Optimalizácia miery konverzie (alebo CRO – z anglického Conversion Rate Optimization) v marketingu je najdôležitejším procesom pre väčšinu online firiem. Umožňuje vám zlepšiť úspešnosť vášho úsilia pri propagácii podnikania a pri predaji. Optimalizácia miery konverzie je preto základnou marketingovou stratégiou, ktorá vám umožní vyťažiť maximum z vašich marketingových aktivít.

V konečnom dôsledku je užitočné, aby sa vaša firma umiestnila vysoko a získala veľkú návštevnosť, ale čo chce každá firma v konečnom dôsledku dosiahnuť je premeniť návštevy stránok na predaj.

Štatistiky miery konverzie:

Čo je optimalizácia miery konverzie (CRO) v marketingu?

V marketingu – najmä v online marketingu – konverzie predstavujú počet ľudí, ktorí kliknú na vašu reklamu alebo navštívia váš web a prejdú k akcii prospešnou pre vašu firmu, ako je nákup, prihlásenie na odber newsletteru alebo stiahnutie aplikácie. Optimalizácia miery konverzie je teda stratégia používaná na zlepšenie percenta celkových konverzií a interakcií, aby ste z marketingu vyťažili viac. Znamená to teda v konečnom dôsledku, zarobiť viac.

Konverzie sú samozrejme ústredným prvkom cieľov online podnikania. Pri úspešnej stratégii môžete rozšíriť svoje podnikanie, zvýšíť zisky a rozšíriť povedomie a používanie svojich webových stránok. Používateľov k tomu pritiahnete marketingom a CRO vám ukáže, akí ste úspešní.

V tomto článku sa zameriame na vysvetlenie, čo je to miera konverzie, aké sú výhody CRO a ako dospieť k záveru, či je vlastne potrebné optimalizovať mieru konverzie vo vašom prípade. Odporúčame tiež niekoľko stratégií pre tých, ktorí zistia, že ich miera konverzie vyžaduje optimalizáciu, ako aj niekoľko skvelých marketingových nástrojov, ktoré by s tým mohli pomôcť.

Ako vyrátať mieru konverzie

Začnime od začiatku a vysvetlime si, čo to vlastne miera konverzie je. Jednoducho povedané, miera konverzie je metrika, ktorá udáva percento používateľov, ktorí na vašej platforme dokončili požadovanú akciu. Ak máe napríklad e-shop, miera konverzie ukazuje, koľko návštevníkov vašej stránky si niečo z e-shopu kúpilo. Na blogoch a podobných webových stránkach sa zobrazuje, koľko používateľov sa prihlásilo na odber newsletterov alebo podporilo vašu firmu iným spôsobom, napríklad platbou za prémiové predplatné.

optimalizácia miery konverzie

Miera konverzie sa vypočítava vydelením celkového počtu používateľov, ktorí si niečo zakúpia, veľkosťou publika. Údaj sa prevedie na percento, čo je miera konverzie. Ak napríklad spustíte kampaň s publikom 20 000 ľudí a 800 ľudí z tejto skupiny klikne na vašu reklamu, vydelíte 800 číslom 20 000 a dostanete číslo 0,04. Miera konverzie je teda 4 %.

Je zrejmé, že čím vyšší je konverzný pomer, tým lepšie. Ak sú na stránke prvky, ktoré ľuďom odvracajú pozornosť od stránky alebo používatelia si nič nekúpia, bude to odrážať miera konverzie. Tu prichádza na rad optimalizácia miery konverzie alebo CRO.

Výhody optimalizácie CRO v marketingu

Ak je vaša miera konverzie príliš nízka, optimalizácia vám pomôže zvýšiť čísla. Pritom môžete očakávať množstvo výhod. Konečným cieľom CRO je zvýšiť príjmy jednoducho tým, že sa viac ľudí rozhodne vykonať požadované akcie na vašej platforme, ale tento proces má aj ďalšie výhody.

Prvým z nich je lepšia zákaznícka skúsenosť. Vo všeobecnosti je u spokojných zákazníkov vždy väčšia pravdepodobnosť, že sa zapoja do vašej firmy prostredníctvom predplatného, nákupov, šírením informácií a zvýšením návštevnosti vašej platformy. Spokojní zákazníci sa tiež s väčšou pravdepodobnosťou stanú dlhoročnými vernými zákazníkmi.

