Qumas AI – bluff eller legitimt? Qumas AI har designats som en handelsplattform som i sin tur ämnar erbjuda investera möjligheten till att kapitalisera på den ytterst lukrativa och omtalade marknaden gällande kryptovalutor.Recension: Quantas AI

Skaparna bakom det hela hävdar att själva hemligheten bakom plattformen återspeglas i form av den artificiell intelligens (AI) som i sin tur tillämpas för att kunna avkoda populära tekniska indikatorer.

Vidare ämnar det hela förse handlare med signaler om när och hur de ska välja att handla. Med hjälp av denna information kan handlare välja att konfigurera in anpassade automatiserade handelsstrategier och exekvera det hela genom Qumas AI.

Det hela leder oss till frågan huruvida Qumas AI är en legitim aktör eller en ren och skär bluff? I denna recension kommer vi att fokusera ingående på att recensera Qumas AI i detalj som ett led i att bredda din förståelse för det hela – samtidigt som vi besvarar fråga gällande legitimitet!

Qumas AI Sammanfattning

Låt oss inleda vår granskning av Qumas AI genom att presentera en översikt gällande de olika element vilka vi anser att man i rollen som investerare behöver ha kännedom om när det kommer till plattformen i fråga!

Plattformstyp Automatiserad analys och handelsplattform
Marknader som stöds 13 kryptovalutor, forex
Påstådd framgångsfrekvens Ej angivet
Uttagstid Ej angivet
Minsta insättning $250 USD

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter.

Vad är Qumas AI?

Qumas AI är en automatiserad handelsplattform som enligt eget utsago påstår sig vara byggd för handlare vilka i sin tur har målet att maximera sina vinster via de placeringar som man väljer att tillämpa.

Qumas AI är inte bara en automatisk handelsplattform som sköter affärerna per automatik åt vederbörande utan det hela är även en komplex AI-drivet analysverktyg som alla kan välja att nyttja som ett led i att tillämpa anpassade och automatiserade handelsstrategier.

Qumas AI:s artificiella intelligens tillämpar i grund och botten en kombination av en rad populära tekniska mätvärden – där b.la den glidande medelvärdeskonvergensdivergens (MACD), relativt styrkeindex (RSI) och genomsnittligt sant intervall (ATR) återfinns som ett led i att upptäcka potentiellt lönsamma affärer.

QAI investera i Bitcoin

De konfigurationer som tillämpas inkluderar vanligtvis en rad detaljer vilka i sin tur återspeglas i form av – men begränsas ej till stop loss och prismål – något som i sin tur gör det betydligt enklare för handlare att fatta mer välgrundade beslut.

Handlarna kan välja att tillämpa insättningar som Qumas AI identifierar som ett led i att kunna bygga sina egna anpassade strategier – samtidigt som de får möjligheten att testa det hela mot historiska marknadsdata. 

Detta är dock inte allt utan Qumas AI har även stöd för både manuell och automatiserad handel – något som i sin tur erbjuder möjligheten till en hög nivå av flexibilitet och mångsidighet i samband med handeln.

Qumas AI För- och nackdelar

Nedan återspeglar vi de vanligaste för- och nackdelar vilka tenderar att återspeglas i samband med att Qumas AI kommer upp på agendan.

Fördelar

  • Erbjuder handel med kryptovalutor och forex.
  • AI-algoritmen bearbetar populära tekniska indikatorer.
  • Identifierar stop loss och take-profit mål.
  • Stöder manuell och automatiserad handel.
  • Erbjuder effektiva handelsstrategier.
  • 24/7 kundsupport står redo att besvara frågorna.
  • Demokonto finns tillgängligt för att prova på handeln.

Nackdelar

  • Kräver en minsta insättning i form av $250 USD.
  • Specificerar ej vilka avgifter debiteras i samband med handel

Precis som det kan noteras från ovanstående punkter erbjuder Qumas AI betydligt mer fördelar i jämförelse med de negativa aspekterna. Dock är det viktigt att även ha kännedom om de mindre positiva delarna som ett led i att kunna fatta ett objektivt och välgrundat beslut gällande huruvida plattformen i fråga ligger i linje med de personliga preferenserna!

Hur fungerar Qumas AI?

Enligt den officiella webbplats för handelsplattformen tillämpar Qumas AI en form av AI-algoritm som ett led i att kunna analysera kryptovaluta- och valutamarknaderna – något som i sin tur ämnar mynna ut i potentiellt sett mer lönsamma möjligheten till positiva avkastningar.

Det detaljer som själva algoritmer återspeglas av är (knappast förvånande) hemliga – något som i sin tur att man som användare inte kan undersöka huruvida faktiskt det som påstås ligger i linje med det som återspeglas i verkligheten.

