Ak sa pohybujete v svete marketingu alebo podnikáte, možno ste sa stretli s pojmom affiliate marketing. Čo tento termín znamená, aké sú jeho princípy a za akých podmienok sa využíva? To sa vám pokúsime vysvetliť v tomto článku.

affiliate marketing

Zdroj: freepik.com

Čo to je affiliate marketing?

Affiliate marketing je forma online marketingu, ktorý stojí na princípe partnerských dohôd. Spoločnosť či firma, ktorá využíva nástroj affiliate marketingu, odmeňuje jednotlivcov alebo iné spoločnosti za každého zákazníka, ktorý prichádza na určenú online platformu prostredníctvom zvolenej partnerskej platformy. V skratke tak inzerent získava väčší priestor na svoju propagáciu, zatiaľ čo partner – publisher nadobúda vopred dohodnutú časť zo zisku.

Tento model najčastejšie využíva formu unikátneho sledovacieho odkazu, ktorý vytvárajú affiliate inzerenti. Tento odkaz im umožňuje sledovať, ktoré z odkazov viedli k získaniu nového zákazníka. Affiliate partneri potom propagujú produkty alebo služby spoločnosti prostredníctvom tohto odkazu na svojich webových stránkach, blogoch, newsletteroch, sociálnych médiách a ďalších platformách. V ideálnom prípade by tak mali partnerstvá nadväzovať tie subjekty, ktoré zdieľajú spoločné témy, čo inzerentom zabezpečí relevantných a kvalifikovaných zákazníkov.

Ako funguje affiliate marketing?

Princíp affiliate marketingu nie je žiadnou novinkou. Partnerské spolupráce za podiel zo zisku existujú už roky. Špecifikáciou affiliate marketingu je forma, ktorá sa uskutočňuje výhradne v online priestore. Aby boli záväzky korektné a dohľadateľné, musia disponovať jedinečnými znakmi. Z tohto dôvodu sa pre affiliate marketing najčastejšie využívajú unikátne odkazy.

Keď niekto klikne na affiliate odkaz a vykoná požadovanú akciu, ako je napríklad nákup produktu alebo registrácia, affiliate publisher získa vopred dohodnutú províziu alebo odmenu od inzerenta. Tento provízny model je výhodný pre obe strany. Inzerent totiž získa nových zákazníkov, a to relatívne bez veľkých investícií, zatiaľ čo affiliate publisheri nadobudnú provízie prostredníctvom propagácie relevantných produktov alebo služieb svojmu publiku.

Kto je affiliate inzerent a publisher?

Aby ste mali lepší prehľad o tom, ako funguje vzťah medzi partnermi v affiliate marketingu, zhrnuli sme ich základné charakteristiky:

 • Affiliate inzerent – je osoba alebo firma, ktorá sa snaží promovať svoj produkt alebo službu. Využíva na to spomínaný affiliate odkaz, ktorý si môže buď vytvoriť sám, alebo prostredníctvom affiliate platforiem.
 • Affiliate publisher – je osoba alebo platforma, ktorá daný odkaz umiestni na svoje kanály. Väčšinou ide o blog, webstránku, newsletter či sociálne siete. Úlohou publishera často býva zakomponovať odkaz takým spôsobom, aby prilákal čitateľov kliknúť na daný odkaz. Odmenou je vopred dohodnutý podiel z predaja/návštevnosti/…

Čo tvorí celý proces affiliate marketingu?

Sledovanie výkonu a vyplácanie provízií zvyčajne prebieha prostredníctvom špecializovaných affiliate marketingových platforiem alebo softvéru. V prípade, že inzerent má len menší e-shop či ponúka drobné služby a má dostatočné technické znalosti, môže si partnerský program zostaviť sám. Pri vyššej návštevnosti kánalov publishera, väčšom počte produktov a využívaní viacerých partnerských platforiem sa už oplatí poobzerať sa po špecializovaných affiliate sieťach.

Tie zastrešujú kompletnú správu a vytváranie partnerských odkazov. Prostredníctvom týchto sietí si môžete prehľadne skontrolovať analytické údaje o návštevnosti, vynaložených nákladoch alebo monitorovať najlepšie zarábajúce online kanály. Podľa toho vedia inzerenti aj publisheri optimalizovať umiestnenia affiliate linkov aj samotné komunikačné kanály. Správcovia affiliate siete sa rovnako postarajú o vyplácanie podielov z partnerstiev.

Výhody a nevýhody affiliate marketingu

Hoci affiliate marketing patrí medzi obľúbené nástroje, z ktorých profitujú viaceré strany, stále sa pri jeho využívaní nájde aj zopár negatív. Toto sú tie najčastie výhody a nevýhody, ktoré sa pri partnerskom marketingu spomínajú:

Výhody

 • Nízke vstupné náklady: V rámci partnerského marketingu platíte len vtedy, keď sa naplní vopred stanovený cieľ. Jediné, čo inzerentom postačí, je osloviť vybraného publishera, dohodnúť sa na podmienkach a spustiť svoju prvú affiliate kampaň.
 • Rozsiahla sieť partnerov: Vyššie spomenutý princíp môžu inzerenti využívať v podstate bez obmedzení. Čím viac affiliate linkov, tým väčšia šanca osloviť nových zákazníkov.
 • Jednoduché sledovanie výkonu: Affiliate siete poskytujú podrobné analýzy výkonu, ktoré umožňujú zapojeným stranám sledovať a optimalizovať svoje kampane.
 • Profit pre obe strany: Základný princíp partnerského marketingu zároveň patrí medzi jeho najväčšie výhody. Vďaka obojstrannému profitu sú partneri motivovaní neustále zlepšovať formu a obsah propagácie.

Nevýhody

 • Časová náročnosť: Platí najmä pre publisherov, ktorí si najskôr musia vybudovať vlastnú komunitu návštevníkov a čitateľov. Až následne môžu ich kanály naplniť potenciál partnerského marketingu a víziu ziskov.
 • Nečestné správanie: Aby sa jedna aj druhá strana vyhli nečakaným a nepríjemným komplikáciám, mali by si v rámci affiliate marketingu vybrať takých inzerentov, publisherov a správcovské platformy, ktoré sú overené a relevantné.

Čo je a ako funguje affiliate marketing – záver

Na základe predstavených informácií už viete, že affiliate marketing predstavuje efektívny spôsob získavania zákazníkov a propagácie produktov či služieb prostredníctvom partnerských dohôd v online priestore. Jeho výhody zahŕňajú nižšie vstupné náklady, rozsiahlu sieť partnerov a jednoduché sledovanie výkonu, no je dôležité mať na pamäti aj časovú náročnosť a potenciálne riziká spojené s nečestným správaním. V konečnom dôsledku je úspech affiliate marketingu založený na dobre vyváženom vzťahu medzi inzerentmi a publishermi, ktorí sa musia sústrediť na poskytovanie hodnotného obsahu a relevantných ponúk pre svoje publikum.

Prečítajte si tiež

Referencie

 • https://www.shopify.com/uk/blog/affiliate-marketing
 • https://ahrefs.com/blog/affiliate-marketing/
 • https://blog.hubspot.com/marketing/affiliate-marketing-guide
 • https://mailchimp.com/resources/what-is-affiliate-marketing/