Låt oss nu dyka in i den fascinerande världen av de globala finansmarknaderna. Det finns 60 större börser världen över, alla med unika egenskaper och varierande omfattning. De sträcker sig från den mäktiga New York-börsen till pittoreska lokala börser i avlägsna hörn av världen.

Vi kommer att utforska de gigantiska titanerna inom denna sfär, de största börserna i världen, rankade efter deras astronomiska marknadsvärden.

Vad är en Börs?

Största Börserna i Världen

Men vad är en börs, kanske du undrar? En börs fungerar som en pulserande marknad där aktier, obligationer och andra värdepapper byter ägare. Dess existens är mer än bara ett handelscentrum; den är en livlig indikator på ett lands ekonomiska hälsa och dessutom en barometer för global ekonomisk vitalitet.

Det är eftersom tillväxten i finansmarknaderna ofta går hand i hand med högre levnadsstandard och ökade sysselsättningsmöjligheter.

För en tid sedan var börserna monumentala strukturer av sten och stål, fyllda med rörelse och ljudet av tusentals transaktioner. Men med den digitala tidsålderns framfart har dessa tidigare bullriga handelsgolv blivit allt tystare. Många börser har stängt sina fysiska utrymmen och flyttat sin verksamhet till det oändliga landskapet av cyberspace. 

Men trots denna förändring i landskapet, lever dessa institutioner kvar, med vissa nu mer massiva än någonsin, deras marknadsvärden uppgår till otroliga belopp, mätt i biljoner dollar.

Världens Börser

De Tio Största Börserna i Världen

Nu när vi har betonat den avgörande roll som börser spelar i världsekonomi, låt oss titta närmare på de tio mest betydande börserna. Detta är marknadsplatserna som dominerar världshandeln baserat på deras kolossala marknadsvärden:

  1. New York-börsen (NYSE)
  2. NASDAQ
  3. Shanghaibörsen (SSE)
  4. Tokyobörsen (TSE)
  5. Hongkongbörsen (SEHK)
  6. Euronext
  7. Shenzhenbörsen (SZSE)
  8. Londonbörsen (LSE)
  9. Bombaybörsen (BSE)
  10. Torontobörsen (TSX)

 

US Flagga New York-börsen (NYSE): Från dess födelseort på Wall Street, som är mer än bara en gata men snarare en symbol för den amerikanska kapitalismen, tronar NYSE överst i det globala ekonomiska landskapet. Denna bastion av ekonomisk makt, med ett svindlande marknadsvärde på 22,649 biljoner USD (januari 2023), är inte bara världens största aktiemarknad men också den mest inflytelserika.

Grundad 1817 under namnet New York Stock & Exchange Board, har NYSE förvandlats genom århundraden, stående som en tyst vittne till ekonomins upp- och nedgångar. Wall Street-kraschen 1929, Black Tuesday 1987, och finanskrisen 2008 – NYSE har upplevt och överlevt dem alla. Varje händelse, hur katastrofal den än var, tjänade bara till att cementera dess position som ekonomins hjärta.

I sin stadiga strävan efter att tillhandahålla en likvid, effektiv och transparent marknad, noterar NYSE över 2 400 företag som sträcker sig över flera olika sektorer och geografiska regioner.

Från kolosser som Johnson & Johnson och Visa till uppstickare som Spotify och Slack, har NYSE blivit hem åt företag som strävar efter att göra ett avtryck på världsscenen.

USA Börsen

Ett av de mest kända och ofta citerade indexen, Dow Jones Industrial Average (DJIA), har sitt hem på NYSE. DJIA, som består av trettio stora amerikanska företag, fungerar som en vägledning för den allmänna ekonomiska hälsan och investerarnas förtroende. När DJIA stiger, är humöret oftast optimistiskt och vice versa.

NYSE är inte bara en institution som utför transaktioner, den är ett världscentrum för ekonomiska nyheter, analys och upptäckter. Det är en plats där affärsmän, politiker, ekonomer och akademiker möts för att skapa, utveckla och testa idéer.

Med sina storslagna byggnader och ikoniska golv, är NYSE ett levande testamente till mänsklighetens strävan efter ekonomiska framsteg.

