Moderné technológie čoraz viac rozširujú aj možnosti ako môžu ľudia pristupovať k propagovaniu svojich tovarov a služieb. Za posledné roky sa tak z digitálneho marketingu stala neodmysliteľná súčasť podnikania. Zmena správania ľudí totiž vytvorila potenciál práve pre online platformy. Napríklad len v USA tieto technológie denne využíva až 89 % ľudí. Vďaka možnostiam a dosahu, ktoré nástroje digitálneho marketingu ponúkajú sa obrovské množstvo spoločností spolieha len na virtuálnu propagáciu. Hoci vám možno samotný termín nič nehovorí, sme si takmer istí, že s inštrumentmi digitálneho marketingu ste sa už stretli. Poďme si teda túto oblasť predstaviť podrobnejšie.

digitálny marketing

Zdroj: unsplash.com

Čo je to digitálny marketing a ako funguje?

Digitálny, online alebo internetový marketing. Všetky tieto pojmy v podstate pomenúvajú jedno a to isté. V skratke ide o využívanie webových stránok, aplikácií, mobilných zariadení, sociálnych médií, vyhľadávačov a rôznych iných digitálnych prostriedkov na propagáciu a predaj produktov a služieb. Hoci funguje na podobnom princípe ako tradičný marketing, rozdielom je, že využíva len technológie pripojené na internet.

Tým pádom dokážu obchodníci a marketéri oveľa efektívnejšie komunikovať, personalizovať a zapájať do komunikácie svoje cieľové publikum. Začiatky digitálneho marketingu siahajú do 90. rokov s nástupom internetu. Postupne sa pridali a stále pridávajú nové technológie, ktoré umožňujú firmám cielene osloviť zákazníkov najmä na základe používateľských dát. V dnešnej dobe, keď internet využíva viac ako 5 miliárd ľudí, predstavuje digitálny marketing nevyhnutnú súčasť marketingových stratégií, pretože umožňuje firmám zaujať obrovské online publikum a zvýšiť tak viditeľnosť svojich produktov a služieb.

Typy digitálneho marketingu

Postupným rozvojom internetových technológií sa rozširovali aj možnosti využitia pre online marketing. Dnes medzi najpoužívanejšie kanály a nástroje radíme tieto:

Pay-per-click (PPC)

Forma platenej reklamy, ktorá sa veľmi často používa v rámci online marketingu je pay-per-click, známa tiež pod skratkou PPC. Princípom PPC reklám je, že inzerent zaplatí za preklik, ktorý používateľ – potenciálny zákazník, vykoná. Správcovia pay-per-click kampaní majú široké možnosti nastavenia týchto reklám, od demografických vlastností cez záľuby až po to, či ide o nových alebo vracajúcich sa zákazníkov.

Na PPC kampane môžete naraziť ako vo vizuálnej, tak aj textovej podobe, pričom najpoužívanejšou reklamnou platformou je Google. Možnosť spustenia pay-per-click kampaní však ponúka aj Facebook, LinkedIn, X (bývalý Twitter) či vyhľadávač Bing. Téma PPC je pomerne rozsiahla, preto vám odporúčame prečítať si náš článok, kde sme sa týmto reklamám venovali podrobnejšie.

Search Engine Optimisation (SEO)

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) je ďalšou z kľúčových stratégií digitálneho marketingu. SEO pomáha obchodníkom a spoločnostiam zvýšiť návštevnosť ich webových stránok. SEO zahŕňa optimalizáciu webu tak, aby sa vo vyhľadávačoch, ako je Google, zobrazoval na popredných miestach vo výsledkoch vyhľadávania. Na rozdiel od platených reklám ako PPC, SEO prináša organickú návštevnosť, teda návštevníkov, ktorí nájdu daný web prostredníctvom neplatených vyhľadávaní. Súbor optimalizácií pre vyhľadávače je nesmiere dôležitou súčasťou, keďže denne sa na Google uskutoční približne 8,5 miliardy vyhľadávaní. To poskytuje firmám množstvo príležitostí byť na vrchole výsledkov vyhľadávania a propagovať tak ich produkty a služby. Viac o téme SEO sa dočítate v našom minulom článku.

digitálny marketing nástroje

Zdroj: shutterstock.com

Email marketing a automatizácia

Medzi tie najefektívnejšie nástroje digitálneho marketingu patrí email marketing a automatizácia. Predpokladom pre úspešné emailingové kampane je široká databáza dostupných kontaktov súčasných aj potenciálnych zákazníkov. Vybraným skupinám sa následne zasielajú promočné správy alebo newslettery. Úspech alebo neúspech emailingovej kampane často závisí od miery personalizácie týchto správ, preto je dôležité ušiť im email na mieru. Vtedy prichádza na rad automatizácia. Pomocou automatizačných nástrojov môžu firmy zbierať a analyzovať detailné informácie o spotrebiteľoch, vytvárať cielené kampane a posielať správy v správnom čase správnemu publiku. Tieto nástroje umožňujú firmám dosiahnuť vyššiu mieru angažovanosti a personalizácie, čo je v dnešnej dobe nevyhnutné.

