År 2003 hade Sverige en folkomröstning om att överge den svenska kronan och övergå till euro, precis som många andra EU-länder. Den gången vann nej-sidan klart med 55,9 %. Nu vill Liberalerna återigen ta upp diskussionen om att återinföra euron. De anser att Sverige inte längre har råd att stå utanför EU-samarbetet.

Liberalerna vill se Sverige införa euron

Samarbetet har fört EU närmare varandra

EU föddes ur en idé att fri handel och nära samarbete skulle förhindra nya konflikter i Europa. Det har också blivit lättare för europeiska medborgare att röra sig i Europa. Idag kan du bo, studera och jobba i samtliga EU-länder utan att behöva ansöka om visum.

Enligt Liberalerna är det nu extra viktigt att EU fortsätter att stå enade för att hjälpa Ukraina i kriget mot Ryssland. Utan EU hade de europeiska länderna inte kunnat hjälpa Ukraina på samma sätt som de gör nu.

Euron är en hörnsten i samarbetet

Liberalerna anser även att euro är en mycket viktig hörnsten i samarbetet och att den gemensamma valuta bidrar till ännu bättre sammanhållning. Om Sverige skulle ansluta till euron skulle det förstärka samarbetet ytterligare. EU skulle få ännu större inflytande i världen.

Att ansluta till EU skulle också gynna Sverige då den svenska kronan fortsätter att tappa i värde. Faktum är att den befinner sig på rekordlåga nivåer. Mindre valutor är mer sårbara när det råder sämre ekonomiska tider. Den svenska kronan blir även mindre värd mot utländska valutor och det drabbar både enskilda hushåll och företag.

Majoriteten av svenskarna är redan bekanta med euron

De flesta av oss är redan välbekanta med euron. Vi är vana att växla mellan euro och SEK när vi ska köpa aktier eller kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum. Vi svenskar måste också växla pengar när vi reser till andra länder. Vid ett införande av euron behöver du till exempel inte tänka på växlingskurser när du registrerar dig på kryptoplattformar som Coinbase.

Det är ännu inte känt om Liberalerna kommer att driva frågan vidare i riksdagen den närmaste tiden. En undersökning som gjordes av EU visar dock att svenskarna idag är betydligt mer positiva till euron än för några år sedan. Kanske beror det på den svaga kronan och det tuffa ekonomiska världsläget?

Läs också: