starta framgångsrik företagsverksamhet

Entreprenörer startar nya företag i ett högre tempo än någonsin tidigare. Detta beror delvis på att det är enklare än någonsin att starta ett nytt företag och nå kunder runt om i världen i den digitala tidsåldern som vi befinner oss i.

Men lika snabbt som nya företag startar misslyckas många också eftersom grundarna saknar den expertis som krävs för att hjälpa deras nya företag att lyckas. Lanseringsskedet är relativt enkelt men den verkliga utmaningen börjar efter att ett nytt företag har lanserats. 

Företagsägare behöver etablera en effektiv strategi, marknadsföra sina produkter, locka kunder och hantera problem i realtid.

I den här guiden kommer vi att ge 12 värdefulla tips som kan hjälpa alla nya företagare att säkerställa att deras uppstart blir en framgång.

Tips 1: Tänk på dina mål

Många nya företagsägare har en idé om en produkt eller tjänst och går direkt in i att starta ett företag. Vad de glömmer att tänka på är vad deras slutliga mål är när företaget startar.

Ska ett företag förvandlas till ett stort företag med investerare, hundratals anställda och kunder runt om i världen? Eller är det framgångsrikt att ha en liten butik med en eller två anställda och hållbara intäkter?

Det är viktigt att noggrant tänka på långsiktiga affärsmål eftersom de kommer att spela en viktig roll i beslutsfattandet i ett företag.

Till exempel kan en företagsägare som är nöjd med en liten butik besluta att själv finansiera sitt företag och endast öppna en lokal butik. En företagare som vill satsa stort kan ta in investerare och öppna kontor i flera städer redan från början.

Företagare bör också tänka på sin egen tolerans för finansiell risk. Vissa företag är helt enkelt mer riskfyllda än andra. Till exempel är det mycket större chans att en hedgefond misslyckas än en lokal pizzeria.

För entreprenörer som är villiga att ta större risker rekommenderar vi att du tar dig tid att lära dig om hur man identifierar och minskar riskerna. 

Tips 2: Skapa en affärsplan

En affärsplan är ett av de mest kritiska dokument som en grundare kan skapa tidigt i processen att lansera ett företag.

Den fungerar som en kompass och ritning för företaget och lägger ut allt från vilka de avsedda kunderna är till vilka varor och tjänster ett företag kommer att erbjuda. Från den första dagen en entreprenör börjar arbeta med sin lansering bör affärsplanen vara vägledningen.

Det finns inga formella krav på vad som ska ingå i en affärsplan. Men överväg att inkludera följande:

 • Affärsbeskrivning
 • Ledning och organisation
 • Produkter och tjänster
 • Kundanalys
 • Konkurrentanalys
 • Marknadsföring och försäljning
 • Finanser

Framför allt bör affärsplanen beskriva vad som gör ett nytt företag unikt från befintliga konkurrenter och varför kunder kommer att lockas till företaget. Med andra ord bör planen lägga fram ett tydligt argument för varför företaget kommer att bli framgångsrikt och hur det kommer att uppnå framgången.

Det är viktigt att affärsplanen inte är ett statiskt dokument och den behöver inte vara perfekt från början. Grundaren av företaget kommer ofta att göra ändringar i sin plan när deras företag börjar ta form.

Detta är helt okej. Det är bättre att ha en hyfsad plan och börja röra sig mot lansering än att vänta tills planen är perfekt innan man gör något.

Tips 3: Fokusera på produkt- och marknadsanpassning

För att ett företag ska lyckas måste kunderna vilja ha det som säljs.

Detta kan tyckas självklart men många nya företag misslyckas här. Grundaren skapar en produkt som ingen egentligen vill ha eller erbjuder en tjänst som inte passar de avsedda kunderna.

Företagsägare bör vara extremt fokuserade på produkt- och marknadsanpassning. Vilka varor eller tjänster ett företag erbjuder måste lösa ett verkligt problem för kunderna.

Till exempel kan grundare identifiera en lucka på en marknad. Kanske skulle människor i ett grannskap vilja ha en sushirestaurang men det finns inget alternativ idag. Genom att öppna en sushirestaurang uppfyller företagsägaren ett lokalt behov och kunderna kommer att dyka upp.

De flesta företagsägare börjar sin resa genom att identifiera en lucka som denna och skapa sitt företag utifrån detta. De förstår dock inte alltid vad deras avsedda publik vill ha innan lanseringen.