 

US Flagga NASDAQ: Framväxten av NASDAQ är en fascinerande berättelse om innovation och anpassning. När NASDAQ började sitt äventyr i 1971, markerade det en revolutionerande förändring i aktiehandelens värld. Istället för det traditionella mäklarberoende systemet, blev NASDAQ pionjär med en automatiserad, elektronisk handelsplattform – en förändring som skulle omforma den globala finansmarknaden.

Fast forward till idag, har NASDAQ uppgraderats från sin unika början för att bli världens näst största aktiemarknad. Med ett marknadsvärde på 20,13 biljoner USD (maj 2023), har NASDAQ blivit mer än bara en börshus.

Den är en symbolladdad plats där framtidens teknik formas, idéer utvärderas och företag växer till att bli globala stormakter.

Nasdaq börsen

NASDAQ har blivit synonymt med teknikföretag och innovation. De mest framstående teknikföretagen, inklusive Apple, Microsoft, Amazon och Tesla, har alla valt NASDAQ som sin hemmabörs. NASDAQ:s NASDAQ-100-index, som inkluderar de 100 största icke-finansiella företagen noterade på börsen, är en ledstjärna för teknikindustrins tillstånd och riktning.

Utöver att vara teknikföretagens föredragna spelplats, har NASDAQ också blivit en katalysator för ekonomisk förändring och framsteg. Genom att kontinuerligt förnya sin teknik, genomföra tuffa regleringsnormer och främja en kultur av transparens, har NASDAQ hjälpt till att skapa en mer rättvis och effektiv marknad för alla.

NASDAQ:s historia är också en berättelse om att trotsa odds. Från att vara den första elektroniska aktiemarknaden till att utmana NYSE:s dominans, har NASDAQ alltid varit beredd att ta risker för att främja förändring och innovation. Denna envishet och mod har blivit en del av NASDAQ:s DNA och fortsätter att inspirera företag att sträva efter storhet.

NASDAQ är inte bara en plats för handel; den är ett epicentrum för kreativitet, framsteg och framtidens föreställningar.

 

Kina Flagga Shanghaibörsen (SSE): En dundrande titan inom det globala finansiella landskapet, Shanghaibörsen har blivit ett av Kinas mest inflytelserika verktyg för ekonomisk expansion och modernisering. SSE, som startade på 1800-talet som en handelsplats för bomull och textilvaror, har sedan dess genomgått en ofattbar förvandling.

Med sitt nuvarande marknadsvärde på 7,26 biljoner USD (2023), står det fast som en pelare i Kinas ekonomiska infrastruktur och en kraftfull aktör på den globala finansmarknaden.

En brokig mängd av företag, över 1 600 till antalet, pryder Shanghaibörsens noteringsböcker. Dessa spänner över en rad branscher, inklusive tillverkning, finansiella tjänster och fastigheter. Bland dessa är många av Kinas mest inflytelserika företag, som PetroChina och Industrial and Commercial Bank of China.

Deras framgångar och svårigheter på SSE ger en dynamisk bild av Kinas ekonomiska utveckling och dess växande inflytande i världen.

Kina Börsen

Ett centralt inslag i SSE är dess huvudindex, Shanghai Composite Index, som innehåller alla noterade företag på börsen. Indexet är en vital termometer för Kinas ekonomiska hälsa och följs noggrant av både inhemska och internationella investerare. Dess rörelser är ett eko av den bredare kinesiska ekonomin, speglande både de stora framstegen som landet har gjort och de utmaningar som det står inför.

Shanghaibörsen är dock mer än bara dess noterade företag och aktiekurser. Det är en plats där Kinas historiska förändring och framtida ambitioner möts. Varje handelsdag på SSE är en påminnelse om den snabba tillväxten och de dramatiska förändringarna som Kina har upplevt under de senaste decennierna.

Dess framsteg symboliserar Kinas snabba integration i det globala ekonomiska systemet, ett tecken på landets växande självförtroende och dess avsikt att forma sin egen framtid.

På Shanghaibörsen fortsätter historien att skrivas varje dag, med framgångar firade, utmaningar mötta och nya möjligheter upptäckta. Genom sin roll i att stödja Kinas ekonomiska utveckling och bidra till dess växande globala inflytande, fortsätter SSE att spela en vital roll i att formge det 21:a århundradets ekonomiska landskap.

