Ingen har väl missat uppståndelsen kring ChatGPT? Det är ett automatiserat språkverktyg som kan hjälpa dig skriva flera olika typer av texter. Chat Gpt kan även svara på frågor och ge dig information om allt mellan himmel och jord. Men vad är Chat GPT? Finns ChatGPT på svenska? Hur kan man använda Chat GPT i jobbet eller i ditt dagliga liv?

Detta och mycket annat kommer vi att gå igenom i denna artikel.

Vad är ChatGPT?

chat gpt svenska

Chat GPT är en enormt kraftfull chatbot som utvecklades av OpenAI. De är i sin tur ett ledande företag inom AI eller artificiell intelligens. Den här väldigt avancerade roboten kan kommunicera på flera olika språk och svenska är ett av dem.

Du kan diskutera flera olika ämnen och få svar på bara några få sekunder. Exakt hur länge det dröjer innan du får svar beror på hur komplexa frågor du ställer. Det beror också på hur långa texter du vill ha.

Denna teknik har väckt ett enormt stort intresse i många kretsar och fått både positiv och negativ kritik. Det används redan dagligen av ett stort antal användare över hela världen. Man förutspår redan nu att det kommer bli en stor tillgång inom flera olika branscher.

Vissa experter tror att Chatgpt helt kan ta över vissa jobb och yrkeskategorier.

Vår erfarenhet av användning av ChatGPT

ChatGPT lanserades för första gången den 30 november och till en början endast på utvalda marknader som USA. Men genom att använda VPN kunde man kringgå dessa begränsningar och registrera sig för användning, något vi även testade på.

Med andra ord har vi varit med från början och har lång erfarenhet inom området. Vi har också använt oss av betalversioner och kunnat se den utveckling som ChatGPT genomgått under de månader som det funnits på marknaden.

Till en början var det främst som textgenerator som ChatGPT användes, men sedermera har betalversionen utökats med många andra funktioner. Numera kan du både skapa bilder och göra analyser från PDF-dokument – bara för att nämna några funktioner. Längre ner går vi närmare in på några av dessa funktioner.

För dig som vill göra uppgifter på ChatGPT svenska är ChatGPT numera också betydligt mer avancerad än tidigare.

Det är otroligt hur snabb utvecklingen är inom detta område!

Läs också: Hur använda AI i marknadsföring?

Hittar man en svensk version av ChatGPT?

ChatGPT svenska

ChatGPT fanns från början bara på engelska, men idag finns den på flera olika språk. Svenska är ett av dessa. Det beror på att OpenAI har tränat upp sin språkmodell på svenska. Det betyder att du som användare kan skriva in en fråga på svenska och få svar på samma språk.

Än så länge kan man inte räkna med att svaren är lika utförliga som om du hade ställt samma fråga på engelska. Man gör dock förbättringar hela tiden och ChatGPT kommer bara att fortsätta att utvecklas och bli bättre.

Funktionalitet och teknik hos ChatGPT

Det kan vara svårt att förstå hur Chat GPT svenska fungerar. Det bygger på något som kallas för djupinlärning av artificiell intelligens. Faktum är att artificiell intelligens är en av de mest kraftfulla teknikerna idag. Den använder sig av väldigt avancerade algoritmer och kontextuell data för att få fram de rätta svaren.

Det är till och med möjligt för chattroboten att efterlikna hur en människa pratar.

ChatGPT är så avancerad att den kan efterlikna flera mänskliga beteenden. Det inkluderer att analysera olika typer av data, förstå den djupare innebörden av en text och att markera vissa ord.

Detta är en av anledningarna till att det höjs många kritiska röster mot ChatGPT. Det finns alltså risk att den används på fel sätt vilket inkluderar olika former av bedrägerier. Därför håller bland annat EU på att fram lagar för hur ChatGPT kommer att användas, både av privatpersoner och företag.

Ständigt nya funktioner på ChatGPT

En stor fördel med ChatGPT är att de ständigt ligger i framkant gällande utvecklingen och det tillkommer ständigt nya funktioner. En av de senaste tilläggen är att DALLE-E för att generera bilder lagts till för alla ChatGPT Plus användare.

