Vad är Valutahandel?

Vad är valutahandel? I grund och botten handlar det om att spekulera i en valutakursens framtida rörelser, som exempelvis EUR/GBP eller GBP/USD. Spekulerar man rätt kan man sälja sin valutaposition med vinst.

I denna nybörjarguide utforskar vi ämnet valutahandel och hur det fungerar i praktiken.

Vi förklarar valutahandels centrala aspekter på ett enkelt och lättförståeligt sätt, så att nybörjare kan avgöra om detta område är något för dem.

Vad är Valutahandel? En Grundläggande Översikt

I korthet är valutahandel en investeringsmarknad där handlare spekulerar i en valutakursens framtida rörelser. Exempelvis kan detta involvera valutaparet EUR/USD – som representerar växlingskursen mellan euron och den amerikanska dollarn.

Exempel:

Anta att EUR/USD handlas till 1.0025. Det innebär att för varje euro som byts får handlaren 1.0025 amerikanska dollar tillbaka.

En valutahandlare försöker förutsäga om denna växlingskurs kommer att stiga eller falla.

Om handlaren tror att priset på EUR/USD kommer att stiga och det gör det, kommer de att göra en vinst på denna affär.

Det finns många valutapar tillgängliga för handlare, och de faller vanligtvis inom en av tre huvudkategorier:

 1. Majors – De mest likvida paren som innehåller den amerikanska dollarn tillsammans med en annan huvudvaluta, t.ex. USD/GBP.
 2. Minors – Par som innehåller två större valutor, men inte den amerikanska dollarn, t.ex. EUR/GBP.
 3. Exotics – De minst likvida paren som innehåller minst en valuta från ett framväxande land, t.ex. USD/TRY.

Har du hört talas om vad en Pip är inom valutahandel? 

Värdet på ett valutapar kan stiga och falla varje sekund. Därför handlas valutapar ofta i pips, vilket syftar på valutaenheten efter decimaltecknet. Om paret går från 1.3000 till 1.3001 representerar detta en rörelse av 1 pip.

Vad är en “lot” inom valutahandel?

För att spekulera i en valutaposition måste handlaren ange en insats. Detta avser hur mycket pengar de vill riskera i positionen. Många av de främsta valutamäklarna tillåter handlare att ingå positioner vid 0.01 lotter. Men vad är då en “lot” inom valutahandel? Enkelt uttryckt är en lot en standardiserad mängd av den valuta du handlar med.

Ett standard lot representerar 100 000 enheter av den basvaluta som handlas. Så när en handlare talar om att köpa ett lot av EUR/USD, köper de i själva verket 100 000 euro. För mer detaljerad information om standard lotter och andra relaterade koncept, läs gärna vår guide om vad ett lot innebär inom valutahandel.

Dagshandel

När det gäller handelsstrategier inom valuta är många investerare dagshandlare. De öppnar och stänger en valutaposition innan marknaden stänger, vilket innebär en handelsvaraktighet på några timmar eller till och med minuter.

Swing trading är också populärt inom valutahandel, vilket innebär flexibilitet när det gäller att öppna och stänga positioner över några timmar, dagar eller veckor.

 

eToro logo

 

Hur Fungerar Valutahandel?

Varje dag byter valutor värda biljontals dollar händer. Den största delen av denna marknad domineras av stora banker och finansinstitut, vilka styr efterfrågan och utbudet av valutor. Det är dock viktigt att notera att även makroekonomiska och geopolitiska händelser kan påverka en valutapars riktning.

Till exempel, på grund av långvariga oro för en kommande global recession, är efterfrågan på den amerikanska dollarn på rekordnivåer. Detta innebär att dollarn stärks mot de flesta andra valutor. Nyligen sjönk euron under paritet med den amerikanska dollarn, vilket innebär att 1 amerikansk dollar för första gången var värd mer än 1 euro.

Det är sådana händelser som gör det möjligt för investerare av alla storlekar att dra nytta av de ständiga valutaprisrörelserna. Den svåra delen är att veta åt vilket håll ett särskilt valutapar kommer att röra sig. Många erfarna valutahandlare fastställer riktningen för ett valutapar genom teknisk analys och avancerad diagramutvärdering.

