Deklarera aktievinster Att handla med aktier kan vara ett bra sätt att tjäna pengar, men det kommer också med ett ansvar: att deklarera dina vinster. Detta är inte alltid så enkelt som det låter, särskilt om du är ny på området. I den här guiden går vi igenom allt du behöver veta för att deklarera dina aktievinster på rätt sätt och undvika trubbel med Skatteverket.

Tack vare förbättringar i processen är det nu lättare än någonsin att deklarera dina värdepappersaffärer. I de flesta fall är allt som behövs att fylla i omkostnadsbeloppet. Om du handlar genom ett investeringssparkonto slipper du dessutom deklarera försäljningar, då dessa schablonbeskattas.

Den här guiden är till för alla som handlar med aktier, oavsett om du precis har börjat eller har flera års erfarenhet. Här hittar du information som är användbar både för dig som säljer och köper aktier då och då och för dig som gör det till vardags.

Grundläggande Begrepp

Innan vi börjar, låt oss gå igenom några ord och fraser som du kommer att stöta på:

 • Aktievinster: De pengar du tjänar när du säljer en aktie för mer än vad du köpte den för.
 • Kapitalvinstskatt: Den skatt du måste betala på din vinst när du säljer en aktie.
 • Realisationsvinst: Det är den faktiska vinsten, alltså skillnaden mellan köp- och säljpriset.
 • Utdelning: Pengar du får från företaget vars aktier du äger, vanligtvis baserat på hur mycket vinst företaget har gjort.
 • Investeringssparkonto: En schablonbeskattad sparform där du inte behöver redovisa kapitalvinst eller -förlust vid försäljningar.

Vad är en Aktie?

liten del av ett företag

En aktie är helt enkelt en liten del av ett företag. När du köper en aktie, köper du en bit av det företaget och har rätt till en del av företagets vinster (ofta i form av utdelningar). Aktier kan vara olika och ge olika rättigheter, men generellt sett är det en investering i ett företags framtid.

Kapitalvinst

När du realiserar en vinst genom att sälja en tillgång, exempelvis en aktie, för ett pris som överstiger ditt ursprungliga inköpspris, uppstår det som kallas kapitalvinst. Denna vinst är skattepliktig, vilket innebär att den måste redovisas i din deklaration. För att räkna ut din kapitalvinst drar du av det ursprungliga inköpspriset samt eventuella omkostnader, som courtage, från det totala försäljningspriset.

Den summa du får fram blir din kapitalvinst som beskattas med 30%. Det är alltså viktigt att ha koll på alla siffror så att du kan beräkna din skatt korrekt och undvika eventuella ekonomiska bakslag.

Schablonintäkt

Schablonintäkt refererar till en typ av intäkt som tas upp till beskattning baserat på ett fastställt schablonbelopp snarare än de faktiska inkomsterna. Denna typ av intäkt är relevant vid beskattning av tillgångar i ett investeringssparkonto (ISK) och vissa andra kontoformer.

Beräkningen av schablonintäkten baseras på schablonräntan, som i sin tur är definierad som statslåneräntan plus en procentenhet. För år 2023 är schablonräntan fastställd till 2,94%.

Schablonintäkten på tillgångarna i ditt ISK skall sedan beskattas med en skattesats om 30%, vilket innebär att den effektiva skattesatsen på ditt ISK för 2023 är 0,882% (30% av 2,94%). Det är en ökning jämfört med föregående år då skattesatsen var 0,375%.

Det är av yttersta vikt att vara medveten om dessa siffror när du gör din deklaration, eftersom det påverkar den totala skatt du är skyldig att betala. Förståelse av hur schablonintäkten fungerar kan även bistå dig i att effektivt planera din ekonomi och skatteplanering.

När ska man Deklarera?

Skatteverket Byggnad

Deklarationsprocessen är en viktig årlig rutin där individer och företag rapporterar sina inkomster till Skatteverket. Här är några viktiga datum och information som du bör notera:

 • Inlämningsdatum: Din deklaration för det föregående året ska normalt vara inlämnad senast den 2 maj. Det är av stor vikt att respektera detta datum för att undvika böter och andra påföljder.
 • Skatteåterbäring: Om du deklarerar digitalt och är klar tidigt, kan du få din skatteåterbäring redan i juni.

Kom ihåg att vissa ändringar i din ekonomiska situation, som försäljning av fastighet eller aktier, kan kräva extra uppmärksamhet under deklarationsprocessen. Håll alltid ett öga på officiella meddelanden och uppdateringar från Skatteverket.

Vad händer om man Missar Tidsramen?

