Inom aktiehandel finns det en mängd olika strategier som investerare använder sig av för att maximera sina vinster och minimera sina förluster. Bland dessa strategier finns aktieblankning, en något kontroversiell men ofta använd metod för att tjäna pengar på fallande aktiekurser. Men vad innebär det egentligen att blanka aktier och vilka strategier kan man använda sig av vid aktieblankning?

Här går vi djupare in på detta ämne, definierar vad aktieblankning är och varför vissa investerare använder sig av det.

Rekommendation: eToro – Social Trading-plattform

eToro

Är du intresserad av att börja med aktiehandel, inklusive strategier som aktieblankning? eToro erbjuder en användarvänlig plattform som passar både nybörjare och erfarna handlare. 

Med sin unika ‘CopyTrading’-funktion kan du även följa och kopiera framgångsrika handlares strategier, vilket ger dig en inblick i hur proffsen agerar på marknaden. 

eToro erbjuder även en rad utbildningsresurser för att hjälpa dig utveckla din investeringskompetens.

Investera endast med förståelse för riskerna.

Vad är Aktieblankning?

Hur Man Blankar Aktier

Vad betyder det att blanka aktier och vilka aktier kan man blanka? Aktieblankning, att “gå kort” eller “blankning” som det ofta kallas, är inte bara en strategi, utan en konst inom investeringsvärlden. Det är processen där en investerare lånar aktier och omedelbart säljer dem på marknaden, med förhoppning om att aktiens pris kommer att falla.

Om prisfallet inträffar, köper investeraren tillbaka aktierna till det lägre priset och returnerar dem till långivaren, och behåller skillnaden som vinst. Det är ett spel på marknadsnedgångar, och dess utmaning ligger i att korrekt förutse dessa nedgångar.

Det är viktigt att förstå att blankning, trots sina potentiella fördelar, bär med sig en hög risk. Det krävs insikt, forskning och en god förståelse av marknaden för att navigera genom de utmaningar och fallgropar som blankning kan presentera.

Vilka aktier kan man blanka?

vilka aktier kan man blanka

På de flesta större aktiemarknaderna kan man i princip blanka alla aktier, men det finns vissa begränsningar och regler då det gäller att blanka aktier:

 1. Tillgänglighet av aktier att låna: För att kunna blanka en aktie måste man först kunna låna den. Om det inte finns några tillgängliga aktier att låna, kan man inte blanka aktien.
 2. Regleringar: Vissa länder eller börser kan ha restriktioner för blankning av vissa aktier eller under vissa omständigheter. Till exempel kan det finnas förbud mot att blanka aktier i finansiellt svaga företag.
 3. Upplysningskrav: I många länder måste stora blankningspositioner rapporteras till tillsynsmyndigheter och/eller offentliggöras.
 4. Kostnader: När man lånar en aktie för att blanka den kan det tillkomma kostnader. Dessa kostnader kan variera beroende på aktiens tillgänglighet och efterfrågan.
 5. Tvingat återköp: Om den som har lånat ut aktien vill ha tillbaka den, kan den som blankar tvingas att köpa tillbaka aktien oavsett marknadspris.
 6. Utdelningar: Om det aktiebolag vars aktier du blankat betalar ut en utdelning under tiden du har en öppen blankningsposition, måste du betala utdelningen till den du lånade aktien av.

Vilka aktier kan man blanka hos Avanza och Nordnet?

Det är viktigt att noggrant undersöka reglerna och villkoren för blankning på den specifika marknaden eller plattformen där du planerar att handla. På två av våra vanligaste plattformar för aktiehandel, Avanza och Nordnet, är det också möjligt att blanka aktier.

Du hittar aktier som går att blanka hos Avanza i en skild lista.  Att blanka aktier på Nordnet fungerar också på samma sätt, där du hittar en skild lista på aktier som du kan välja en kort position på.

Om du funderar på att blanka aktier kan det även vara en bra idé att överväga att konsultera en finansiell rådgivare för att förstå riskerna och möjligheterna med strategin.