Detta är ett väldigt prisvärt alternativ för de som vill skapa bilder utifrån textkommandon eftersom du kan skapa ett oändligt antal bilder utan extra kostnad. Detta i jämförelse med många andra tjänster för AI-bilder som kräver att du köper ett visst antal credits för antal skapade bilder.

nya funktioner på chatgpt

Ytterligare en funktion som nyligen lagt till är Advanced Data Analysis som tillåter dig analysera PDF-dokument och bilder. Det är en riktigt användsbar funktion om du t.ex. vill sammanfatta en längre rapport.

Det pågår även utveckling för att ChatGPT skall bli bättre på att skapa t.ex. infografik och andra typer av bilder med värdefull information. Ännu så länge fungerar dock denna funktion rätt dåligt när vi testat den.

Hur funkar ChatGPT på svenska?

Hur funkar ChatGPT på svenska?

Även om ChatGPT på svenska inte är på riktigt samma nivå som den engelska versionen kan du fortfarande använda det till mycket. Om du tänkt använda texten är det bäst att läsa igenom den innan den publiceras.  ChatGPT gör fortfarande en del grammatiska fel och onödiga upprepningar som är lätta att upptäcka i text.

Anledningen till att ChatGPT kan ge dig dessa svar på svenska beror på att den är tränad på en stor mängd svenska texter. Den kan alltså förstå och svara effektivt på detta språk. Den anpassar sig efter svenskt språkbruk och den svenska kulturen.

Om du ska använda ChatGPT till att publicera texter bör du också vara medveten om att det kan vara möjligt att upptäcka om texten är skriven av en människa eller inte. Det finns nämligen flera sådana verktyg på nätet som fungerar på ett liknande sätt.

Dessa “AI Detection” har dock fått en viss kritik eftersom de verkar ge slumpmässiga resultat. Speciellt på svenska finns många frågetecken kring om de alls är programmerade för att upptäcka AI-texter.

Vanligaste användningsområden för Chat GPT på svenska?

vanliga användningsområden Chatgpt svenska

Det finns väldigt många saker du kan använda Chat GPT svenska till. Du kan till exempel generera olika texter, ha naturliga språksamtal, ställa frågor och få svar eller göra textsynteser. Du kan snabbt och enkelt skapa ett konto och prova dig fram.

Prova att skriva in olika kommandon så kan du se vad Chat GPT kan användas till. Du kan även googla fram olika kommandon om du inte vet vart du ska börja.

Ett allt vanligare användningsområde är också att skapa bilder hos ChatGPT. Detta går också att göra med svenska kommandon.

Hur använda ChatGPT?

Är du intresserad av att testa ChatGPT på egen hand? Då är det väldigt enkelt att komma igång. Här kommer en guide för hur du går tillväga.

1. Skapa ett OpenAI-konto

Först och främst måste du registrera dig för OpenAI. Du behöver bara gå in på deras hemsida och klicka på “registrera dig”. Du kommer sedan att bli ombedd att skriva in din e-post och välja ett lösenord.

Sedan måste du även verifiera din e-post innan du kan komma igång. När det är klart står det dig fritt fram att logga in på plattformen.

2. Öppna ChatGPT

När du är inne hos OpenAI har du tillgång till en rad olika alternativ och ChatGPT är ett av dessa. Du behöver bara klicka på ChatGPT för att komma igång. Sedan är du inne på chattsidan och kan fylla i ditt första meddelande. Det finns många tips på internet över kommandon du kan använda.

3. ChatGPT för textgenerering

En av de vanligaste användningsområdena för ChatGPT är att generera texter. Genom att ta hjälp av olika mallar kan du skapa helt unikt innehåll av hög kvalitet. Det kan vara allt från blogginlägg till produktbeskrivningar och marknadsföring.

Om du vill skapa en text skriver du bara ett kommando till roboten. Det kan till exempel vara “skriv en text på 500 ord om inredning”. Roboten kommer direkt att börja producera en unik text enligt dina önskemål. Ju mer detaljer du ger roboten desto bättre.