Dessa handlare granskar historiska trender och jämför dem med aktuella prisnivåer. För att uppnå detta mål använder sig erfarna handlare av ekonomiska indikatorer, som RSI, MACD, glidande medelvärden, Bollingerband och mer. Dessa indikatorer bedömer en mängd data i realtid kring volatilitet, stöd/motståndsnivåer och volym.

I Sverige beskattas transaktioner av utländsk valuta till en skattesats på 30% som inkomst av kapital. Om du säljer, växlar eller avyttrar utländsk valuta på annat sätt, ska detta redovisas i din deklaration. För mer detaljerad information om beskattning i samband med valutahandel, rekommenderas att konsultera Skatteverkets officiella hemsida.

Valutahandel enkla termer

Förklaring av Valutahandel i Enkla Termer

För att förstå grunderna i valutahandel måste man känna till en rad faktorer. Detta inkluderar allt från valutapar och pips till hävstång och order typer.

Nedan klargör vi begreppet genom att besvara följande fråga på ett enkelt sätt: Vad handlar valutahandel egentligen om?

Valutapar

Innan du påbörjar handel med ett valutahandelskonto är det klokt att förstå hur valutapar fungerar.

 • Som nämnts ovan innehåller varje par två olika valutor, till exempel GBP/USD. 
 • I detta exempel är det brittiska pundet basvalutan, medan den amerikanska dollarn är offertvalutan. 
 • Detta innebär att ett pris på 1.1670 på GBP/USD skulle betyda att för varje £1 som handlas, returneras $1.1670.

För nybörjare är det bäst att fokusera på de stora valutaparen. Dessa drar till sig de största nivåerna av likviditet på valutamarknaden. Varje stort valutapar innehåller den amerikanska dollarn tillsammans med en annan stark valuta.

Mindre valutapar består fortfarande av två starka valutor, såsom euron och den kanadensiska dollarn. Men eftersom den amerikanska dollarn, som är den globala reservvalutan, inte är närvarande, är likviditetsnivåerna lägre jämfört med de stora valutaparen.

Likviditet är ett viktigt begrepp att förstå när man lär sig om valutahandel. Anledningen är att ju mer likviditet ett visst valutapar har, desto mindre volatilt är det. Dessutom erbjuder de stora valutaparen de mest attraktiva spreadarna, vilket vi förklarar mer detaljerat inom kort.

Handelspar

Förutom stora och mindre valutapar erbjuder valutamäklare ofta tillgång till exotiska par. Detta möjliggör för handlare att spekulera i framtida värde på valutor från mindre ekonomier, som Turkiet (TRY), Sydafrika (ZAR) och Argentina (ARS).

Notera dock att exotiska par kan vara mycket volatila. Till exempel, under bara ett år av handel, har USD/TRY gått från $8.28 till $18.21. Detta innebär att i förhållande till den amerikanska dollarn har den turkiska liran minskat i värde med mer än 54%.

Pips

Vad är en pip inom valutahandel? “Percentage in point”, eller enkelt pip, hänvisar till den sista decimalen i en valutaparkurs. För alla par – med undantag för den japanska yenen, brukar detta vanligtvis vara fyra decimaler efter decimalpunkten.

 • Till exempel skulle en rörelse från 1.5000 till 1.5002 representera en ökning med 2 pips.
 • Eller en rörelse från 1.7950 till 1.7946 skulle representera en minskning med 4 pips.

Vissa valutamäklare erbjuder fem enheter efter decimalpunkten, vilket möjliggör för handlare att gå in med mindre insatser.

När det gäller den japanska yenen erbjuder mäklare typiskt kurser med två eller tre enheter efter decimalpunkten. Till exempel kan USD/JPY visas som 139.55 eller 139.558.

I grunden motsvarar en pip 1/100 av 1%. I vissa handelssfärer diskuteras detta som en grundläggande procentenhet.

Spread

Ett annat begrepp som nybörjare inom valutahandel kommer stöta på är spread. Detta hänvisar till skillnaden mellan köp- och säljpriset på den valutapar som handlas.

Det innebär att när man handlar valuta online, kommer varje par att ha två olika priser kopplade till det. 

I enkla termer är spreaden i grunden det pålägg som valutamäklare tar ut på varje öppnad position.

Därför bör handlare välja mäklare som erbjuder låga spreadar, vilket resulterar i mer kostnadseffektiva handelsavgifter. Med det sagt bestäms spreadar ofta av mängden likviditet på marknaden.