 

Japan Tokyobörsen (TSE): Tokyobörsen, med sina djupa rötter i det japanska ekonomiska landskapet, stoltseras med den unika positionen att vara Asiens mest dominerande aktiemarknad och den fjärde största i hela världen. Från sin blygsamma början 1878 har TSE vuxit till en enorm plattform med ett marknadsvärde på 5,65 biljoner USD (2023), en spegelbild av Japans ekonomiska framsteg och globala inflytande.

I de labyrintiska korridorerna av TSE hittar man över 3 700 noterade företag, en sjudande mix av multinationella konglomerat, innovativa teknikföretag, traditionella tillverkningsindustrier och mer.

Varje företag har sin egen unika historia, men tillsammans bildar de en pulserande bild av den japanska ekonomin.

Tokyo-börsen

Det mest framstående indexet, Nikkei 225, innefattar de 225 mest betydande företagen listade på TSE. Detta inkluderar företag som Sony och Toyota, vars produkter har hittat sina vägar till hushåll över hela världen. Som en termometer för den japanska ekonomin följs Nikkei 225 noggrant av investerare världen över, dess rörelser och svängningar som ständigt analyseras för att få en förståelse för Asiens ekonomiska hälsa.

Men TSE är mer än bara siffror och aktiekurser. Det är en symbol för Japans oerhörda ekonomiska återhämtning efter andra världskriget. Dess fortsatta framgång är en påminnelse om Japans eviga strävan efter innovation, precision och kvalitet. Dessutom, som den största börsen i Asien, spelar TSE en avgörande roll för att leda regionens ekonomiska utveckling och främja samarbete och integration mellan Asiens ekonomier.

Dess historia är fylld av avgörande ögonblick, stora prestationer och utmaningar som har övervunnits. Från sina dagar som ett oformligt experiment i västerländsk ekonomisk modell, till dess nuvarande status som ett global finansiellt powerhouse, fortsätter TSE att utvecklas och anpassa sig till det ständigt föränderliga ekonomiska landskapet.

Genom att fortsätta att göra det, spelar Tokyobörsen en kritisk roll i att definiera Japans framtid och utforma den globala ekonomin.

 

Hongkong Hongkongbörsen (SEHK): Där Öst möter Väst, där står Hongkongbörsen som en finansiell titan som bidrar till att driva global handel och investeringar. Genom att utnyttja sin strategiska geografiska plats, och sina historiska och kulturella förbindelser till både Asien och västvärlden, har SEHK blivit en symbol för global sammanlänkning och ekonomisk dynamik.

Med sitt anmärkningsvärda marknadsvärde på 4,97 biljoner USD (2023), är det en av världens mest betydande handelsplatser, fungerande som en vital plattform för företag som strävar efter att expandera internationellt.

Sedan dess start som ett informellt system för aktiehandel under det tidiga 19-talet, har Hongkongbörsen vuxit till att bli en av världens mest aktiva och diversifierade marknader.

Mer än 2 500 företag är noterade på börsen, vilket omfattar ett brett spektrum av sektorer från fastigheter och finans till teknologi och konsumtionsvaror.

Hongkong-börsen

Ett av börsens mest framträdande index, Hang Seng Index, har blivit en global ikon. Denna samling av 50 ledande bolag fungerar som en referenspunkt för investerare och analytiker världen över när de ska navigera i Asiens komplexa ekonomiska landskap.

Men det är inte bara dess storlek eller dess diversifierade lista över noterade företag som gör Hongkongbörsen till en sådan dynamisk plats. Det är även dess kapacitet att fungera som en bro mellan Kina och resten av världen. Genom sin unika “one country, two systems”-status, erbjuder SEHK internationella investerare en möjlighet att engagera sig i Kinas växande ekonomi, samtidigt som det erbjuder kinesiska företag tillgång till globala kapitalmarknader.

Hongkongbörsen är mer än bara en marknadsplats för aktier. Det är en finansiell smältdegel där olika kulturer, ekonomier och idéer möts, samarbetar och växer tillsammans.

Genom sin roll som en global kopplingspunkt och som ett fönster till Asiens framtid, fortsätter SEHK att forma det globala finansiella landskapet och bidra till en mer integrerad och ömsesidigt gynnsam ekonomisk framtid.

