovej stránky a jej kategórií
 • výber správnych kľúčových slov pre danú stránku
 • návrh SEO optimalizácie webovej stránky pre vyhľadávače
 • optimalizácia obsahu (textu na stránke, nadpisov, doménových textov)
 • vzájomné prepojenie (prelinkovanie) jednotlivých článkov v rámci jednej webovej stránky.

Faktory ovplyvňujúce SEO

Webovú stránku môžeme optimalizovať prostredníctvom tzv. on-page faktorov (faktory, ktoré môžeme ovplyvniť priamo na našej stránke) a off-page faktorov (faktory mimo našej stránky).

Faktorov, ktoré ovplyvňujú SEO, sú vďaka strojovému učeniu stovky či tisíce. Okrem toho tieto faktory ani nie sú oficiálne známe. Domnienky, o aké faktory sa jedná, existujú len na základe testov rôznych analytikov. V tejto časti preberieme teda aspoň hlavné SEO faktory.

Zdroj: www.entrepreneur.com

On-page SEO faktory

On-page SEO zahŕňa faktory, ktoré možno ovplyvniť priamo na webovej stránke za účelom lepšieho hodnotenia zo strany vyhľadávačov a následného zvýšenia organickej návštevnosti stránky.

Prejdime si spoločne najdôležitejšie on-page SEO faktory, pri ktorých je alfa a omegou použitie správnych kľúčových slov.

Názov stránky

Názov stránky (meta title) predstavuje jeden z najhlavnejších on-page SEO faktorov, pretože popisuje hlavné zameranie webovej stránky.

Meta title uvidíte ako názov stránky vo výsledkoch vyhľadávania, ale zobrazuje sa vám tiež v záložke prehliadača, pričom zlepšuje prehľadnosť, pokiaľ máte niekoľko otvorených záložiek.

Celkový počet znakov názvu stránky by nemal presiahnuť 70 znakov vrátane názvu domény. Odporúča sa uviesť v názve tiež doménu, pretože to zvyčajne zvýši preklikovosť. Ak prekročíte odporúčaný počet znakov, vyhľadávače text skrátia. V názve stránky by nemalo chýbať najdôležitejšie kľúčové slovo pre danú stránku.

Popis stránky

Popis stránky (meta description) sa vám zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania. Tento faktor do veľkej miery ovplyvňuje mieru prekliku (CTR). Ideálny rozsah popisu stránky predstavuje 70 až 155 znakov. Okrem toho popis stránky by mal zahŕňať hlavné kľúčové slovo danej stránky.

Ak nie je popis dostatočne výstižný, vyhľadávače si ho zvyčajne vytvoria z obsahu daného článku. Takýto výsledok však nemožno považovať za ideálny. Podľa platformy Ahrefs prepisuje napr. Google popis stránky až v 62,8 % prípadoch.

Nadpisy (H1 – H6)

Nadpisy pomáhajú návštevníkom sa rýchlo zorientovať na danej stránke. Okrem toho vďaka nadpisom dokážu vyhľadávače určiť tému stránky.

Existuje celkovo 6 úrovní nadpisov (H1 – H6). Najdôležitejší nadpis predstavuje nadpis prvej úrovne H1, nakoľko definuje názov stránky. Ďalšie nadpisy fungujú ako podnadpisy k prehľadnosti článku.

Vo všeobecnosti by sa dĺžka nadpisu mala pohybovať v rozmedzí 20 až 70 znakov. Zahrnutie kľúčových slov do nadpisov dopomáha k lepšiemu umiestneniu stránky pre dané kľúčové slová.

Textový obsah na stránke

Návštevníci vášho webu si čítajú váš obsah, či už ide o prehliadanie blogových príspevkov alebo informácií o produkte. Textový obsah však nečítajú len návštevníci, ale tiež vyhľadávače. Optimalizácia obsahu ho vyhľadávačom zjednoduší zanalyzovať.

Text by v ideálnom prípade nemal obsahovať gramatické chyby, mal by mať dobrú štylistiku, mal by byť dôveryhodný a pre návštevníkov prínosný. Do textu by ste mali tiež zahrnúť primeraný počet kľúčových slov. V závislosti od dĺžky textu sa odporúča použiť kľúčové slovo 6 až 10-krát. Pokiaľ je textový obsah dlhší, čitatelia ocenia jeho rozčlenenie obrázkami.