Till exempel är EUR/USD det mest handlade valutaparet globalt, så detta kommer ofta att ha konkurrenskraftiga spreadar under 1 pip.

Exotiska par, på grund av deras extrema volatilitet, kan ofta ha en spread som uppgår till dussintals pips.

Här är ett exempel på hur spreaden kan påverka handelsvinster:

 • Anta att en handlare vill spekulera i GBP/USD.
 • Valutamäklaren de använder erbjuder ett köppris på 1.1576.
 • Säljpriset för detta par är 1.1578.
 • Detta innebär att spreaden är 2 pips.

Låt oss nu se vad som händer efter att en affär har öppnats:

 • Handlaren förutspår att GBP/USD kommer att stiga.
 • Därför kommer de att få ett pris av 1.1578.
 • Men för att stänga positionen skulle handlaren behöva göra det till ett pris av 1.1576.
 • Detta innebär att så snart affären öppnas, är positionen nere med 2 pips.
 • Så handlaren skulle behöva göra vinster på 2 pips för att gå jämnt ut.

Längre ner i denna guide diskuterar vi ett urval av populära mäklare som erbjuder konkurrenskraftiga spreadar.

Valutahandel dagshandel

Orderläggning

När handlaren har bestämt vilket valutapar de vill spekulera i, är nästa steg att skapa en order.

Man måste välja mellan att lägga en lång eller kort order. Detta talar om för mäklaren om handlaren tror att valutaparet kommer att stiga eller minska i värde.

Till exempel:

 • När man lägger en lång order köper man valutaparet och tror att dess värde kommer att stiga.
 • Men när man lägger en kort order säljer man valutaparet, vilket innebär att man tror att dess pris kommer att sjunka.

Det finns order typer som valutahandlare rekommenderas att använda när de skapar en position. Till exempel kommer mäklaren att kräva att handlaren väljer mellan en limit- eller marknadsorder.

En limitorder låter handlaren välja det pris de vill att affären ska utföras till. Om till exempel GBP/USD ligger på 1.1601 kanske handlaren inte vill ingå i en position förrän den når 1.1630. Limitordern kommer endast att genomföras när detta pris har utlösts.

En marknadsorder däremot, instruerar mäklaren att utföra positionen omedelbart. Detta kommer att utföras till nästa bästa tillgängliga pris, vilket troligtvis kommer att vara något högre eller lägre än den aktuella noteringen.

Observera: Skillnaden mellan noteringspriset och utförandepriset kallas för glidning.

Hävstångseffekt

Även om hävstång kan vara ett riskfyllt verktyg, skulle valutahandel utan det vara en utmaning för de med en begränsad budget. Anledningen är att valutor handlas i lotter, vilket motsvarar 100 000 enheter av basvalutan.

Till exempel, när man handlar EUR/USD är basvalutan euro. Stora banker och finansinstitutioner handlar därför detta par i lotter – var och en värd €100,000.

Vi nämnde kort tidigare att många online-mäklare stödjer ett minimikrav på 0,01 lot för handel. Men när man handlar EUR/USD, till exempel, krävs fortfarande ett kapital på €1,000.

Här kommer hävstång in i bilden. Kort sagt låter hävstången handlaren gå in i en valutaposition som är värd mer än vad de har på sitt mäklarkonto.

 • Låt oss säga att en handlare vill uppfylla det minimala lottkravet på 0,01 på GBP/USD.
 • Detta skulle kräva en total insats på £1,000.
 • Handlaren bestämmer sig för att använda en hävstång på 10:1 för denna position.
 • Så, även om handlaren går in i en position värd £1,000, behöver de bara riskera 10% av detta belopp – eller £100.

Det bör noteras att hävstång har både För- och Nackdelar:

Å ena sidan kan handlaren få tillgång till en mycket större valutaposition när de använder hävstång – även om de har ett konto som anses vara litet.

Men, hävstång ökar också risken för finansiell förlust. Om en hävstång på 10:1 används, innebär det att handlaren bara behöver sätta upp 10% av positionsstorleken i förskott.

Om värdet på handeln minskar med 10% är det troligt att mäklaren kommer att likvidera positionen. Detta skulle resultera i att handlaren förlorar hela sin insats – ibland mer om mäklaren inte erbjuder skydd mot negativ balans.