 

Eu Euronext: Euronext, en finansiell kraftkälla som gör mer än att bara illustrera den europeiska ekonomins kraft. Denna aktiemarknad, med ett förunderligt marknadsvärde på 6,62 biljoner USD (2022), är en förening av flera europeiska börser, vilket skapar en dynamisk, integrerad och högpresterande plattform för finansiella transaktioner.

Euronexts förmåga att erbjuda tillgång till marknader över hela Europa gör det till en av de mest internationella och mångfacetterade börserna i världen.

Historien om Euronext är lika spännande som dess dagliga verksamhet. Den skapades genom en serie av fusioner mellan börserna i Paris, Bryssel, och Amsterdam 2000, vilket följdes av Lissabon 2002, och sedan av Irish Stock Exchange 2018.

Genom att förena dessa nationella marknader, skapades en pan-europeisk plattform som underlättar smidig handel över nationsgränserna.

Euronext

På Euronext återfinns över 1 300 noterade företag från en mängd olika sektorer, allt från traditionella industriella företag till högteknologiska startupföretag. Med en stark representation av företag inom läkemedel, finans, energi och telekommunikation, erbjuder Euronext en sann smältdegel av investeringsmöjligheter.

Dessutom står Euronext bakom flera framstående index, inklusive CAC 40 (Frankrike), AEX index (Nederländerna) och PSI 20 (Portugal), som alla är kritiska indikatorer för respektive länders ekonomiska prestanda.

Men Euronext går även längre än att bara erbjuda handelsmöjligheter – det är en central spelare i utvecklingen av europeiska kapitalmarknader och erbjuder en mängd tjänster inklusive marknadsdata, marknadsinfrastruktur och clearingtjänster.

Med dess internationella omfång, teknologiska innovationer och sitt engagemang i europeiska finansmarknader, är Euronext en ekonomisk behemoth som speglar den dynamiska och integrerade naturen hos dagens europeiska ekonomi.

I takt med att Europa fortsätter att växa och förändras, kommer Euronext otvivelaktigt att fortsätta att spela en central roll i formandet av dess finansiella landskap.

 

Kina Shenzhenbörsen (SZSE): Även om den inte har samma historiska anor som vissa av sina motparter, har Shenzhenbörsen tagit sig en viktig plats i den globala finansvärlden sedan dess grundande 1990. Med ett marknadsvärde på 5,21 biljoner USD (2023), är SZSE inte bara ett viktigt epicentrum för handel i Kina, utan även för internationella investerare som vill delta i landets snabbväxande ekonomi.

Shenzhenbörsen är unik på många sätt. För det första, till skillnad från vissa andra börser i Kina, är den öppen för utländska investerare. Detta, i kombination med dess liberala noteringskrav, har gjort SZSE till en attraktiv plattform för företag som vill gå publika och samla in kapital.

Shenzen börs

Ett av de mest framstående inslagen på Shenzhenbörsen är dess ChiNext-segment. Likt NASDAQ i USA, är ChiNext-segmentet avsett att underlätta för små och medelstora företag att växa och expandera. Många företag inom tekniksektorn och andra snabbväxande sektorer har valt att notera sig på ChiNext. Detta gör SZSE till en spännande marknad för investerare som är intresserade av att investera i tillväxtföretag.

SZSE:s marknad representerar också en intressant blandning av sektorer. Även om teknikföretag är överrepresenterade, finns det också ett brett spektrum av företag inom tillverkningssektorn, finansiella tjänster, fastigheter och mycket mer. Dessutom, trots dess unga ålder, har SZSE redan infört ett antal viktiga innovationer.

Till exempel var det en av de första börserna i Kina att införa en plattform för elektronisk handel, och den har fortsatt att förbli i framkant av teknisk innovation inom finanssektorn.

Sammantaget, med sin dynamiska mix av företag och sitt fokus på tillväxt och innovation, står Shenzhenbörsen som en symbol för Kinas framväxande ställning som en global ekonomisk makt.

Med sitt växande inflytande och sin centrala roll i den kinesiska ekonomin, kommer SZSE utan tvekan att vara en börsmarknad att hålla ett öga på i framtiden.

 

London Londonbörsen (LSE): Historiens vingslag känns tydligt när du närmar dig Londonbörsen, en av världens mest respekterade och äldsta börser med rötterna sträckande sig tillbaka till 1571. LSE har överlevt allt från krigen på 1600-talet, till industriella revolutionen, två världskrig och en rad finansiella kriser, för att framstå som en av de mest betydande aktiemarknaderna i dagens värld.