CRO vám tiež môže poskytnúť výhodu oproti konkurentom, ktorým sa možno nepodarilo optimalizovať svoje vlastné stratégie a zvýšiť mieru konverzie. Okrem toho zvýšením aktivity zákazníkov na platforme získate aj lepší prehľad o zákazníkoch, pretože z ich konania bude jasnejšie, čo ich zaujíma. Konkrétne si môžete všimnúť nárast nákupov konkrétnych produktov, zatiaľ čo iné produkty môžu zaznamenať menšiu interakciu.

Toto všetko vám môže pomôcť pochopiť, ktoré produkty môžu vyžadovať nejakú zmenu alebo vylepšenie alebo či po nich jednoducho nie je dopyt. Optimalizácia miery konverzie je preto veľmi prospešná a užitočná pre firmy, ktoré ju vedia vykonávať.

Ako zistiť, či vaša miera konverzie potrebuje optimalizáciu

How to Know if Your Conversion Rate Needs Optimization

Ak chcete vedieť, či váša miera konverzie potrebuje optimalizáciu, musíte najprv vypočítať percento miery konverzie, ako bolo vysvetlené vyššie. Vtedy zistíte, či je váš konverzný pomer „dobrý“.

Miery konverzie majú tendenciu líšiť sa z jedného odvetvia na druhé a dokonca z jedného produktu na druhý v tom istom odvetví, takže to nemusí byť vôbec jednoduché. Zmeny sú dokonca viditeľné, ak vezmete do úvahy konkrétne “niche”. Potom sú tu vaše ciele, návštevnosť vašej platformy, demografické údaje publika a množstvo ďalších faktorov. Všetky tieto podrobnosti môžu sťažiť určenie, či je váš konverzný pomer na požadovanej úrovni.

Napríklad v elektronickom obchode, ktorý je jednou z najbežnejších a najobľúbenejších oblastí v USA, je priemerná miera konverzie 2,3 %. Môžete to považovať za „dobré“ a čokoľvek vyššie pre túto oblasť je len lepšie. Pri troche rešeršu môžete ľahko nájsť priemernú mieru konverzie pre takmer akúkoľvek oblasť. Keď nájdete toto číslo, porovnajte ho s údajom vašej firmy. Môžete sa tiež obrátiť na vlastníkov podobných stránok a spýtať sa ich, čo je podľa nich priemerná CR pre vašu spoločnú oblasť, hoci mnohí podnikatelia si budú chcieť nechať svoje štatistiky CR pre seba.

Ďalšou populárnou metódou medzi niektorými spoločnosťami je jednoducho počúvať spätnú väzbu od zákazníkov prostredníctvom nástrojov, ako sú prieskumy a recenzie. Zákazníci na internete s radosťou poukazujú na nedostatky a problémy webových stránok, ktoré môžete využiť vo svoj prospech, a identifikujú oblasti, ktoré by si dali viac práce. Výsledky môžu zahŕňať slabé miesta, výpadky, nápady na zlepšenie a čokoľvek iné, čo bráni vášmu podnikaniu v bezproblémovom chode.

Najlepšie stratégie pre optimalizáciu miery konverzie

Optimalizáciu miery konverzie možno vykonať niekoľkými rôznymi spôsobmi, no existuje niekoľko stratégií CRO, ktoré skutočne vynikajú. Tu sú niektoré z najpopulárnejších a najužitočnejších stratégií CRO:

1. Nezabudnite na CTA (Call-to-action) vo vašich blogoch/newslettroch

Ak má vaša firma blog alebo posiela pravidelne newsletter, pridanie viacerých výziev na “akciu” (CTA) do blogového príspevku by mohlo pozitívne ovplyvniť mieru konverzie. Blogové príspevky, ktoré nemajú CTA, zvyčajne nedokážu nalákať návštevníkov, aby urobili nákup.

Všetko, čo musíte urobiť, je pridať ďalší odsek, vetu alebo dokonca len jednoduché tlačidlo, ktoré vyzýva vašich zákazníkov, aby sa prihlásili na odber vášho newsletteru alebo zvážili nákup vašich produktov. Ak poskytnete tlačidlo alebo hypertextový odkaz, ktorý ich prenesie priamo do obchodu, kde si môžu kúpiť vaše produkty, je pravdepodobné, že dôjde k určitému zlepšeniu. Dávajte si však pozor, aby ste do textu nevložili príliš veľa CTA, pretože by mohli zákazníkov odstrašiť.

