Guerilla marketing je nekonvečná forma reklamy s cieľom vzbudiť maximálny záujem u publika použitím obmedzeného rozpočtu. V súčasnosti počet reklám rastie veľkou rýchlosťou, nakoľko internetoví obchodníci sa snažia prilákať nových klientov. Zároveň však s rozširovaním reklamných praktík súvisí mnoho problémov. Uvádza sa, že priemerný človek uvidí denne na internete až 10 000 reklám.

V dôsledku veľkého prílivu reklám sa u ľudí vytvorila tzv. reklamná slepota, nakoľko reklamy už na ľudí nemajú taký veľký vplyv ako predtým. Guerilla marketing sa preto stal pre spoločnosti univerzálnym riešením, ako dosiahnuť záujem cieľovej skupiny pomocou kreatívnych a inovatívnych nápadov, a efektívne prekonať ich konkurentov. V tomto článku sa pozrieme na to, čo je guerilla marketing, preskúmame jednotlivé druhy guerilla marketingu a v neposlednom rade vám poradíme, ako používať tento reklamný nástroj.

čo je guerilla marketing

Zdroj: signspin.de

Čo je guerilla marketing?

Guerilla marketing je marketingová stratégia, pri ktorej sa služby produkty propagujú pomocou nezvyčajných, tvorivých, zábavných a pútavých spôsobov. Týmto prístupom sa dajú dosiahnuť nasledujúce ciele:

 • vyvolanie záujmu o produkt
 • zvýšenie povedomia o značke a vytvorenie firemnej identity
 • odlíšenie sa od konkurencie.

Tento typ reklamného spôsobu má korene pravdepodobne už v staroveku. Na začiatku 20. storočia sa u nás guerilla marketing nazýval americkou reklamou.

Samotný termín guerilla marketing vznikol v roku 1984, kedy ho zaviedol riaditeľ reklamnej spoločnosti Jay Conrad Levinson. Pôvodne vychádzal zo skúmania umiestnenia tlačovín na miestach s možným cieľovým publikom. Napríklad reklamné letáky sa umiestňovali do vnútra obalov s podobnými produktami. Postupne však vznikli tvorivejšie a účinnejšie spôsoby oslovovania ľudí pomocou tohto reklamného spôsobu.

Pôvodne používali guerilla marketing predovšetkým menšie spoločnosti s minimálnou možnosťou investície do marketingu. Guerilla marketing znamená nekonvenčný spôsob propagácie.

Guerilla marketing by mal byť originálny, agresívny a tvorivo spracovaný. Ako názov napovedá, snažíte sa predovšetkým získať čo najväčšiu účinnosť danej reklamnej kampane prostredníctvom čo najnižších nákladov. Rovnako ako pri guerillovej vojne (partizánskom boji) nedisponujete takými zdrojmi ako konkurenčné spoločnosti. Preto namiesto finančných prostriedkov používate tvorivý prístup a jedinečné nápady, vďaka čomu zaujmete potenciálnych klientov niečím nečakaným.

V súčasnosti však už guerilla marketing využívajú aj väčšie spoločnosti. Cieľom guerilla marketingu nie je spoločnosť cieľovému publiku len predstaviť, ale získať si ihneď nových klientov.

Guerilla marketing a jeho vlastnosti

Všetky druhy marketingu majú v podstate rovnaký cieľ – získať čo najviac klientov, a zvýšiť tak predaj a výnos, no guerilla marketing má svoje vlastné špecifiká. Nižšie vás oboznámime s jednotlivými vlastnosťami tohto reklamného spôsobu:

Zameranie sa na širokú cieľovú skupinu. Väčšina stratégií guerilla marketingu nie je zacielená na úzke publikum, ale zameriava sa skôr na širokú cieľovú skupinu, kedy sa o produkte dozvie čo najviac ľudí.

príklad reklamy

Zdroj: lapaas.com

Pochopenie krátkodobého efektu. Rozruch na sociálnych sieťach môže výrazne zvýšiť návštevnosť a zlepšiť ďalšie ukazovatele, no zvyčajne nebýva dlhodobý. Bez bežných marketingových taktík, ako napr. optimalizácia webových stránok, kontextová reklama, správa komunít, pravdepodobne nedosiahnete dobré dlhodobé výsledky.

Nízke výdavky. Do bežného guerilla marketingu je potrebné investovať len menšie finančné čiastky, prípadne dokonca žiadne. V porovnaní s bežnými reklamnými stratégiami ide o lacnejší typ marketingu, nakoľko sa zameriava skôr na dosah a snaží sa vzbudiť záujem potenciálnych klientov.

Hlavnou výhodou tohto guerilla marketingu je schopnosť odlíšiť sa od konkurencie a účinne sa vyhnúť reklamnej slepote. Na druhej strane sa však za nevýhodu tohto typu reklamy dá považovať to, že nie je zaručená istota výsledkov. Reklamná kampaň nemusí byť vôbec úspešná, aj keď sa môže javiť ako premyslená.