När texten är klar du ge feedback för att göra den ännu bättre. Det kommer kännas som att du pratar med en människa vilket också är syftet med ChatGPT. Det är redan en riktigt imponerande tjänst som producerar högkvalitativa texter inom flera olika områden.

4. ChatGPT som chatbot

Något annat som har blivit väldigt populärt är att använda ChatGPT som en chatbot. Det är en modell som kan ge svar på samma sätt som en människa. Många webbutiker och andra plattformar har redan implementerat chatbotar som en del av sin kundtjänst.

Du som privatperson kan också använda ChatGPT för att föra en konversation. Du ställer bara en fråga och får sedan ett svar. Sedan är det bara att spinna vidare på ämnet. Det går att prata om vad som helst.

Vad är skillnaden mellan gratis- och betalversionen av ChatGPT?

I dagens läge finns två olika versioner av ChatGPT. Det är gratisversionen ChatGPT-3.5 och betalversionen som även innehåller ChatGPT-4.0.

Skillnaderna mellan gratis- och betalversionen av ChatGPT kretsar vanligtvis kring flera viktiga aspekter:

skillnad mellan gratis och betalversionen av chatgpt

Svarstid

Betalversioner har ofta snabbare svarstider. Det innebär att användarna kan interagera med AI:n mer effektivt och uppleva kortare väntetider för svar.

Prioriterad åtkomst

Under perioder med hög efterfrågan kan tillgången till AI vara begränsad. Betalversioner erbjuder vanligtvis prioriterad åtkomst, vilket säkerställer att användarna kan använda tjänsten även när den är upptagen.

Vi har dock märkt att även betalversionen kan vara begränsad vid tidpunkter med väldigt hög trafik.

Avancerade funktioner

Vissa avancerade funktioner är exklusiva för betalversionen. Detta inkluderar specialiserade konversationssätt, tillgång till nyare uppdateringar eller modeller, eller specifika funktioner utformade för premiumanvändare.

I dagens läge erbjuds du t.ex. bildgenering via DALL-E, browsning via Bing och avancerad dataanalys i betalvarianten och nya Beta-versioner tillkommer hela tiden.

Det finns också en mängd olika plugins som du kan ladda ner i betalversionen. Hit hör bland annat program för att skapa grafer eller videon, som du ofta behöver koppla till andra sajter för att de skall fungera.

Användningsgränser

Gratisversionen har  striktare användningsgränser. Det kan handla om ett begränsat antal interaktioner per dag eller månad, eller begränsningar av interaktionernas längd eller komplexitet. Betalversionen erbjuder mer generös eller obegränsad användning.

Kundtjänst

Betalversionen erbjuder bättre eller mer personlig kundsupport. Detta kan inkludera snabbare svarstider på förfrågningar, tillgång till ett dedikerat supportteam eller mer detaljerad hjälp.

Uppdateringar och förbättringar

Användare av betalversionen får tidigare tillgång till nya uppdateringar, förbättringar och experimentella funktioner.

Begränsningar med ChatGPT

Även om ChatGPT redan är en väldigt kraftfull chatbot finns det fortfarande en del begränsningar. Liksom alla avancerade AI-system, har den sin egen uppsättning begränsningar och utmaningar som är områden för kontinuerlig utveckling och förbättring.

Här är några av ChatGPT:s nuvarande begränsningar:

