ESG investovanie sa stalo obľúbenou stratégiou inteligentných a zodpovedných investorov, pretože poskytuje rámec na identifikáciu aktív so silnými environmentálnymi, sociálnymi a riadiacimi princípmi. Vďaka svojej výnimočnej životnosti má ESG investovanie dobré výsledky aj z hľadiska kapitálových ziskov.

Táto príručka podrobne skúma ESG investovanie a diskutuje o rôznych typoch aktív vhodných na ESG. Predtým, ako vám ukážeme, ako si tieto aktíva môžete kúpiť len za 10 $, si povieme o tom, ako nájsť tie najvhodnejšie ESG fondy.

Čo je ESG investovanie?

Čo je teda ESG investovanie? V závislosti od zdroja sa ESG investovanie môže líšiť, ale vo všeobecnosti ide o investičnú stratégiu, kde sa aktíva vyberajú nielen kvôli svojmu potenciálu zisku, ale aj kvôli svojmu vplyvu.

Tí, ktorí investujú do ESG fondov, môžu použiť tri kritériá na určenie ich vplyvu – environmentálne, sociálne a riadiace. V istom zmysle je ESG investovanie podobné etickému investovaniu. EGS fondy však umožňujú, aby aktíva dostali „skóre“ za každý z týchto faktorov. Toto skóre sa potom pripočíta, aby sa získalo celkové skóre ESG fondu.

V nasledujúcej časti preskúmame, ako sa každé z týchto kritérií hodnotí. Našťastie sa mnohé popredné finančné analytické firmy zameriavajú výlučne na poskytovanie dobre preskúmaných skóre ESG pre popredné svetové spoločnosti. Firma Refinitiv je skvelým príkladom, pretože skóre tejto firmy sa často spomína vo finančnom odvetví.

Hoci investovanie do ESG firiem obmedzuje potenciálne aktíva dostupné pre zodpovedného investora, umožňuje to investorom pozitívne ovplyvniť svet prostredníctvom ich investičných aktivít. Spoločnosti s vynikajúcim skóre ESG sú často v popredí boja proti klimatickým zmenám alebo obhajujú bezpečné pracovné normy. Investíciou do týchto spoločností tak môžu investori aktívne prispievať k ich rastu a zvyšovať ich pozitíva.

Nestačí však len nakupovať akcie vo firmách zameraných na ESG. Investori musia priebežne sledovať skóre ESG fondov. Hodnotenia sa vykonávajú pravidelne. To, že ESG fond mal v minulosti vysoké skóre ESG, teda neznamená, že ho bude mať aj naďalej. Z tohto dôvodu si ESG investovanie často vyžaduje rozsiahlejší výskum a analýzy ako iné typy investovania.

Faktory ESG fondov

ESG a zodpovedné investovanie sa stali rozšírenejšími v dôsledku pandémie COVID-19, pretože investori na celom svete si uvedomili potrebu spojiť kapitálové zisky s pozitívnym vplyvom na svet. Podľa spoločnosti Statista dosiahla hodnota ESG fondov v roku 2021 ohromujúcich 391 miliárd $. V roku 2006 hodnota ESG fondov činila len 5 miliárd $.

Ale čím sa tieto fondy líšia od ostatných fondov? Aby sme na túto otázku odpovedali, pozrime sa bližšie na tri zložky investícií ESG:

Environmentálne faktory

Prvá časť akejkoľvek investičnej certifikácie ESG sa zameriava na environmentálne faktory. Táto časť analyzuje, ako spoločnosť alebo fond ovplyvňuje planétu – či už pozitívne alebo negatívne. Aktíva s pozitívnym vplyvom majú vyššie skóre, zatiaľ čo aktíva s negatívnym vplyvom majú nižšie skóre.

Pri analýze vplyvu spoločnosti na životné prostredie sa berie do úvahy veľa prvkov. Tie zahŕňajú jej uhlíkovú stopu, zásady dekarbonizácie, využívanie obnoviteľnej energie alebo recyklačné postupy. Niektoré ESG spoločnosti nakupujú uhlíkové kompenzácie, aby znížili svoju uhlíkovú stopu a neprispievali tak ku globálnemu otepľovaniu.

Analytici, ktorí sledujú vplyv spoločností na životné prostredie, uprednostňujú partnerstvá s poprednými firmami a inštitúciami, ktoré sa snažia dosiahnuť pozitívnu zmenu. Napríklad firma Amazon spolupracuje so spoločnosťou LEAF, ktorá pomáha chrániť svetové dažďové pralesy.

Sociálne faktory

Druhú zložku skóre ESG fondu tvoria sociálne faktory. Dokonca aj tie najlepšie nové fondy sa zameriavajú na svoj sociálny vplyv vzhľadom na všeobecný nárast popularity sociálnych médií. Sociálny vplyv aktív súvisí s tým, ako spoločnosť zaobchádza so svojimi zamestnancami, dodávateľmi, miestnou komunitou a ďalšími zainteresovanými stranami.

Investičné spoločnosti ESG zabezpečujú pozitívny sociálny vplyv tým, že so zamestnancami zaobchádzajú dobre a poskytujú im bezpečné pracovné prostredie. Začlenenie zamestnancov zohráva významnú úlohu v sociálnom hodnotení spoločnosti, pričom sa berie do úvahy aj angažovanosť zamestnancov.

ESG investičné stratégie môžu brať do úvahy aj spoločnosti, ktoré sa aktívne pokúšajú o spoločenskú zmenu prostredníctvom lobingu alebo darov popredným inštitúciám. Investori do ESG akcií môžu zistiť sociálny vplyv spoločnosti vyhľadaním názvu spoločnosti a prezretím si najčítanejších spravodajských článkov za posledný rok.

Faktory riadenia

Skóre ESG aktíva zohľadňuje aj faktory riadenia. Tieto faktory sa týkajú vyšších vrstiev spoločnosti – konkrétne správania a etiky vedúcich pracovníkov. Analýza riadenia spoločnosti môže tiež brať ohľad na výšku platov manažérov a na to, či ich platy nie sú príliš vysoké.

Hodnotí sa aj rozmanitosť – ak sa predstavenstvo spoločnosti považuje za rôznorodé, získa vyššie skóre za riadenie. Medzi riadiacimi a sociálnymi faktormi môže dokonca dochádzať k prekríženiu, keďže riadiace faktory hodnotia, do akej miery vedúci pracovníci zdôrazňujú morálne zásady.

Analýza riadenia tiež posudzuje, či spoločnosť nebola súdne stíhaná alebo či neignorovala platné predpisy. Investori do akcií Tesly si určite spomenú na obrovskú pokutu, ktorú Elon Musk dostal od SEC za tvrdenie, že vezme spoločnosť do súkromia. To negatívne ovplyvnilo skóre riadenia spoločnosti Tesla na analytických stránkach ESG.

Ako funguje ESG investovanie?

Investovanie do fondov alebo akcií ESG je podobné ako „normálne“ investovanie. Vykonáva sa totiž predchádzajúci výskum a analýza toho, či je aktívum životaschopné z hľadiska finančného zisku. ESG investovanie však pridáva ďalšiu vrstvu analýzy „filtrovaním“ aktív na základe ich ESG skóre.

Obľúbenou investičnou stratégiou ESG je investovanie iba do aktív s ratingom „AAA“, najvyšším možným skóre. Podľa definície MSCI sa tieto aktíva považujú za lídrov vo svojom odbore.

Často však zistíte, že počet aktív s hodnotením AAA je obmedzený. Z tohto dôvodu možno zvážiť aj aktíva s hodnotením AA, pretože tieto fondy taktiež vykazujú pozitívne environmentálne, sociálne a riadiace prvky. Niektorí obchodníci dokonca považujú ESG investovanie za rovnako dôležité ako sociálne zodpovedné investovanie.

ESG investovanie je nekonečná stratégia, pretože investori musia pravidelne kontrolovať skóre svojich aktív, aby zistili, či sa niečo nezmenilo. Skóre sa totiž môže pravidelne meniť pri zavedení nových pravidiel. V dôsledku toho tvorí aktívna správa portfólia kľúčovú súčasť investovania ESG.

Typy na ESG investovanie 

Najlepšie investičné aplikácie a obchodné platformy vedia uľahčiť ESG investovanie, pretože ponúkajú stovky (ak nie tisíce) fondov. Aké triedy aktív však možno považovať za priaznivé pre ESG? Nižšie sa podrobnejšie pozrieme na päť najpopulárnejších typov aktív.