För att lösa detta är det viktigt att genomföra ingående kundundersökningar. Tillbringa tid med att prata med kunderna och fråga dem hur de känner sig om ett hypotetiskt företag och om de skulle använda det. Entreprenörer kan till och med skicka ut enkäter för att samla in mer data och fokusera på de exakta produkter och tjänster de bör sälja. 

Tips 4: Simma inte ut för djupt, minimera risken

Att starta ett nytt företag kommer alltid att vara riskfyllt. Det kräver mycket tid, kapital och känslomässig energi.

Företagsägare behöver inte simma ut för djupt direkt utan en livboj. Det är ofta bättre att skynda långsamt och skapa engagemang och få feedback i uppstartsfasen.

För de flesta företagsägare är det meningsfullt att initialt lansera ett företag som en bisyssla. Istället för att säga upp sig från jobbet och ge upp en pålitlig inkomst kan en entreprenör driva sitt nya företag på kvällar och helger. Först när företaget är etablerat bör de gå över till heltid för att skala upp verksamheten.

Ett annat sätt att minska risken är att sälja en begränsad rad produkter eller tjänster till att börja med. Om ett företag exempelvis säljer specialdesignade hattar kan de bara sälja några få designer tills företaget tar fart. Att lägga till fler färger och mönster, eller till och med expandera till andra produkter, är ett sätt att skala upp längs vägen.

Att testa vattnet är inte alltid möjligt. Till exempel är öppnandet av en butik ett stort åtagande som kräver mycket pengar. I sådana fall är det extremt viktigt att företagsägare gör så mycket forskning som möjligt om sina kunder och konkurrenter för att säkerställa att den verksamhet de lanserar är sannolik att lyckas.

Tips 5: Lär dig av dina misstag

Varje ny företagsägare kommer att göra misstag. Det är en del av processen.

Det som skiljer de mest framgångsrika företagsägarna från dem som inte lyckas är hur de reagerar på misstag. Mycket framgångsrika individer ser misstag som inlärningstillfällen snarare än som helt negativa upplevelser som de ångrar för alltid.

Några av världens mest framgångsrika människor har gjort misstag och sedan kommit tillbaka bättre än någonsin. Till exempel blev Steve Jobs sparkad från Apple innan han återvände för att leda företaget. Arianna Huffington lanserade flera misslyckade företag innan hon grundade Huffington Post.

Framgångsrika entreprenörer grämer sig inte över sina misslyckanden eller skyller på andra. Istället övervinner de hinder med uthållighet och konsekvens. Nyckeln är att se misstag som möjligheter och att växa från dem.

Tips 6: Bygg ett nätverk

En av de bästa resurserna som företagsägare har är andra företagsägare som har gått igenom en liknande process. De förstår vad som krävs för att starta ett företag, de unika utmaningar som en entreprenör står inför och de tvivel som kan smyga sig på när saker inte går som planerat.

Att bygga ett nätverk av andra entreprenörer i samma bransch är nyckeln till att hitta stöd under uppstarten. Någon som börjar som en formell bekant kan förvandlas till en viktig mentor med råd om viktiga beslut som påverkar en verksamhets framtid.

Nätverksgrafik

Att ha ett mångsidigt nätverk är också viktigt för att få olika perspektiv på ett nytt företag. Det är lätt att få ett tunnelseende när man skapar en ny verksamhet och därmed hamna i en rävsax. Att prata med andra företagsägare i ett nätverk gör att entreprenörer kan återvända till att tänka på helheten och upptäcka saker de själva kanske har missat.

Nätverkande kräver engagemang. Företagsägare kan kontakta andra i sin bransch online, över telefon eller på konferenser. Det är viktigt att vara vänlig, hjälpsam och öppen för att lära sig. I nästan varje bransch finns det veteraner som vill hjälpa nykomlingar med rätt inställning att lyckas.

Tips 7: Prioritera lärande

Ett nytt företags tillväxt kommer att sakta ner om grundaren inte fullt ut förstår branschen de arbetar inom. Det är möjligt att bryta sig in på en marknad med en enastående produkt men att introducera uppföljningsprodukter och tjänster kräver en djupare förståelse för vad kunderna behöver och vad som redan finns där ute.

Tips 8: Bygg ett team och var en effektiv ledare

En grundares uppgift är att planera, göra upp en strategi och få sitt företag att växa. Även om företagare inte bör vara rädda för att delta i vardagliga operationer är deras tid ofta bäst använd på att fokusera på helheten.

Det innebär att företagare behöver bygga ett team och delegera till andra för att driva sina företag.