Med ett marknadsvärde på 3,25 biljoner USD (2023), står LSE som en bastion av global handel och finansiell stabilitet.

London-börsen

Beläget i hjärtat av London, har LSE alltid varit ett nav för internationell handel. Faktum är att det är hem för företag från över 70 länder, vilket gör det till en verkligt global handelsplattform. Det finns över 2 000 företag noterade på LSE, vilket innebär att det erbjuder en otroligt bred och varierad blandning av aktier att handla med.

Från branschjättar inom bank- och finanssektorn, till teknikbolag och läkemedelsbolag, speglar LSE:s bredd och djup av företag den ekonomiska mångfalden som råder i den moderna världen.

LSE är också hem för några av de mest kända indexen i finansvärlden. Dess mest framstående index, FTSE 100, innefattar de 100 största företagen noterade på LSE och är en viktig indikator för Storbritanniens ekonomiska hälsa. Men LSE erbjuder också ett antal andra index som FTSE 250 och FTSE SmallCap, som ger investerare möjlighet att följa prestandan för mindre och medelstora företag.

LSE:s betydelse sträcker sig långt utöver det faktum att det är hem för tusentals företag och ett centralt nav för aktiehandel. Det är också en ledande plats för den globala handeln med derivat, och erbjuder en rad tjänster som marknadsdata, index och clearing.

Londonbörsen är en central spelare i det globala finansiella systemet, och kommer otvivelaktigt att förbli så i många år framöver med sina djupa rötter och globala räckvidd.

 

Indien Bombaybörsen (BSE): Bombaybörsen, grundad 1875, har inte bara en plats i historieböckerna som Asiens äldsta börshus, utan också som ett kraftfullt nav i det indiska ekonomiska systemet. BSE:s betydelse sträcker sig bortom dess imponerande marknadsvärde på 3,32 biljoner USD (2023), då den även har spelat en kritisk roll i utformningen av Indiens finansiella landskap över det senaste århundradet och mer därtill.

BSE:s historia är djupt rotad i Indiens ekonomiska utveckling. Det var under de brittiska koloniala tiderna som börshuset etablerades, initialt som en grupp av mäklare under ett banyanträd. Sedan dess har BSE vuxit exponentiellt, både i form av antal noterade företag och totalt marknadsvärde, parallellt med Indiens ekonomiska expansion.

Idag är BSE hem för mer än 5 000 företag, vilket gör den till en av de börser med flest listade företag i världen.

Detta bredda utbud av företag inkluderar inte bara stora, välkända indiska multinationella företag, såsom Tata Group och Reliance Industries, utan även små och medelstora företag som strävar efter att växa och utvecklas.

Indien-börs

En av BSE:s mest framstående funktioner är dess benchmark index, SENSEX. Det är ett index som består av 30 av de största och mest aktivt handlade aktierna på BSE. SENSEX är ofta en mätare för investerarsentiment och Indiens ekonomiska prestanda i stort. Dess rörelser följs noggrant av investerare runt om i världen som vill förstå och investera i den indiska marknaden.

Trots dess rika historia, har BSE inte stannat i tiden. Det har fortsatt att innovera och anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden. BSE var till exempel först i Indien med att introducera elektronisk handel, vilket drastiskt förändrade hur handeln genomfördes och ökade tillgängligheten för ett bredare spektrum av investerare.

Överlag, BSE har en outplånlig plats i Indiens ekonomiska landskap. Dess roll i att främja tillväxt, innovation och transparens i den indiska aktiemarknaden kan inte underskattas.

BSE kommer utan tvekan att fortsätta att vara en vital del av Indiens finansiella infrastruktur.

 

Toronto Torontobörsen (TSX): Torontobörsen, belägen i hjärtat av Kanadas största stad, är landets största aktiemarknad och en av de mest betydande i världen. Med ett marknadsvärde på 2,85 biljoner USD (2023) är TSX den nionde största börsmarknaden globalt, och huserar ett stort antal företag från en rad olika sektorer.

TSX har rötter som sträcker sig tillbaka till 1852, då det först etablerades som en associering av aktiemäklare. Det var ursprungligen en lokal institution, men det skulle inte dröja länge innan det växte till att bli en viktig aktör på den globala finansscenen.