 • Kunskapsgräns: ChatGPT:s utbildning inkluderar endast data fram till en viss tidpunkt (april 2023 för nuvarande version), vilket innebär att den inte har information om händelser eller utveckling som inträffat efter detta datum.
 • Förståelse för sammanhang och nyans: ChatGPT är bra på att analysera språk, men har ibland svårt att förstå det djupare sammanhanget eller nyanserna, särskilt i komplexa, tvetydiga eller mycket specialiserade ämnen.
 • Inga personliga erfarenheter: Modellen genererar svar baserat på mönster som den har lärt sig från träningsdata och har inga personliga erfarenheter eller känslor.
 • Partiskhet och rättvisa: Trots ansträngningar för att minimera fördomar kan AI fortfarande uppvisa fördomar som finns i dess träningsdata, vilket potentiellt kan leda till svar som kan vara olämpliga eller orättvisa.
 • Kreativa begränsningar: Även om ChatGPT kan generera kreativt innehåll är dess skapelser derivat av dess träningsdata och kan sakna den verkliga innovationen eller det unika perspektivet hos en mänsklig skapare.
 • Felbenägen: ChatGPT kan ibland ge felaktiga eller meningslösa svar, särskilt när det gäller mycket specifika, detaljerade eller nya frågor. I många fall kan det vara värt att kolla upp informationen som genererats eftersom den ofta kan ha faktafel.
 • Brist på tillgång till extern information: I sin standardform har ChatGPT inte möjlighet att komma åt eller hämta information från internet eller externa databaser i realtid.
 • Språkbegränsningar: Även om det finns stöd för flera språk kan språkkunskaperna variera, med den högsta prestandan vanligtvis på engelska.

Ytterligare ett vanligt problem med de texter som genereras är också att det ibland kan bli repetitivt innehåll. Det är också kanske det enklaste sättet att urskilja om en text är AI-skriven eller inte.

Fördelar med ChatGPT

fördelar med chatgpt

Ovan har vi redan redogjort för många av de fördelar som finns med att använda sig av ChatGPT. För kreativa kan ChatGPT vara en riktig guldgruva som gör att man sparar mycket tid.

Det kan handla om allt från att hitta idéer till artiklar till att planera själva upplägget av en artikel. Du kan t.ex. be ChatGPT att skriva ett utkast för en artikel med rubriker och underrubriker som du sedan antingen själv kan skriva eller ber den själv att skriva.

Ytterligare en sak som kommit allt starkare under den senaste tiden är olika plugins (tillägg) som finns tillgängliga i betalvarianten på 20 dollar. Dessa plugins behöver du själv ladda ner enskilt och kan sedan bland annat skapa videon och grafer med hjälp av textkommandon.

Det finns även tillägg som hjälper dig analysera olika webbsajter endast utifrån deras webbadresser. Det är bara några exempel på de tilläggstjänster som finns i dagsläget och nya tillämpningar kommer hela tiden.

Här är ytterligare några fördelar som ChatGPT kan erbjuda :

 • Omedelbar tillgång till information: ChatGPT kan ge snabba svar på en mängd olika frågor och erbjuder ett bekvämt sätt att få tillgång till information.
 • Språköversättning och språkförståelse: Den kan förstå och generera text på flera språk, vilket gör den användbar för översättning och tvärkulturell kommunikation.
 • Pedagogiskt hjälpmedel: Det fungerar som ett verktyg för lärande, hjälper till med förklaringar, sammanfattningar och ger ytterligare sammanhang i en mängd olika ämnen.
 • Hjälp med skrivande och redigering: ChatGPT kan hjälpa till med skrivuppgifter, från att generera idéer till grammatik- och stilförslag.
 • Hjälp med programmering: Det kan hjälpa till med kodning genom att tillhandahålla kodavsnitt, felsökningshjälp och förklaringar av programmeringskoncept.
 • Dataanalys och visualisering: ChatGPT kan bearbeta data, utföra statistiska analyser och till och med skapa visuella representationer av data.
 • Underhållning och kreativitet: Den kan generera kreativt innehåll som berättelser, dikter och till och med konstidéer.
 • Tillgänglighet: ChatGPT är tillgängligt för användare med olika förmågor och erbjuder ett alternativt sätt att få tillgång till information och kommunikation.
 • Affärstillämpningar: Kan användas för uppgifter som kundservice, generering av rapporter och automatisering av rutinuppgifter.
 • Personliga svar: ChatGPT kan skräddarsy sina svar baserat på sammanhanget och användarens frågor, vilket ger personlig interaktion.
 • Simulering av konversation: Den kan simulera konversationer, vilket är användbart vid kundserviceutbildning, språkinlärning eller helt enkelt för underhållning.
 • Tidsbesparande: Som vi nämnde ovan kan ChatGPT spara tid i olika uppgifter genom att automatisera svar och ge snabba svar-
 • Hjälp med forskning: Det kan hjälpa till att samla in information, sammanfatta forskningsrapporter och ge insikter om komplexa ämnen.
 • Beslutsstöd: Den kan ge olika perspektiv och information för att hjälpa till i beslutsprocesser.