Enligt egen utsago påstår dock Qumas AI att den artificiella intelligens tillämpar en rad populära tekniska indikatorer vilka återges men begränsa sej till b.la MACD, RSI och ATR som ett led i att kunna identifiera adekvata handelsmöjligheter innan de faktiskt äger rum!

Dessa indikatorer används i stor utsträckning av framförallt de handlare runt om i världen vilka i sin tur återspeglas inom aktie-, valuta- och kryptovaluta-sfären runt om i världen som ett led i att effektivare kunna analysera marknadsrörelser i realtid.

När Qumas AI identifiera en adekvat möjligheten till handel kommer den i sin tur att gå vidare med det hela genom att generera en signal till de handlare vilka den anser sig ha intresse av det hela – något som i sin tur baseras på den konfiguration som handlarna definierat initialt.

Denna signal inkluderar stop loss och take-profit-mål, något som i sin tur innebär att alla de handlare som tillämpar Qumas AI kan välja att bestämma huruvida de ska handla med den underliggande tillgångar men även hur de mest effektivt hanterar de risker som associeras med det hela.

Handlare kan välja att genomföra affärer direkt via Qumas AI:s egenutvecklade handelsplattform. Plattformen har stöd för manuell handel såväl som anpassade automatiserade tillämpar vilka i sin tur exekveras i samband med att en specifik uppsättning villkor uppfylls. 

Det hela innebär att Qumas-AI är inte helt automatiserade i jämförelse med andra typer av Bitcoin-robotar vilka återspeglas på marknaden. Dock förser det hela handlaren med betydligt högre kontroll gällande de olika inställningar vilka konfigureras för att initiera handeln i första taget.

Qumas AI specificerar ej alla de marknader som den kan erbjuda i samband med handeln, dock är plattformen i fråga betydligt mer fokuserad på de pengastinna kryptovaluta- och valutamarknaderna.

När det kommer till de vanligaste kryptovalutorna som Qumas AI tenderar att nyttjas återspeglas till det hela – men begränsas ej till de största i form av Bitcoin, Ethereum och Litecoin.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter.

Qumas AI Nyckelfunktioner

Vi identifierade flera viktiga funktioner, enligt plattformens webbplats, som handlare bör känna till under vår Qumas AI-granskning.

Anpassningsbara handelsstrategier

Qumas AI gör det möjligt för handlare att skapa sina egna anpassade handelsstrategier baserat på de inställningar som AI-plattformen identifierar. Dessa strategier kan i sin tur prövas mot historiska marknadsdata – något som i sin tur innebär att handlare får en bättre uppfattning om hur sannolikt det är att det hela mynnar ut i ett positivt resultat.

När handlare väl har byggt sina strategier kan de utföra affärer manuellt eller ställa in automatisering för 24/7 handel.

I samband med att handlare konfigurerat de strategier vilka de önskar tillämpa i samband med handeln – kan de antingen välja att åberopa det hela manuellt eller låta den artificiella intelligensen sköta det hela automatisk – 24/7 utan att de behöver ständigt övervaka det hela!

Riskhanteringsverktyg

Qumas AI levererar stop-loss- och vinstmål med varje enskild handelsuppsättning som plattformen identifierar. Dessa riktpriser kan i sin tur nyttjas av handlare som ett led i att begränsa risken för sina affärer.

Förutom ovanstående kan det hela även komma att tillämpas som en form av acceptabelt risk-belönings-förhållande – framför allt när det kommer till den automatiserade typen av handeln.

Stop-loss- och vinstmål vilka återspeglas av Qumas AI kan även inkomponeras i samban med att man tar del av de automatiserade handelsstrategierna. Med andra ord erbjuder det hela möjligheten till en rad olika anpassningar – något som i sin tur ska göra det enklare att få den artificiella intelligens att förhålla sig till marknaden på det sättet som handlaren i fråga strävar efter!

Flera marknader

Qumas AI stöder för närvarande handel via valuta- och kryptovalutamarknaderna. Kryptovalutor som återspeglas via plattformen och således finns tillgängliga för handel inkluderar Bitcoin, Ethereum och Litecoin – inkluderat en rad andra populära altcoins.

Att ha tillgång till flera marknader innebär att handlare vilka använder sig av Qumas AI kommer i sin tur att få fler möjligheter till att identifiera och konfigurera in de inställningar vilka har potentialen att mynna ut i positiva avkastningar.

Utbildning och stöd

Qumas AI erbjuder ett antal funktioner vilka ämnar göra det enklare för handlare att komma igång med handeln men även utbilda handlarna gällande hur man går tillväga för att adekvat utnyttja de verktyg vilka återspeglas hos vederbörande plattform.

Nya handlare kan ta det hela genom att regisserat sig för den “masterclass” som erbjudas av Qumas AI – något som i sin tur täcker de huvudsakliga grunderna gällande handelsplattformen i fråga.