Čo sa týka úspešnej guerillovej reklamy, zvyčajne sa rovnaká stratégia nedá zopakovať viackrát. Prvýkrát zvyčajne dobre funguje hlavne kvôli svojej jedinečnosti a nečakanému upútaniu pozornosti. Častom však tieto prvky vyšumia a následne je len veľmi malá pravdepodobnosť, že takáto kampaň naberie druhý dych.

Typy guerilla marketingu

Guerilla marketing sa dá rozdeliť na niekoľko typov. V tejto časti si predstavíme jednotlivé druhy tohto reklamného spôsobu.

Virálny marketing

Virálny marketing sa snaží o vyvolanie búrlivej emocionálnej reakcie a oslovenia čo najväčšieho počtu ľudí. Očakáva sa, že používatelia budú zdieľať obsah reklamy, čím sa znásobí počet zobrazení a zvýši sa povedomie o produkte. Tento druh guerilla marketingu môže mať rôzne formáty, ako napr. YouTube videá, príspevky na sociálnych sieťach, meme obrázky či blogové posty.

Poburujúci marketing

Tento druh reklamy sa dá zaradiť medzi poddruhy virálneho marketingu. Jeho tvorcovia zvyčajne používajú explicitné a sexuálne témy, ktoré sú častokrát tabu. Vhodný formát môžu predstavovať videá či humorné nákresy a fotografie. Cieľom je získať veľký ohlas ľudí a rozbehnúť diskusiu o danom produkte.

Na jednej strane sa prostredníctvom meme obrázkov na sociálnych sieťach môže zvýšiť povedomie o produkte, no na druhej strane môže byť produkt verejne odsúdený.

Skrytý marketing

Skrytý marketing je nenápadná propagácia produktov. Tento spôsob marketingu tiež pomáha obísť reklamnú slepotu.

Jednou z týchto skrytých metód je zvýšenie počtu recenzií a komentárov na sociálnych sieťach, fórach alebo blogoch. Ďalším spôsobom je spolupráca s blogermi. Sociálne siete TikTok a YouTube často uvádzajú recenzie kozmetiky, spotrebičov a ďalších produktov, čo je vynikajúci príklad skrytého guerilla marketingu. Niekedy autori obsahu jednoducho umiestnia cieľový produkt do pozadia reklamy, čo sa bežne označuje ako product placement.

Ambush marketing

Tento druh guerilla marketingu využíva hromadné spoločenské udalosti. Daná spoločnosť sa však nestáva oficiálnym sponzorom udalosti, no funguje ako akýsi parazit. K ambush marketingu dochádza často napríklad na športových súťažiach, kde spoločnosti na dresy športovcov umiestnia svoje logo.

Ambush guerilla marketing

Zdroj: sfwpexperts.com

Tento spôsob marketingu sa zároveň používa v prípadoch, keď jedna spoločnosť reaguje svojou reklamou na reklamu inej spoločnosti. Napríklad spoločnosť Apple prišla s billboardom propagujúcim ich iPody, z ktorých farby akoby stekajú dole. Firma s bytovými doplnkami Rona vytvorila billboard, ktorý nadväzuje na ten od Apple tak, že do vedra zachytáva farbu z iPodov. Spoločnosť Rona zároveň pridala nasledujúci slogan: „Recyklujeme aj pozostatky farieb.“

Kolaboratívny marketing

Kolaboratívny marketing predstavuje typ reklamy, kedy sa dve spoločnosti spoja za účelom upútania pozornosti klientov s nádejou, že sa obom spoločnostiam podarí zvýši predaj dôveryhodnosť ich produktov.

Ambientný marketing

Ambientný marketing je interakcia s publikom prostredníctvom prvkov v jeho okolí, ako napríklad nápadito pomaľované odpadkové koše do tvaru krabičky cigariet, vtipná reklama vo vnútri pisoáru alebo polepené sedačky v MHD nejakým trefným motívom. Ambient marketing nie je len spôsob propagácie produktov, ale často upozorňuje aj na problémy životného prostredia, ktorými je napríklad plytvanie vodou či papierom. Ide o pomerne nový smer guerilla marketingu.

ambient reklama

Zdroj: sfwpexperts.com

Ako na guerilla marketing?

Celú kampaň naplánujte, musí prebehnúť v správny čas na správnom mieste. Ak všetko dobre dopadne, môže sa ľahko objaviť v televízii alebo v novinách. Zlepšite si PR. Pre úspech by vaša guerillová kampaň mala:

 • zasiahnuť v neočakávanom čase a na neočakávanom mieste
 • byť zacielená na konkrétny typ klientov
 • mať krátky, no intenzívny dopad
 • rýchlo sa stiahnuť späť
 • byť lacná
 • zaujať široké publikum
 • byť vtipná alebo inak zaujímavá či kreatívna
 • premyslená a predvídateľná
 • mať dosah na sociálne médiá.

