B2B SaaS sa stala neoddeliteľnou súčasťou dnešných obchodných operácií. S rýchlym nárastom čoraz sofistikovanejších digitálnych nástrojov sa podniky stále viac obracajú na softvér, aby zefektívnili svoje procesy. Softvérové riešenia poskytujú nástroje, ktoré podniky potrebujú, aby boli efektívne, konkurencieschopné a reagovali na požiadavky zákazníkov. V tomto článku poskytneme prehľad o tom, ako spoločnosti využívajú tieto nástroje na dosiahnutie svojich obchodných cieľov, a o hodnote, ktorú B2B SaaS prináša do modernej obchodnej sféry.

Čo je to B2B SaaS?

B2B SaaS je skratka pre business-to-business software as a service. Zjednodušene povedané, ide o model, v ktorom poskytovatelia softvéru ponúkajú služby iným podnikom (konkrétne tým, ktoré predávajú produkty iným podnikom) prostredníctvom internetu. Na rozdiel od tradičného softvéru, ktorý si vyžaduje inštaláciu na jednotlivé počítače alebo servery, sú aplikácie SaaS na cloude a podniky k nim majú prístup prostredníctvom webového prehliadača.

Tento cloudový systém umožňuje zdieľanie údajov v reálnom čase, bezproblémové aktualizácie a flexibilitu.

B2B SaaS sa zameriava na rôznorodé potreby podnikov a ponúka riešenia v oblastiach ako účtovníctvo, riadenie vzťahov so zákazníkmi, plánovanie podnikových zdrojov a ďalšie.

Odlišuje sa od B2C (Business-to-Consumer) SaaS, kde sú softvérové služby prispôsobené individuálnym používateľom, ako sú e-mailové alebo osobné finančné aplikácie.

Prečo je B2B SaaS také dôležité?

B2B SaaS sa rýchlo stalo kľúčovým nástrojom pre mnohé spoločnosti. Tu je dôvod:

 • Nákladovo efektívne: Firmy môžu znížiť veľké počiatočné investície do IT infraštruktúry. So službou SaaS platia ceny na základe predplatného, čo často vedie k úspore nákladov.
 • Škálovateľnosť: Ako firma rastie, je ľahké ju škálovať nahor alebo nadol pomocou riešení SaaS. Táto prispôsobivosť znamená, že spoločnosti sa môžu prispôsobiť zmenám na trhu bez toho, aby im vznikli veľké dodatočné náklady.
 • Automatické aktualizácie: Jednou z hlavných výhod riešení SaaS sú automatické aktualizácie. Firmy si nemusia robiť starosti s manuálnou inštaláciou alebo aktualizáciou, vďaka čomu budú mať vždy prístup k najnovším funkciám a bezpečnostným záplatám.
 • Dostupnosť: Vzhľadom na náš čoraz mobilnejší svet je možnosť prístupu k dôležitým podnikovým aplikáciám odkiaľkoľvek neoceniteľná. S B2B SaaS môžu tímy spolupracovať z rôznych miest a pristupovať k softvéru z akéhokoľvek zariadenia s internetovým pripojením.
 • Bezpečnosť údajov a súlad: Renomovaní poskytovatelia B2B SaaS výrazne investujú do bezpečnostných protokolov. To zaisťuje, že obchodné údaje zostanú v bezpečí a mnohí poskytovatelia tiež pomáhajú spoločnostiam dodržiavať predpisy odvetvia.

Aktuálny stav B2B SaaS odvetvia

Odvetvie B2B SaaS zažíva obrovský rozmach, ktorý odráža transformačný posun v spôsobe fungovania podnikov. Podľa spoločnosti Statista má trh SaaS od roku 2023 hodnotu pôsobivých 197,26 miliárd dolárov a predpovede naznačujú nárast na 232 miliárd dolárov do roku 2024, čo je o 500 % viac ako pred 7 rokmi. Odhaduje sa, že do roku 2025 bude 85 % podnikových aplikácií založených na SaaS.

