Immediate Connect har kommit att profiler sig som en av de populäraste handelsrobotarna på marknaden. Man erbjuder möjligheten till att spekulera i prisförändringen hos kryptovalutor, CFD:er, valutahandel med flera.

Plattformen har även utrustats med en rad verktyg och funktioner, där framför allt möjligheten att ägna sig åt en så kallad automatiserad handel är något som sticker ut markant. Det hela erbjuder en möjlighet att sköta handeln utan att behöva vara fysiskt närvarande.

Dock kommer man att behöva investera lite tid åt att konfigurera upp handelsroboten med de preferenser vilka man vill att Immediate Connect ska förhålla sig till, något som i sig kräver närmare eftertanke.

För att bredda din förståelse för ämnet ifråga kommer vi härnäst att recensera Immediate Connect ingående, ämnar vi förse dig med allt som du behöver veta för att kunna komma igång med handeln utan att behöva ödsla din tid på triviala element.

Hur fungerar Immediate Connect och vilka möjligheter erbjuder det hela?

När det kommer till Immediate Connect återspeglas det hela av en automatiserad handelsrobot som ämnar erbjuda möjligheten till att spekulera i prisförändringen gällande flera underliggande tillgångar utan att behöva manuellt involvera sig i det hela.

 • Användarvänligt: Plattformen i fråga har designats för att var enkelt att förstå sig på, något som innebär att gemene man kommer omgående finna sig till rätta utan att behöva famla i mörkret. Några av de primära funktioner som det hela återspeglas av inkluderar b.la möjligheten till att nyttja ett demokonto som ett led i att bli varm i kläderna utan att behöva riskera egna pengar.
 • Intuitivt: Den intuitiva aspekten genomsyrar plattformen i över lag. I och med detta behöver man ej ödsla tid på att reda ut hur man ska navigera sig runt det hela, samtidigt i som man kan spendera mer tid åt att ägna sig åt det som räknas i slutändan – nämligen att genomföra affärer med en positiv utgång.
 • Säkerhet: För att en handelsplattform ska anses vara tillräckligt intressant måste den tillhandahålla en adekvat nivå av säkerhet. Just därför tillämpar Immediate Connect en SSL-kryptering för varje transaktion som initieras vi plattformen. Det hela omfattar även utbytet av data som inkluderar den personliga informationen.
 • Avgifter: Immediate Connect debiterar ej några dolda avgifter när det kommer till de affärer vilka genomförs. I stället debiterar man en mindre avgift för varje gång som en affär mynnar ut i en positiv bemärkelse.
 • Responsiv: För att Immediate Connect ska kunna nyttjas av alla, oberoende av vilken enhet som man använder sig av, har handelsroboten designats för att kunna nyttjas både via portabla och stationära enheter. Det hela omfattar b.la smarttelefoner, bärbara datorer, PC, med flera.

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

För-och nackdelar med Immidiate Connect

Handelsroboten Immediate Connect återspeglas av betydligt mer fördelar än nackdelar, men för att vi ska förbli objektiva och transparenta inom det hela behöver vi återspegla båda sidorna av myntet.

Med ovanstående i åtanke kommer vi härnäst att återspeglas det hela i form av en punktlista, något som vi hoppas ska göra det enklare för dig att fatta ett adekvat och rättmätigt beslut!

Fördelar

 • Möjligheten att handla via ett automatiserad förfaringssätt utan manuell involvering.
 • Handla med marknadens största krypton där b.la Bitcoin, Ether, m.fl. återspeglas.
 • Möjligheten att använda sig av ett demokonto för att få en känsla för handeln.
 • Inga transaktionsavgifter debiteras, oavsett valet av den underliggande tillgången.
 • Nyttja en rad verktyg och funktioner vilka underlätta handeln betydande.

Nackdelar

 • Ej möjligt att handla via en app eftersom Immediate Connect erbjuder ej en sådan.
 • Kryptomarkanden är en volatil marknad där risken för betydande förluster är påtaglig.
 • Ej möjligt att stödja sig mot den statliga insättningsgarantin i samband med handeln.
 • Den minimala insättningen återspeglas av en förhållandevis hög summa av €250.
 • Man måste förhålla sig till den engelska språket under alla delar av handeln.

