Immediate Connect har kommit att profilera sig som en av de populäraste handelsrobotarna på marknaden. Man erbjuder möjligheten till att spekulera i prisförändringen hos kryptovalutor, CFD:er, valutahandel med flera. I denna artikel ger vi vårt omdöme om kryptoroboten och utreder om Immediate Connect är en bluff eller inte.

Plattformen har även utrustats med en rad verktyg och funktioner, där framför allt möjligheten att ägna sig åt en så kallad automatiserad handel är något som sticker ut markant. Det hela erbjuder en möjlighet att sköta handeln utan att behöva vara fysiskt närvarande.

Recension: Immediate Connect

Dock kommer man att behöva investera lite tid åt att konfigurera upp handelsroboten med de preferenser vilka man vill att Immediate Connect ska förhålla sig till, något som i sig kräver närmare eftertanke.

För att bredda din förståelse för ämnet ifråga kommer vi härnäst att recensera Immediate Connect ingående, ämnar vi förse dig med allt som du behöver veta för att kunna komma igång med handeln utan att behöva ödsla din tid på triviala element.

Vad är Immediate Connect?

Immediate Connect är en handelsplattform som stödjer flera tillgångar, inklusive aktier, forex, CFD:er och Bitcoin. Enligt Immediate Connects webbplats kan handlare använda plattformen för att handla med någon av dessa tillgångar på egen hand eller med hjälp av en automatiserad algoritm.

Immediate Connect ger inte många detaljer om sin algoritm, men säger att den gör det möjligt för handlare att dra nytta av marknaden med liten tillsyn och utan manuell inblandning. Med andra ord kan handlare möjligen aktivera algoritmen och gå ifrån medan den handlar för deras räkning.

Kvaliteten och prestandan för denna handelsalgoritm är inte känd. Immediate Connects webbplats ger inte handlarna någon information om dess historiska vinstfrekvens, och recensioner av Immediate Connect från nuvarande användare är få och innehåller inte mycket detaljer.

Enligt Immediate Connects webbplats är denna handelsplattform helt gratis att använda. Det finns inga kontoavgifter, handelsavgifter eller dolda avgifter att oroa sig för. Handlare kan också testa plattformen själva med hjälp av ett medföljande demokonto.

Immediate Connect Ai

Hur Vi Granskade Immediate Connect

Vi strävar efter att ge våra läsare de mest omfattande och korrekta analyserna av krypto-handelsrobotar. Vår granskningsprocess för Immediate Connect inleddes med omfattande research, följt av praktiska tester av plattformen. Tack vare vår erfarenhet av att recensera krypto-handelsplattformar över flera år har vi en pålitlig och systematisk metod för utvärdering. Alla våra upptäckter dokumenteras noga, vilket resulterar i en ingående rapport.

Vår Betygsättning av Immediate Connect:

Kategori Betyg Kommentar
Registreringsprocess 4,7/5 Immediate Connect har en användarvänlig registreringsprocess som skiljer sig positivt.
Insättningar och Uttag 4,5/5 Transaktioner är snabba, men några avgifter kan tillkomma för särskilda betalningsmetoder.
Val av Tillgångar och Handelsmetoder 4,0/5 Immediate Connect erbjuder ett imponerande utbud av kryptovalutor med sitt toppmoderna AI-drivna handelssystem.
Kundsupport 3,5/5 Stöd tillgängligt dygnet runt, men för att komma i kontakt krävs fullständig registrering och en initial insättning.
Säkerhet och Överensstämmelse 4,0/5 Immediate Connect påstår sig ha partnerskap med framstående mäklare för att säkerställa användarnas finansiella och personliga data.
Genomsnittligt Betyg:  4,2/5 ⭐⭐⭐⭐

Hur fungerar Immediate Connect och vilka möjligheter erbjuder det hela?

När det kommer till Immediate Connect återspeglas det hela av en automatiserad handelsrobot som ämnar erbjuda möjligheten till att spekulera i prisförändringen gällande flera underliggande tillgångar utan att behöva manuellt involvera sig i det hela.

