Momentálne neprijímame prihlášky od nových prispievateľov.

Sme hrdí na to, že niektoré z najbystrejších myslí v tomto odvetví zdieľajú svoje myšlienky a odborné znalosti s našim publikom. Títo partneri poskytujú cenné poznatky z pohľadu biznis-spotrebiteľa (B2C) aj biznis-podnikanie (B2B), čím nám pomáhajú vytvárať skutočnú skúsenosť „business-to-community“.

Po opätovnom otvorení túto stránku znova aktualizujeme.

Upozorňujeme, že v súčasnosti každý deň dostávame veľké množstvo nových žiadostí. Ceníme si vašu trpezlivosť, pretože tieto žiadosti spracovávame čo najrýchlejšie v poradí, v akom boli prijaté.

Poznámka: Prijatie nášho prispievateľského programu a zverejnenie prispievaného obsahu je na výhradnom uvážení Business 2 Community.