Blanka aktier inom en ISK (Investeringssparkonto)

Blanka aktier inom en ISK (Investeringssparkonto)

I Sverige introducerades Investeringssparkontot (ISK) som ett enklare sätt för privatpersoner att investera i aktier och fonder. Inom en ISK beskattas inte varje transaktion, utan istället beskattas kontot som helhet baserat på ett schablonbelopp.

När det gäller blankning inom en ISK finns det några saker att tänka på:

 • Inte alla mäklare tillåter blankning inom ISK: På grund av ISK:s speciella struktur tillåter inte alla mäklare blankning inom denna kontoform. Det är viktigt att kontrollera med din mäklare om det är möjligt innan du försöker blanka aktier inom din ISK.
 • Risk: Precis som med all aktiehandel finns det risker med blankning. Om aktiepriset stiger istället för att sjunka kan du förlora pengar. Eftersom du lånar aktier kan dina förluster i teorin bli oändliga, eftersom det inte finns något tak för hur mycket en aktie kan stiga i pris.
 • Beskattning: Inom en ISK beskattas du inte för varje enskild affär, men det är viktigt att komma ihåg att eventuell vinst från blankning kommer att påverka det totala värdet på ditt ISK, vilket i sin tur påverkar schablonbeskattningen.

Varför väljer investerare att blanka aktier?

Inom det breda spektrumet av investeringsstrategier står sig blankning unikt. Många undrar över logiken och motivationen bakom denna taktik, och det är inte en enkel fråga att besvara. Blankningens attraktionskraft kan härledas från flera nyckelfaktorer:

 • Marknadsåsikt: I grund och botten är blankning en reaktion på en stark övertygelse om att en specifik aktie eller en hel marknadssektor är övervärderad. När investerare bedömer att aktiernas nuvarande värdering inte speglar deras verkliga värde, och förväntar sig en korrigering, kan blankning vara ett verktyg för att dra nytta av denna förväntade nedgång.
  Utökad blankning
  Fingerprint Cards Blankning
 • Hedging: Precis som hur försäkringar fungerar för att skydda våra tillgångar, kan blankning också fungera som en hedging-strategi. Genom att blanka vissa aktier kan investerare minska den potentiella risken av en nedgång i deras övergripande portfölj, vilket skapar en balans och ett skydd mot oförutsägbara marknadsrörelser.
 • Diversifiering: Ett gammalt ordspråk inom investering lyder: “lägg inte alla ägg i samma korg”. Genom att engagera sig i blankning kan investerare diversifiera sina investeringsstrategier. Detta skapar en balanserad portfölj där inte alla investeringar är beroende av stigande marknader.

Historien bakom blankning

Blankning, i dess olika former, har varit närvarande i finansvärlden under en längre tid än de flesta kanske inser. Dess historia är både fascinerande och upplysande, eftersom den ger insikt i hur och varför denna strategi har utvecklats över tid.

Ursprunget och evolutionen av blankning

Det är svårt att veta exakt när blankning startade, men dess rötter kan spåras tillbaka till de tidiga börsmarknaderna i 1600-talets Europa. Redan då insåg handlare att de kunde dra nytta av prisnedgångar genom att sälja tillgångar de inte ägde, i förhoppning om att köpa tillbaka dem senare till ett lägre pris.

Över tid, med framväxten av mer sofistikerade finansiella instrument och börser, blev blankning mer institutionaliserad. På 1900-talet, särskilt efter några marknadskrascher, började tillsynsmyndigheter uppmärksamma blankning, vilket ledde till vissa regleringar för att förhindra marknadsmanipulation.

Evolutionen av blankning är inte bara en berättelse om finansiella strategier, utan även en spegelbild av förändringar inom ekonomi, teknologi och reglering genom åren.

Blankning Aktiemarknad

Kända fall av aktieblankning i historien

Blankning har varit i centrum för många av de mest omtalade händelserna på finansmarknaderna:

 • Herbalife och Bill Ackman: Under 2010-talet satsade den framstående hedgefondförvaltaren Bill Ackman miljarder på att Herbalife-aktien skulle falla, vilket ledde till en intensiv och offentlig konflikt mellan honom och andra stora investerare.
 • Enron-skandalen: Efter att ha upptäckt oegentligheter i Enrons bokföring, blankade många investerare företagets aktier, vilket förutspådde dess eventuella kollaps.
 • 2008 Finanskrisen: Under den globala finanskrisen 2008 var blankning av finansbolagens aktier ett hett ämne. Många skyllde på blankare för att ha accelererat krisen, vilket ledde till temporära förbud mot blankning i flera länder.