Kryptomeny

Investori zameraní na ESG môžu tiež investovať do kryptomien. Táto trieda aktív si v posledných rokoch zlepšila svoju reputáciu z finančného hľadiska. Kolosálna spotreba energie Bitcoinu spočiatku poškodila povesť kryptomien, no vznik reťazcov proof-of-stake“ (PoS) rapídne znížil energetické požiadavky mnohých blockchainov.

Najzelenšie projekty v oblasti kryptomien tak teraz majú minimálnu uhlíkovú stopu, vďaka čomu lákajú ESG investorov zameriavajúcich sa na environmentálnu stránku vecí. Jeden z projektov, ktorý v tejto oblasti vyvolal úspech, predstavuje IMPT. Tento projekt sa snaží obohatiť trh s uhlíkovými kreditmi.

Ekosystém IMPT je vybudovaný na polygónovom blockchaine, ktorý predstavuje jeden z blockchainov s najnižšou spotrebou energie. V rámci tohto ekosystému môžu jednotlivci získavať tokeny IMPT za nakupovanie. Jednotlivci si potom môžu tieto tokeny vymeniť za uhlíkové kredity, ktoré si môžu previesť na NFT.

esg investovanie

Po získaní uhlíkového kreditu ho jednotlivec môže predať za finančný zisk alebo sa rozhodnúť ho prestať používať, čím sa účinne odstráni CO2 z atmosféry. Obchodníci, ktorí využijú druhú možnosť, dostanú odmenu vo forme jedinečného digitálneho umeleckého diela NFT, ktoré však investori tiež môžu aj predať. Keďže tento projekt inovuje trh s uhlíkovými kreditmi, IMPT bude pravdepodobne jedným z najväčších projektov v oblasti kryptomien v roku 2024.

Najnovšie informácie o tomto projekte nájdete na telegramovom kanáli IMPT.

Akcie

Investovanie do akcií ESG zostáva prirodzene najrozšírenejším typom investovania pre etických investorov. Tento proces sa veľmi zjednodušil vďaka popularite ESG analytických spoločností, ktoré môžu investori použiť ako zdroj na odhaľovanie životaschopných aktív.

esg investovanie

Mnohé z najlepších technologických akcií, ako sú Nvidia a Adobe, majú vysoké ESG skóre, vďaka čomu sú obľúbené u investorov, ktorí využívajú tento prístup. Podotýkame však, že AAA alebo AA skóre spoločnosti neznamená zaručený finančný zisk. Investori teda musia hodnotiť spoločnosť technicky aj od základov, aby sa uistili, že má spoločnosť potenciál pozitívnych výnosov.

Uhlíkové kredity

Mnoho ľudí skúma, ako investovať do uhlíkových kreditov, ako aj hľadať najlepšie zelené investičné fondy priaznivé pre ESG investovanie. Uhlíkové kredity sú akousi „zmluvou“, ktorá držiteľovi umožňuje vypustiť jednu tonu oxidu uhličitého (alebo ekvivalentu skleníkových plynov) do atmosféry.

Tieto kredity možno ľahko obchodovať na sekundárnom trhu. Ak má napríklad firma tendenciu vypúšťať viac CO2, ako je povolené, môže si kúpiť uhlíkové kredity od spoločnosti, ktorá vypúšťa uhlíkových kreditov menej. „Čisté emisie“ sú rovnaké, ale obe spoločnosti profitujú.

Tí, ktorí chcú začať investovať do ESG energetických firiem, by mali zvážiť, ako tieto firmy kompenzujú svoju CO2 stopu. Ak pravidelne obchodujú s uhlíkovými kreditmi, z environmentálneho hľadiska sa to považuje za pozitívne. Vedie to teda k vyššiemu ESG skóre. Niektorí retailoví investori tiež považujú ESG s uhlíkovými kreditmi za spôsob, ako pasívne získať prístup k uhlíkovým kreditom.

