S nástupom digitálnej transformácie a rastúcim počtom spoločností orientovaných na digitálny marketing a elektronický obchod sa kariéra na pozícii SEO manager ukázala ako atraktívna možnosť.

Dôležitosť SEO nemožno podceňovať a prieskum marketingových profesionálov z roku 2023 ukázal, že viac ako polovica zaznamenala pozitívny vplyv na výkonnosť marketingu a ďalšie obchodné ciele po optimalizácii SEO. Okrem toho viac ako štyria z piatich respondentov zaznamenali vo všeobecnosti pozitívny vplyv optimalizácie SEO.

Či už ste online novinár, majiteľ obchodu s elektronickým obchodom, digitálny obchodník alebo pôsobíte v e-commerce, znalosť SEO je skutočne dôležitá. Zatiaľ čo malé podniky môžu byť schopné pracovať na svojej stratégii SEO individuálne, väčšie spoločnosti potrebujú manažérov SEO, aby riadili toto odvetvie.

impact of seo on marketing

Kariéra SEO Manager v skratke: Stojí táto práca za to?

Čoraz väčší počet spoločností sa v súčasnosti zameriava na optimalizáciu SEO pri rozširovaní svojej pôsobnosti v online svete. SEO optimalizácia je viac ako len doplnok k marketingovému úsiliu. V dnešnom svete je už nevyhnutnosťou pre každú firmu – veľkú či malú – pri pohľade na neustále rastúcu konkurenciu.

SEO manager riadi celkovú stratégiu SEO spoločnosti – od vymýšľania, plánovania, implementácie, monitorovania a nakoniec ju podľa potreby dolaďuje.

Prekvapivo (zatiaľ) neexistujú žiadne formálne programy vysokoškolského vzdelávania alebo tituly špecifické pre SEO. Pravdepodobne však bude užitočné mať vzdelanie v oblasti komunikácie alebo marketingu – najmä online marketingu. Kariéra SEO manager-a zvyčajne začína juniorským SEO analytikom alebo inými súvisiacimi rolami, ako je copywriter alebo marketingový stážista, a siaha až po head of SEO.

Ak chcete začať budovať kariéru v digitálnom marketingu a stať sa SEO manažérom, musíte vedieť niekoľko vecí. Tie si prejdeme nižšie v článku.

Čo robí SEO Manager? Vysvetľujeme náplň práce

Pracovná zodpovednosť SEO manažéra vo firme je veľmi rôznorodá a zahŕňa nasledovné:

Keyword Research

Hľadanie kľúčových slov je často východiskovým bodom pre každého, kto chce optimalizovať SEO, a preto patrí medzi kľúčové povinnosti SEO manažéra. Stručne povedané, SEO manažér by mal vybrať kľúčové slová, na ktoré by mala firma zacieliť, aby sa obsah mohol umiestniť vyššie v organickom vyhľadávaní. Prehľad kľúčových slov vyžaduje, aby manažéri SEO zvážili objem hľadaných výrazov s obtiažnosťou kľúčového slova, čo je metrika, ktorá definuje, aké ťažké by bolo pre vašu stránku, aby sa v ňom umiestnila.

Manažovanie digitálnej stratégie obsahu

Ďalšou logickou zodpovednosťou manažéra SEO je pomáhať pri správe stratégie digitálneho obsahu firmy. Okrem iného to znamená spravovať obsah na webovej stránke spoločnosti a zabezpečiť, aby bol hodnotný a vyskytoval sa v top výsledkoch pri vyhľadávaní.

Okrem správy obsahu na webovej stránke sa manažér SEO niekedy stará aj o stratégiu sociálnych médií, aby ju doladil na optimalizáciu SEO – vrátane budovania online komunity sledovateľov na rôznych platformách.

Správca SEO je často zodpovedný za monitorovanie webových stránok a analýzu používateľských metrík pomocou nástrojov, ako je Google Analytics. Údaje odvodené z týchto platforiem sa používajú na ďalšiu optimalizáciu SEO webových stránok.

