Založenie živnosti sa môže zdať ako náročný a zdĺhavý proces, ale opak je pravdou. Je to pomerne jednoduchý proces, ktorý však vyvoláva mnoho otázok.

V dnešnom článku sa pozrieme na najčastejšie otázky, s ktorými sa stretnete pri zakladaní živnosti, a ponúkneme vám odpovede a vysvetlenia. Ak si teda stále kladiete hlavnú otázku, ako založiť živnosť, čítajte ďalej.

Ako založiť živnosť a čo k tomu potrebujem?

Dnes si môžete založiť živnosť z pohodlia domova do 24 hodín. Podnikať môžete začať už na druhý deň. Znie to neuveriteľne, však? Ale je to pravda. Založenie živnosti na Slovensku nie je zložité.

Postup založenie živnosti je jednoduchý. Stačí si vybrať druh živnosti a poskytnúť svoje kontaktné údaje na vytvorenie živnosti online. Profesionáli z obchodných spoločností za vás vybavia všetko online vrátane elektronického ohlásenia živnosti za cenu približne 15 až 20 €.

Založenie živnosti

Ak zaregistrujete svoju živnosť na úrade, budete musieť vybaviť viac dokumentov. Napríklad je potrebné získať a predložiť formulár alebo tlačivo na ohlásenie živnosti. Okrem toho sú so zriadením živnosti na úrade spojené poplatky:

  • za voľnú živnosť činí poplatok 5 € (pri ohlasovaní online je to zadarmo),
  • za viazané a remeselné živnosti činí poplatok 15 € za živnosť (pri online podaní 7,50 €).

Spôsoby ohlásenia vzniku živnosti

Existuje viac spôsobov založenia a registrácie živnosti:

  • prostredníctvom webu slovensko.sk, kde potrebujete občiansky preukaz s čipom,
  • osobne na okresnom úrade,
  • prostredníctvom súkromných firiem.

Posledná možnosť je v súčasnosti najpreferovanejšia. Založením živnosti online a prostredníctvom profesionálej firmy, ktorá sa tomuto venuje, sa môžete vyhnúť starostiam a papierovačkám.

Existuje niekoľko typov živností – ako vybrať tú správnu?

Pre voľnú živnosť stačí, ak podnikateľ spĺňa bežné požiadavky, t. j. má najmenej 18 rokov, je spôsobilý k právnym úkonom a je bezúhonný.

Na remeselné a viazané živnosti sa vyžaduje osvedčenie o vyučení, kvalifikácia, certifikát alebo oprávnenie. Viazaná živnosť vyžaduje najmä odbornú spôsobilosť, ktorá je vyvrcholením informácií, zručností a schopností získaných prostredníctvom školy, odbornej prípravy a praxe v príslušnom odbore.

Ako založit živnosť

Postup preukazovania odbornej spôsobilosti pre niektoré živnosti upravujú osobitné zákony alebo je pre ne výslovne uvedený v prílohe živnostenského zákona.

Živnostenský zákon obsahuje zoznam viac ako 30 remeselných živností. Vyžadujú odbornú spôsobilosť získanú prostredníctvom živnostenskej praxe. Akceptovateľnou formou dokladu je výučný list, iný doklad potvrdzujúci riadne ukončenie štúdia alebo pracovný výkaz.

Ako založiť živnosť – musím sa ešte niekde zaregistrovať?

Áno, musíte sa zaregistrovať na daňovom úrade a v sociálnej a zdravotnej poisťovni. Ako živnostník ste povinný platiť dane a zdravotné a sociálne odvody. Nižšie stručne vysvetľujeme, ako proces registrácie prebieha.

Registrácia na daňovom úrade

Získanie živnostenského oprávnenia je len prvým krokom pri začatí podnikania. Okrem toho sa musíte zaregistrovať na daňovom úrade, ktorý je príslušný podľa vášho bydliska alebo miesta podnikania.

Pri registrácii dostanete daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré budete používať na kontaktovanie daňového úradu a podávanie daňových priznaní.

Ak vaše ročné príjmy prekročia prahovú hodnotu (ktorá v roku 2022 predstavuje 49 790 eur), musíte dodatočne podať žiadosť o registráciu pre DPH. V dôsledku toho musíte účtovať daň z pridanej hodnoty (DPH) z tovaru a služieb, ktoré predávate, a môžete si odpočítať DPH z nákupov uskutočnených na podnikateľské účely.

Registrácia pre odvody na zdravotné poistenie

Ako samostatne zárobkovo činná osoba musíte prispievať aj na zdravotné poistenie. Zaregistrujte sa v zdravotnej poisťovni, v ktorej máte individuálne poistenie.

Poisťovňa vám po prihlásení oznámi výšku mesačných odvodov na zdravotné poistenie. Zdravotná poisťovňa od vás preto bude očakávať, že budete každý mesiac platiť príslušné odvody.

Registrácia pre odvody na sociálne poistenie

Ako živnostník musíte prispievať na sociálne poistenie (dôchodkové, nemocenské a poistenie v nezamestnanosti).

Zaregistrujte sa v príslušnej pobočke sociálnej poisťovne v mieste svojho bydliska alebo pracoviska. Na základe vašej registrácie budete dostávať mesačné výkazy s podrobnými informáciami o príspevkoch, ktoré musíte odvádzať.

Akým chybám sa vyhnúť pri zakladaní živnosti?

Začínajúci podnikatelia a živnostníci sa dopúšťajú mnohých chýb. Pozrime sa na niekoľko základných chýb, ktoré by ste si mali určite uvedomiť skôr, ako začnete plnohodnotne podnikať.

Začínajúci podnikatelia a živnostníci robia najmä tieto chyby:

  • Zvolia si nevhodnú právnu štruktúru podnikania (s.r.o. na rozdiel od živnosti).
  • Pokúšajú sa vykonávať veci (napríklad internetovú reklamu alebo účtovníctvo), ktorým úplne nerozumejú a ktoré nesúvisia s ich pracovným zameraním.
  • Nepoučia sa z chýb iných alebo úplne ignorujú rady tých, ktorí majú viac skúseností.
  • Nedokážu posúdiť, či sa majú zaregistrovať ako platca alebo neplatca DPH.
  • Zameriavajú sa na podnikanie v krátkodobom horizonte (chcú čo najrýchlejšie dosiahnuť zisk) namiesto toho, aby starostlivo a postupne rozvíjali spoločnosť s kvalitným obsahom.

Ako založiť živnosť – záver

V dnešnom článku sme sa venovali základnému postupu, ktorý musíte dodržať, ak sa chcete stať živnostníkom. Ak sa chcete zaregistrovať ako samostatne zárobkovo činná osoba, máte na to niekoľko možností. Registrácia živnosti navyše takmer nič nestojí (ak dokonca ohlásite voľnú živnosť online, je to úplne zadarmo).

Dúfame, že vám náš článok pomohol objasniť niektoré otázky, ktoré ste si mohli mať. Ak si však stále nie ste istí niektorými otázkami, odporúčame vám obrátiť sa na daňového poradcu alebo účtovníka.

Prečítajte si tiež: Aký je to hrubý príjem (brutto)? Vysvetlenie s príkladmi