Podielové ESG fondy

Investičné ESG fondy berú do úvahy iba aktíva, ktoré boli dôkladne preverené na základe environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií. Tieto fondy odporúčame investorom, ktorí nemajú čas (alebo znalosti) na manuálne vytváranie portfólia a chcú investovať pasívne.

esg investovanie

Investori si môžu vybrať z množstva podielových ESG fondov, ktoré ponúkajú popredné subjekty ako Vanguard a BlackRock. BlackRock ESG investovanie sa stalo obzvlášť populárnym vďaka výberu fondov „iShares“.

ESG fondy v ETF

Podobne ako vyššie uvedené fondy Vanguard a BlackRock, ESG fondy v ETF sú združené investičné nástroje, ktoré berú do úvahy iba aktíva s vysokým environmentálnym, sociálnym a riadiacim skóre. Tieto ETF fondy sa líšia od podielových fondov tým, že sú verejne kótované na veľkých burzách. ESG fondy v ETF však majú často o niečo vyššie ceny kvôli potrebe manažéra fondu vykonať dodatočný prieskum, aby sa zabezpečilo, že každé aktívum je vhodné pre ESG.

„Pre-made“ akciové portfóliá

Alternatívou k investovaniu do investičných fondov ESG sú vopred pripravené portfóliá. Tieto portfóliá majú tendenciu ponúkať makléri a obchodné platformy ako spôsob, akým začínajúci investori získavajú prístup ku konkrétnemu odvetviu alebo triede aktív. Niektorí brokeri však poskytujú aj vopred pripravené portfóliá, ktoré sa zameriavajú na ESG aktíva.

esg investovanie

Ako príklad uveďme inteligentné portfólio „Future of Power“ od eToro. Toto portfólio obsahuje aktíva v rámci sektora obnoviteľných zdrojov. Väčšina z nich sa výrazne zameriava na pomoc životnému prostrediu. Takéto typy portfólia často vyhľadávajú investori, ktorí sa zaujímajú o ESG fondy.

Príklady ESG fondov

V súčasnej dobe existuje viac ESG aktív v porovnaní s minulosťou. Tieto fondy získavajú čoraz väčšiu popularitu. Každý investor si musí spraviť výskum a rozhodnúť sa sám, avšak nižšie vám predstavíme najpopulárnejšie ESG fondy, do ktorých môžete investovať.

Nvidia (NVDA)esg investovanie

Spoločnosť Nvidia sa považuje za jeden z najpopulárnejších ESG investičných podnikov. Dlho bola Nvidia vnímaná ako jedna z najviac podceňovaných akcií, ale jej popularita počas pandémie COVID-19 prudko vzrástla kvôli obrovskému dopytu po polovodičoch. Nvidia je dobrým príkladom toho, ako investície ESG neškodia výkonu v biznise, ba práve naopak, pomáhajú mu.

Správa o udržateľnosti Nvidie poukazuje na hrubú maržu či percento zisku spoločnosti, ktoré z príjmov zostalo po zaplatení priamych nákladov. Táto hrubá marža vzrástla na 62,3 % vo fiškálnom roku 2021. Vo fiškálnom roku 2019 percento zisku predstavovalo 61,2 %. Okrem toho tržby v roku 2021 vyskočili o viac ako 40 %.

Akcie Nvidie vzrástli za posledných 12 mesiacov takmer o 50 %. To ľahko prevyšuje zhruba 28 % nárast indexu S&P 500 v tom istom čase. Akcie Nvidia sú tiež súčasťou selektívneho rebríčka IBD s ručne vyberanými akciami so špičkovými vyhliadkami.

iShares spoločnosti BlackRock

S 222 ETF fondami na predaj a 475 miliardami $ v ETF aktívach (čo tvorí asi 45 % amerického trhu ETF) je iShares nesporným lídrom na trhu. Firma stojaca za iShares, BlackRock, Inc., sa v roku 2009 zlúčila s Barclays Global Investors, megakorporáciou, ktorá je v súčasnosti jednou z najväčších investičných bánk na svete (viac ako 3,5 miliardy $ v spravovaných aktívach).