Många företagare har svårt med detta. De föredrar att vara involverade i varje uppgift och inte ge upp någon kontroll.

Att lära sig utnyttja ett team kan göra en enorm skillnad i hur snabbt ett företag växer. Anställda kan öka tillströmningen, komma med nya idéer och lösa problem som grundare på egen hand inte kan hantera. Att ha ett effektivt team kan vara skillnaden på flopp eller succé vid en startup.

Nyckeln till att bygga ett drömteam för ett småföretag är att vara en effektiv ledare. Grundare kan leda genom exempel och arbeta som de förväntar sig att deras anställda ska arbeta. Om en grundare till exempel lägger in övertid varje dag och agerar positivt kommer deras anställda sannolikt att arbeta hårdare och vara mer positiva också.

Företagare måste också lita på anställda och låta dem arbeta självständigt. Team behöver övervakning men ingen vill bli övervakad.

Slutligen kan företagare vara effektiva ledare genom att hjälpa sina anställda att utvecklas professionellt. De bör införa prestationsbedömningar, uppmuntra anställda att lära sig nya färdigheter och skapa möjligheter för tillväxt inom ett företag.

Tips 9: Utnyttja digitala marknadsföringskanaler

En av fördelarna med att starta ett företag i den digitala tidsåldern är att det är enklare än någonsin att nå kunder. Sociala medier, sökmotorer och andra verktyg ger företagare möjlighet att rikta in sig med precision till de personer som de hoppas kommer att använda deras företag.

Med SEO-annonser kan exempelvis en ny cykelaffär dyka upp högst upp i sökresultaten för potentiella kunder som söker efter en cykel i en specifik stad. Annonser via sociala medier gör det möjligt för en ny klädbutik att visa annonser för potentiella kunder som är inom en viss åldersgrupp och nyligen har handlat kläder på nätet.

Denna specificitet är en game changer för företag. Hela branscher har utvecklats kring förmågan att snävt rikta sig till kunder baserat på deras preferenser. Småföretag har särskilt gagnats eftersom de nu kan konkurrera med giganter som har mycket större reklambudgetar och högre varumärkesigenkänning.

En annan fördel med digitala annonser är att de är ganska billiga. Kostnaden för digitala annonser varierar men ligger generellt sett runt 10% av kostnaden för traditionella annonser på TV.

Nystartade företag kan komma igång med annonsering och börja växa sina kundbaser utan en enorm marknadsföringsbudget.

Tips 10: Håll kostnaderna så låga som möjligt

Okontrollerade kostnader har fördärvat många småföretag. Det är alltför lätt att spendera lite här och där bara för att inse för sent att alla dessa kostnader tillsammans skapar en överväldigande summa. Detta gäller särskilt med inflation som skär in i vinster för många företag.

Även om det är dyrt att starta ett företag bör småföretagare vara så sparsamma som möjligt. Varje liten besparing spelar roll.

Några relativt enkla idéer för att sänka kostnaderna inkluderar:

 • Använd gratis, öppen källkodsprogramvara istället för betald programvara.
 • Investera i automatiseringsverktyg.
 • Leta efter begagnad utrustning.
 • Återvinn så mycket material som möjligt.
 • Jämför priser över leverantörer och förhandla om kontrakt.

Generellt sett är den största kostnaden som nya företag kommer att stå inför lönerna. Anställda är dyra men de är också nödvändiga för att se till att ditt företag fungerar smidigt.

En väg att företag kan minska lönekostnaderna är att begränsa övertid. Det kan innebära att man minskar företagets driftstimmar till 40 timmar per vecka eller anställer två deltidsanställda istället för en heltidsanställd.

Företag kan också minska antalet anställda de behöver anställa genom att ge varje kollega flera roller. Detta säkerställer att anställda alltid har arbete att göra så att företagare inte betalar för tomgångstid.

Tips 11: Fokusera på kundservice

Enligt en rapport från Zendesk säger 81% av konsumenterna att en positiv upplevelse med kundservice är viktig i deras beslut att göra ett återkommande köp från ett företag.

Det är en hög siffra och det betyder att framgången för alla småföretag kan hänga på huruvida kunderna har en bra upplevelse eller inte. En nöjd kund är inte bara mer benägen att komma tillbaka och köpa igen, utan de är också mer benägna att berätta för sina vänner och familj om företaget.

På samma sätt kan dålig kundservice sänka ett företag. Samma rapport fann att 61% av konsumenterna kommer att byta till en konkurrent efter bara en dålig upplevelse med ett företag.