Under de följande decennierna har TSX fortsatt att växa och diversifiera, och idag är det hem för fler än 1 500 företag från alla hörn av världsekonomin.

Toronto-börsen

Trots sin bredd, är TSX kanske mest känd för sin starka koppling till Kanadas rika naturresurser. TSX är ett globalt nav för gruvindustrin, med en stor andel av världens gruvföretag noterade på börsen. I synnerhet är TSX känt för sin starka representation av guldgruveföretag, som utgör en betydande del av den kanadensiska ekonomin.

Men gruvindustrin är inte det enda området där TSX utmärker sig. Kanada är också en av världens största producenter av olja och naturgas, och dessa sektorer är välrepresenterade på TSX. Faktum är att TSX huserar ett av de största oljeföretagen i världen, Suncor Energy, samt en rad andra stora spelare inom olje- och gassektorn.

Utanför naturresurser, har TSX också en betydande representation av företag inom finanstjänster, teknologi, hälsovård och andra sektorer. Dessa områden har vuxit i betydelse under de senaste åren, vilket speglar de breda förändringarna i den globala ekonomin.

Sammanfattningsvis är TSX en central aktör i den kanadensiska och globala ekonomin, och dess starka kopplingar till naturresurser gör den till ett unikt och viktigt nav för globala investerare.

TSX har ett rikt utbud av företag och sektorer och kommer utan tvekan att fortsätta att spela en central roll på den globala finansscenen i framtiden.

 

Värt att nämna: Nasdaq Stockholm

Trots att Nasdaq Stockholm inte nådde topp tio på denna lista, så är det en väsentlig aktör att nämna, särskilt för oss svenska läsare. Nasdaq Stockholm, belägen i charmiga Frihamnen, Stockholm, har en stolt historia som sträcker sig tillbaka till 1863.

Med ett marknadsvärde på 1,3 biljoner USD (2022), bjuder den på en stark representation av de nordiska ländernas företag.

Stockholms-börsen

Totalt finns 832 företag noterade här, varav 385 på huvudmarknaden och ytterligare 447 på de sekundära marknaderna Nasdaq First North och Nasdaq First North Premier. Om Nasdaq Stockholm hade inkluderats i vår rangordning, skulle den ha tagit en respektabel 16:e plats bland världens största börser.

Så även om vi här har fokuserat på de globala giganterna, ska vi inte underskatta betydelsen av vårt lokala börshus – en kraftfull motor i det nordiska ekonomiska landskapet och en viktig källa för diversifiering och tillväxt för svenska investerare.

Slutsats

Att navigera i aktiemarknaden kan vara komplex, men att ha förståelse för dess viktigaste spelare är en bra startpunkt. Dessa tio börser, från New York till Tokyo, från London till Bombay, speglar mångfalden och dynamiken i det globala ekonomiska landskapet. De representerar ett brett spektrum av företag och sektorer, vilket gör dem till nyckelarena för investerare som vill diversifiera sin portfölj och upptäcka nya tillväxtmöjligheter.

Det är viktigt att komma ihåg att aktiemarknaden bara är en del av det större finansiella ekosystemet. I takt med att tekniken utvecklas, har nya former av finansmarknader vuxit fram, med kryptobörser som en framträdande spelare. Kryptobörser erbjuder en plattform för handel med digitala tillgångar, och har lockat till sig en stor mängd investerare på grund av deras höga volatilitet och potential för hög avkastning.

För att få en ännu bredare bild av det globala finansiella landskapet, rekommenderar vi att du också läser vår genomgång av de största kryptobörserna. Där dyker vi djupare ner i hur dessa börser fungerar, deras historia, och deras inflytande på den digitala ekonomin.

Att förstå både traditionella aktiemarknader och kryptobörser kan ge en mer helhetssyn på investeringsmöjligheter och risker. Genom att bevaka dessa två aspekter av finansmarknaden kan du utrusta dig själv med kunskapen att ta välgrundade investeringsbeslut och navigera i det ständigt föränderliga ekonomiska landskapet med större förtroende.

Vanliga Frågor och Svar

Vad innebär det att en börs är “störst” i världen?

Varför är det viktigt att känna till de största börserna i världen?

Hur påverkar större börser den globala ekonomin?

Vilka är de mest inflytelserika börserna i världen och varför?