Prostredníctvom svojich iShares ponúka BlackRock zďaleka najširší výber spomedzi všetkých poskytovateľov ETF. Môžete si kúpiť iShares, ktoré sledujú hlavné indexy S&P pre rast a hodnotu, akcie s veľkou a malou kapitalizáciou. Ostatné akciové ETF iShares sledujú hlavné indexy Russell a Morningstar. Môžete tiež nájsť odvetvové iShares ETF od technológií a zdravotnej starostlivosti po finančné služby a softvér. Na medzinárodnej scéne si môžete kúpiť iShares ETF na sledovanie buď medzikontinentálneho indexu, alebo oveľa menších trhov, ako sú malajské alebo brazílske akciové trhy.

Spoločnosť iShares tiež ponúka širokú škálu ETF s pevným výnosom (dlhopisy) so šiestimi ponukami od dlhodobých konvenčných štátnych dlhopisov a cenných papierov chránených proti inflácii (TIPS) až po podnikové dlhopisy a zahraničné dlhopisy. Poplatky za správu sa pohybujú od nízkych 0,09 % za americké akciové fondy s veľkou kapitalizáciou až po maximum 0,89 % za exotickejší index iShares S&P. S iShares nemôžete nič pokaziť. Firma odviedla vynikajúcu prácu pri sledovaní indexov, ponúkaní rozmanitosti aj pri udržiavaní daňovej efektívnosti.

Smart portfólio „Future of Power“

Smart portfólio „Future of Power“ obchodnej platformy eToro je vopred vytvorené portfólio. Toto portfólio zahŕňa rôzne akcie, ktoré pôsobia v sektore čistej energie. Väčšina z nich má najvyššie skóre v environmentálnej časti ich ESG hodnotenia.

esg investovanie

CBL Prírodná kompenzácia globálnych emisií – fondy N-GEO

Tieto fondy alebo portfólia umožňujú spoločnostiam a firmám kompenzovať ich uhlíkový dopad, a to čo najprírodnejšou cestou. Mnohé z najlepších platforiem obchodovania s futures ponúkajú jednotlivcom zmluvy CBL Prírodná kompenzácia globálnych emisií.

Best Buy (BBY)

Best Buy bol počas pandémie jedným z najodolnejších kamenných maloobchodníkov. Jeho predaj počítačov a inej spotrebnej elektroniky prudko vzrástol, keďže viac ľudí pracovalo z domu, zatiaľ čo včasné investície do elektronického obchodu podporili jeho zrýchlený digitálny predaj. V rámci Joly spoločnosť Best Buy zefektívnila svoje inventárne systémy, rozšírila svoju platformu elektronického obchodu, vyškolila svojich zamestnancov a prenajala svoju podlahovú plochu veľkým značkám, aby prilákala viac nakupujúcich.

Tento predajca spotrebnej elektroniky je jedným z najlepšie hodnotených maloobchodníkov v rebríčku Investor’s Business Daily 2020 Best ESG Companies, celkovo sa umiestnil na 12. mieste. Dosahuje vysoké známky za dodržiavanie udržateľných environmentálnych, sociálnych a riadiacich praktík na základe analýzy obchodných údajov ESG.

Prečo je dobré investovať do spoločností, portfólií a ESG fondov?

Spoločnosť Bloomberg predpovedá, že celosvetové ESG fondy do roku 2025 presiahnu viac ako 50 miliárd $. Prečo sú však tieto aktíva také populárne? Čítajte ďalej a dozviete sa 4 dôvody, prečo odporúčame investovať do ESG fondov.

Možnosť finančnej odmeny a zárobku

Asi tušíte, aký je hlavný dôvod, prečo sa ľudia rozhodnú investovať do týchto aktív. Okrem toho, že môžu výrazne pomôcť životnému prostrediu, si môžu aj príjemne zarobiť. To platí pre všetky triedy aktív a slúži to ako základ na takýchto trhoch. Za mnohých okolností sa však potenciál finančnej odmeny ESG investorov zlepšuje. Spoločnosti s vysokým ESG skóre sú často príťažlivejšie kvôli ich stabilite a vplyvu. To môže viesť k tomu, že si ich tovar/služby zakúpi viac jednotlivcov, čo povedie k vyšším príjmom a zlepšeniu výkonnosti akcií.