Dessa fall illustrerar blankningens inverkan på marknaden och hur det, när det används av skickliga investerare med insikt, kan avslöja sanningar och ineffektiviteter inom marknaden.

Mekanismen bakom aktieblankning

Blankning är inte bara en enkel strategi för att sälja och sedan köpa tillbaka en aktie. Det involverar en invecklad process med flera aktörer, inklusive investerare, mäklare och den faktiska aktieägaren. För att fullt ut förstå dess komplexitet, låt oss bryta ner mekanismen steg för steg och även titta på de olika formerna av blankning.

Hur blankning fungerar steg för steg

 1. Beslut om blankning: Först och främst måste en investerare identifiera en aktie som de tror kommer att minska i värde. Detta beslut baseras ofta på omfattande forskning och marknadsanalys.
 2. Låna aktien: Istället för att äga aktien, lånar investeraren den från en annan aktieägare, oftast genom sin mäklare.
 3. Sälj den lånade aktien: När aktien är lånad, säljer investeraren den omedelbart på marknaden till det nuvarande priset.
 4. Vänta på prisnedgång: Efter försäljningen väntar investeraren på att aktiens pris ska sjunka som förväntat.
 5. Återköp och återlämning: När (och om) aktiepriset sjunker, köper investeraren tillbaka aktien på marknaden till det lägre priset. Denna aktie returneras sedan till den ursprungliga ägaren, och skillnaden mellan försäljnings- och köppriset blir investerarens vinst.
 6. Potentiell förlust: Om aktiens pris istället ökar kan investeraren stå inför stora förluster, eftersom de måste köpa tillbaka aktien till ett högre pris än vad de sålde den för.

Skillnaden mellan direkt och indirekt blankning

 • Direkt blankning: Detta är den traditionella formen av blankning, där en investerare direkt lånar aktier och sedan säljer dem på öppna marknaden, som beskrivet ovan.
 • Indirekt blankning: Istället för att direkt hantera aktier, involverar indirekt blankning vanligtvis finansiella instrument som optioner eller terminskontrakt. Genom dessa instrument kan en investerare dra nytta av en akties prisrörelse utan att faktiskt låna eller sälja den underliggande aktien. Denna metod kan vara mindre riskfylld än direkt blankning men kräver en djupare förståelse av derivatmarknaden.

Båda metoderna har sina egna för- och nackdelar, och valet mellan dem beror på investerarens risktolerans, kunskap och marknadsutsikter.

Direkt blankning

Fördelar:

 • Enkelhet: Den direkta blankningsprocessen är relativt rak fram, vilket gör den begriplig även för nybörjare.
 • Direkt exponering: Investera direkt i den underliggande aktien, vilket kan leda till större vinster om förutsägelserna är korrekta.
 • Ingen tidsbegränsning: I teorin kan en direkt blankning hållas öppen under obegränsad tid, även om kostnader kan uppkomma för att upprätthålla positionen.

Nackdelar:

 • Obegränsad potentiell förlust: Eftersom det inte finns någon övre gräns för hur mycket en aktie kan stiga, kan potentiella förluster vara obegränsade.
 • Lånekostnader: Det kan finnas kostnader associerade med att låna aktier, särskilt om aktien är svår att få tag på.
 • Regulatoriska begränsningar: Vissa marknader eller aktier kan ha begränsningar eller förbud mot direkt blankning.

Indirekt blankning

Fördelar:

 • Minskad risk: Genom att använda derivat kan investerare ofta sätta en maxgräns för potentiella förluster.
 • Flexibilitet: Finansiella instrument som optioner kan erbjuda en rad olika strategier som passar olika marknadsförhållanden.
 • Inget faktiskt ägande/lån: Ingen nödvändighet att faktiskt låna eller hålla den underliggande aktien, vilket kan minska vissa kostnader och komplexitet.