Obs! Skydd mot negativ balans säkerställer att när hävstång resulterar i en förlorande position, kan inte valutahandlaren förlora mer än vad de har på sitt konto. Stop-loss-order kan förhindra onödiga förluster, vilket vi förklarar mer detaljerat inom kort.

När det gäller gränser för hävstång beror detta ofta på tre kärnfaktorer:

 • Privatpersoner erbjuds ofta lägre hävstång jämfört med professionella handlare.
 • Majorpar kommer ofta med de högsta hävstångsgränserna jämfört med minor- och exotiska par.
 • Juridiska begränsningar gäller också. Till exempel kan privatpersoner i USA få en hävstång på upp till 50:1 på majorpar. För oss i Europa, Storbritannien och Australien är detta begränsat till 30:1.

Vinst och Förlust

Vissa valutahandlare försöker räkna ut vinst och förlust baserat på hur många pips ett valutapar har flyttat sig.

Men det enklaste sättet är att fokusera på procentuell ökning eller minskning av det berörda paret. Detta kan sedan multipliceras med insatsen och, om det är tillämpligt, nivån av hävstång som används för positionen.

Låt oss tydliggöra hur man räknar ut vinst och förlust när man handlar valuta genom några exempel:

 • Handlaren går lång på USD/CAD till ett ingångspris på 1.3160.
 • Positionen är värd $1,000 med en hävstång på 10:1 – så insatsen uppgår till $100.
 • Några timmar har gått och USD/CAD handlas nu till 1.3423.
 • Detta representerar en ökning med 2%, så handlaren stänger positionen.
 • På en position storlek av $1,000 – gör handlaren 2% eller $20 i vinst.

Ett annat exempel:

 • Handlaren går kort på GBP/USD till ett ingångspris av 1.1601.
 • Positionen är värd $50,000 med en hävstång på 50:1 – så insatsen uppgår till $1,000.
 • Några timmar har passerat och GBP/USD handlas nu till 1.1484.
 • Detta representerar en minskning med 1%, så handlaren stänger positionen.
 • På en position storlek av $50,000 – gör handlaren 1% eller $500 i vinst.

Obs! När hävstångsbelagda valutapositioner hålls över natten kan detta medföra en ränteavgift – också känd som en swap-avgift.

Populära handelspar

5 Populära Valutapar Att Ha Koll På Just Nu

I det här avsnittet av vår guide om Vad Är Valutahandel? – kommer vi att utforska några av de bästa valutaparen att handla på valutamarknaden.

EUR/USD

EUR/USD, som också går under smeknamnet Chunnel, är det mest handlade valutaparet globalt. Detta par består ju av världens två starkaste och mest efterfrågade valutor – euron och den amerikanska dollarn.

Detta gör EUR/USD till ett av de bästa valutaparen att handla med, med tanke på den enorma likviditet den drar till sig. Detta innebär mindre volatilitet och i slutändan – konkurrenskraftiga spreadar.

Med det sagt, även EUR/USD anses vara volatilt i dagens osäkra ekonomiska klimat. Under Q3 2022 hände det otänkbara, där EUR/USD rörde sig under paritet. Vid skrivande stund handlas detta par till en liten bråkdel över paritet vid 1.0014.

GBP/USD

Tidigare det mest handlade valutaparet globalt, GBP/USD går under smeknamnet Channel. Detta par består av brittiska pundet och den amerikanska dollarn. Sedan Brexit-omröstningen 2016 har det stadigt sjunkit i värde.

Före omröstningen handlades GBP/USD över 1.5000. Vid skrivande stund ligger GBP/USD under 1.1600. Detta innebär att sedan 2016 har brittiska pundet minskat med över 22% jämfört med den amerikanska dollarn.

USD/JPY

USD/JPY, som även kallas Gopher, är ett annat ofta handlat valutapar som historiskt har genererat stora mängder likviditet. Paret består av den amerikanska dollarn och den japanska yenen som bas- respektive kvotvaluta.

Under de senaste 12 månaderna har yenen sjunkit betydligt jämfört med den amerikanska dollarn. Därför har USD/JPY sjunkit med över 26% under denna period.

