PPC reklama predstavuje jeden z najobľúbenejších spôsobov online marketingu. Ide o nástroj, ktorý sa neustále rozvíja a dá sa uplatniť v akomkoľvek odvetví. V tomto článku sa dozviete, čo je PPC reklama a aké má tento marketingový nástroj výhody, ako aj nevýhody. Následne sa budete môcť lepšie rozhodnúť, či PPC reklama predstavuje pre vás vhodný spôsob marketingu.

čo je ppc reklama

Zdroj: clictadigital.com

Čo je PPC reklama?

PPC reklama sa považuje za druh online marketingu, kedy inzerant platí za preklik na reklamu. Skratka PPC je odvodená z anglického termínu „pay per click“, čiže platba za preklik. Inzerant teda platí za každého človeka, ktorého vaša reklama upúta a kliknutím na odkaz sa dostane na vašu webovú stránku. Týmto sa PPC reklama líši od iných reklamných nástrojov.

Napríklad pri reklamných letákoch musíte počítať s nákladmi na grafický návrhu, tvorbu pútavého textu, samotný papier, ako aj na ich distribúciu. Neplatíte teda za náklady, ktoré sa odvíjajú od skutočného záujmu tých, ktorí leták dostanú. PPC reklamu možno považovať za revolúciu odvetvia marketingu, pričom platíte len za používateľov, ktorí sa chcú o vašich produktoch dozvedieť viac, nakoľko klikli na vašu dobre zacielenú reklamu.

Okrem formy reklamy v podobe PPC reklamy sa najčastejšie môžete stretnúť s nasledovnými podobnými formami reklamy:

  • CPM – platba za tisíc zobrazení reklamy;
  • CPA – platba za konverziu;
  • CPE – platba za prejavený záujem;
  • pevne dohodnutá cena.

V minulosti platili inzeranti za umiestnenie reklamy bez ohľadu na to, či im reklama priniesla nejaký zisk. Na túto prax môžeme stále naraziť u väčšiny offline reklám, ako napríklad billboardy, reklama v dopravných prostriedkoch, časopisoch, rádiu či v televízii. Z tohto hľadiska je výhoda formy PPC reklamy jasná. V prípade, že PPC reklama nikoho nezaujme, inzerent nemusí nič platiť. Pokiaľ tento typ reklamy niekoho upúta, cena za reklamu závisí od počtu kliknutí. Vďaka tomu sa efektívne dá spočítať návratnosť prostriedkov vložených do reklamy.

Samozrejme, nie všetky kliknutia sú rovnako relevantné. K mnohým kliknutiam dôjde omylom, obzvlášť v prípade mobilných zariadení. Časť kliknutí môže pochádzať od konkurencie so zlým úmyslom. Môžeme naraziť aj na podvodné kliknutia, kedy sa niekto snaží na úkor inzerantov obohatiť. Svoj podiel viny na bezcenných kliknutiach majú častokrát aj samotní inzeranti, pokiaľ nemajú dostatočné znalosti alebo sa o svoje kampane nestarajú.

Výhody PPC reklamy

PPC reklama má mnoho výhod, vďaka čomu predstavuje obľúbený reklamý prostriedok u mnohých spoločností po celom svete. V tejto časti preskúmame hlavné výhody PPC reklamy.

výhody ppc reklamy

Zdroj: clictadigital.com

Rýchlosť zobrazenia reklamy

Jednou z hlavných výhod PPC reklamy je to, že ju možno okamžite zobraziť. PPC reklama dokáže ihneď priviesť relevantných používateľov na danú webovú stránku, čo vedie k zvýšeniu návštevnosti a zviditeľneniu webovej stránky.

Presné cielenie

PPC reklamu možno presne zacieliť. Inzerant si môže vybrať, či si želá, aby jeho reklama bola zobrazená na konkrétne vyhľadávacie kľúčové slová používateľom, ktorí priamo danú stránku alebo produkt hľadajú. Cielenie sa dá tiež upresniť podľa vekovej kategórie, lokality pohlavia, ako aj podľa toho, či už v minulosti daní používatelia o daný typ stránky prejavili záujem.

Regionalizácia

S presným cielením súvisí regionalizácia. Zacieliť sa dá napríklad na konkrétne mestá či krajiny, teda na oblasti, v ktorých má byť reklama viditeľná. V prípade, že reklama má byť viditeľná niekde viac a inde zase menej, je možné tiež percentuálne upraviť mieru regionalizácie.

Merateľnosť

PPC reklama je ľahko merateľná. V systéme môžete nahliadnuť na to, koľkokrát sa inzeráty za konkrétne obdobie zobrazili a na akých pozíciách. Okrem toho si môžete tiež pozrieť, koľkokrát používatelia klikli na reklamu, koľko stál jeden preklik a aká bola celková výška útraty. V neposlednej rade sa dajú merať tiež konverzné ciele. V prípade, že si inzerant stanoví pred spustením PPC reklamy jasne merateľné ciele, dá sa potom vyhodnotiť, či tieto ciele boli dosiahnuté.