Nackdelar:

 • Komplexitet: Att förstå och navigera i derivatmarknaden kräver ofta mer sofistikerad kunskap och erfarenhet.
 • Tidsbegränsningar: Många derivat, som optioner, har ett utgångsdatum vilket kan begränsa tiden för att dra nytta av en strategi.
 • Kostnader: Även om du inte lånar aktien kan det finnas andra kostnader, som premie för optioner, att beakta.

Potentiella vinster från blankning

Blankning kan, när den används rätt, ge betydande vinster, särskilt i en fallande marknad eller när en viss aktie anses vara övervärderad.

Marknadskorrigering

Blankare kan dra nytta av övervärderade aktier genom att förutse en marknadskorrigering och positionera sig därefter.

Snabb avkastning

I jämförelse med traditionell investering, där man ofta väntar på att aktier ska stiga över tid, kan blankning ge snabbare vinster om en akties värde faller snabbt.

Diversifiering

Blankning kan fungera som ett verktyg för portföljdiversifiering, där investeraren både har long-positioner (traditionella investeringar) och short-positioner (blankning).

Risker och hur man kan minska dem

All investering är förknippad med risk, men blankning bär med sig särskilda risker:

 • Obegränsade potentiella förluster: Om den blankade aktien börjar stiga kan förlusterna i teorin vara obegränsade, eftersom det inte finns någon övre gräns för hur högt en aktie kan stiga.
 • Korta tidsramar: Blankare måste ofta agera snabbt för att förhindra stora förluster, vilket kan leda till stress och impulshandling.
 • Lånekostnader: Det kan vara dyrt att upprätthålla en blankningsposition över tid, särskilt om många andra också försöker blanka samma aktie.

För att minska dessa risker:

 • Ställ in stop-loss: Detta är en order som automatiskt stänger din position om en akties pris går emot dig till en viss nivå.
 • Diversifiera: Blank inte alla dina tillgångar i en enda aktie eller sektor.
 • Håll dig uppdaterad: Övervaka nyhetsflödet och andra marknadsindikatorer för tecken på att det kan vara dags att stänga din position.

Hur Man Blankar Aktier

Strategier för blankning

För att lyckas med blankning är det viktigt att ha en genomtänkt strategi:

1. Teknisk analys

Många blankare använder teknisk analys för att identifiera aktier som kan vara redo för en nedgång, genom att titta på handelsvolymer, rörliga medelvärden och andra indikatorer.

2. Fundamental analys

Detta involverar att titta på ett företags finanser, verksamhet och konkurrenssituation för att avgöra om dess aktie är övervärderad.

3. Hedging

Vissa investerare använder blankning som en hedge mot andra investeringar. Om de tror att marknaden som helhet kommer att falla, kan de blanka vissa aktier eller index för att balansera potentiella förluster i deras long-positioner.

4. Short Squeeze

När en aktie blir populär att blanka kan detta skapa en självuppfyllande profetia där fler och fler blankare driver ned aktiens pris. Men var försiktig: samma effekt kan vändas upp och ned om aktien börjar klättra, vilket leder till en så kallad “short squeeze”.

Dagens Industri TV Short Squeeze

Att använda dessa strategier kräver tålamod, forskning och en konstant övervakning av marknaden. Det är också viktigt att vara medveten om sina egna riskgränser och att vara beredd att agera snabbt om saker och ting inte går som planerat.

Grundläggande och avancerade tekniker

Då det gäller blankning av aktier finns det både grundläggande och mer avancerade tekniker du kan använda dig av. Här är några av dessa:

Grundläggande tekniker:

 • Trender: Genom att studera historiska prisgrafers rörelser kan investerare upptäcka cykliska mönster eller återkommande tendenser. Att förstå dessa tendenser kan ge insikt i hur en aktie kan bete sig i framtiden.
 • Volymanalyser: Höga handelsvolymer kan indikera en ökad aktivitet kring en aktie. Om denna aktivitet åtföljs av ett fallande pris, kan det signalera en ökad blankningsaktivitet.
 • Nyckeltal: Nyckeltal som P/E-talet (pris-vinst-talet) kan ge insikter om huruvida en aktie är över- eller undervärderad jämfört med dess intjäning.