Tips för att skriva bra uppmaningar på ChatGPT svenska

hur skapa bra ai chatgpt uppmaningar på svenska

Att skriva bra uppmaningar (prompts) för ChatGPT på svenska kan hjälpa till att få mer precisa och relevanta svar. Här är några tips för att formulera effektiva uppmaningar:

Var tydlig och specifik

Ju mer specifik din fråga är, desto mer exakt blir svaret. Istället för att fråga “Berätta om svenska traditioner”, kan du fråga “Vilka är de mest populära midsommartraditionerna i Sverige?”

hur skriva bra promtps på chatgpt

 

hur skriva bra promtps på chatgpt Använd fullständiga meningar

Istället för att skriva “svenska kungafamiljen”, skriv “Berätta om den svenska kungafamiljen.”

Undvik dubbeltydigheter

Om din fråga kan tolkas på flera sätt, försök att göra den mer specifik. Exempelvis, istället för “Hur länge varar sommaren i Sverige?”, fråga “Hur många månader varar den genomsnittliga sommaren i Sverige?”

Använd rätt grammatik och stavning

Även om ChatGPT kan förstå och svara på felstavade frågor, hjälper korrekt grammatik och stavning till att få ett mer exakt svar.

Ställ öppna frågor

Om du vill ha ett utförligt svar, ställ frågor som börjar med “hur”, “varför” eller “berätta om”.

Begränsa antalet frågor per uppmaning

Istället för att klumpa ihop flera frågor i en uppmaning, dela upp dem. Detta gör det lättare för ChatGPT att ge ett detaljerat svar på varje enskild fråga.

Var tålmodig

Om du inte får det svar du förväntade dig första gången, prova att omformulera din fråga eller specificera den ytterligare.

Använd kontext

Om du har en följdfråga eller vill fortsätta på ett tidigare ämne, inkludera lite av den tidigare informationen för att ge kontext.

Var medveten om modellens begränsningar

ChatGPT har en kunskapsavgränsning och kan inte svara på händelser eller utvecklingar som har inträffat efter denna avgränsning.

Feedback är värdefull

Om du märker att ett visst sätt att formulera frågor ger bättre svar, fortsätt med det. Och om du får ett felaktigt eller irrelevant svar, tveka inte att ge feedback.

Hur skapa bilder på ChatGPT med DALL-E?

hur skapa bilder med dall-e på chatgpt

Bildskapandefunktionen på ChatGPT använder ett verktyg som heter DALL-E, ett AI-program som utvecklats av OpenAI och som genererar bilder från textbeskrivningar.

Här är hur det fungerar och några tips för att skapa bra bilder:

Såhär fungerar DALL-E

DALL-E genererar bilder baserat på textmeddelanden från användaren. Dessa instruktioner beskriver den önskade bilden i detalj. AI:n tolkar sedan meddelandet och tar hänsyn till olika element som objekt, inställningar, stilar och åtgärder som beskrivs i texten.

Med hjälp av sin tränade modell skapar DALL-E en bild som matchar beskrivningen. Denna process involverar komplexa algoritmer som förstår och visualiserar elementen från texten.

Den slutliga bilden presenteras för användaren. Denna bild är en AI:s tolkning av den textuella beskrivningen.

Tips för att skapa bra bilder via DALL-E på ChatGPT

Trots att det går att skapa snygga bilder endast genom en enkel beskrivning som t.ex. “skapa en bild på en kvinna som håller en apelsin“. Resultatet syns nedan:

ai bild chatgpt

Det går alltså att även skriva en svenska anvisningar och få ett bra resultat via DALL-E på ChatGPT. Det gäller dock att komma ihåg att bilderna kommer att vara chansartade och kan vara långtifrån vad du önskar.