Om du missar den fastställda tidsramen för inlämnandet av din deklaration kan det få flera konsekvenser:

 • Förseningsavgift: Du kan bli påförd en förseningsavgift om du inte lämnar din deklaration i tid.
 • Rättelse och komplettering: Även efter att du har skickat in din deklaration har du rätt att rätta till misstag eller komplettera informationen, men det är starkt rekommenderat att få allt rätt från början för att undvika komplikationer.
 • Ansök om förlängd inlämningstid: I vissa fall kan du ansöka om förlängd inlämningstid. Detta bör dock göras innan sista datumet för deklaration.

För att underlätta processen, se till att du samlar alla nödvändiga dokument och information i god tid innan deadline. Detta inkluderar lönespecifikationer, kontoutdrag och andra finansiella dokument som visar dina inkomster och utgifter under det gångna året.

Steg-för-steg Guide för att Deklarera Aktievinster

Skatteverket Deklarationen av dina aktievinster är en central del av din skattehantering. Här följer en steg-för-steg guide som tar dig igenom hela processen, från förberedelse till inskickning.

1. Förberedelse

Innan du sätter igång med deklarationen är det viktigt att ha all nödvändig information till hands. Samla ihop uppgifter om alla dina aktietransaktioner, inklusive inköps- och försäljningspris samt datum för transaktionerna.

2. Deklarationsblankett

Du hittar de blanketter du behöver för att deklarera på Skatteverkets webbplats. Där finns också digitala alternativ som underlättar processen och minskar risken för fel.

3. Ifyllnad

När du fyller i din deklaration är det viktigt att vara noggrann. Dubbelkolla alla siffror och se till att du fyller i all information på rätt ställen i blanketten eller det digitala formuläret.

4. Inskickning

Deklarationen skickas antingen digitalt via Skatteverkets webbplats eller app, eller via pappersblankett. Kom ihåg att skicka in deklarationen senast den 2 maj för att undvika förseningsavgift.

Beskattning av Aktievinster

Beskattning av Aktievinster

För att deklarera dina aktievinster korrekt behöver du förstå de grundläggande reglerna för beskattning. Här går vi igenom den nuvarande skattesatsen för kapitalvinster och hur denna skatt beräknas.

Aktuell skattesats för kapitalvinst och kvittning av vinst och förlust

I Sverige är den aktuella skattesatsen för kapitalvinster 30%. Denna siffra är central vid planering av investeringar och vid försäljning av aktier för att undvika obehagliga överraskningar vid deklarationen.

Hur skatten beräknas

Skatten på aktievinster beräknas genom att ta fram din totala vinst, vilket görs genom att dra av inköpspriset och eventuella omkostnader från försäljningspriset. Det är viktigt att inkludera alla kostnader som uppstått i samband med köpet, såsom courtage och avgifter, för att få fram en korrekt vinstsiffra som sedan beskattas med 30%.

Kvittning av vinst och förlust

Vid försäljning av värdepapper kan vinst och förlust kvittas mot varandra i inkomstslaget kapital. Har du ett underskott av kapital får du dra av upp till 30% av det, förutsatt att underskottet inte överstiger 100 000 kronor. Dessutom är det möjligt att fördela ränteutgifter mellan sammanboende eller makar.

Skillnaden mellan realiserade och orealiserade vinster

Endast realiserade vinster, det vill säga de vinster som uppstått genom att du faktiskt har sålt en aktie, ska deklareras. Orealiserade vinster, det vill säga värdeökningar på aktier du ännu inte har sålt, behöver inte deklareras, men det är bra att hålla koll på dessa för din egen del.

Hur skatten beräknas

Reglerna för investeringssparkonto (ISK)

Tillgångar på ett investeringssparkonto (ISK) schablonbeskattas, med schablonintäkten förtryckt i deklarationen under inkomst av kapital. Schablonintäkten kan kvittas mot ränteutgift eller kapitalförlust som du gjort utanför ISK. 

Om du har sålt aktier eller fonder utanför ett ISK med vinst, ska du betala kapitalskatt på den vinsten. Har du däremot gjort en förlust under 2022, kan du kvitta denna förlust mot annan vinst i inkomstslaget kapital eller dra av för förlusten.

Undantag och specialregler

Utdelningar från aktier beskattas också, vanligtvis med 30%. Dock kan skatten variera beroende på olika faktorer, som typen av utdelning och mottagarens skattesituation.

Gåvor och arv av aktier

När du får aktier genom gåva eller arv finns det särskilda regler att förhålla sig till. Det innebär bland annat att du tar över givarens/avlidnes omkostnadsbelopp, vilket blir viktigt vid en framtida försäljning av aktierna.