Nemožno ignorovať jasné dôsledky: organizácie, najmä tie väčšie, sa výrazne prikláňajú k aplikáciám SaaS. Nedávna štúdia od BetterCloud zdôrazňuje, že firmy s viac ako 1 000 zamestnancami používajú v priemere viac ako 150 aplikácií SaaS, čo predstavuje 70 % ich celkového používania softvéru.

Toto tiež nie je len dočasný trend; predstavuje systémovú zmenu v obchodných operáciách, zefektívnenie procesov a zlepšenie spolupráce.

Zo širšej perspektívy tento posun ku cloudovým službám mení podnikateľské prostredie:

 • Zlepšenie spolupráce: Tímy môžu spolupracovať z rôznych miest v reálnom čase.
 • Podpora inovácií: S menším dôrazom na IT infraštruktúru sa podniky môžu sústrediť na vývoj produktov a zlepšovanie služieb.
 • Zlepšenie rozhodovania: Vďaka cloudovým analytickým nástrojom môžu podniky rýchlo robiť rozhodnutia založené na údajoch.
 • Zvýšenie produktivity: Vďaka jednoducho dostupným nástrojom a aplikáciám sú spoločnosti svedkami zvýšenia celkovej produktivity.

Popredné B2B SaaS spoločnosti v roku 2023

Niekoľko firiem sa javí ako priekopníci v priestore B2B SaaS.

Salesforce

S ročným príjmom, ktorý v roku 2023 dosiahol 31,352 miliardy dolárov, čo odzrkadľuje 18,35 % nárast oproti predchádzajúcemu roku, si Salesforce vybudovala svoje miesto ako vyhľadávané riešenie CRM (riadenie vzťahov so zákazníkmi). Tým, že ponúka celý rad nástrojov, ktoré sa starajú o vzťahy so zákazníkmi, predaj a operácie v prostredí založenom na cloude, príťažlivosť Salesforce spočíva v jeho cenovej dostupnosti a užívateľskej prívetivosti.

Deel

Spoločnosť Deel v hodnote 12 miliárd dolárov vykázala do konca roka 2022 ročné opakujúce sa príjmy vo výške 295 miliónov dolárov. Ako dôkaz modelu modernej práce bez hraníc, poskytuje spoločnosť Deel globálne riešenia dodržiavania predpisov a miezd, čím podporuje podniky, ktoré prijímajú zamestnancov v 150 krajinách. S viac ako 1 000 zamestnancami v 75 krajinách bol vzostup spoločnosti Deel poháňaný posunom k distribuovanej práci.

Shopify

Služba Shopify, ktorá za rok do 30. júna 2023 zaznamenala príjmy vo výške 6,303 miliardy dolárov, vyniká ako výkonné a efektívne riešenie elektronického obchodu. Vďaka užívateľsky prívetivému rozhraniu, škálovateľnosti a rozsiahlemu ekosystému Shopify umožňuje podnikom, od začínajúcich podnikateľov až po priemyselných gigantov, vytvoriť úspešnú online prezentáciu. Jeho všestranný charakter, doplnený o bohaté spektrum aplikácií, z neho robí poprednú voľbu v doméne elektronického obchodu.

HubSpot

Úspech HubSpot, ktorý zarobil 1,944 miliardy dolárov za dvanásť mesiacov do 30. júna 2023, nie je len o číslach. Účinne praktizovali to, čo kážu. Priekopníctvom konceptu prichádzajúceho marketingu a využívaním vlastnej platformy pre rast si vytvorili jedinečný priestor na trhu. Príjmy spoločnosti HubSpot, ktoré odrážajú medziročný nárast o 27,43 %, podčiarkujú efektívne prijatie vlastných stratégií.

Sektor B2B SaaS je charakteristický svojim pokrokovým prístupom a schopnosťou bezproblémového splynutia s najnovšími technologickými pokrokmi. Tu sú niektoré z najdôležitejších trendov roku 2023.