Možnosť dostať sa k sektorom, ktoré rýchlo rastú

Niekoľko príkladov súvisiacich s rýchlo rastúcimi odvetviami zahŕňa biotechnológiu, obnoviteľné zdroje energie, elektrické vozidlá a farmaceutický priemysel. ESG investori, ktorí nájdu najlepšie lacné akcie pôsobiace v odvetviach s vysokým rastom, môžu dosiahnuť pozoruhodné výnosy. Populárnym príkladom je Linde, globálny chemický gigant. Akcie Linde vzrástli o viac ako 100 % od apríla 2020, keď boli považované za podhodnotené. Navyše spoločnosť má stále jedno z najvyšších ESG hodnotení vo svojom odvetví.

esg investovanie

Ľahko dostupné a identifikovateľné

Čoraz viac investorov sa rozhoduje investovať do ESG aktív, pretože sú dostupné a identifikovateľné. Ako sme už uviedli, niekoľko platforiem poskytuje dobre preskúmané ESG skóre verejných obchodovaných spoločností, vďaka čomu je ľahké zistiť, ktoré zo spoločností majú najväčší vplyv.

Navyše aj tí, ktorí pravidelne obchodujú s akciami, majú v súčasnosti už prístup k ESG akciám, ktoré sú často dostupné ako CFD prostredníctvom popredných brokerov. To znamená, že denní obchodníci môžu stále používať krátkodobú obchodnú stratégiu spôsobom, ktorý zodpovedá ich hodnotám a presvedčeniam.

Pozitívny vplyv na planétu

ESG investovanie je pre investorov vynikajúcim spôsobom, ako aktívne rozmiestniť svoj kapitál na pomoc environmentálnym, sociálnym záležitostiam alebo záležitostiam súvisiacim s riadením. Ako už mnohí viete, „impact investing“ zahŕňa nákup akcií spoločností, ktoré ponúkajú tovar alebo službu, ktoré priamo prospievajú určitej skupine alebo pomáhajú životnému prostrediu.

esg investovanie

ESG investori môžu napríklad kúpiť akcie spoločnosti Archer-Daniels-Midland (ADM), ktorá aktívne pomáha presadzovať udržateľné poľnohospodárstvo. Týmto prístupom si investori môžu byť istí, že ich kapitál sa využíva najlepším možným spôsobom.

Ako nájsť ESG fondy

Pri skúmaní toho, ako investovať do startupov, musia investori vykonať náležitý prieskum, aby sa uistili, že spoločnosť bude mať dlhodobú budúcnosť. ESG investovanie sa riadi podobným prístupom, no investori si musia preveriť vhodné aktíva aj z environmentálneho, sociálneho a riadiaceho hľadiska. Preto nižšie uvádzame tri spôsoby, ako môžu investori ľahko nájsť investičné ESG fondy:

Použitie renomovaných analytických stránok

Investičné ESG fondy možno identifikovať pomocou renomovaných analytických stránok. Poskytovatelia ako MSCI a Refinitiv ponúkajú podrobnú analýzu tisícok verejne obchodovaných spoločností, pričom väčšina funkcií je k dispozícii zadarmo. Avšak investori, ktorí chcú podrobnejšie informácie, musia väčšinou zaplatiť poplatok za prístup k pokročilejším informáciám.

Mnohé popredné stránky s finančnými správami uvádzajú ESG skóre väčšiny popredných spoločností. Napríklad Yahoo Finance má pre každú verejne kótovanú spoločnosť vyhradenú kartu „Udržateľnosť“, ktorá zobrazuje ESG hodnotenie a úroveň kontroverzie spoločnosti. Obe tieto informácie sú na platforme pravidelne aktualizované.

Sledovanie aktuálnych udalostí

Sledovaním najnovších celosvetových trendov môžu investori získať prehľad o naliehavých problémoch a ponúkaných riešeniach. Tiež sa môžete dozvedieť o tom, ktoré spoločnosti sa najviac snažia vyriešiť tieto problémy, čo je zvyčajne signál vysokého ESG skóre.

esg investovanie

Napríklad diverzita sa stala naliehavým problémom vo veľkých spoločnostiach, najmä na výkonnej úrovni. Spoločnosť DiversityInc však zistila, že spoločnosť Accenture sa aktívne snaží tento problém vyriešiť, čo DiversityInc prinútilo zaradiť Accenture na prvé miesto na svete z hľadiska diverzity.

