V roku 2023 si na Slovensku o predčasný starobný dôchodok požiadalo takmer 47 tisíc ľudí. Rok predtým to bolo niečo vyše 14 tisíc. Dôvodom skokového rastu bola najmä priaznivá legislatíva, ktorá umožňovala odchod do dôchodku už po štyridsiatich odpracovaných rokoch. Navyše sa mimoriadne zdvihla valorizácia, a to až dvojnásobne, čo vyšlo na celkových 26 %. Dnes je však situácia s predčasným dôchodkom iná, preto sa pozrieme na aktuálne podmienky.

Čo je predčasný starobný dôchodok?

Predčasný starobný dôchodok, podľa oficiálneho znenia, slúži na zabezpečenie príjmu zo starobného poistenia ešte pred dovŕšením dôchodkového veku. Týmto krokom Sociálna poisťovňa pokryje náklady pre ľudí, ktorí napríklad prišli tesne pred dôchodom o prácu a nie sú schopní si nájsť novú. Veľa zamestnancov však uvažuje o predčasnom odchode do dôchodku z dôvodu, že im vychádza vyššia suma v porovnaní s odchodoch v riadnom dôchodkovom veku. Aby ste mohli vôbec začať uvažovať o skoršej penzii, budete musieť spĺňať určité podmienky.

predčasný dôchodok eurá

Zdroj: freepik.com

Kedy môžete požiadať o predčasný dôchodok?

Od 15. mája 2024 platia nové pravidlá pre posudzovanie nároku na predčasný dôchodok. Kým do tohto dátumu mohli záujemci aplikovať automaticky po odpracovaní štyridsiatich rokov, dnes musíte vyhovieť týmto požiadavkám:

  • získali ste aspoň 15 rokov starobného poistenia (odvody do Sociálnej poisťovne)
  • do dovŕšenia dôchodkového veku vám chýbajú dva roky alebo máte odpracované potrebné obdobie (vysvetlenie nižšie v článku)
  • suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobok životného minima (od 1. júla 2023 to je suma 430,3 €)
  • nesmiete byť v čase žiadania trvalo zamestnaný/á alebo platiť odvody na dôchodkové poistenie

Existujú určité výnimky pri profesiách, ktoré podliehajú zákonnému oprávneniu, ako napríklad psychológovia, veterinári, advokáti, notári, reštaurátori, audítori či geodeti. Tí budú môcť poberať predčasný dôchodok aj počas pracovania a odvádzania dôchodkového poistenia.

Ako si vypočítať potrebné odpracované obdobie?

V prípade, že žiadate o predčasný dôchodok skôr než dva roky pred riadnym odchodom do penzie, musíte mať odpracované potrebné obdobie. To si vypočítate tak, že odrátate 23 od všeobecného dôchodkového veku, ktorý vychádza pre váš ročník narodenia (ráta sa s vekom nezníženým o počet detí).

Znamená to, že ak ste sa narodili v roku 1963, všeobecný dôchodkový vek je 63 rokov a 6 mesiacov. Odrátajte 23 a vyjde vám hodnota 40 rokov a 6 mesiacov, čo je výsledné obdobie, ktoré musíte pred pridelením predčasného dôchodku odpracovať.

ľudia na predčasnom dôchodku

Zdroj: freepik.com

Výpočet musíte spraviť pre každý ročník zvlášť, keďže sa pre každý mladší ročník odďaľuje odchod do dôchodku o dva mesiace. Pre ročník 1964 tak platí, že všeobecný dôchodkový vek je 63 rokov a 8 mesiacov. Ministerstvom práce potvrdený dôchodkový vek zatiaľ vedia len ľudia, ktorí sa narodili do roku 1966. Všetky ďalšie ročníky si môžu vypočítať svoj odchod do dôchodku len orientačne, a to postupným pridávaním dvoch mesiacov. Na základe tejto logiky by napríklad osoby narodené v roku 1977 mali odísť do dôchodku po dovŕšení 65 rokov a 10 mesiacov. Predčasný dôchodok im tak vychádza po odpracovaní 42 rokov a 10 mesiacov.

Do odpracovaného obdobia môžete zarátať aj čas, keď ste pracovali v zahraničí. Nespadá tam však čas štúdia (ani v prípade dodatočne zaplateného dôchodkového poistenia za toto obdobie), nezamestnanosti, odborných školení ani čas, pri ktorom ste boli na Úrade práce vedení ako uchádzači o prácu.

O koľko sa zníži výška dôchodku pri predčasnom odchode?

Pri požiadaní o predčasný dôchodok sa musíte pripraviť na to, že vám ho Sociálna poisťovňa nevyplatí v plnej sume. Za každých začatých 30 dní, o ktoré odídete do dôchodku skôr, než v riadnom dôchodkovom veku, sa suma zníži o 0,5 %. Ak teda odídete do dôchodku o rok skôr, budete mať dôchodok nižší o 6,5 %. V prípade dvoch rokov to už predstavuje zníženie dôchodkovej dávky o 12,5 %.

V prípade, že spĺňate všetky vyššie spomenuté podmienky a ste s výškou predčasného dôchodku spokojní, zamierte do najbližšej pobočky Sociálnej poisťovne od svojho trvalého bydliska. Tam vypíšete potrebné žiadosti a počkáte na rozhodnutie.

Ako požiadať o predčasný starobný dôchodok – záver

V roku 2023 výrazne stúpol počet žiadostí o predčasný dôchodok na Slovensku kvôli priaznivej legislatíve a dvojnásobnej valorizácii dôchodkov. Nové pravidlá od mája 2024 však sprísnili podmienky. Predčasný dôchodok teraz vyžaduje minimálne 15 rokov starobného poistenia, odchod najviac dva roky pred dôchodkovým vekom alebo po dovŕšení potrebného pracovného obdobia a príjem nad 1,6-násobok životného minima. Predčasný dôchodok sa zároveň znižuje o 0,5 % za každých začatých 30 dní predčasného odchodu. Pre aktuálne podmienky odporúčame sledovať portál Sociálnej poisťovne, pod ktorú spadá dôchodková agenda.

Prečítajte si tiež

Referencie

  • https://www.socpoist.sk/navigacia/725-predcasny-starobny-dochodok
  • https://www.socpoist.sk/zivotne-situacie/dochodok/ako-poziadat-o-predcasny-starobny-dochodok
  • https://www.aktuality.sk/clanok/v5Kg5F5/chcete-ist-na-predcasny-dochodok-o-par-dni-narazite-na-zmeny/
  • https://e.dennikn.sk/3949977/na-predcasny-dochodok-uz-po-40-rokoch-zabudnite-trinaste-penzie-zhltnu-miliardu-rocne-pozrite-si-co-schvalili-poslanci/