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

Vi vill även uppmärksamma dig på det faktum att ovanstående återspeglar de huvudsakliga för- och nackdelar vilka vi kunnat identifiera under vår granskning av Immediate Connect. Dock reserverar vi oss för att ha utelämnat vissa delar vilka just du anser vara viktiga för din del.

Immidiate Connect trade

Hur fungerar Immediate Connect rent praktiskt?

När det kommer till handeln via Immediate Connect återspeglas det hela genom att den bakomliggande mjukvaran som för övrigt bygger på en komplexa artificiella intelligens-analyserar statistiska parametrar, övervakar trender, undersöker vederbörande marknaden etc.

Det hela har som primärt mål om att identifiera en adekvat tidpunkt för när man ska förvärva den underliggande tillgången i kombination med det högsta möjliga värdet som det hela återspeglas av för närvarande.

Genom att tillämpa komplexa beräkningar i kombination med en avancerad artificiell intelligens övervakas marknadsvärdet med målet om att förutsäga de punkter för när tillgångens värde är som lägst.

I dessa fall kommer vederbörande tillgång att förvärvas, samtidigt som den förvaras fram till att man bedömer värdet ha stigit adekvat för att man ska kunna generera en adekvat vinst i samband med att man säljer av den underliggande tillgången.

Även om affärerna sällan mynnar ut i några stora vinster, kommer handelsroboten att genomföra ett stort antal affärer på en daglig basis, något som i slutändan mynnar ut i en respektabel avkastning.

Det ska dock understrykas att Immediate Connect tillhandahåller ej några garantier när det kommer till handeln, utan det hela återspeglas alltid av en spekulativ natur där utgången aldrig kan förutses adekvat.

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

Nyckelfunktioner hos Immediate Connect

Handelsroboten Immediate Connect utgörs av ett antal nyckelfunktioner vilka vi anser att man i rollen som handlare behöver ha kännedom om. För att bredda din förståelse gällande ämnet i fråga ämnar vi härnäst lista de nyckelfunktion vilka vi anser utgör kärnan hos den automatiserade handelsroboten:

 • Kryptovalutor

  När det kommer till kryptovalutor erbjuder Immediate Connect möjligheten att åberopa det ID kryptovalutahela via en automatiserad process som ej kräver konstanta manuella ingripandet. Det hela projiceras i form av att köpa in en kryptovaluta när värdet bedöms som lägst, samtidigt som man säljer av tillgången i samband med att marknadspriset bedöms vara som högst. Med andra ord ämnar man spekulera i prisförändringen som ett led i att generera vinster.

 • Handelstillgångar

  När det kommer till handeln med tillgångar projiceras det hela i form av en samling värdepapper vilka ID handelämnar säljas vidare med en vinst. Det hela återspeglas av kortsiktiga prisrörelser, något som anses vara ytterst fördelaktigt eftersom det erbjuder möjligheten till vederbörande att generera vinster i samband med vidareförsäljning – förutsatt att de bedömt potential för det hela adekvat vill säga.

 • CFD

  Det hela står egentlige för “contracts for difference” återspeglas som en form av derivatinstrumentID CDFs som låter handlaren spekulera i de prisförändringar vilka projiceras i underliggande tillgångar. De underliggande tillgångarna kan återspelas b.la av valutor, aktieindex, råvaror och/eller aktier. Vänligen notera att man ej äger själva tillgången utan spekulera endast i den prisförändring som det hela återspeglas av.

 • Valutahandel

  Valutamarknaden återspeglas av den globala marknaden när det kommer till handeln med ID statsnationella valutor. Via Immediate Connect erbjuds man möjligheten till att genomföra handel med de största och mest likvida valutorna på marknaden. I likhet med andra tillgångar vilka man kan ta del av via Immediate Connect ämnar det hela spekulera i den prisförändring som återspeglas det specifika valutaparet.

Vänligen notera det faktum att vid tiden som man tar del av denna text kan det ha tillkommit andra underliggande tillgångar vilka vederbörande kan välja att handla med via Immediate Connect.

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

Är Immediate Connect en bluff?