Softvér SaaS poháňaný AI

Softvér poháňaný AI teraz transformuje SaaS a ponúka podnikom virtuálnych asistentov, ktorí automatizujú úlohy, poskytujú prehľad o správaní zákazníkov a personalizujú služby. Tento rýchlo rastúci trend má veľký potenciál zmeniť spôsob fungovania podnikov, zefektívniť služby a prispôsobiť ich individuálnym potrebám zákazníkov. Integrácia AI do SaaS je dôležitým krokom k inteligentnejším a pohotovejším obchodným riešeniam.

AI a machine learning pre pokročilé BI a Analytics

Dnešné firmy prosperujú z dát. Analytické nástroje v reálnom čase a nástroje Business Intelligence (BI) sú veľmi žiadané, pretože spoločnosti sa snažia byť informované o údajoch a nie len o údaje. Tieto nástroje umožňujú spoločnostiam identifikovať vzory a trendy, zlepšujú efektivitu a prehlbujú pochopenie potrieb zákazníkov. Prijatie AI v analytike posilňuje význam údajov pri rozhodovaní a zvyšuje konkurenčnú výhodu.

Low-Code a No-Code platformy

Platformy s nízkym kódom a bez kódu demokratizujú vývoj softvéru. Dokonca aj bez technických zručností alebo špecializovaných IT zamestnancov môžu teraz podniky jednoducho vytvárať aplikácie pomocou vopred vytvorených šablón a rozhraní typu drag-and-drop. Tento trend je obzvlášť príťažlivý pre menšie podniky, ktoré potrebujú rýchlo nasadiť softvérové riešenia. Odstránením prekážok tieto platformy podporujú inovácie a agilitu v priestore B2B SaaS.

Cenotvorba založená na použití

Zatiaľ čo ceny na základe predplatného sú v SaaS už dlho štandardom, vznik cien na základe používania mení spôsob, akým zákazníci platia. Tento model účtuje zákazníkom poplatky na základe skutočného používania produktu a nie na základe fixného poplatku za predplatné. Ponúka väčšiu flexibilitu a môže byť užitočná najmä pre podniky s premenlivými požiadavkami. Tento cenový model je v súlade s prístupom viac zameraným na zákazníka, ktorý odráža širší posun v obchodnom myslení.

Interoperabilita a otvorené API

Integrácia a interoperabilita sa stávajú hlavným prúdom v B2B SaaS. Firmy spájajú rôzne produkty SaaS, aby vytvorili komplexné ekosystémy prispôsobené na mieru. Investície do otvorených rozhraní API zjednodušujú integráciu, čo vedie k prispôsobenejším pracovným postupom, ktoré zahŕňajú viacero riešení SaaS. Keďže tento trend pokračuje, sľubuje zvýšenie produktivity a efektívnosti, vďaka čomu sa SaaS stane nielen individuálnym nástrojom, ale aj súčasťou bezproblémového, prepojeného systému.

Najlepšie B2B Saas stratégie

B2B SaaS podniky využívajú rôzne stratégie na zlepšenie svojich služieb, uspokojenie klientov a udržanie konkurenčnej výhody. Preskúmaním týchto metód je možné pochopiť, prečo sa niektorým spoločnostiam SaaS darí, zatiaľ čo iné zaostávajú. Tu je päť základných stratégií, ktoré spoločnosti B2B SaaS využívajú v roku 2023:

Starostlivosť

Budovanie silných vzťahov s potenciálnymi klientmi, aj keď nie sú pripravení zaviazať sa, je základným kameňom úspešného B2B marketingu. Prostredníctvom nástrojov, ako je e-mailový marketing, tvorba obsahu a sociálne médiá, môžu firmy u potenciálnych zákazníkov podporovať pocit lojality a dôvery k značke. Táto konzistentná komunikácia udržuje vašu značku v popredí ich myslenia, takže keď sú pripravení urobiť rozhodnutie, ste ich prvým hovorom.