Avancerade tekniker:

 • Algoritmisk handel: Datorbaserade program som tar beslut om att köpa eller sälja baserat på en förutbestämd uppsättning kriterier. Dessa algoritmer kan utnyttja realtidsdata för att göra omedelbara handelsbeslut.
 • Derivatanalyser: Optioner, terminer och andra finansiella instrument kan ge insikter om var marknaden tror att en aktie kommer att röra sig. Ett högt antal säljoptioner jämfört med köpoptioner kan vara ett tecken på ett negativt marknadssentiment.
 • Sentimentanalys: Genom att analysera nyheter, bloggar och sociala medier kan investerare få en uppfattning om det allmänna sentimentet kring en aktie. Negativa nyheter som går viral kan snabbt påverka en akties pris.

Blankning Sverige

Hur man identifierar potentiella blankningskandidater

Det finns några nyckelfaktorer du kan använda dig av för att identifiera potentiella kandidater för att blanka aktier. Här är några av dessa:

Överdriven uppgång

En plötslig och markant uppgång i en akties pris kan ofta vara ett tecken på spekulativ handel. Om det inte finns någon tydlig fundamental anledning bakom prisökningen, som en oväntat positiv vinst rapport eller andra goda nyheter, kan detta indikera att aktien har blivit överköpt.

I dessa fall kan aktien vara sårbar för en korrigering när det verkliga värdet bedöms, vilket kan göra den till en attraktiv blankningskandidat.

Negativa nyheter

Alla företag kan stöta på problem, men vissa problem är större än andra. Skandaler kring ledarskap, stora rättsliga utmaningar eller regulatoriska undersökningar kan snabbt underminera förtroendet för ett företag och påverka dess aktiepris negativt.

Sådana händelser kan indikera strukturella problem inom företaget och göra aktien till en blankningskandidat.

Svaga finansiella rapporter

Ett företags finansiella hälsa är avgörande för dess långsiktiga framgång. Om ett företag kontinuerligt missar sina vinstprognoser, rapporterar ökande skulder eller visar andra tecken på finansiell svaghet, kan det vara ett tecken på underliggande problem.

Dessa företag kan vara särskilt utsatta för blankning, eftersom investerare kan förvänta sig att dessa problem kommer att påverka aktiepriset.

Sektorskiftningar

Marknaden förändras ständigt, och vissa sektorer kan uppleva nedgångar på grund av teknologiska förändringar, regulatoriska utmaningar eller globala ekonomiska skiftningar.

Om en hel sektor, som teknik, energi eller detaljhandel, står inför utmaningar, kan det göra företag inom den sektorn särskilt sårbara för blankning. Det är viktigt att överväga den större bilden och förstå varje företags plats inom sin sektor när man överväger att blanka en aktie.

Regler kring aktieblankning

Finansinspektionen Aktieblankning, trots att det är en legitim investeringsstrategi, är omgärdat av flera regler och riktlinjer för att säkerställa marknadens integritet. Dessa regler kan variera från land till land, men syftar ofta till att förhindra marknadsmanipulation och oskäliga handelsaktiviteter.

I vissa fall kan det finnas restriktioner mot blankning, särskilt under turbulenta marknadsförhållanden.

I Sverige ger blankningsregistret en översikt över betydande korta nettopositioner i aktier. Finansinspektionen publicerar här information om alla blankningspositioner som överstiger 0,1 procent i bolag som handlas på reglerade marknader.

Hur Regleringar påverkar blankningsaktiviteter

Regleringar kring aktieblankning kan påverka hur och när investerare väljer att blanka. Till exempel kan vissa regleringar begränsa möjligheten att blanka små och medelstora företag, eller sätta restriktioner på hur länge en aktie får vara blankad. 

Dessa restriktioner kan påverka blankares strategier, tvinga dem att omvärdera sina positioner eller söka andra marknader med färre restriktioner. Dessutom kan höga kostnader för att låna aktier, ofta påverkad av regleringar, göra blankning mindre lönsamt under vissa förhållanden.