SEO manažéri zvyčajne spravujú a pomáhajú dolaďovať aj on-page a technické SEO. Hoci mnohé technické úlohy súvisiace so SEO môžu byť pridelené vývojárom alebo produktovému tímu, pretože sú vo všeobecnosti lepšie vyskilovaní na to, aby sa s nimi vysporiadali. On-page SEO sa vzťahuje na optimalizáciu obsahu pre SEO, ktorá zahŕňa zacielenie na správne kľúčové slová, vhodné obrázky a optimalizované prepojenie.

Technické SEO súvisí skôr s celkovou webovou stránkou ako s konkrétnym obsahom. Zlepšenie zákazníckej skúsenosti je často spojené aj s technickým SEO.

Získavanie spätných odkazov na váš web z dôveryhodných webových stránok je pre SEO neuveriteľne dôležité, pretože buduje autoritu vášho webu, a preto patrí medzi kľúčové povinnosti manažéra SEO. Čím vyššia je autorita vášho webu, tým ľahšie sa vaše stránky umiestnia na popredných miestach vo vyhľadávačoch.

Existujú všetky druhy stratégií, ktoré manažéri SEO používajú na vytváranie spätných odkazov, ale jednou z najdôležitejších je zabezpečiť, aby bol obsah čo najužitočnejší, zdieľateľný a informatívny.

Analýza trhu a konkurencie

Analýza konkurencie je ďalšou dôležitou súčasťou práce manažéra SEO, keďže hlavným cieľom je, aby sa vaše stránky umiestňovali vo vyhľadávaní pred konkurenciou. SEO manažéri musia vždy hľadať nové kľúčové slová, stratégie, iniciatívy spätných odkazov a ďalšie. Starostlivé sledovanie vašich konkurentov je jedným z najlepších spôsobov, ako to dosiahnuť.

Potrebné vzdelanie a zručnosti na pozíciu SEO Manager-a

Pre manažéra SEO neexistuje žiadny formálny titul a hoci titul v oblasti komunikácie alebo digitálneho marketingu môže byť užitočný, nie je to vždy potrebné. Väčšina spoločností nešpecifikuje žiadne minimálne požiadavky na vzdelanie v ponukách na kariéru SEO manažéra.

Viaceré inštitúty a platformy však poskytujú kurzy „certifikované pre SEO“ – online aj offline. Niektoré z týchto kurzov sú bezplatné, zatiaľ čo iné sú spoplatnené. Ak budete mať podobný kurz vo svojom životopise, určite to zvýši vaše šance na získanie práce.

skills required for marketing

Source: Intellipaat

Avšak, potrebujete veľa ďalších zručností, aby ste sa stali manažérom SEO. Tie zahŕňajú:

  • Silné písomné a verbálne komunikačné schopnosti: Keďže SEO manažér bude musieť často komunikovať s internými aj externými stranami, potrebuje silné písomné a verbálne komunikačné schopnosti. Tiež dobré medziľudské zručnosti sú predpokladom pre niekoho, kto chce urobiť kariéru v oblasti SEO.
  • Znalosť osvedčených postupov SEO: Budete potrebovať podrobné znalosti osvedčených postupov SEO vrátane výskumu kľúčových slov, on-page a technického SEO, webové stránky a HTML.
  • Analytické zručnosti: Manažér SEO by potreboval silné analytické schopnosti a zručnosti v oblasti analýzy údajov, pretože táto práca si vyžaduje veľa hier s údajmi.
  • Znalosť nástrojov SEO: Nástroje ako napríklad Google Analytics, Google Search Console, Semrush a Screaming Frog a ich používanie, tiež patria medzi zručnosti, ktoré by mal mať manažér SEO.
  • Zručnosti pri tvorbe obsahu: Keďže manažér SEO bude musieť dohliadať na SEO a písanie na stránke a môže tiež potrebovať písať obsah sám, mal by byť tiež schopný písať pútavé texty.
  • Ak sa usilujete o kariéru v oblasti SEO, mali by ste mať zmysel pre marketing a mali by ste byť schopní navrhnúť stratégie digitálneho marketingu pre organizáciu.