Därför finns det vissa allmänna tips som du kan använda dig av om du vill få till en bild precis som du önskar den om du använder ChatGPT för bilder:

 • Använd detaljerade beskrivningar: Ge tydliga, detaljerade beskrivningar. Ju mer specifik du är, desto mer exakt kan DALL-E generera din önskade bild.
 • Inkludera sammanhang: Om bilden är en del av en större idé eller berättelse, inkludera det sammanhanget i din beskrivning. Detta hjälper DALL-E att förstå stämningen eller temat.
 • Ange stilar eller teman: Om du har en viss stil eller ett visst tema i åtanke (t.ex. surrealistisk, futuristisk eller pastoral) ska du nämna det i din uppmaning.
 • Balanserad komplexitet: Detaljer är bra, men alltför komplexa eller motsägelsefulla beskrivningar kan förvirra AI eller leda till mindre sammanhängande bilder.
 • Iterativt tillvägagångssätt: Om den första bilden inte är helt rätt kan du förfina din prompt baserat på den första bilden och försöka igen.
 • Följ riktlinjerna: DALL-E har vissa etiska och kreativa riktlinjer. Den kommer inte att skapa bilder som är stötande, politiskt känsliga eller bryter mot upphovsrättsregler.

Genom att följa dessa tips och förstå hur DALL-E behandlar dina frågor kan du effektivt använda ChatGPT:s bildskapande funktion för att generera ett brett utbud av kreativa och intressanta bilder.

Här har vi använt en noggrannare beskrivning på vad vi önskar att skapa. “Skapa en bild på en kvinna som håller en apelsin. Hon sitter på terrassen ett franskt café i 1920-talets paris. Stilen är romantisk och i bakgrunden syns Eiffeltornet.

Resultatet är enligt följande:

DALL-E bild chatgpt betalversion

Det går att i all oändlighet justera uppmaningarna och förtydliga vad som önskas. Du kan även ge önskemål att skapa olika dimensioner på din bild och om den skall vara kvadratisk, rektangulär eller omsvängd.

OpenAI: Framtiden för Artificiell Intelligens

framtiden för AI

Många medier spekulerar redan nu om framtiden för AI och hur det kommer att påverka oss i framtiden. Man får komma ihåg att ChatGPT fortfarande är ganska nytt och utvecklas för varje dag. Det är alltså svårt att säga vilken påverkan det kommer ha på olika branscher.

AI har stor potential och kan skapa en skräddarsydd användarupplevelse inom många branscher. Det finns dock tjänster där den aldrig kommer kunna ersätta den mänskliga faktorn.

Det kommer att bli väldigt intressant att följa utvecklingen av AI och se hur den implementeras i olika branscher. Många förväntar sig också att AI kommer bli en stor konkurrent till Google i framtiden.

Andra AI tjänster som alternativ till ChatGPT

ChatGPT är inte den enda tjänsten på marknaden. Det finns flera andra alternativ som kan vara bra att känna till. Här kommer en kort introduktion till några av de kändaste på marknaden:

Rytr

andra alternativ till chat gpt

Rytr är ett av de mest kända alternativen till ChatGPT. De erbjuder över 30 olika språk och svenska är ett av dem. Fördelen är att de har 20 olika toner så du kan anpassa dig efter vilken typ av text du vill skriva.

En annan fördel är att du kan skriva upp till 5 000 ord helt gratis. Alltså är det en väldigt budgetvänlig lösning oms kan konkurrera med ChatGPT.

Adcreative AI

andra ai tjänster än chat gpt

Adcreative är precis som namnet avslöjar ett verktyg som fokuserar på annonser. Meningen är att du ska kunna optimera dina annonser och få bättre resultat. Det kan till exempel vara besök till din webbplats eller ökad försäljning.

Det är ett väldigt användarvänligt och simpelt program att använda. Du måste dock betala en summa för att använda programmet. Det finns flera olika paket du kan betala för varje månad.

Looka

Andra AI tjänster som alternativ till ChatGPT

Looka är ett program där du kan skapa flera snygg logotyper. Du kan få en proffsig logotyp utan att betala för en grafisk designer. Det är alltså ett betydligt mer kostnadseffektivt alternativ för den som har en liten budget.