Detta är dock inte allt utan här definierar man även en rad anpassade handelsstrategier där handlaren även guidas via de olika avancerade funktioner som ett led i att göra det enklare att få en snabbare förståelse för ämnet i fråga.

Skulle man dock fastna på vissa delar vilka återspeglas sig hos de utbildningsresurser vilka för närvarande finns tillgängliga är det viktigt att notera det faktum att Qumas AI tillhandahåller kundsupport – 24 timmar om dygnet!

Det hela innebär således att man alltid kan komma i kontakt med vederbörande handläggare om man skulle fastna på vissa delar vilka man inte riktigt vet hur man ska förhålla sig till!

Demo-handelskonto

Qumas AI:s plattform inkluderar även ett demo-handelskonto, något som i sin tur gör det möjligt för handlare att simulera affärer utan att för den delen behöva riskera att gå miste om sina surt förvärvade pengar.

Detta är viktigt eftersom det förser handlare med en chans att utvärdera hur Qumas AI:s signaler presterar men även att mer adekvat lära sig hur man faktiskt använder sig av plattformen effektivt.

Handlare kan också utnyttja det tillgängliga demokontot som ett led i att testa sina egna anpassade handelsstrategier i realtid utan att för den delen behöva riskera pengar fram tills de är helt övertygade om att den potentiella strategin kommer bära frukt!

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter.

Qumas AI-avgifter

När det kommer till de avgifter vilka debiteras i samband med att man använder sig av Qumas AI för att genomföra sina affärer råder det delade meningar gällande vad som egentligen gäller för närvarande.

Genom att studera den officiella webbplatsen har vi dock ej kunnat identifiera några avgifter vilka appliceras i samband med att handeln återspeglas via Qumas AI – något som vi anser vara en stor akilleshäl.

Utbildningsmaterial som tillhandahålls via plattformen är ej bundet till några avgifter utan kan nyttjas av alla registrerade handlare – utan att man för den delen behöver tillämpa några aktiva insättningar eller binda sig till många andra åtaganden.

Den sammanlagda bedömningen är att det ska explicit definieras huruvida Qumas AI tillämpar några avgifter i samband med handeln eftersom man på det här sättet ger signaler om att man inte riktigt har rent möjligt i påsen när det kommer till det hela!

Kontoavgifter Ej angivet
Insättnings-/uttagsavgifter Ej angivet
Provisioner Ej angivet

Är Qumas AI en bluff?

Qumas AI påstår sig har förmågan att via deras artificiella intelligens kunna hjälpa gemene man att öka sannolikheten för positiva avkastningar – något som i sin tur säkerställs genom att identifiera en rad konfigurationer vilka i sin tur kan tillämpas vid både manuell och automatiserad handel.

Till skillnad från andra automatiserade handelsplattformar handlar Qumas AI ej per automatik uppdrag av vederbörande handlare, något som i sin tur innebär att handlarna i fråga har en total kontroll över sina egna affärer.

Vår Qumas AI-granskning identifiera att plattformen påstår sig erbjuda flera funktioner vilka i sin tur gör det möjligt för handlare att erhålla betydligt mer information innan de väljer att placera genuina medel för de affärer vilka tillhandahålls via vederbörande plattform.

QAI trading platforrm

Den “masterclass” som tillhandahålls är en form av utbildningssektion som i sin tur innehåller en rad användbart material vilka man rekommenderas ta del av för att kunna öka sannolikheten för högre avkastning i samband med sina affärer.

Dessutom kan alla de handlare vilka väljer att registrera sig för Qumas AI nyttja plattformens demokonto som ett led i att prova på handeln utan att för den delen behöva riskera att gå miste om sina egna pengar!

Som vi redan nämnde tidigare är det inte helt klarlagt huruvida Qumas AI debitera några avgifter i samband med att handeln äger rum. Detta är något som vi anser vara ganska oroväckande i och med att man som handlare måste ha kontroll över de finansiella aspekterna i samband med de affärer som man genomför.

Qumas AI – Minsta insättning

Qumas AI kräver en minsta insättning på $250 i samband med att man väljer att registrera sig för ett handelskonto via deras plattform. Depositionen kan finansiera med en rad betalmetoder där betal-/kreditkort och PayPal står sig som några av de populäraste för närvarande.

Det ska även understrykas att Qumas AI definierar ej huruvida den insättning man genomför faktisk är återbetalningsbar. Det återges heller ej hur faktiskt själva uttagsprocessen återspeglas i praktiken utan det hela är dolt i dunklet i samband med att denna guide utformas!

Recensioner av Qumas AI

Qumas AI påstår sig ha mer än 35 000 aktiva användare i samband med att denna text utformas. Dock återspeglas ej det hela i form av några som helst recensioner vilka kan härledas till genuina handlare.