2. Zvýšte rýchlosť načítania stránky

Mohlo by sa zdať, že rýchlosť načítania stránky nespraví veľa, ale v súčasnosti je rozsah pozornosti na internete extrémne krátky. Mnoho používateľov, aj keď sa všeobecne zaujímajú o váš produkt, by na načítanie stránky dlho nečakali. Podľa štúdie spoločnosti Imperva Incapsula aspoň 50 % návštevníkov webu jednoducho odíde, ak sa stránka načítava dlhšie ako 5 sekúnd.
Improve page load speed

Štúdia, ktorá zahŕňala 4 500 spotrebiteľov, hovorí, že 35 % účastníkov by bolo ochotných čakať 3 až 5 sekúnd a 20 % je ochotných čakať iba 3 sekundy. Medzitým 7 % uviedlo, že stránka sa musí načítať okamžite, inak odídu.

3. Vytvorte dizajn zameraný na používateľa

Ďalším spôsobom, ako zaujať spotrebiteľov, aby zostali na vašej platforme dlhšie, je vytvoriť užívateľsky prívetivý a intuitívny dizajn webovej stránky. Jednoduchosť používania a používateľská skúsenosť (UX) musia byť čo najlepšie, aby sa zabezpečila jednoduchá navigácia na platforme a aby sa používatelia dostali tam, kde ich chcete mať.

Pomôže tiež, ak sa pokúsite urobiť rozloženie webu čisté a nezahlcovať používateľov vyskakovacími oknami, reklamami a podobným obsahom, ktorý by rozdelil ich pozornosť na príliš veľa vecí naraz. Vaša stránka musí byť jednoduchá a mala by viesť používateľov k akcii, ktorú chcete, aby vykonali.

4. Poskytujte vysokokvalitný obsah a texty

Online používatelia majú prístup k tisíckam webových stránok, obchodov a produktov podobným tým, ktoré ponúkate. Aby ste ich prinútili prísť k vám a kúpiť si od vás, mali by ste ponúkať najlepšie produkty na trhu a používať špičkové texty, ktoré vedia zaujať aj toho najnáročnejšieho používateľa.

Špičkový, relevantný, hodnotný a pútavý obsah alebo produkty sú istým spôsobom, ako si zabezpečiť lojalitu zákazníkov. Vo svete, kde je rovnaký obsah vzdialený len pár kliknutí, je ponuka unikátneho produktu najlepším spôsobom, ako si udržať zákazníkov a zvýšiť zisky. Toto všetko buduje dôveru, zvyšuje šancu, že sa zákazníci vrátia a zaručuje, že budú šíriť dobré meno vašej firmy.

5. A/B Testy

Ak tento formát ešte nepoznáte, A/B testovanie je náhodný experimentálny proces, pri ktorom sa dve alebo viaceré verzie toho istého produktu zobrazujú rôznym segmentom návštevníkov webových stránok. Niekedy sú potom požiadaní, aby vybrali jednu, podľa toho, ktorá sa im zdá byť príťažlivejšia. Inokedy administrátori jednoducho otestujú, ktorý z nich má lepšiu mieru konverzie. To možno vykonať na fyzických produktoch a veciach, ako sú webové stránky, rôzne prvky stránky a podobne. Týmto spôsobom môžete určiť, ktorá verzia má maximálny vplyv a zlepšuje obchodné metriky.

Ak máte problémy so zvýšením miery konverzie, skúste pravidelne vykonávať A/B testy, ak máte k dispozícii zdroje, najmä pokiaľ ide o kľúčové prvky, ako sú nadpisy, farby, výzvy na akciu, rozloženia, formuláre a ďalšie. Všetko, čo sa dá zlepšiť, by sa malo otestovať. Týmto spôsobom umožníte svojim návštevníkom porovnávať variácie a zistiť, ktoré z nich preferujú. Používateľom tak poskytnete nielen to, čo chcú, ale tiež uvidia, že zvažujete ich názory a preferencie.