Debt ska ej stickas under stol med att marknaden gällande handelsrobotar är ofta föremål för en del kritik, där en betydande andel av investerarna anser sig ha blivit lurade under tiden som man handlar via den utvalda handelsroboten.

Även om det existerar en del fula fiskar på marknaden vilka designats med målet att lura handlarna på deras surt förvärvade pengar, kvarstår det faktum att de flesta av handelsplattformar är tillverkade med rent mjöl i påsen.

När det kommer till Immediate Connect har vi ej kunnat identifiera några element vilka skulle tyda på att man har en dold agenda. Dock måste man komma ihåg att handeln med krypton tenderar att återspeglas av högre risker, något som man alltid måste vara uppmärksam på.

Under vår granskning har vi ej kunnat identifiera några aspekter vilka skulle tyda på att Immediate Connect skulle vara en bluff. Dock rekommenderar vi att man alltid genomför sin bakgrundskontroll innan man väljer att nyttja det hela.

Immodiate Connect Summary

Immediate Connect Avgifter

Enligt den officiella webbplatsen debiterar ej Immediate Connect några avgifter när det kommer till användningen av deras plattform. Det ska även tilläggas att det vanligtvis även förekommer avgifter i samband med växlingen mellan krypto och en av de fiatvalutor vilka stöds på marknaden.

Dock behöver man understryka att avgifterna i fråga debitera ej nödvändigtvis av Immediate Connect, något som kan vara viktigt att komma ihåg.

Uttagsavgift n/a
Insättningsavgift n/a
Minimum Insättning $250 eller ekvivalent

Immediate Connect Insättning

I samband med att denna text utformas behöver man sätta in minst €250 eller ekvivalent i annan valuta för att man ska kunna komma igång med handeln. Denna insättning behöver dock ej åberopas för att kunna handla i demoläget.

Kundtjänsten hos Immediate Connect

För närvarande erbjuder Immediate Connect endast möjligheten att komma i kontakt med kundtjänst via ett kontaktformulär. Det saknas även uppgifter om vem eller vilka som står bakom plattformen, något som vi anser bör återspeglas.

Handelsavgifter hos Immediate Connect

Tidigare i guiden nämnde vi det faktum att Immediate Connect debiterar ej några avgifter när det kommer till uttag, men hur ligger det till egentligen gällande handelsavgifter vilka återspeglas hos vederbörande plattform?

Dock behöver man komma ihåg att de kan tillkomma avgifter gällande den “spread” som mäklare debiterar. Det hela är dock något som Immediate Connect inte kan påverka i slutändan i och med att det hela ligger bortom plattformens kontroll.

Vi vill även uppmärksamma dig på det faktum att det även kan tillkomma andra avgifter i samband med konverteringen från fiatvalutor till krypton och vice versa, något som återigen Immediate Connect saknar kontroll över.

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

Kom i gång med Immediate Connect

För att du enklare ska kunna komma i gång med handeln via Immediate Connect ämnar vi i denna guide återspeglas processen via ett antal korta punkter.

Steg 1 – Registrera ett handelskonto

Det initiala steget när det kommer till att börja handla via Immediate Connect återspeglas av att registrera ett handelskonto. För att initiera processen behöver man förflytta sig till den officiella a webbplatsen, samtidigt som man identifiera den registreringsformulär som för närvarande återspeglas högst upp till höger på startsidan.

ID sign up SE

 1. Börja först med att förflytta dig till den officiella webbplatsen för Immediate Connect.
 1. Här behöver man knappa in för- och efternamn, e-post och ett telefonnummer.
 2. Slutligen behöver man klicka på den gröna knappen i form av titeln “KOMMA IGÅNG”.

När man klicka på den gröna knappen “KOMMA IGÅNG” bör man inom några minuter motta en unik verifieringslänk till den angivna e-postadressen. Man behöver sedan klicka på denna för att kunna sätta in riktiga pengar.

Det ska nämnas dock att verifiering av e-postadress är ej nödvändig för att kunna komma i gång med handeln i demoläget. Vi rekommenderar dock att man åtar sig att genomföra det hela så som anges för att undvika att behöva bemöda sig med det hela i ett senare skede.