Prečítajte si tiež: Sprievodca optimalizáciou miery konverzie (CRO) v marketingu

Ako vyzerá potenciálna kariéra SEO Manager-a?

Kariéra v odvetví SEO sa zvyčajne začína stážami alebo pozíciami na základnej úrovni, ako je junior SEO analytik a autor obsahu. Niekto, kto začne na základnej úrovni v digitálnom marketingu, môže tiež nakoniec postúpiť po rebríčku a stať sa manažérom SEO.

seo-specialist-career-path

Ak teda strávite nejaký čas na pozíciách SEO na základnej úrovni, môžete sa ďalejstať SEO stratégom alebo zástupcom manažéra, ktorý má vyššiu zodpovednosť a plat ako mladší analytici.

Ďalším logickým kariérnym postupom by bola rola SEO manažéra. Nie je to koniec z hľadiska kariérneho postupu a môžete sa vyšvihnúť do pozície senior manažéra a riaditeľa SEO. V rámci firmy je možné prejsť aj do iných vedúcich úloh v marketingu.

SEO manažéri môžu tiež prejsť do C-suite – najmä v úlohe hlavného marketingového riaditeľa (CMO). Dokonca ani rola výkonného riaditeľa nie je nemožná, ak má človek potrebné vodcovské, obchodné a manažérske schopnosti.

Ak máte podnikateľské zručnosti, môžete tiež začať podnikať, vrátane toho, že budete na voľnej nohe. Množstvo malých a stredných firiem vyhľadáva služby individuálnych SEO freelancerov na optimalizáciu ich SEO stratégie.

Môžete tiež spustiť svoju vlastnú digitálnu marketingovú agentúru alebo reklamnú agentúru, kde môžete pomôcť spoločnostiam spravovať ich stratégie digitálnej reklamy a sociálnych médií, ako aj vytvárať backlink-y.

Vzhľadom na obrovský význam zručností v oblasti SEO v dnešnom svete, v ktorom dominujú vyhľadávače, máte ako odborník na SEO k dispozícii nespočetné množstvo možností.

Plat na pozícii SEO Manager

Podľa Salary.com je stredný ročný plat pre SEO manažéra 92 415 dolárov.

SEO manager plat

Search Engine Land odhaduje, že plat juniorského SEO analytika sa pohybuje medzi 62 000 až 101 000 dolárov, zatiaľ čo plat manažéra SEO sa pohybuje medzi 80 000 až 120 000 $ ročne. Odhaduje sa tiež, že plat pre senior manažéra v SEO – čo môže byť pozícia riaditeľa alebo vedúceho SEO – sa pohybuje medzi 109 000 – 192 000 $ ročne.

Platový rozsah pre SEO profesionálov, ktorí dosiahnu C-suite, je medzi 192 000 – 550 000 $.

Existujú aj regionálne rozdiely v platoch profesionálov v oblasti SEO a správa o stave SEO z roku 2022 od Search Engine Journal odhalila, že stredná mzda manažérov SEO v Austrálii bola vyššia ako celosvetový priemer. Odborníci na SEO v Nigérii, Bangladéši a Pakistane však mali oveľa nižšie platy.

Spoločnosti medzitým často poskytujú odborníkom v oblasti SEO široký rozsah platov, keď hľadajú kandidátov. Napríklad gigant na elektrické vozidlá Tesla zverejnil voľné pracovné miesto pre SEO manažéra, ktorý ponúka ročnú kompenzáciu medzi 64 000 – 240 000 $ a hľadá kandidátov s minimálne trojročnou praxou.

Nasledujúce faktory môžu ovplyvniť plat, ktorý pri potenciálnej kariére ako SEO manager:

  • Vysokoškolský titul: Aj keď neexistuje žiadna formálna kvalifikácia pre SEO manažérov, titul v oblasti komunikácie alebo digitálneho marketingu na dobrej univerzite by vám pomohol posilniť vaše šance na vyjednanie lepšieho platu.
  • Roky praxe: Počet rokov, ktoré strávite v odvetví, by tiež ovplyvnil plat a vyššia prax by viedla k vyššiemu platu a je možno dôležitejšia ako titul.
  • Technické zručnosti: Vaše technické zručnosti s nástrojmi SEO, ako sú Ahrefs alebo Semrush, alebo znalosti kódovania na pomoc s technickým SEO by vám mohli priniesť vyšší plat.
  • Komunikačné schopnosti: Kandidáti s lepšími interpersonálnymi zručnosťami a verbálnymi a písomnými komunikačnými schopnosťami môžu tiež skončiť zarábaním vyšších platov ako iní SEO profesionáli.