Ako nerobiť guerilla marketing

Guerilla marketing nie je vhodný pre všetky spoločnosti. Existujú konzervatívne typy firiem, ktoré reklamu nemôžu uskutočňovať agresívnym spôsobom alebo guerilla marketing môže byť v rozpore s ich komunikačnou stratégiou. Pri plánovaní tohto reklamného spôsobu dôkladne zvážte aj možné nepriaznivé dopady.

Ďalším problematickým aspektom môžu byť aj právne náležitosti. Pred uskutočnením tohto typu marketingu by ste mali všetko prebrať s firemným právnikom alebo sa obrátiť na odborníkov na marketingové právo.

Častým pochybením v marketingu vo všeobecnosti bývajú tiež tzv. výkrik do tmy. Ide o také reklamné kampane, ktoré sú síce zaujímavé a drahé, no nenadväzujú na žiadne predchádzajúce reklamy, a tak rýchlo strácajú svoj potenciál.

Synergickosť a kontinuálnosť reklamy tvoria hlavný predpoklad úspechu. Tieto aspekty by mali byť súčasťou dobrej reklamnej stratégie a reklamného plánu.

Online a offline guerilla marketing

Marketingová činnosť v rámci guerilla marketingu sa dá rozdeliť podľa spôsobu jej uskutočnenia na online a offline. V tabuľke nižšie uvádzame jednotlivé špecifiká online a offline guerilla marketingu.

Online guerilla marketing Offline guerilla marketing
Virálny obsah (videá, infografiky, fotografie, meme, pesničky – všetko, čo zaujme klientov natoľko, že to budú zdieľať s ostatnými ľuďmi). Výnimočná reklama na zástavkách MHD, navštevovaných miestach či dresoch športovcov.
Skrytá reklama od influencerov a ďalších vplyvných osobností, ako aj recenzie produktov. Drobné značkové predmety zdarma.
Uskutočňovanie interaktívnych akcií s cenami, ako napríklad výzvy k propagácii značky na sociálnych sieťach. Darčeky, propagačné akcie a spolupráca.
Recenzie produktov, diskusie na sociálnych sieťach a fórach, ako aj komentáre k propagačným článkom. Branding verejných zariadení.

Pre koho je guerilla marketing vhodný?

Hoci býva guerilla marketing zvyčajne vnímaný ako lacná a veľmi efektívna reklamná stratégia, mali by ste však pamätať na jeho špecifické vlastnosti.

guerilla marketing príklad

Zdroj: delnext.com

Virálny obsah a nezvyčajná reklama predstavujú nástroje, ktoré môžu priniesť dobrý, no krátkodobý účinok. A pokiaľ sa daná firma nezameriava aj na ďalšie marketingové spôsoby, ako napr. SEO, e-mailový marketing, SMM a ďalšie, pravdepodobne si nedokáže z dlhodobého hľadiska udržať klientelu.

Ak teda budete zvažovať využitie tohto reklamného spôsobu, odporúčame vám ho skôr použiť ako doplnkovú reklamnú stratégiu. To znamená, že tento typ marketingu by ste si mali vyskúšať až vtedy, keď sa vašej spoločnosti bude dať s webovými stránkami, produktmi, zákazníckou podporou apod.

Ďalším dôležitým aspektom tohto reklamného spôsobu je absencia presného zacielenia a dopad na široké publikum. Väčšina stratégií tohto typu marketingu je teda vhodná napríklad pri propagácii rýchloobratkového spotrebného tovaru (FMCG), ale nie pro niektoré špecifické produkty.

Okrem toho nie všetky typy guerilla marketingu sú lacné či bezplatné. Pokiaľ si chcete objednať recenziu produktu či umiestnenie vášho produktu na stránke známeho influencera s veľkým publikom, môže vás to vyjsť až viac ako 1 000 €.

Čo je guerilla marketing – záver

V tomto článku sme vás oboznámili s jednotlivými špecifikami guerilla marketingu, ktorý predstavuje oproti iným druhom propagácie lepší spôsob vo všetkých zmysloch slova – je účinnejší, zaujímavejší a lacnejší. Jediné, čo do guerilla marketingu musíte investovať, je váš čas a úsilie. Táto reklamná stratégia využíva neobvyklú a efektívnu komunikáciu často na nečakaných miestach, pričom sa zameriava na nízke náklady.

Okrem toho guerilla marketing tiež vyžaduje kreatívne myslenie a prístup a samozrejme tvorcov, ktorí nemajú problém vystúpiť zo svojej komfortnej zóny za účelom vytvorenia nezabudnuteľného dojmu na spotrebiteľov a verejnosť.

Prečítajte si tiež

Referencie

 • https://krejta.cz/marketingovy-slovnik/guerilla-marketing/
 • https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/09/13/guerilla-marketing-for-dummies-what-works-and-what-doesnt/
 • https://www.linkedin.com/pulse/why-guerrilla-marketing-so-effective-abdul-moiz-siddiqui
 • https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803095911240?result=2&rskey=SNJhva

Často kladené otázky

Čo je guerilla marketing?

Aké sú druhy guerilla marketingu?

Na čo slúži guerilla marketing?