Twitter a Reddit

Investície s vysokým ESG skóre možno nájsť pomocou sociálnych sietí. Svet je teraz prepojenejší ako kedykoľvek predtým, čo znamená, že keď spoločnosť prijme rozhodnutie alebo implementuje politiku, ktorá sa považuje za pozitívnu, je to často sa to ihneď zdieľa na Twitteri alebo Reddite.

V skutočnosti sa mnohé spoločnosti rozhodnú oznámiť zmeny politiky priaznivé pre ESG na platformách sociálnych médií, pretože vedia, že im to prinesie najväčšiu publicitu. ESG investori, ktorí hľadajú potenciálne aktíva, môžu preto na Twitteri a Reddite nájsť významné oznámenia, ktoré im môžu poskytnúť základ pre ďalší výskum.

Makléri ponúkajúci ESG fondy

Nedávna správa spoločnosti Deloitte uvádza, že jednoročné tempo rastu spustenia ESG fondov v USA je pozoruhodných 80 %. Je to viac ako dvojnásobok v porovnaní so spustením fondov bez zamerania na ESG, čo zdôrazňuje mimoriadnu popularitu tejto stratégie.

Kvôli tomuto nárastu popularity mnoho maklérov a obchodných platforiem na celom svete zvýšilo svoju ponuku ESG investícií. Jedným z najpopulárnejších brokerov, ktorí využívajú tento prístup, je eToro. eToro je regulovaná obchodná platforma, ktorá má viac ako 28 miliónov klientov.

esg investovanie

Pre ESG investorov je ľahké nájsť vhodné aktíva pomocou eToro, pretože platforma ponúka akcie, meny, komodity, indexy, ETF a dokonca aj kryptomeny. Keďže eToro pôsobí predovšetkým ako CFD broker, investori môžu profitovať zo štruktúry nulových províznych poplatkov. Neúčtujú sa žiadne transakčné poplatky, pretože eToro zahŕňa svoj poplatok do trhového rozpätia.

Investori môžu financovať svoj účet eToro už od 10 $ a vklad je možné uskutočniť kreditnou/debetnou kartou, bankovým prevodom, PayPal, Skrill a Neteller. eToro podporuje americký dolár ako základnú menu, čo znamená, že neexistujú žiadne poplatky za vklad alebo prevod meny. Okrem toho je proces registrácie eToro zjednodušený, nevyžaduje žiadne fyzické papierovanie a jeho dokončenie trvá menej ako desať minút.

est investovanie

eToro je tiež považovaný za jedného z najlepších CFD brokerov vďaka svojim obchodným nástrojom, ktoré zahŕňajú celý rad technických indikátorov a typov objednávok. Investori zameraní na ESG môžu tiež investovať do inteligentného portfólia „Future of Power“ od eToro, ktoré obsahuje 30 udržateľných akcií. V neposlednom rade má eToro aj inovatívnu funkciu „CopyTrader“, ktorá používateľom umožňuje kopírovať pozície otvorené inými obchodníkmi eToro, a to bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov.

eToro - regulovaná krypto platforma

NAŠE HODNOTENIE

  • Nástroje na kopírovanie obchodovania - 30,4% ROI v minulom roku
  • Bezplatný demo účet, kryptografická peňaženka
  • Otvorené pre USA a celý svet - Akceptuje Paypal
  • Odmeny za stávkovanie, vzdelávacie kurzy
Kryptoaktíva sú vysoko volatilným neregulovaným investičným produktom. Váš kapitál je vystavený riziku.

Záver

Táto príručka o ESG investovaní sa komplexne zaoberala touto populárnou investičnou stratégiou. Uviedli sme, ako funguje ESG investovanie a kde si môžete kúpiť vhodné ESG aktíva. Popularita ESG investovania neklesá, nakoľko si investori po pandémii COVID-19 viac uvedomujú globálne vplyvy spoločností. Spoločnosť Bloomberg predpovedá, že ESG aktíva do roku 2025 dosiahnu 53 miliárd $. Očakáva sa tak, že v nasledujúcich rokoch budú mať morálne zodpovední a etickí investori množstvo príležitostí na investovanie.

Často kladené otázky

Čo je to ESG investovanie?

Aké sú niektoré príklady ESG investovania?

Je ESG dobrá investícia?