Štruktúra URL adries

URL adresy by mali spĺňať nasledujúce základné pravidlá:

 • mali by obsahovať kľúčové slová (stačí jedno);
 • mali by byť ľahko čitateľné, jednoduché a krátke;
 • mali by byť logicky usporiadané.

Nižšie uvedieme príklad správne a nesprávne napísanej URL adresy:

Nevhodná URL adresa: https://www.priklad.sk/index.php?productID=908686146

Vhodná URL adresa: https://www.priklad.sk/samsung-galaxy-s23

Väčšina e-shopov si URL adresy vytvára automaticky podľa názvov kategórií a produktov. Ak si zvolíte napr. u kategórie dlhý názov a chceli by ste použiť krátku URL adresu, musíte ju zmeniť ručne v nastavení.

Upozorňujeme však, že u zabehnutého projektu neodporúčame meniť URL adresy. Zmeny URL adries takéhoto projektu by ste mali najprv prebrať s odborníkom na SEO.

Veľkosť, popis a formát obrázkov

Veľkosť obrázkov predstavuje jeden z kľúčových aspektov pre rýchlosť webu. Čím väčšie obrázky do vášho článku pridáte, tým pomalšie bude načítanie článku. Vo všeobecnosti sa odporúča pri produktových obrázkoch dátová veľkosť do 100 kB.

Pri obrázkov sa tiež vypĺňa alt popis (alternatívny text). Vďaka tomuto popisu vyhľadávače môžu určiť, čo sa na danom obrázku nachádza. Alt popis tiež predčítava nevedomým ľuďom asistenčný softvér. Alt popis by nemal presahovať 150 znakov a mali by ste vložiť na popisujúci obrázok čo najviac informácií so zameraním na konkrétne kľúčové slová.

Predtým, ako nahráte obrázky na svoju webovú stránku, skontrolujte, či ste vybrali vhodný formát obrázku. Hoci si môžete vybrať z mnohých formátov obrázkov, najčastejšími formátmi pre webové stránky sú PNG a JPEG.

PNG sa najčastejšie využíva pre obrázky a logá. Vyznačuje sa vyššou kvalitou, má však väčšiu dátovú veľkosť. Pri geometricky jednoduchom obrázku bude pravdepodobne veľkosť menšia než pri JPEG. PNG môže mať priesvitné pozadie, čo je dôležitá vlastnosť hlavne pre logá.

JPEG sa najviac využíva pre fotografie, pre ktoré bol tento formát špeciálne navrhnutý. Nemá preto takú dobrú kvalitu, pokiaľ je jeho obsahom niečo iné ako fotografia.

Interné odkazy

Interné odkazy zjednodušujú čitateľom pohyb v rámci webovej stránky a pomáhajú im tiež získať potrebné informácie. Okrem toho vďaka interným odkazom vyhľadávacie roboty jednoduchšie pochopia, aký obsah sa na daných stránkach nachádza.

Všetky články na vašej webovej stránke by mali byť medzi sebou prepojené. Ak tomu tak nie je, vyhľadávače nebudú môcť nájsť neprepojené stránky a nepridajú im takú hodnotu.

Výhodu interných odkazov predstavuje to, že ak medzi sebou prepojíte tematicky podobné články, budú tieto články pre vyhľadávače hodnotnejšie.

Rýchlosť webovej stránky

Rýchlosť webovej stránky znamená rýchlosť načítania jednotlivých príspevkov v rámci vášho webu. Rôzne stránky môžu mať rôznu rýchlosť. Rýchlosť závisí od mnohých aspektov, ako napríklad výkonnosť webu, výkonnosť serveru, typ pripojenia či poskytovateľ internetových služieb čitateľa.

Rýchlosť je pre webovú stránku veľmi dôležitý faktor a predstavuje tiež jeden z najdôležitejších hodnotiacich aspektov vyhľadávača Google.