GBP/EUR

Storbritanniens och den Europeiska Enkelmarknadens ekonomier har varit nära sammankopplade i många år, även efter Brexit-omröstningen 2016.

Denna uppfattning stöds av prisrörelsen för GBP/EUR – som i stort sett har förblivit oförändrad under de senaste 12 månadernas handel.

Till exempel, året innan detta skrevs handlades GBP/EUR vid 1.1627. Vid skrivande stund ligger paret på 1.1558. Detta representerar en liten minskning på bara 0.76%.

USD/TRY

Detta valutapar är inte för den svaghjärtade – eftersom det representerar värdet av den turkiska liran jämfört med den amerikanska dollarn. Som vi nämnde tidigare har USD/TRY minskat med 54% under bara 12 månaders handel.

Detta beror på att den turkiska ekonomin fortsätter att lida av ökande arbetslöshet och ständigt växande inflation. Dock, denna volatilitet är ofta eftertraktad av erfarna valutaspekulanter – på grund av de ständiga swing trading-möjligheterna som erbjuds.

Obs: De par som listas ovan kan handlas med hävstång hos eToro med en minimiinsättning första gången på $10.

Populära Strategier för Forex-handel

Är forex-handel verkligen lönsamt? Marknaden för forex är otroligt konkurrenskraftig och intrikat, och för att navigera framgångsrikt i den behöver man en djupgående förståelse för hur valutakurserna rör sig och påverkas.

De som lyckas bäst inom forex-handel använder sig av väl genomtänkta riskhanteringsstrategier för att säkerställa att de uppnår maximal vinst samtidigt som potentiella förluster hålls i schack. I denna del av guiden kommer vi att dyka ner i de mest populära strategierna, särskilt lämpade för nybörjare, som vill ta sina första steg på forex-marknaden.

Stop-Loss och Take-Profit-order

Innan man börjar med forex-handel är det viktigt att förstå vikten av stop-loss och take-profit order. Nästan alla forex-handelsplattformar erbjuder dessa två ordertyper, och det bör ses som en grundläggande funktion.

Kort sagt, med stop-loss order kan handlare begränsa förlusterna från en ogynnsam affär. 

Till exempel kan en handlare vilja begränsa sin potentiella förlust till 3% av positionens storlek. Om det minskar med 3% stänger mäklaren automatiskt affären och realiserar en förlust på 3%.

Ett exempel på stop-loss:

 • En handlare köper GBP/EUR till priset 1,1559.
 • Handlaren vill inte förlora mer än 1,5% på denna position.
 • De sätter då ett stop-loss på 1,1385, vilket är 1,5% under sitt inköpspris.

Om GBP/EUR når detta pris stänger mäklaren positionen, och handlarens förlust begränsas till 1,5%.

Å andra sidan används take-profit order för att säkra vinster. 

Handlaren bestämmer till vilket pris de vill sälja, och mäklaren genomför detta när marknaden når den nivån.

Ett exempel på take-profit:

 • En handlare köper GBP/EUR till priset 1,1559.
 • Handlaren siktar på en vinst om 4%.
 • De sätter ett take-profit på 1,2021, som är 4% över deras inköpspris.

Om GBP/EUR når detta pris stänger mäklaren positionen, och handlaren säkrar sin avsedda vinst på 4%.

Kapitalhantering

Kapitalhantering

När man börjar med forex-handel är det viktigt att tänka på kapitalhanteringen. Detta syftar till den mängd kapital en handlare har på sitt mäklarkonto. 

En genomtänkt kapitalhanteringsstrategi avgör hur mycket av kapitalet som får riskeras på en enskild valutaposition.

Till exempel:

 • En handlare sätter in $5,000 på sitt mäklarkonto.
 • De bestämmer sig för att aldrig riskera mer än 2% av kapitalet på en enskild handel.
 • Det innebär att den maximala positionen är $100.

Den maximala insatsstorleken justeras efter handlarens totala kapital.

Om handlarens kapital ökar till $5,200 efter en lyckad handel, och de fortfarande håller sig till 2% regeln, skulle den maximala positionen nu vara $104.

Denna strategi ser till att handlaren inte förlorar hela sitt kapital snabbt. Eftersom när kapitalet minskar, så gör också den tillåtna insatsstorleken det.