Social Media marketing

Obľúbeným nástrojom digitálneho marketingu sú sociálne siete. Hoci platformy ako Facebook, Instagram alebo X ponúkajú možnosť priameho nákupu, primárnym poslaním propagácie na sociálnych sieťach je budovanie povedomia o značke. Firma je tiež prostredníctvom sociálnych médií bližšie k svojim zákazníkom, čím si buduje lepšiu dôveru. Pod social media marketing čiastočne spadajú aj rôzne spolupráce s influencermi či tvorba obsahového marketingu.

Affiliate marketing

Affiliate marketing je taktika, ktorá umožňuje aj jednotlivcom zarábať peniaze propagáciou cudzieho podnikania. Funguje na princípe zdieľania príjmov, kde affiliate získa províziu za každý nákup, ktorý sprostredkuje, a obchodník platí affiliate za každý takto realizovaný predaj. Affiliate marketing môže prebiehať na viacerých platformách. Často sa s ním stretnete pri recenziách produktov na blogoch, cenových porovnávačoch alebo na iných kanáloch. Táto forma marketingu patrí medzi jedny z najstarších, no digitálny svet jej dal nový rozmer, čo dokazujú úspešné programy ako Amazon Affiliates, ktoré vyplácajú milióny dolárov partnerom za predaj ich produktov.

Výhody digitálneho marketingu

 • Dosah na celom svete z jedného miesta: Online reklamy môžu vidieť ľudia kdekoľvek na svete a je len na danej spoločnosti, na ktorý sa chce rozšíriť a osloviť širšie publikum.
 • Efektivita nákladov: Digitálny marketing je z väčšiny hľadísk lacnejší než tradičný marketing a ponúka väčšiu kontrolu nad tým, či osloví cieľovú skupinu.
 • Kvantifikovateľné výsledky: Softvér a platformy digitálneho marketingu automaticky sledujú počet konverzií, otváranie emailov alebo návštevy stránky, čo pomáha k lepšiemu vyhodnocovaniu úspešnosti kampaní.
 • Jednoduchšia personalizácia: Online nástroje umožňujú zbierať a analyzovať presné a špecifické dáta o zákazníkoch pre detailne cielené kampane.
 • Väčšie prepojenie so zákazníkmi: Digitálne kanály umožňujú osobne komunikovať so zákazníkmi v reálnom čase a zvyšovať ich angažovanosť.
 • Jednoduché konverzie: Zákazníci môžu ihneď reagovať na reklamu napríklad kliknutím na odkaz, čím sa okamžite posúvajú ďalej v nákupnom procese.

digitálny marketing dáta

Zdroj: shutterstock.com

Ako vytvoriť úspešnú digitálnu marketingovú kampaň?

Aby spoločnosti a marketéri dokázali čo najlepšie využiť možnosti digitálneho marketingu, pred spustením každej kampane je dobré si premyslieť pár základných krokov:

 1. Definovať si cieľ kampane: v ideálnom prípade by mal spĺňať faktory SMART, teda ciele by mali byť špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, realistické a časovo ohraničené. V rámci online priestoru sa najčastejšie stretávame s cieľmi ako zvýšenie návštevnosti webových stránok, budovanie povedomia o značke, generovanie kvalifikovaných potenciálnych zákazníkov, rozšírenie databázy e-mailov alebo zvýšenie predajov.
 2. Určte si špecifickú cieľovú skupinu: v marketingu neplatí, že cieľová skupina sú všetci ľudia. Preto zohľadnite atribúty, ako vek, pohlavie, demografické údaje alebo nákupné správanie, ktoré vašich zákazníkov spája. To vám pomôže lepšie definovať cieľovú skupinu pri zostavovaní kampaní.
 3. Zvoľte si rozpočet: väčšina reklamných plánov často stroskotá na nedostatku financií, preto si ešte pred spustením online kampaní zvoľte vrchný limit prostriedkov, ktoré chcete investovať.
 4. Vyberte si vhodné kanály digitálneho marketingu: Na základe cieľov, rozpočtu a cieľového publika si vyberte tie najvhodnejšie formy v online priestore.
 5. Monitorujte, analyzujte a upravujte: Výhodou kampaní v digitále je, že ich môžete v priebehu meniť podľa toho, ako sa vyvíjajú ich výsledky. Nezabudnite tak aj po spustení sledovať, ako sa vaše reklamné úsilie premieta do reality.

Čo je digitálny marketing – záver

Digitálny marketing sa stal neodmysliteľnou súčasťou moderného podnikania vďaka svojim rozšíreným možnostiam a globálnemu dosahu. Využitie nástrojov ako PPC, SEO, email marketing, sociálne médiá a affiliate marketing umožňuje spoločnostiam a obchodníkom efektívne komunikovať a personalizovať obsah pre svoje cieľové publikum. Výhody digitálneho marketingu, ako sú nižšie náklady, kvantifikovateľné výsledky alebo jednoduchá personalizácia, z neho robia dôležitý nástroj na zvyšovanie viditeľnosti a interakcie so zákazníkmi. Premyslená a aj vykonaná digitálna marketingová kampaň môže v dnešnej dobe výrazne prispieť k úspechu a rastu podnikov.

Prečítajte si viac

Referencie