 • Användarvänligt: Plattformen i fråga har designats för att var enkelt att förstå sig på, något som innebär att gemene man kommer omgående finna sig till rätta utan att behöva famla i mörkret. Några av de primära funktioner som det hela återspeglas av inkluderar b.la möjligheten till att nyttja ett demokonto som ett led i att bli varm i kläderna utan att behöva riskera egna pengar.
 • Intuitivt: Den intuitiva aspekten genomsyrar plattformen i över lag. I och med detta behöver man ej ödsla tid på att reda ut hur man ska navigera sig runt det hela, samtidigt i som man kan spendera mer tid åt att ägna sig åt det som räknas i slutändan – nämligen att genomföra affärer med en positiv utgång.
 • Säkerhet: För att en handelsplattform ska anses vara tillräckligt intressant måste den tillhandahålla en adekvat nivå av säkerhet. Just därför tillämpar Immediate Connect en SSL-kryptering för varje transaktion som initieras vi plattformen. Det hela omfattar även utbytet av data som inkluderar den personliga informationen.
 • Avgifter: Immediate Connect debiterar ej några dolda avgifter när det kommer till de affärer vilka genomförs. I stället debiterar man en mindre avgift för varje gång som en affär mynnar ut i en positiv bemärkelse.
 • Responsiv: För att Immediate Connect ska kunna nyttjas av alla, oberoende av vilken enhet som man använder sig av, har handelsroboten designats för att kunna nyttjas både via portabla och stationära enheter. Det hela omfattar b.la smarttelefoner, bärbara datorer, PC, med flera.

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

För-och Nackdelar med Immediate Connect

Handelsroboten Immediate Connect återspeglas av betydligt mer fördelar än nackdelar, men för att vi ska förbli objektiva och transparenta inom det hela behöver vi återspegla båda sidorna av myntet.

Med ovanstående i åtanke kommer vi härnäst att visa upp det hela i form av en punktlista, något som vi hoppas ska göra det enklare för dig att fatta ett bra beslut!

Fördelar

 • Möjligheten att handla via ett automatiserad förfaringssätt utan manuell involvering.
 • Handla med marknadens största krypton med b.la Bitcoin, Ether, m.fl.
 • Möjligheten att använda sig av ett demokonto för att få en känsla för handeln.
 • Inga transaktionsavgifter debiteras, oavsett valet av den underliggande tillgången.
 • Nyttja en rad verktyg och funktioner vilka underlätta handeln betydande.

Nackdelar

 • Ej möjligt att handla via en app eftersom Immediate Connect inte erbjuder detta.
 • Kryptomarknaden är volatil där risken för betydande förluster är påtaglig.
 • Ej möjligt att stödja sig mot den statliga insättningsgarantin i samband med handel.
 • Den minimala insättningen återspeglas av en förhållandevis hög summa av €250.
 • Man måste använda engelska under alla delar av handeln.

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

Vi vill även uppmärksamma dig på det faktum att ovanstående är de huvudsakliga för- och nackdelar vilka vi kunnat identifiera under vår granskning av Immediate Connect. Dock reserverar vi oss för att ha utelämnat vissa delar vilka just du anser vara viktiga för din del.

Handelsrobot

Hur fungerar Immediate Connect rent praktiskt?

När det kommer till handeln via Immediate Connect bygger den bakomliggande mjukvaran på komplexa artificiella intelligens-analyserar statistiska parametrar, övervakar trender, undersöker vederbörande marknaden etc.

Det hela har som primärt mål om att identifiera rätt tidpunkt för när man ska förvärva den underliggande tillgången i kombination med det högsta möjliga värdet för tillfället.

Genom att tillämpa komplexa beräkningar i kombination med en avancerad artificiell intelligens övervakas marknadsvärdet med målet om att förutsäga de punkter för när tillgångens värde är som lägst.