Rozpočet pod kontrolou

U PPC reklamy má inzerant rozpočet plne pod kontrolou. V reklamných kampaniach si môže inzerant nastaviť denný limit, ktorý má zvyčajne počas mesiaca výkyvy. Počas doby jedného mesiaca však nemôže prekročiť 30,4-násobok denného limitu. Ak je teda v účte nastavený rozpočtový predpis a denný limit, potom inzerant vie predne, koľko kreditu môže za dané obdobie minúť.

Flexibilita úprav

Za ďalšiu výhodu PPC reklamy sa považuje flexibilita úprav. Nastavenie jednotlivých kampaní a druhov cielenia sa dá kedykoľvek meniť podľa vašej potreby, a to bez ohľadu na čas, veľkosť, rozpočet či druh reklamy. PPC reklama umožňuje rýchlu úpravu aj na základe výkonnosti.

Text inzerátu pod kontrolou

Predtým, ako inzerant spustí akúkoľvek PPC reklamu, ju musí najprv vytvoriť v podobe textu, obrázku či videa. S tým súvisí ďalšia výhoda, ktorou je to, že inzerant si sám vytvorí, to sa bude následne používateľom zobrazovať. Nikto nemusí inzerovať niečo, o čo nemá záujem. Výnimku predstavujú reklamy na produkty, ktoré tvoria reklamu priamo z produktov a webových popisov.

Nevýhody PPC reklamy

Optimalizácia

PPC reklama nie je o jednom prvotnom nastavení. Reklamu je potrebné neustále sledovať, optimalizovať a prispôsobovať trhu. Nielenže sa ponuka produktov a služieb mení a na trh prichádza neustále nová konkurencia, čo má veľký vplyv na výsledky kampaní, ale tiež vznikajú nové spôsoby cielenia, ako aj ďalšie formy reklamy.

Pravidlá

PPC reklama má svoje obmedzenia, ktoré by ste mali rešpektovať. Inak povedané, nie je možné vytvoriť reklamu na celý sortiment súčasného trhu. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať obsahu pre dospelých, alkoholu, tabakovým výrobkom, drogám, hazardným hrám, zbraniam, medikamentom, politickému obsahu, finančným službám a tiež ochranným známkam.

Podklady

Pre PPC reklamu je vhodné mať dopredu pripravené podklady. V prvom rade musíte od klienta získať informácie ohľadom jeho podnikania, tj. konkurenčné výhody, filozofiu spoločnosti, informácie o segmentu podnikania (B2B, B2C). Ďalej kvalitne spracovaný feed so všetkými dôležitými vlastnosťami, nasadené kódy pre meranie, obrázky vo vhodných veľkostiach alebo konkrétne informácie o produktoch.

Ako je na tom konkurencia

Predovšetkým menšie webové stránky by mali pred investíciou do PPC reklamy popremýšľať, čím môžu konkurovať väčším hráčom na trhu v danom odvetví. Aj dobre nastavená PPC reklama nemusí mať vždy dobré výsledky, pokiaľ sa používateľ preklikne na webovú stránku, no neuskutoční nákup z dôvodu vysokej ceny. Konkurenčné výhody zohrávajú významnú rolu pri úspechu či neúspechu nielen u PPC reklamy. Mali by ste sa zamyslieť nad skutočnými konkurenčnými výhodami, a nielen nad bežnými výhodami typu výhodná cena, špičková kvalita či rýchlosť doručenia. Tieto konkurenčné výhody dokáže ponúknuť každý.

Kľúčové slová

Pred nastavením cielenia na kľúčové slová vo vyhľadávania by ste mali preskúmať, ako fungujú zhody týchto slov. Následne si vyberte tie, na ktoré sa zobrazujú relevantné vyhľadávacie otázky. Voľná zhoda nepredstavuje správnu voľnu.

Vyššia ponuka za preklik ≠ vyššia pozícia

Väčšina inzerantov očakáva, že čím väčšiu čiastku ponúknu za preklik, tým viac sa budú ich reklamy zobrazovať. V skutočnosti to tak nie je. Odporúčame vám venovať pozornosť celkovému skóre kvality PPC reklamy, ktoré sa skladá z relevancie reklamy, očakávanej miery prekliku a z kvality propagovanej stránky.

PPC reklama – záver

V tomto článku sme vás podrobne oboznámili s tým, čo zahŕňa PPC reklama. Pokiaľ si nie ste istý, ako začať s PPC reklamou, odporúčame sa vám obrátiť na skúseného odborníka. Vytvoriť marketingovú kampaň nie je zložité, no dosiahnuť čo najväčšiu účinnosť reklamy je už náročnejšie. Mnoho ľudí tvrdí, že PPC reklamu skúsilo, avšak nefunguje. Nie je to ale tak. PPC reklama funguje, len musíte vedieť, ako reklamu vytvoriť a optimalizovať priamo na mieru vášho podnikania.

Prečítajte si tiež

Referencie

  • https://www.forbes.com/advisor/business/ppc-marketing-guide/
  • https://www.ppchero.com/ppc/
  • https://www.marketingppc.cz/uvod-do-ppc-marketingu/