Det ska dock understrykas att de recensioner vilka återspeglas för Qumas AI inom den digitala sfären är generellt sett positiva i över lag. Det hela tyder om att plattformen i fråga står sig som en aktad och respekterad aktör än genomsnittet – framför allt när det kommer till förmågan att förutsäga lönsamma affärer.

Dock kunde vi ej komma underfund med Qumas AI:s genuina ställning som en del av vår granskning utan att hela lämnar en del att önskar framför allt när det kommer till huruvida man tillämpar några avgifter eller ej i samband med att handeln äger rum!

Qumas AI kundsupport

Qumas AI säger sig tillhandahålla en 24/7 kundsupport för alla registrerade handlare. Vederbörande kan även välja att komma i kontakt med supportteamet innan de registrerar sig för Qumas AI via e-post.

Hur använder man Qumas AI?

Härnäst kommer vi äntligen att redogöra för hur du går tillväga rent konkret när det kommer till användningen av Qumas AI i samband med din handel. Vi kommer att redogöra för det hela i form av ett antal enkla steg vilka bör ta dig mindre än 5 minuter att slutföra!

Steg 1: Anmäl dig till Qumas AI Masterclass

QAI öppna kontoBörja med att förflytta dig till Qumas AI:s webbplats där du identifiera sektionen för registrering. Det hela återfinns för närvarande högst upp på startsidan men kan självfallet ha kommit att ändras i samband med att du tar del av denna text.

Härnäst behöver du knappa in några uppgifter om dig själv där du definiera ett namn, e-postadress och telefonnummer – varv du sedan klickar på “Kontrollera tillgänglighet” för att anmäla dig till Qumas AI-mästarklassen.

Steg 2: Verifiera din identitet

Qumas AI följer KYC-lagen (eng. Know Your Customer) något som i sin tur innebär att alla de nya handlare vilka önskar sätta in pengar hos plattformen måste i sin tur undergå en verifieringsprocess via telefon.

Det hela innebär att man kommer bli uppringd via det angivna telefonnumret av en medlem som tillhör supportteamet hos Qumas AI inom 30 minuter från att man registrera sig för att säkerställa att man är den som man utger sig för att vara!

Steg 3: Sätt in pengar

Härnäst behöver man gå vidare till att sätta in pengar för att på allvar kunna komma i gång med handeln via Qumas AI. Hur mycket man väljer att sätta in är dock något som endast man själv kan svar på.

Dock är det krav på att göra en insättning om minst $250 för att man överhuvudtaget ska kunna komma igång med det hela. De betalmetoder som man kan välja att använda sig av återspeglas i form betal-/kreditkort eller PayPal.

Steg 4: Demohandel

Nya handlare bör ta sig lite tid att bekanta sig själva närmare med Qumas AI. Det här är ett således ett exceptionellt tillfälle att gå igenom den utbildningsmaterial som återspeglas via “masterclass” och dra nytta av de utbildningsresurser som återspeglas hos plattformen i fråga.

Handlare kan också välja att prova på handeln med plattformens demo-konto och således testa att definiera sin första handelsstrategi utan att för den delen riskera att gå miste om sina egna pengar!

Steg 5: Börja handla

När handlare anser sig vara tillräckligt bekväma med Qumas AI samtidigt som de utformat en handelsstrategi som visat sig ha en god potential till positiva avkastningar kan de välja att gå vidare till att börja investera på allvar med Qumas AI.

Plattformen i fråga har stöd för både manuell och automatiserad handel, något som i sin tur innebär att handlare kan välja att aktivera sin strategi och börja generera affärer vid varje given tidpunkt på dygnet.

Slutsats

Vår recension av Qumas AI fann att denna handelsplattform enligt egen utsago använder sig av en AI (artificiell intelligens) som ett led i att analysera flera populära tekniska indikatorer – något som i sin tur ämnar mynna ut i adekvata handelsmöjligheter när det kommer till kryptovaluta- och valutamarknaderna.

Plattformen erbjuder en rad adekvata verktyg som ett led i att kunna hjälpa handlare att skapa sina egna anpassade handelsstrategier – samtidigt som de agerar på de signaler som Qumas AI identifierar.

Handlare kan även genomföra sina affärer manuellt eller genom att skapa automatiserade strategier vilka i sin tur exekveras på en 24/7-basis. Innan du väljer att investera med Qumas AI rekommenderar vi dock att du alltid tillämpar din egen research innan du sätter in pengar!

Om du vid det här laget är sugen på att komma igång med det hela rekommenderar vi dig att registrera dig först som en aktiv handlare – varav du sedan tar del av den “masterclass” som innehåller allt som du behöver veta och lite därtill!

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter.

Relaterade Handelsrobotar:

Vanliga frågor

Är Qumas AI en legitim plattform?

Använder Elon Musk Qumas AI för handel med krypton?

Finns Qumas AI på Trustpilot?