Štruktúrované dáta

Štruktúrované dáta predstavujú termín pre označenie informácií o webovej stránke. Môžete si ich zobraziť v kóde stránky, takže bežní čitatelia vášho webu ich nevidia. Štruktúrované dáta pomáhajú vyhľadávačom lepšie pochopiť, o čom je webová stránka a čo znamenajú jednotlivé časti stránky. Keď vyhľadávače rozumejú obsahu webovej stránky, môžu návštevníkom poskytnúť lepšie informácie.

Vďaka štruktúrovaným dátam je tiež vyššia šanca, že vyhľadávače zobrazia vo výsledkoch vyhľadávania pre vaše webové stránky tiež rozšírené úryvky. Tie sa odlišujú od bežných úryvkov, čo môže zvýšiť množstvo preklikov na vašu webovú stránku.

Optimalizácia pre mobilné zariadenia

V súčasnosti čoraz viac ľudí trávi čas na svojich mobilných zariadeniach či tabletoch. Niektoré webové stránky však stále nie sú optimalizované k tomu, aby zohľadnili rôzne veľkosti obrazoviek a rýchlosť načítania.

Prispôsobenie vášho webu pre mobilné zariadenia zahŕňa faktory ako dizajn webu, štruktúra webu a dobu načítania.

Off-page SEO faktory

Off-page SEO sa zameriava na aspekty, ktoré prispievajú k lepšiemu hodnoteniu stránky vo výsledkoch vyhľadávania. Tento SEO faktor sa odohráva mimo vašu webovú stránku a zahŕňa externé odkazy, zdieľania na kanáloch sociálnych médií a celkové zmienky o vašej webovej stránke na internete. Primárne sa však off-page SEO zameriava na uvádzanie kvalitných, dôveryhodných a relevantných externých odkazov.

čo je seo optimalizácia

Zdroj: rockcontent.com

Externé odkazy

Medzi najdôležitejšie aspekty ovplyvňujúce externé odkazy patria:

 • autorita domény;
 • relevantnosť odkazu;
 • návštevnosť domény;
 • typ odkazu.

Autorita domény je faktor, prostredníctvom ktorého môžeme zistiť, akú má daná webová stránka schopnosť umiestniť sa vo výsledkoch vyhľadávania. Autorita domény zahŕňa údaje ako dôveryhodnosť, popularita či dĺžka existencie webovej stránky.

Odporúčame vám vždy čerpať odkazy z webových stránok, ktoré sa tematicky zhodujú s vaším obsahom. Napríklad webová stránka zameraná na ekonómiu by mala vo väčšine prípadov uvádzať odkazy na iné ekonomické platformy.

Ak napríklad zverejňujete odkazy na vaše články na rôznych fórach či spolupracujete s influencermi, mali by ste preskúmať, akú návštevnosť vám tieto aktivity prinášajú. Ak sa ukáže, že tým dosahujete zvýšenie návštevnosti či zisk, určite v týchto aktivitách pokračujte.

Čo sa týka typov externých odkazov, existujú nasledujúce typy: nofollow, dofollow, UGC tag a sponsored tag. Návštevník webovej stránky rozdiel medzi externými odkazmi nerozpozná. Rozdiel sa nachádza v zdrojovom kóde danej stránky.

Zmienky na sociálnych sieťach

Medzi ďalšie off-page SEO faktory patria zmienky na kanáloch sociálnych médií. Off-page signály zo sociálnych sietí sa nepriamo podieľajú na hodnotení webovej stránky. Vyhľadávače si totiž všímajú, koľko zmienok je o danej stránke na sociálnych médiách.

Čo je SEO optimalizácia – záver

SEO optimalizácia rozhodne nie je krátkodobým procesom a treba sa pripraviť na to, že vám zaberie dlhší čas. Pokiaľ sa však SEO budete trpezlivo venovať a nečakáte zázraky na počkanie, určite dosiahnete želané výsledky.

V tomto článku sme sa vám pokúsili poskytnúť prehľad o tom, čo je SEO optimalizácia, ako funguje a ktoré faktory by ste pri SEO mali brať do úvahy. Dúfame, že vám tento článok aspoň trochu ujasnil proces optimalizácie webových stránok.

Prečítajte si tiež:

Referencie

Často kladené otázky

Čo je SEO optimalizácia?

Čo zahŕňa SEO optimalizácia?

Aké faktory ovplyvňujú SEO?