Ako naštartovať kariéru SEO Manager-a

Ak chcete naštartovať svoju kariéru ako manažér SEO, môžete začať tým, že sa zapíšete na bakalársky titul v odbore marketing a pokúsite sa nájsť príležitosti na stáž v oblasti SEO. Súčasne môžete budovať svoje odborné znalosti v oblastiach. Ide napríklad o kľúčové slová či optimalizácia SEO.

Užitočné by boli aj vzdelávacie nástroje ako Google Analytics a Semrush. Ďalším praktickým spôsobom, ako vybudovať svoju kariéru v oblasti SEO, by bolo hľadať možnosti SEO na voľnej nohe v oblastiach základnej úrovne, ako je písanie obsahu. Môžete tiež spustiť svoju vlastnú webovú stránku a potom ju optimalizovať pre SEO a zlepšiť jej hodnotenie.

Môžete sa tiež prihlásiť do jedného z kurzov SEO online, aby ste získali viac informácií a vylepšili svoje zručnosti. Niektoré spoločnosti, ako je SEO Career, tiež poskytujú stáže v oblasti SEO a spolupracovali s inými spoločnosťami na poskytovaní pracovných ponúk na plný úväzok svojim stážistom.

Využívanie AI v marketingu tiež stúpa, takže tiež odporúčame pozrieť sa na túto sféru.

Je SEO Manager dobrá kariéra pre vás?

SEO manažér je určite dobrý kariérny krok, ktorý stojí za to využiť, najmä ak máte zmysel pre marketing a analýzu údajov a ste ochotní sa učiť – keďže odvetvie SEO sa neustále vyvíja.

ecommerce sales growth rate

Odvetvie e-commerce rýchlo rastie a očakáva sa, že v roku 2023 dosiahne 5,8 bilióna dolárov. eMarketer očakáva, že trh s elektronickým obchodom v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov porastie vo vysokých jednociferných číslach a do roku 2027 dosiahne 8 biliónov dolárov. Rastúce tržby z elektronického obchodu a pokračujúca digitalizácia by tiež viedli k dopyt po SEO profesionáloch. Pamätajte, že elektronický obchod je len jednou oblasťou, ktorá sa vo veľkej miere spolieha na SEO a podniky v každom jednotlivom odvetví potrebujú odborné znalosti v oblasti SEO.

Z pohľadu platov je tiež medián platov SEO manažérov vyšší ako celoštátny priemer. Úrovne pracovnej spokojnosti manažérov SEO sú vyššie a prieskum časopisu Search Engine Journal ukázal, že 69 % profesionálov v oblasti SEO je spokojných so svojou prácou – čo je viac ako priemerná úroveň spokojnosti s prácou.

kariéra seo manager prieskum

Odvetvie má však aj svoje nevýhody a 43,5 % respondentov v prieskume bolo frustrovaných z krátkych deadlinov. Ďalšou výzvou pre každého, kto sa venuje kariére v odvetví SEO, sú časté zmeny vo vyhľadávacích algoritmoch Google. O tých sa 80 % špecialistov SEO domnieva, že by to negatívne ovplyvnilo ich kariéru.

Kariéra SEO manažéra však stále vyzerá ako dobrá voľba, keďže ide o rastúce odvetvie s rastúcim dopytom po talentoch. Kariéra je tiež relatívne ľahko realizovateľná, pretože si nevyžaduje nákladné vysokoškolské vzdelanie. Ide o profesiu založenú na zručnostiach, ktorá sa najlepšie hodí pre ľudí, ktorí sa prispôsobujú zmenám.

Referencie

Statista

Reliablesoft

Salary.com

Tesla

SEO Career

Oberlo