Etik och kontrovers kring blankning

Blankning, med sitt mål att tjäna pengar på en akties nedgång, har ofta kritiserats för att vara spekulativt och potentiellt skadligt för marknaden. Kritiker hävdar att blankning kan förstärka en aktiens nedgång och leda till orättvisa marknadsförhållanden. 

Dessutom finns det oro för att vissa blankare kan sprida falska rykten för att påverka en akties pris. Samtidigt försvarar anhängare av blankning metoden som ett verktyg för att upptäcka övervärderade aktier och skapa en mer effektiv marknad. Debatten kring etiken i blankning fortsätter, och det är viktigt för investerare att förstå både de potentiella fördelarna och riskerna.

Kända framgångar och misslyckanden

Aktieblankningens historia är fylld med både framstående framgångar och ödesdigra misslyckanden. Ett känt nordiskt exempel är blankningen av den svenska banken Swedbank under 2019. Efter anklagelser om penningtvätt sjönk bankens aktier kraftigt, vilket gynnade dem som blankat aktien. 

Ett annat exempel är när vissa investerare blankade norska oljebolag under oljepriskraschen 2014-2016, vilket ledde till stora vinster för dem.

Dock finns det också många fall där blankare har haft fel. Ett känt exempel är när vissa aktörer blankade Nokia under 2000-talets början, förväntande av ett snabbt fall. Men företaget lyckades göra en comeback, vilket resulterade i förluster för de blankande investerarna.

Lärdomar från dessa fall

Dessa fall ger värdefulla insikter om riskerna och potentialen med aktieblankning. Den största lärdomen är kanske vikten av gedigen forskning och analys. En framgångsrik blankning kräver en djupgående förståelse för företaget, dess verksamhet och de större ekonomiska förhållandena.

Samtidigt visar misslyckandena hur svårt det kan vara att förutspå marknadsrörelser, även med tillgång till all tillgänglig information.

Sammanfattning – Blanka aktier

Aktieblankning har länge varit en kontroversiell men oumbärlig del av den globala finansmarknaden. Dess roll i att skapa en balanserad marknad, identifiera övervärderade aktier och erbjuda diversifieringsmöjligheter är ovärderlig för många investerare.

För den som överväger att ge sig in i blankningsvärlden, finns det några nyckelråd att ta till sig:

 1. Forskning är nyckeln: Innan du beslutar dig för att blanka en aktie, se till att du har gjort en omfattande analys av företaget, dess sektor och de makroekonomiska förhållandena.
 2. Var beredd på volatilitet: Blankning kan vara riskabelt, och det är viktigt att ha en exitstrategi på plats för att skydda ditt kapital.
 3. Håll dig uppdaterad: Marknadsförhållanden förändras ständigt. Det som var en bra blankningskandidat igår kanske inte är det imorgon. Håll dig informerad om nyheter och händelser som kan påverka dina positioner.
 4. Följ reglerna: Var medveten om de regler och regleringar som finns kring blankning i din jurisdiktion och följ dem noggrant.
 5. Integritet och etik: Även om det är frestande att följa marknadsrykten eller använda tvivelaktig information, kom ihåg att långsiktig framgång i finansvärlden ofta bygger på integritet och etik.

Med detta sagt kommer aktieblankning säkert att fortsätta vara ett viktigt verktyg för investerare som vill maximera sina vinster och minimera risker. Det viktigaste är att närma sig metoden med en öppen sinnesinställning, en vilja att lära och en förståelse för dess inneboende risker och möjligheter.

Vanliga frågor om att blanka aktier

Vad betyder det att blanka en aktie?

Kan man blanka aktier på Avanza?

Hur tjänar man pengar på att blanka?

Vilka är riskerna med att blanka aktier?

Måste jag ha ett speciellt konto för att blanka?

[Q6Hur länge kan jag hålla en blankad position?[/Q6]

Vad är ett “short squeeze”?

Varför måste jag betala ränta när jag blankar?

Kan jag få utdelning på en aktie jag har blankat?