I dessa fall kommer tillgången att förvärvas, samtidigt som den förvaras fram till att man bedömer värdet ha stigit tillräcklig för att man ska kunna generera en vinst i samband med att man säljer av den underliggande tillgången.

Även om affärerna sällan mynnar ut i några stora vinster, kommer handelsroboten att genomföra ett stort antal affärer på en daglig basis, något som i slutändan mynnar ut i en respektabel avkastning.

Det ska dock understrykas att Immediate Connect inte ger några garantier när det kommer till handeln, utan det hela återspeglas alltid av en spekulativ natur där utgången aldrig kan förutses.

Nyckelfunktioner hos Immediate Connect

Handelsroboten Immediate Connect utgörs av ett antal nyckelfunktioner vilka vi anser att man i rollen som handlare behöver ha kännedom om. För att bredda din förståelse gällande ämnet i fråga ämnar vi härnäst lista de nyckelfunktion vilka vi anser utgör kärnan hos den automatiserade handelsroboten:

 • Kryptovalutor

  När det kommer till kryptovalutor erbjuder Immediate Connect möjligheten till en automatiserad process som inte kräver konstanta manuell handel. Det hela projiceras i form av att köpa in en kryptovaluta när värdet bedöms som lägst, samtidigt som man säljer av tillgången i samband med att marknadspriset bedöms vara som högst. Med andra ord ämnar man spekulera i prisförändringen som ett led i att generera vinster.

 • Handelstillgångar

  I handeln med tillgångar görs det hela i form av en samling värdepapper som man siktar på att sälja vidare med en vinst. Det hela återspeglas av kortsiktiga prisrörelser, något som anses vara ytterst fördelaktigt eftersom det erbjuder möjligheten till vederbörande att generera vinster i samband med vidareförsäljning – förutsatt att de bedömt potential för det hela adekvat vill säga.

 • CFD

  Det hela står egentligen för “contracts for difference” och är en form av derivatinstrumentID CDFs som låter handlaren spekulera i de prisförändringar vilka återfinns i underliggande tillgångar. Tillgångarna kan vara valutor, aktieindex, råvaror och/eller aktier. Vänligen notera att man ej äger själva tillgången utan spekulerar endast i den prisförändringen på dessa.

 • Valutahandel

  Valutahandel eller forexhandel som det även kallas är något en enorm marknad. Via Immediate Connect erbjuds man möjligheten till att genomföra handel med de största och mest likvida valutorna på marknaden. I likhet med andra tillgångar vilka man kan ta del av via Immediate Connect spekulerar man i de prisförändringar som finns det specifika valutaparet.

Vänligen notera det faktum att vid tidpunkten som du läser  tar del av denna text kan ha tillkommit andra tillgångar med vilka du kan handla med via Immediate Connect.

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

Är Immediate Connect en Bluff?

Marknaden med handelsrobotar är ofta föremål för kritik, där en betydande andel av investerarna anser sig ha blivit lurade när de handlat via handelsrobotar.

Även om det existerar en del fula fiskar på marknaden vilka designats med målet att lura handlarna på deras surt förvärvade pengar, kvarstår det faktum att de flesta av handelsplattformar har rent mjöl i påsen.

När det kommer till Immediate Connect har vi ej kunnat identifiera några element vilka skulle tyda på att man har en dold agenda. Dock måste man komma ihåg att handeln med krypto tenderar att återspeglas av högre risker, något som man alltid måste vara uppmärksam på.

Under vår granskning har vi ej kunnat identifiera några aspekter vilka skulle tyda på att Immediate Connect skulle vara en bluff. Dock rekommenderar vi att du alltid genomför sin bakgrundskontroll innan du väljer att handla via plattformen.

Har Immediate Connect kopplingar till Kändisar och Stora Varumärken?

Det har påståtts i onlineforum att Immediate Connect skulle ha kopplingar till kändisar som Elon Musk och Jeff Bezos, samt varumärken som Tesla. Dessa personer är kända för att vara entusiastiska över kryptovärlden, och givet deras breda engagemang i olika projekt, skulle det teoretiskt kunna vara möjligt.

