Určite ste počas surfovania na internete narazili na množstvo obrazových reklám, vyskakovacích okien či bannerov, ktoré propagovali rôzne produkty či služby. Hoci sa vám môžu zobrazovať reklamy na rôzne obchody, produkty alebo služby, väčšina z týchto plôch patrí pod spoločnosť Google, konkrétne pod jej reklamný ekosystém. Google reklama, po anglicky Google Ads, je teda reklamná platforma spoločnosti Google, ktorú môžu inzerenti využívať na propagáciu svojich produktov či služieb v členskej sieti Google.

google reklama

Zdroj: shutterstock.com

Google reklama – definícia

Google Ads je služba spoločnosti Google, ktorá inzerentom umožňuje propagovať svoje produkty alebo služby online, a to s využitím rôznych formátov. Reklamný ekosystém spoločnosť spustila pod názvom Adwords ešte v roku 2000, odkedy sa jej možnosti a rozšírenie výrazne posunuli. Reklamy dnes nájdete na vyhľadávacích stránkach Google, webových stránkach či aplikáciách tretích strán.

V dnešnej dobe patrí inzercia v sieti Google za jednu z najpopulárnejších a najefektívnejších možností propagácie. Výsledky vidíte okamžite, pričom máte plnú kontrolu nad cielením, obsahom aj rozpočtom kampaní. Inzerenti si tak môžu zvoliť konkrétnu cieľovú skupinu, vytvoriť si vlastný obsah reklám a zaplatiť len za splnenie konkrétneho cieľu kampane. Môžu si tak napríklad zvýšiť návštevnosť svojich webových stránok alebo zvýšiť predaj svojich produktov či služieb.

Základné typy Google reklamy

Postupom času a s pribúdaním nových platforiem sa rozširovala aj ponuka umiestnení v rámci siete Google reklám. Dnes tak môžu využiť tieto základné typy reklám:

Reklama vo vyhľadávaní

Ľudia na celom svete prostredníctvom vyhľadávača Google každú hodinu vykonajú viac ako 5,9 milióna vyhľadávaní. Každé z nich zároveň môžu inzerenti využiť na zobrazenie svojej reklamy. Samozrejme, s ohľadom na relevantnosť vyhľadávaného podnetu.

Takéto reklamy sa vám zobrazia na vrchole výsledkov vyhľadávania. Reklamy vo vyhľadávaní majú textovú formu, no vďaka rôznym rozšíreniam môžu byť doplnené napríklad o telefónne číslo, podstránky, adresu či aktuálnu promo akciu.

Obsahové reklamy

V tomto prípade sa Google reklama zobrazí v rámci siete bannerov na partnerských webových stránkach či aplikáciách Google. Prostredníctvom vizuálne aj textovo pútavé formy sa inzerenti snažia zaujať potenciálnych zákazníkov.

Videoreklama na YouTube

Keďže platforma YouTube patrí pod Google, reklamy môžete vidieť aj vo forme videa. Ide o reklamy zobrazované pred, počas alebo po prehrávaní videí. Momentálne poznáme preskočiteľné (TrueView), nepreskočiteľné, alebo krátke bumper reklamy, ktorá trvajú maximálne 6 sekúnd. Do tejto kategórie spadajú tiež interaktívne reklamy ako overlay ads a sponzorované karty vo videách.

Nákupné Google reklamy

Ďalším typom Google Ads sú nákupné reklamy. Tie nájdete vo všetkých vyššie spomenutých formách. Podmienkou inzerovania a pre priame prepojenie s e-shopom inzerenta je vloženie produktov do Google Merchant Center.

Cena Google reklamy

Hoci pri browsovaní internetom vidíte tisíce reklám, znamená to, že za každú jednu z nich inzerent platí? Nie. Štruktúra Google reklám totiž stojí na mechanizme pay-per-click, v skratke PPC. Ide o princíp, keď inzerent za reklamu zaplatí len vtedy, ak na ňu návštevník/používateľ klikne. O tom, či sa však vôbec reklama zobrazí, rozhodujú viaceré faktory.

Princíp aukcie a systém PPC

Google pri svojich reklamách nemá pevne daný cenník. Výška ceny samotnej reklamy vychádza z kombinácie rozpočtu inzerenta, respektíve stanovenie maximálnej ceny za preklik (cost-per-click/CPC) a relevancie danej reklamy voči cieľovému publiku alebo vyhľadávaných kľúčových slov.

Rozhodnutie, či Google reklamu zobrazí a ako vysoko vo výsledkoch vyhľadávania ju umiestni, prebieha prostredníctvom aukcie. Ak sa na rovnaké kľúčové slovo alebo cieľovú skupinu zamierava viacero inzerentov, rozhoduje vyššia ponúknutá cena za preklik (CPC) a skóre relevantnosti obsahu reklamy. Zároveň platí, že čím väčšia konkurencia, tým vyššia cena za preklik. Napríklad pri cielení na kľúčové slovo „najlepšia banka” bude priemerná cena oveľa vyššia než pri slove „rybárska udica”. Zároveň platí, že Google neminie viac než inzerenti zvolili pri nastavovaní kampane.

Pomoc s výberom správnych kľúčových slov a tiež prehľad o ich cenách nájdete v nástroji Google Keyword Planner. Ako funguje systém pay-per-click (PPC) sme sa zase venovali v minulom článku.

Nastavenie a optimalizácia pre čo najúspešnejšiu kampaň

Kľúčovým krokom k dosiahnutiu úspechu a maximálnej návratnosti investícií inzerentov je čo najlepšie nastavenie a následná optimalizácia Google reklamných kampaní. Prvým krokom je už spomínaný výber relevantných kľúčových slov, ktoré presne zodpovedajú zámerom cieľovej skupiny. V tomto prípade môžu inzerenti využiť aj negatívne kľúčové slová, ktoré pomáhajú zamedziť zbytočnému utrácaniu za neefektívne kliknutia.

Dôležité je tiež nastavenie geografického a demografického cielenia, aby sa reklamy zobrazovali správnej skupine ľudí. Treba myslieť aj na optimalizáciu vstupných webových stránok – rýchle načítanie, relevantný obsah, atď.

google analytics

Zdroj: unsplash.com

Výkonnosť kampaní sa dá sledovať a analyzovať pomocou nástroja Google Analytics. Na základe získaných dát môžu inzerenti lepšie odhadnúť, ktoré parametre reklám musia vylepšiť. Pravidelným testovaním a úpravami obsahu reklám, ponúk a cieľových stránok sa dajú dosiahnuť lepšie výsledky a výrazne zvýšiť efektivitu kampaní.

Google reklama – záver

Napriek množstvu reklám, ktoré denne vidíme na internete, väčšina patrí pod reklamný ekosystém Google. Google Ads, ako sa platforma pre Google reklamy nazýva, umožňuje inzerentom propagovať svoje produkty a služby naprieč webom, aplikáciami či YouTube. Táto forma reklamy je pre inzerentov mimoriadne efektívna vďaka možnosti precízneho cielenia, tvorbe vlastného obsahu a výhodnej štruktúre platieb. Vďaka rôznym typom reklám – vyhľadávacím, obsahovým, videoreklamám či nákupným reklám – si inzerenti môžu vybrať tú najoptimálnejšiu stratégiu na splnenie svojich obchodných cieľov.

Prečítajte si tiež

Referencie

  • https://support.google.com/google-ad
  • https://ads.google.com/home/
  • https://www.semrush.com/blog/google-search-statistics/
  • https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/
  • https://www.forbes.com/advisor/business/ppc-marketing-guide/
  • https://www.shopify.com/blog/what-is-cpc