Varje interaktion som kunder har med ditt företag bör därför vara positiv. Det är viktigt för företagare och deras anställda att vara glada, hjälpsamma, välkomnande och tålmodiga. Att lägga ner tid på enkla saker som att hälsa en kund i dörren eller fråga efter deras namn kan göra stor skillnad.

Dessutom måste småföretag ge kunderna flera sätt att komma i kontakt. Ha ett telefonnummer, e-post eller till och med ett alternativ för live chatt på företagets webbplats. Se till att kundtjänsten svarar snabbt på frågor och be om feedback från kunderna.

Läs också: Effektiva strategier för att förbättra kundupplevelsen

Tips 12: Fokusera på framgång

De mål som företagare sätter för sig själva tidigt i processen att starta ett företag bör förbli deras guide också efter att ett företag har hittat sin fotfäste. De bästa företagarna är de som inte blir självbelåtna när ett företag kommer igång utan ständigt letar efter nya sätt att förbättra sitt företag.

Det kan innebära att skala upp genom att expandera till nya marknader, introducera nya produkter som kunder älskar eller satsa mer på befintliga kunder för att fånga mer av deras affärer.

Det kan vara frestande för företagare att starta ett nytt företag och försöka hantera två företag. Men att uppnå maximal framgång med ett företag kräver 100% av en grundares uppmärksamhet. Det är bättre att lägga allt i ett företag och göra det så bra som möjligt än att dela tid mellan företag.

En annan sak att tänka på är att marknaden ständigt förändras och företagen behöver hålla jämna steg. Det kan finnas nya trender som kräver nya produkter eller modifierad design. Eller kan ny teknik göra gamla produkter och tjänster föråldrade och företag måste anpassa sig för att förbli relevanta. Lyssna alltid på kunderna och ta del av deras feedback för att ligga steget före en marknad i förändring.

Hur man startar ett småföretag – Steg för steg guide

Att starta ett småföretag kan vara komplicerat. Vi bryter ner processen i 10 enkla steg för att hjälpa nya företagare att komma igång.

Steg 1: Hitta en nisch

En av de mest utmanande delarna av att starta ett litet företag är att bestämma vilken typ av verksamhet man ska starta. Företagsägare behöver hitta något som de kommer att älska att göra men som också har potential att tjäna pengar.

Några frågor att ställa för att generera idéer inkluderar:

 • Vilka färdigheter har du?
 • Vad är du passionerad över?
 • Finns det några företag du skulle vilja se i ditt samhälle som inte finns?
 • Finns det produkter eller tjänster som skulle kunna vara bättre?

Baserat på svaren på dessa frågor kan företagsägare skapa en kort lista över idéer som har potential att bli företag.

Det är inte avgörande i detta skede men grundaren kommer också att vilja tänka på hur mycket tid de vill lägga ner i ett nytt företag, hur mycket kapital de har för att starta ett företag och var de ser sig själva och deras företag om 5-10 år. Dessa typer av överväganden kan hjälpa företagsägare att bestämma vilken av idéerna på deras lista som passar dem bäst.

Steg 2: Genomför marknadsundersökningar

Innan man går vidare med en affärsidé behöver entreprenörer försäkra sig om att deras idé är genomförbar. Det kräver två typer av marknadsundersökningar. En kundundersökning och konkurrensundersökning.

En kundundersökning innebär att identifiera de potentiella kunderna för ett hypotetiskt företag. Vem kommer att köpa företagets produkter eller tjänster och varför?

Denna forskning bör vara specifik. Den bör identifiera problemet som kunder kommer till ett företag för att lösa. Den bör också identifiera kunder efter ålder, plats, inkomst och mer. Sedan är det upp till företagsgrundarna att gå ut och prata med dessa potentiella kunder för att få mer information om de produkter och tjänster de faktiskt vill ha.

En konkurrensundersökning innebär att man identifierar konkurrenter till ett hypotetiskt företag. Finns det andra företag i området som erbjuder liknande produkter och tjänster?

Konkurrensundersökningen bör överväga om befintliga företag har mer efterfrågan än de kan möta, hur deras prissättning ser ut och hur de kan reagera på ett nytt företag i deras bransch.

Steg 3: Skapa en affärsplan

Vi täckte hur man skapar en affärsplan i våra tips ovan. En affärsplan kommer att vara nödvändig för alla företagsägare som söker finansiering men det är också en bra idé även om företaget kommer att vara självfinansierat.

Affärsplanen bör vara så detaljerad som möjligt men den behöver inte vara perfekt i detta skede.