Grundläggande Analys

Medan dags-handlare ofta förlitar sig på teknisk analys, vilket kan kräva mycket tid att bemästra, är det även viktigt att förstå hur fundamentala nyheter kan påverka valutavärden.

Ett exempel är Brexit-referendumet 2016. Osäkerheten det medförde för den brittiska ekonomin ledde till att pundet snabbt förlorade värde mot andra stora valutor. På ett liknande sätt, under den globala osäkerheten som orsakades av pandemin, blev den amerikanska dollarn en säker tillgång för investerare, vilket resulterade i att dess värde ökade jämfört med de flesta andra valutor.

Teknisk Analys

Många framgångsrika forexhandlare använder sig av teknisk analys. Detta innebär att analysera prisrörelser och diagram för att förutsäga kortvariga rörelser.

För att genomföra en teknisk analys använder handlare sig av indikatorer. Varje indikator värderar en specifik aspekt av relationen mellan två valutor, såsom volym, volatilitet och stöd/motståndsnivåer. Till exempel mäter RSI (Relative Strength Index) om ett valutapar potentiellt är överköpt eller översålt. Om ett par anses vara översålt enligt RSI kan detta tyda på en potentiell tillfällig omvändning. En annan populär strategi i forexhandel är Fibonacci-sekvensen. Men vad är egentligen Fibonacci inom forexhandel?

Tredjepartssystem

För de som börjar med forexhandel och kanske inte har erfarenhet av att använda tekniska eller fundamentala analysstrategier kan det vara klokt att överväga stöd från pålitliga tredjepartssystem.

Ett bra första steg kan vara att utforska forex-signaler. Dessa ger handelsförslag som tas fram av erfarna valutaanalytiker. En av de bästa forex-signalerna vi har stött på finns hos Learn2Trade. Denna välrenommerade leverantör erbjuder upp till fem premium forex-signaler dagligen.

Ett exempel på hur en forex-signal från Learn2Trade ser ut är:

 • Par – EUR/USD
 • Position – Lång
 • Ingångspris – 1.0010
 • Stop-Förlust Pris – 0.9800
 • Ta-Ut-Vinst Pris – 1.2001

Enligt ovan kommer nybörjare inom forexhandel att ha all information de behöver för att placera de föreslagna orderarna, utan att behöva någon kunskap om teknisk analys.

Ett annat alternativ för nybörjare är att använda en forexhandelsrobot. Dessa program kan automatiskt placera köp- och säljordrar.

Risker med Forexhandel

Är forexhandel värt risken? Precis som alla andra investeringsmarknader finns det risker man bör känna till innan man börjar.

Huvudriskerna med forexhandel inkluderar:

 • Risk för förlust – Det finns ingen garanti för att tjäna pengar i forexhandel. Istället kan en handlare förlora en del eller all sin insättning.
 • Volatilitet – Vissa valutapar, särskilt exotiska par, kan vara extremt volatila. Nybörjare rekommenderas ofta att börja med de större valutaparen.
 • Fördröjd prissättning – Vissa mäklare kan erbjuda fördröjd marknadsdata, vilket kan placera handlaren i en efterträdande position.
 • Negativt saldo – Även om de flesta forexmäklare erbjuder skydd mot negativt saldo, finns det de som inte gör det. Utan detta skydd kan en förlorande position resultera i att handlaren är skyldig mäklaren pengar.
 • Hävstång – Forex tillåter hög hävstång, vilket kan förstora både vinster och förluster. En överdriven användning av hävstång kan därför förstora förluster vid misslyckade affärer.

Genom att implementera riskhanteringsstrategier och använda väl övervägda stop-loss-ordrar kan dock riskerna med forexhandel minimeras.

Var Börjar Man med Forexhandel? Populära Forexmäklare i Översikt

Vad är en forexmäklare? För nybörjare är det nödvändigt att registrera sig hos en reglerad mäklare som erbjuder låga avgifter och minimala kontogränser.

Vid val av mäklare är det även viktigt att ta hänsyn till plattformens användarvänlighet samt tillgången på utbildningsresurser och forskningsverktyg. 

Här följer en översikt över några populära forexmäklare som accepterar privatpersoner.