Du får hjälp av en enkel steg-för-steg som förklarar hur du ska göra. Vissa upplever dock att funktionerna och tilläggen är något begränsade. Du börjar med att välja en grundlogo och kan sedan ändra allt från färg och typsnitt.

Copy.ai

copy ai

Copy.ai är ytterligare ett populärt verktyg som hjälper dig i ditt skrivande. Det är ett verktyg som främst riktar sig till företagare. Detta program kan göra allt från annonser till blogginlägg och inlägg i sociala medier.

Det finns flera olika kategorier så du snabbt kan göra den typ av text du vill skriva. Det är dock viktigt att faktagranska all text eftersom den kan innehålla felaktigheter.

TextCortex

textcortex

TextCortex är ett bra alternativ för dig som vill producera väldigt stora mängder text på kort tid. Detta program kan skriva tre gånger mer text än GPT-3. Alltså kan du få väldigt långa artiklar på några få minuter.

Du behöver bara fylla i ett kommando på minst fem ord och välja det långa textformatet. Dessutom kan du få SEO-optimerat innehåll som hjälper dig ranka högre på Google-sökningar.

Wordtune

wordtune

Wordtune är ett verktyg som producerar välskrivna och engagerade texter och korta meddelanden. Det går även att producera innehåll i längre format om du hellre vill det.

Detta program är väldigt bra om du vill komma på unika formuleringar som låter säljande och engagerar läsarna. Wordune har dock fått kritik för att de inte avslöjar vilken AI-teknologi de använder. Det är något som andra liknande tjänster gör.

Copymatic

copymatic

Det sista alternativet till Chat GPT svenska är Copymatic. Detta verktyg är ett av de populäraste alternativen hos innehållsskribenter. Om du vill skriva mer än 1 000 ord i månaden måste du dock betala för att använda tjänsten.

Det håller hög kvalitet både för själva skrivspråket och innehållet på texterna. Du kan bland annat producera bloggtexter, inlägg till sociala medier och inlägg till marknadsföring. Prissättningen är dessutom väldigt bra, för $49 i månaden kan du skriva obegränsat med ord.

Vilka är skillnaderna mellan Chat GPT och Google?

Många jämför Google och ChatGPT men det finns väldigt många skillnader mellan plattformarna. Google är främst en sökmotor där du kan skriva in relevanta sökord och få passande resultat. ChatGPT är istället en chatbot som är designad för att ge personliga och utförliga svar på frågor. Du kan även producera olika typer av texter, vilket inte är fallet med Google.

Syftet med Chat GPT har aldrig varit att ersätta Google utan det är en helt annan typ av tjänst. Det finns dock potential för ChatGPT att förändra sökbranschen. ChatGPT kan nämligen erbjuda mer precisa och djupgående svar än vad en sökmotor kan göra. Det kan innebära att många vänder sig till ChatGPT när de letar efter information om ett visst ämne.

Sammanfattning – Chat GPT svenska

ChatGPT skapades av en grupp som kallar sig för OpenAI. För dig som inte är bekant med Chat GPT svenska så är det ett automatiserat språkverktyg som kan hjälpa dig med en rad olika frågor. Du kan producera långa texter, få svar på alla möjliga frågor och skriva inlägg på sociala medier.

Allt du behöver göra för att producera en text är att skriva in en fråga eller ett kommando. Sedan får du upp en text på några få sekunder. När Chat GPT svenska har skrivit texten kan du fylla i fler frågor för att göra förbättringar.

Vanliga frågor och svar om Chat GPT svenska

Går det att använda Chat GPT i Sverige?

Hur gör man för att använda Chat GPT?

Vad kan du göra med Chat GPT svenska?

Finns det några begränsningar med ChatGPT?

Vad är det för skillnad på Chat GPT svenska och andra språk?

Kostar det något att använda ChatGPT?

Vad är skillnaden på ChatGPT och Google?

Hur ser framtiden ut för OpenAI och ChatGPT?