Det bör dock noteras att Immediate Connects webbplats inte har någon information som bekräftar någon form av kändis- eller varumärkesstöd. Vår recension av Immediate Connect kunde inte heller bekräfta några sådana påståenden. Även om det kan verka osannolikt givet deras kända engagemang i många andra projekt, är det inte helt uteslutet. 

Till exempel kom det fram först flera år senare att Elon Musk hade donerat pengar till OpenAI så tidigt som 2017. Det finns dock i dagsläget inga konkreta bevis för att Musk, Bezos eller något stort varumärke skulle vara direkt involverade i Immediate Connect.

Jenny Strömstedt verkar att ha använts i reklam i anslutning till Immediate Connect, men på basen av de uppgifter som finns på Reddit verkar det inte finnas någon sanning i detta påstående. Med andra ord har inte Jenny Strömstedt investerat i Immediate Connect och har heller ingenting att göra med kryptoroboten.

På den andra större diskussionsplattform Flashback finns ingen aktiv tråd där man diskuterar Immediate Connect.

Immediate Connect Avgifter

Enligt den officiella webbplatsen debiterar inte Immediate Connect några avgifter vid användningen av deras plattform. Det ska även tilläggas att det vanligen också förekommer avgifter i samband med växlingen mellan krypto och en av de fiatvalutor vilka stöds på marknaden.

Dock behöver det understrykas att avgifterna i fråga inte nödvändigtvis debiteras av Immediate Connect.

Uttagsavgift n/a
Insättningsavgift n/a
Minimum Insättning $250 eller ekvivalent

Immediate Connect Insättning

Insättningen ligger på minst €250 eller för att man ska kunna komma igång med handeln. Denna insättning gäller dock inte för att handla i demoläget.

Kundtjänsten hos Immediate Connect

För närvarande erbjuder Immediate Connect endast möjligheten att komma i kontakt med kundtjänst via ett kontaktformulär. Det saknas även uppgifter om vem eller vilka som står bakom plattformen.

Handelsavgifter hos Immediate Connect

Tidigare i guiden nämnde vi att Immediate Connect inte debiterar några avgifter vid uttag. Dock behöver man komma ihåg att de kan tillkomma avgifter gällande den “spread” som mäklare debiterar. Det hela är dock något som Immediate Connect inte kan påverka i slutändan i och ligger bortom plattformens kontroll.

Vi vill även uppmärksamma dig på det faktum att det även kan tillkomma andra avgifter i samband med konverteringen från fiatvalutor till krypton och vice versa, något som återigen Immediate Connect saknar kontroll över.

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

Kom i gång med Immediate Connect

För att du enklare ska kunna komma i gång med handeln via Immediate Connect ger vi dig här en ingående guide.

Steg 1 – Registrera ett handelskonto

När du börjar handla via Immediate Connect behöver du registrera ett handelskonto. För att initiera processen behöver du förflytta dig till den officiella a webbplatsen, där du hittar ett registreringsformulär som finns högst upp till höger på startsidan.

 1. Börja först med att förflytta dig till den officiella webbplatsen för Immediate Connect.
 1. Här behöver man knappa in för- och efternamn, e-post och ett telefonnummer.
 2. Slutligen behöver man klicka på den gröna knappen i form av titeln “KOMMA IGÅNG”.

När man klicka på den gröna knappen “KOMMA IGÅNG” bör du inom några minuter motta en unik verifieringslänk till den angivna e-postadressen. Du behöver sedan klicka på denna för att kunna sätta in riktiga pengar.

Verifiering av e-postadress är inte nödvändig för att kunna komma i gång med handeln i demoläget. Vi rekommenderar dock att du gör det hela som det anges för att undvika att behöva göra det i ett senare skede.

Steg 2 – Slutför KYC-processen

Innan man kan sätta in pengar via Immediate Connect behöver man först och främst gå igenom en KYC-process. Det hela är ett sätt att verifiera handlares identitet, samtidigt som man redogör för pengarnas ursprung.

Detta är dock inget eget påfund av Immediate Connect, utan en reglering som alla plattformar vilka hanterar användares pengar på ett eller annat sätt måste genomföra.

Förutom att identifiera handlarens identitet och pengarnas ursprung är KYC även ett sätt att förhindra risken att pengar härrör från  aktiviteter genom vilka de “tvättas rena” genom att nyttja Immediate Connect.

När du slutfört det hela kommer en handläggare att ta en närmare titt på den information som du delat med dig. De kommer antingen att godkänna det hela eller be dig skicka in kompletterande uppgifter för att kunna slutföra processen.

Steg 3 – Sätt in pengar att handla med

I detta steg behöver du gå vidare till att sätta in pengar att handla med. För att du skall kunna komma igång behöver du sätta in minst minimibeloppet €250.

För att sätta in medel kan du välja mellan en mängd olika betalmetoder som betal-/kreditkort, traditionella banköverföring i kombination med en rad e-plånböcker. Så fort som en insättning godkänts kommer beloppet i fråga att synas på det personliga handelskontot.

Vi vill dock uppmärksamma dig på det faktum att för banköverföringar kan det hela komma att kräva 2-3 dagar innan själva transaktionen syns på ens personliga Immediate Connect-handelskonto.

Steg 4 – Kom igång med handeln

Bitcoinrobot

I den sista steget behöver du fundera på vilka underliggande tillgångar som man vill handla med. Vidare kan du välja att handla via det manuella- eller helautomatiska läget.

Immediate Connect har tagits fram specifikt för att du ska kunna handla i det automatiska läget. Det hela ämnar låta den artificiella intelligens göra grovjobbet medan man i rollen som handlare ägnar sig åt mer meningsfulla aktiviteter.

Det ska även tilläggas att man inte behöver oroa sig för att Immediate Connect kommer avvika från de parametrar som man definierat. Handeln pågår under dygnets alla tider, något som innebär att man även kan låta roboten sköta handeln under natten. 

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

Slutsats

Immediate Connect är en av de mest välrenommerade plattformarna för automatiserad handel med kryptovalutor. Du erbjuds möjlighet att handla med en rad underliggande tillgångar som krypton, CFD:er och Forex.

Immediate Connect har en rad intuitiva och användarvänliga funktioner som underlättar handeln, något som framförallt gynnar nybörjare.

Den automatiserade handelsroboten syftar till att köpa den underliggande tillgången när kursen är som lägst, och sälja av det hela i samband med att kursen stiger.

Även om handelsroboten inte kommer med några garantier gällande utkomsten av en specifik affär, kommer Immediate Connect aldrig att placera affärer som överstiger handlarens tillgångar.

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

Relaterade Handelsrobotar:

Recensionsmetodik för Kryptorobotar

Vår metodik för att recensera kryptorobotar bygger på en omfattande granskning där vi sammanställer data från olika tester, användarrecensioner och expertuttalanden spridda över webben. Detta tillvägagångssätt möjliggör en mångfacetterad och balanserad analys. För ytterligare insikt i hur vi genomför våra tester, hänvisar vi till våran särskilda sida: “Varför lita på oss?“.

Vi är fullt medvetna om att internet kryllar av oärliga omdömen och rentav bedrägliga robotar. Detta understryker vikten av att kritiskt jämföra och utvärdera information från en rad olika källor när vi sammanställer våra recensioner.

Vanliga frågor

Vad är Immediate Connect?

Kommer man att debiteras några avgifter vid handeln med Immediate Connect?

Hur registrerar man sig för ett handelskonto hos Immediate Connect?

Hur mycket måste man sätta in via Immediate Connect för att börja handla?

Är det möjligt att handla via demoläget hos Immediate Connect?

Är Immediate Connect en bluff?