Bing, generovanie obrázkov AI vďaka integrácii modelu DALL-E.

Vďaka integrácii modelu DALL-E z AI má Bing novú funkciu generovania obrazov. Bing umožní používateľom vytvárať obrázky pomocou Bing chatu.

DALL-E je model strojového učenia vytvorený spoločnosťou OpenAI na vytváranie obrázkov z jazykových opisov. Je to ako sesterský nástroj k ChatGPT, čo je chatbot s umelou inteligenciou.

ChatGPT aj DALL-E si za posledných pár mesiacov našli obrovskú popularitu, pričom ChatGPT sa stala najrýchlejšie rastúcou aplikáciou v histórii.

V príspevku spoločnosť Microsoft oznámila, že do ich aplikácií Bing a Microsoft Edge poháňaných umelou inteligenciou (AI) pridáva celú radu nových nástrojov. Medzi nové nástroje patrí Bing Image Creator, nové vizuálne príbehy poháňané AI a aktualizované karty znalostí.

Spoločnosť Microsoft vydala Bing Image Creator, generátor obrázkov napojený na AI, ktorý obsahuje model DALL-E od OpenAI a vytvára obrázky na základe textových podnetov a pokynov.

„Teraz môžete vytvárať písomný aj vizuálny obsah na jednom mieste, priamo v rámci chatu,“ uviedla spoločnosť Microsoft.

Nástroj na vytváranie obrázkov bude integrovaný do prehliadača Microsoft Edge a do novej služby Bing, ktorá využíva technológiu GPT-4 od OpenAI. Toto rozšírenie urobí z Edge prvý a doteraz jediný prehliadač s integrovaným generátorom obrázkov.

Bing pridal ďalšie formy nástrojov, medzi ktoré patria aj znalostné karty založené na AI. Karty ponúkajú rýchle informácie ako grafy, časové osy a príbehy. Okrem toho, poskytujú krátke videá a obrázky prepojené s vyhľadávanými tématami.

Microsoft zavádza ochranu pre svoj generátor obrázkov

Spoločnosť Microsoft oznámila, že zaviedla určité ochranné opatrenia pre svoj nástroj na vytváranie obrázkov s využitím AI. Cieľom je, aby spoločnosť podporovala zodpovedné používanie tohto nástroja a súčasne obmedzovala jeho potenciálne zneužitie.

Tento technologický gigant uviedol: „Zahrnuli sme ochranné opatrenia OpenAI a ďalšie ochrany do Image Creator.“

Spoločnosť napríklad uvádza, že obmedzuje generovanie nebezpečných alebo škodlivých obrázkov. Poznamenala, že ak ich systém zistí, že by mohol byť vygenerovaný potenciálne škodlivý obrázok, systém zablokuje výzvu na vytvorenie obrázka.

„Takisto jasne uvádzame, že Image Creator generuje obrázky pomocou umelej inteligencie a do ľavého dolného rohu každého obrázka sme zahrnuli upravenú ikonu Bing. Ikona pomáha upozorniť, že obrázok bol vytvorený pomocou programu Image Creator,“ poznamenal Microsoft.

Ako funguje Bing Image Creator?

Bing Image Creator je poháňaný umelou inteligenciou, ktorá tvorí obrázky na základe textových podnetov, podobne ako DALL-E. Pretože ide o generatívny nástroj, najlepšie pracuje v prípade ak používatelia opisujú ich predstavy do podrobných detailov.

Prostredníctvom série ukážkových snímok obrazovky, spoločnosť Microsoft zdieľala niekoľko príkladov, ako bude Bing Image Creator fungovať. Odteraz môžete generovať vizuálny aj písaný obsah na jednom mieste z chatu.

V jednom príklade používateľ požiadal Bing, aby vytvoril obrázok astronauta, ktorý prechádza galaxiou slnečníc. Nástroj ochotne splnil jeho požiadavky a vygeneroval štyri obrázky, ktoré zodpovedajú popisu v už čoraz známejšom umelohmotnom estetickom štýle generovanom umelou inteligenciou.

Ako používatelia môžete tiež špecifikovať, či má byť generovaný obrázok maľba, akvarel, karikatúra, skica alebo iný typ.

Na záver spoločnosť Microsoft uviedla: „Taktiež pracujeme na niektorých priebežných optimalizáciách fungovania aplikácie Image Creator v konverzáciách s viacerými otázkami. Veríme, že najlepším spôsobom, ako priniesť tieto technológie na trh, je starostlivo a otvorene ich testovať, pričom každý môže poskytnúť spätnú väzbu. “