Försäljning av aktier i små företag eller start-ups

Försäljning av aktier i små företag eller start-ups kan medföra speciella skatteregler, som i vissa fall kan vara förmånliga, inklusive olika former av skattelättnader.

Vanliga misstag och hur man undviker dem

deklarerar dina aktievinster

När du deklarerar dina aktievinster är det lätt att göra misstag. Här är några vanliga fallgropar och tips på hur du undviker dem.

Att inte beakta alla kostnader

Medan många transaktionskostnader och avgifter sköts automatiskt av bankerna och därmed redovisas korrekt vid deklaration, finns det fortfarande en risk att vissa kostnader glöms bort eller missas.

Därför är det viktigt att dubbelkolla att allt är korrekt redovisat och att du har med alla relevanta uppgifter i din deklaration. Se över alla rapporter och sammanställningar du får från din bank för att säkerställa att allt stämmer.

Att glömma bort transaktioner

Se till att alla transaktioner finns med i din deklaration. Dubbelkolla alla köp och försäljningar du gjort under året för att säkerställa att ingenting saknas. Om du glömmer att deklarera en transaktion kan det leda till problem med Skatteverket längre fram. Det kan vara hjälpsamt att regelbundet göra noteringar av alla dina transaktioner under året för att undvika detta misstag.

Att använda fel årsdeklarationsblankett

Använd rätt blankett för din situation. Det finns olika blanketter beroende på vilken typ av inkomster och avdrag du har. För att undvika fel och förseningar i behandlingen av din deklaration, se till att sätta dig in i vilken typ av blankett som är mest lämplig för din skattesituation.

Att inte optimera för kvittning av förluster

När du räknar ut din totala kapitalvinst är det viktigt att komma ihåg att vinst och förlust kan kvittas mot varandra. Det kan vara klokt att sätta sig in i reglerna kring kvittning, inklusive hur man korrekt kvittar förluster mot vinster för att minska den skattskyldiga inkomsten.

Resurser och Verktyg vid Deklaration av Aktievinster

Verktyg vid Deklaration av Aktievinster

I dagens digitala era sköts större delen av deklarationsprocessen online, vilket gör det enklare och smidigare att hantera skatteärenden. Om du handlar med större svenska aktörer såsom storbankerna, Avanza eller Nordnet, skickas dina transaktionsuppgifter automatiskt till Skatteverket, vilket underlättar när du ska deklarera dina aktievinster. Här listar vi några resurser och verktyg som kan vara till hjälp:

 • Skatteverkets hemsida: Din primära resurs för att genomföra deklarationen. Här hittar du all nödvändig information och kan även göra din deklaration digitalt.
 • Banker och handelsplattformar: Många av de större bankerna och handelsplattformarna erbjuder verktyg och tjänster för att hjälpa dig att hålla reda på dina transaktioner och kapitalvinster eller -förluster över året. Dessa uppgifter skickas sedan automatiskt till Skatteverket.
 • Transaktionshistorik: Om det skulle uppstå någon diskrepans eller om något saknas i de data som skickats till Skatteverket, har du alltid möjlighet att gå tillbaka till din transaktionshistorik på din handelsplattform för att själv hämta nödvändig information.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att kontakta handelsplattformen du använder för att säkerställa att all nödvändig information är korrekt och komplett. Det är alltid bäst att dubbelkolla all information innan du skickar in din deklaration för att undvika eventuella komplikationer vid ett senare tillfälle.

Sammanfattning – Deklarera Aktievinster

Att deklarera dina aktievinster är en viktig del av att vara en ansvarsfull investerare och medborgare. Med hjälp av den här guiden hoppas vi att du nu har en bättre förståelse för de olika aspekterna av deklarationsprocessen – från att förstå vad kapitalvinst och schablonintäkt innebär, till att hålla reda på viktiga datum och utnyttja de digitala verktyg som är tillgängliga för att underlätta processen. 

Kom ihåg att alltid vara noggrann med din dokumentation och att följa de uppdaterade reglerna för skattesatser och schablonintäkter. Genom att planera framåt och hålla god ordning på din ekonomi kan deklarationstiden bli en mindre stressande period. 

Lycka till med din deklaration!

Läs också: Hur Man Deklarerar Kryptovalutor

Vanliga Frågor om Deklaration för Aktievinster

Vad är en kapitalförlust och hur påverkar det min deklaration?

Hur räknas skatten på kapitalvinster?

Vilka dokument och uppgifter behöver jag för att deklarera mina aktievinster?

Hur fungerar deklaration för aktier inom ISK eller KF-konto?

Vad händer om jag upptäcker ett fel i min deklaration efter att jag skickat in den?

Kan jag dra av courtage och andra transaktionskostnader i min deklaration?