1. eToro – Kostnadseffektiv Forexmäklare med Kopieringshandelsverktyg

eToro logo eToro är en av de bästa forexmäklarna för nybörjare. Plattformen kräver en första insättning på $10, men i vissa länder är detta något högre, $50. Att öppna ett konto och sätta in pengar går snabbt, med stöd för betal- och kreditkort, e-plånböcker och banköverföringar. Inga insättningsavgifter tillkommer vid betalning i USD, men vid andra valutor tillkommer en växlingsavgift på 0,5%.

eToro stöder 49 valutapar, främst från de större och mindre marknaderna. Endast ett fåtal exotiska valutor finns tillgängliga, vilka nybörjare bör undvika. eToro har enbart spreadavgifter, t.ex. startar EUR/USD på 1 pip.

De erbjuder en hävstång på upp till 1:30 för större par och 1:20 för mindre par och exotiska valutor. Den minsta handelsstorleken med en hävstång på 1:30 är $33,33.

eToro erbjuder realtidsdiagram för alla valutapar de stöder. För mer erfarna användare finns tillgång till tekniska indikatorer och ritverktyg. eToro ger även insikter i marknaden, webbseminarier, finansnyheter och pedagogiska material. Nybörjare kan dra nytta av demokonton; inom sekunder kan man växla till demo-läge och öva handelsstrategier med en virtuell balans på $100k.

eToros kopieringsverktyg gör det möjligt för användare att automatiskt efterlikna erfarna forexhandlares köp- och säljpositioner, vilket ger en mer passiv handelsupplevelse.

Förutom forex erbjuder eToro kryptovalutahandel, varuhandel, index och investering i aktier och ETF:er utan provision. Plattformen har även en mobilapp för handel i farten.

Med licens från flera regleringsorgan – inklusive FCA, ASIC, CySEC och SEC – är eToro en betrodd aktör på marknaden. För mer detaljerad information, läs vår eToro-recension.

Valutapar för kopieringshandel: 49
Avgiftsstruktur: Endast spread
Spread för EUR/USD: 1 pip
Maximal hävstång: 1:30 för privatkunder
Insättningsavgift: Gratis för insättningar i USD, annars 0,5%.
Inaktivitetsavgift: $10 efter 12 månader utan aktivitet

Fördelar:

 • Låga handelsavgifter: Spreadar från endast 1 pip.
 • Stort valutaparsutbud: 49 par inom stora, mindre och exotiska marknader.
 • Realtidsprisgrafik och tekniska indikatorer: Tillgängliga för alla stödda valutapar.
 • Bästa Payoneer-valutamäklare: eToro toppar listan.
 • Möjlighet att kopiera andra valutahandlare: Perfekt för nybörjare och de som önskar en mer passiv handelsupplevelse.
 • Diverse investeringsmöjligheter: Stöd för provisionsfria aktier och ETF:er samt andra tillgångar.

Nackdelar:

 • Stöd saknas för valutahandel med botar: eToro erbjuder inte denna teknik för automatisk handel.

Slutsats

Att navigera i världen av valutahandel kan initialt kännas som en labyrint, men med rätt kunskap och verktyg kan även nybörjare hitta sin väg. Vi har försökt ge dig en stabil grund att stå på och presenterat de kritiska aspekterna av valutamarknaden.

Om pulsen ökar vid tanken på att dyka in i valutahandelns dynamiska värld, så har du nu de rätta redskapen för att ta ditt första steg. Tänk dock på att varje resa börjar med ett litet steg; det är viktigt att närma sig handeln med försiktighet och disciplin, särskilt som nybörjare. 

Historien har visat att de mest framgångsrika handlarna ofta är de som tar genomtänkta beslut och har en väl utarbetad strategi.

Men, det är också viktigt att komma ihåg att varje framgångshistoria också innehåller en rad lärdomar. Som nybörjare kan du stöta på hinder och möta ekonomiska förluster. Men det är just dessa utmaningar som kan forma dig till en skicklig och taktisk handlare över tid.

Funderar du på att ta steget in i valutahandelns spännande värld? Då rekommenderar vi att starta med en plattform som eToro, som erbjuder en säker början med sitt demokonto. Detta ger dig möjligheten att öva upp dina färdigheter utan ekonomisk risk.

Oavsett vilken väg du väljer, är valutahandel en resa av både risk och belöning. Med rätt inställning och kunskap kan du inte bara navigera framgångsrikt på marknaden, utan också uppleva den unika spänningen som bara valutahandel kan erbjuda.