Najlepšie marketingové nástroje na optimalizáciu miery konverzie (CRO)

Best Conversion Rate Optimization (CRO) Marketing Tools

Pokiaľ ide o vykonávanie CRO v marketingu, nemusíte vždy vytvárať riešenia uvedené vyššie sami. V skutočnosti existuje veľa marketingových nástrojov CRO, ktoré sa ľahko nastavujú a môžu vám pomôcť optimalizovať vašu CR a používateľskú skúsenosť. 3 z najlepších zahŕňajú:

1) HelloBar

HelloBar je skvelý doplnok, ktorý vám umožňuje vytvárať rôzne pop-up okná pre webové stránky. Návštevnosť môžete jednoducho premeniť na profitujúcich zákazníkov, zúžením CTA s vysokým počtom konverzií prostredníctvom týchto pop-up okien. HelloBar navyše ponúka aj analytické nástroje, nástroje pre A/B testovanie a ponúka presné vizuálne dáta. Nástroj je vysoko prispôsobiteľný a kompatibilný a samotná inštalácia prebieha v jednom kroku, vďaka čomu je ideálny pre integrácie podobné WordPress so Shopify a Wix.

2) HotJar

Ďalej tu máme HotJar, čo je populárny softvér na mapovanie toho, čo a ako robia zákazníci na vašej stránke. Tento nástroj vám v podstate pomáha posúdiť navigáciu na vašej platformy sledovaním cesty vašich zákazníkov po vstupe na váš web. Je to skvelý nástroj na sledovanie a pochopenie správania používateľov a ponúka vizuálnu reprezentáciu vo forme farieb. Čím väčšia je aktivita používateľov, tým výraznejšia je farba v oblasti vašej webovej lokality, ktorá zaznamenáva zvýšenú aktivitu.

To vám pomôže prekalibrovať vaše webové stránky a v prípade potreby ponúknuť ďalšie cesty do menej navštevovaných oblastí. Navyše sa veľmi ľahko používa, aj keď nie ste technicky zdatní. Má užívateľsky prívetivé rozhranie a viacero možností freemium.

3) Google Analytics

Google Analytics je ďalším z najpopulárnejších samoobslužných nástrojov podnikovej inteligencie, ktorých používanie je úplne zadarmo. Okrem toho je kompatibilný s množstvom ďalších nástrojov a služieb súvisiacich so spoločnosťou Google, ako sú Google Ads, Studio a podobne. S ním môžete komplexne zmapovať výkonnosť svojho webu a získať cenné poznatky pri vývoji CRO stratégií.

Najlepšie zo všetkého je, že služba Google Analytics zhromažďuje údaje automaticky a všetky sa vám doručujú na informačnom paneli služby Google Analytics (alebo prostredníctvom prehľadov služby Dokumenty alebo Tabuľky Google). Môžu zahŕňať interné vyhľadávania na stránkach, mieru odchodov a ďalšie dôležité faktory. Umožňuje vám tiež požadovať prispôsobené prehľady na základe vašich vlastných metrík a parametrov.

Hlavnou nevýhodou služby Google Analytics je, že je pomerne komplikovaná, takže možno budete samoštúdiom zistiť ako ju používať, alebo vyhľadať odborníkov, ak s ňou ešte nie ste oboznámení. Google produkty môžu komplikované na použitie, ale nie je nemožné sa s nimi naučiť robiť, napríklad pomocou inštruktážnych videí.

Nesmieme zabudnúť spomenúť ani rýchlo vyvíjajúcu umelú inteligenciu, keďže toto odvetvie má jednoznačne miesto v marketingu. To, ako presne vám vie umelá inteligencia pomôcť v marketingu, sme pre vás spísali TU.

Ako začať s optimalizáciou miery konverzie ešte dnes

Optimalizácia miery konverzie je proces zlepšovania, vďaka ktorému bude váš web užívateľsky prívetivejší, bude pre vás ziskovejší a povzbudivejší pre používateľov, ktorí môžu potrebovať trochu “potlačiť”, aby sa začali viac zapájať. Dosiahnutie vašich cieľov bude závisieť od rôznych faktorov, ako sú ciele vašej kampane, typ produktu alebo služby, ktoré ponúkate, a dostupné zdroje pre vašich zákazníkov.

Vzhľadom na veľkú rôznorodosť faktorov neexistuje univerzálne riešenie toho, ako má vyzerať web s optimalizovanými konverznými pomermi. Všetko sa líši od jednej platformy k druhej. V takom prípade si zaobstarajte niektoré zo spomínaných nástrojov, zistite, kde sa môžete zlepšiť, a potom použite spomínané (alebo iné) CRO stratégie na zvýšenie miery konverzie a zlepšenie vášho podnikania.