Steg 2 – Slutför KYC-processen

Innan man kan sätta in pengar via Immediate Connect behöver man först och främst genom den mödosamma KYC-processen. Det hela är ett sätt att verifiera handlares identitet, samtidigt som man redogör för pengarnas ursprung.

Detta är dock inget eget påfund av Immediate Connect, utan en reglering som alla plattformen vilka hanterar användarnas pengar på ett eller annat sätt måste förhålla sig till att genomföra.

KYC ämnar förutom att identifiera handlarens identitet och pengarnas ursprung även förhindra potentialen till att pengar vilka härrör från kommersiella aktiviteter “tvättas rena” genom att nyttja Immediate Connect.

När du slutfört det hela kommer en handläggare att ta en närmare titt på den information som du delat med dig. Man kommer antingen att godkänna det hela eller be dig skicka in kompletterande uppgifter för att kunna slutföra processen.

Steg 3 – Sätt in pengar att handla med

I detta steg behöver man gå vidare till att sätta in pengar att handla med. För att man ska kunna komma igång med det hela behöver man sätta in minst €250, något som för övrigt utgör minimibeloppet.

För att sätta in medel kan man välja att nyttja en rad betalmetoder vilka projiceras av b.la betal-/kreditkort, traditionella banköverföring i kombination med en rad e-plånböcker vilja projiceras på marknaden. Så fort som en insättning godkänts kommer beloppet i fråga att projiceras via det personliga handelskontot.

Vi vill dock uppmärksamma dig på det faktum att för banköverföringar kan det hela komma att kräva 2-3 dagar innan själva transaktionen projiceras via ens personliga Immediate Connect-handelskonto.

Steg 4 – Kom igång med handeln

ID buy sell

Under den sista stege behöver man komma underfund med vilka underliggande tillgång som man önskar fokusera på att handla med. Vidare kan man välja att handla via den manuella- eller det helautomatiska läget.

När det kommer till Immediate Connect har plattformens tagits fram specifikt för att man ska handla i det automatiska läget. Det hela ämnar låta den artificiella intelligens göra grovjobbet medan man i rollen som handlare ägnar sig åt betydligt mer meningsfulla aktiviteter.

Det ska även tilläggas att man ej behöver oroa sig för att Immediate Connect kommer avvika från de permuterar som man definierat. I stället kommer den alltid att förhålla sig inom ramen för dessa, såvida man ej ändrar det hela vill säga.

Vi vill även uppmärksamma dig på det faktum att handeln kan återspeglas under dygnets alla tider, något som innebär att man även kan låta roboten sköta handeln under natten. Dock tenderar man ej att rekommendera det hela eftersom man rekommendera att emellanåt ta en titt på vad roboten har för sig.

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

Slutsats

Immediate Connect återspeglas som en av de mest välrenommerade plattformar när det kommer till automatiserade handeln. Man erbjuder möjligheten till att handla med en rad underliggande tillgångar vilka återspeglas av b.la krypton, CFD:er och Forex.

För att kunna genomföra det hel adekvat tillhandahåller Immediate Connect en rad intuitiva och användarvänliga funktioner vilka ämnar underlätta handeln, något som framför allt kommer gynna nybörjare.

Handeln i fråga återspeglas av att den automatiserade handelsroboten köper den underliggande tillgång när kursen är som lägst, samtidigt som den ämnar sälja av det hela i samband med att kursen stiger.

Även om handelsroboten kommer ej med några garantier gällande utkomsten av en specifik affär, kommer Immediate Connect aldrig att placera affärer vilka överstiger handlarens tillgångar.

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

Relaterade Handelsrobotar:

Vanliga frågor

Härnäst ämnar vi återspegla de vanligaste frågorna som vår läsare tenderar att ha när det kommer till handelsroboten Immediate Connect.

Vad är Immediate Connect för något?

Kommer man att debiteras några avgifter vid handeln med Immediate Connect?

Hur registrerar man sig för ett handelskonto hos Immediate Connect?

Hur mycket måste man sätta in via Immediate Connect för att börja handla?

Är det möjligt att handla via demoläget hos Immediate Connect?

Är Immediate Connect bedräglig i sitt grundutförande?