Hodnota

Hodnota ponuky B2B SaaS nespočíva len v jej funkciách, ale aj v jej relevantnosti pre zákazníka. Spoločnosti musia klientovi komunikovať, čím je ich služba jedinečná a prečo je dôležitá. To znamená:

 • Pochopenie potrieb zákazníkov: Analýzy a údaje o zákazníkoch môžu poskytnúť komplexný pohľad na vašu klientelu a poskytnúť prehľad o ich správaní a preferenciách.
 • Prispôsobenie prístupov: Prispôsobením marketingových stratégií jednotlivým klientom alebo sektorom môžete riešiť špecifické problémy a ponúkať priame riešenia.
 • Zabezpečenie bezproblémových skúseností: Nesúvislá cesta zákazníka môže byť znepokojujúca. Integrácia všetkých dotykových bodov zaisťuje hladký a súdržný zážitok.

Vezmite si napríklad nástroj HomepageTool od Swisscom. Uspeli, pretože predstavovali jasnú hodnotu – rozpočtový, no zároveň profesionálny tvorca webových stránok. Navyše bol exkluzívny pre Swisscom, čím sa odlišoval od konkurencie.

Account-Based Marketing

ABM alebo marketing založený na účte sa zameriava na špecifické účty s vysokou hodnotou, na rozdiel od širšieho, všeobecného publika. Prispôsobením marketingových taktík pre jednotlivé podniky môžu spoločnosti B2B SaaS vyhovieť priamo ich potrebám, čím sa zlepší tvorba potenciálnych zákazníkov a miera ukončenia predaja. Kľúčom k úspechu ABM je hlboké pochopenie cieľových trhov.

Spojte aplikácie so základnými službami, nie s inými aplikáciami

Zákazníci zbožňujú výhodnú ponuku. Avšak v B2B SaaS môže kombinácia viacerých aplikácií v jednej ponuke zmiasť základnú správu. Namiesto toho sa ukázalo, že spojenie aplikácií s primárnymi službami je efektívnejšie. Mobilné širokopásmové predplatné spárované s tabletovým zariadením a Microsoft Office 365 je jedným z takýchto úspešných balíkov. Naproti tomu balík naplnený viacerými aplikáciami môže zmiasť obchodnú ponuku, takže klienti sa budú cítiť ohromení.

Aký potenciál a budúcnosť čaká B2B SaaS?

Rozširovanie B2B SaaS riešení nepochybne symbolizuje éru, v ktorej sú spoločnosti podporované digitálnou odbornosťou a sofistikovanosťou. Firmy, ktoré sú predefinované nákladovou efektívnosťou, škálovateľnosťou, jednoduchými aktualizáciami a bezpečnosťou údajov, prijali tento vývoj a čoraz viac sa spoliehajú na B2B SaaS model.

Význam a rast B2B SaaS čoskoro nezmizne. Predpokladá sa, že do roku 2025 bude približne 85 % podnikových aplikácií založených na SaaS, a to vďaka preukázanej efektívnosti a bezproblémovej integrácii do moderných obchodných praktík.

Keďže táto technológia neustále dozrieva a začleňuje sa do každého aspektu obchodných operácií, pochopenie jej zložitosti a využitie jej výhod je nevyhnutným predpokladom každého moderného podnikania.

B2B SaaS v podstate nie je len o dodávaní softvéru cez cloud; je to transformačná obchodná stratégia, ktorá formuje budúcnosť fungovania podnikov a plánovania ich rastu. Ako sa posúvame vpred, neustály vývoj B2B SaaS, pokračujúce začleňovanie AI a ďalších nových pokročilých technológií a neprekonateľný potenciál takýchto riešení na riadenie podnikateľského ekosystému sľubuje definujúci faktor v budúcnosti podnikania a našej ekonomiky ako celý.