Steg 4: Välj ett företagsnamn

Att välja ett företagsnamn är ett stort steg. Namnet bör tydligt ange vad företaget är så att kunderna vet exakt vad de kan köpa baserat på namnet enbart. Samtidigt kan ett roligt eller lekfullt namn göra ett företag mer minnesvärt för kunder.

Grundare som behöver hjälp med denna process kan använda en AI-driven namngenerator för företag. Det finns flera gratis produkter online från företag som Shopify och Looka.

Kontrollera att namnet inte redan är taget genom att kolla hos Verksamt.se.

Steg 5: Registrera företaget

Nästa steg är att välja en företagsstruktur och registrera det nya företaget.

Som standard börjar de flesta nya företag som enskilda näringsidkare. Under denna struktur är företagsägaren och deras företag samma för juridiska och skattemässiga ändamål.

Detta kan vara problematiskt eftersom en företagsägares personliga tillgångar, som deras hem, riskerar att gå förlorade om företaget går i konkurs. För att undvika detta väljer många företagsägare att registrera sitt företag som ett aktiebolag (AB). I ett AB är företagsägaren och företaget separata enheter.

För att registrera ett AB måste företagsägare lämna in handlingar till Bolagsverket. Du använder e-tjänsten Mina sidor om du har en e-legitimation. Därefter betalar du en registreringsavgift. De kommer också att behöva begära ett organisationsnummer och F-skattsedel från Skatteverket.

Steg 6: Öppna ett företagskonto hos banken

När företaget är registrerat kan företagsägare öppna ett bankkonto för företaget. Detta är viktigt eftersom företagsägare aldrig bör blanda personliga pengar och företagspengar.

Ett företagsbankkonto erbjuder en plats att acceptera betalningar och göra betalningar till leverantörer. Det fungerar på liknande sätt som ett personligt lönekonto och företag kan också ha egna kreditkort.

Steg 7: Sök finansiering

Det finns flera sätt att finansiera ett nytt företag. Det enklaste är att självfinansiera vilket innebär att företagsägaren betalar för företagets uppstartskostnader ur egen ficka. Alla pengar som en företagsägare investerar när de självfinansierar riskerar att gå förlorade om företaget misslyckas.

Nya företagsägare kan också leta efter lån. De kan vända sig till familj eller vänner eller ta ett lån från tredje part. Det är möjligt att använda personliga lån för att finansiera ett nytt företag.

Företag som kräver mer kapital kan behöva extern finansiering. Riskkapitalister och ängelinvesterare kan tillhandahålla startkapital men de tar vanligtvis en ägarandel i företaget. Det innebär att företagsägaren inte längre äger 100% av sitt företag och måste stå till svars inför investerare.

Steg 8: Anställ personal

Vissa företag kanske inte behöver anställda till en början. Men de flesta kommer att behöva minst en anställd för att hantera den dagliga verksamheten.

Det är viktigt att få rätt person för jobbet i början. Startups behöver vanligtvis någon som är hårt arbetande, villig att ta på sig flera roller och inte rädd för att göra det lilla extra.

Växande företag kan också få extra hjälp genom att anställa deltidsanställda eller ta in frilansare för specifika uppgifter.

Steg 9: Skapa en webbplats

Oavsett om ett företag säljer online eller genom en fysisk butik är det viktigt att ha en webbplats. Detta är ett av de främsta sätten som kunder kommer att kunna ta reda på information om ett nytt företag.

Webbplatsen bör förklara vad företaget är, vad det erbjuder, när det är öppet, hur man kommer i kontakt och mer. Den kan också inkludera prissättning så att potentiella kunder vet vad de kan förvänta sig om de kommer in i butiken eller ringer för en tjänst.

Nya företagsägare kan anlita någon för att skapa sin webbplats men det är relativt enkelt att lansera en webbplats med en budget genom att använda en av många plattformar som finns tillgängliga..

Steg 10: Lansering

När alla bitar är på plats är det dags att lansera företaget. Gör webbplatsen tillgänglig, öppna butiksdörrarna och förbered dig för att välkomna kunder.

Se till att visa företagets bästa sida från dag ett. Det är viktigt att ge kunderna en fantastisk upplevelse så att de rekommenderar företaget till andra och blir återkommande kunder.

Hur man startar ett framgångsrikt företag – Vanliga frågor

Nedan har vi samlat några av svaren på de vanligaste frågorna om hur man startar ett framgångsrikt företag.

Hur kan jag starta ett företag utan pengar?

Hur kan en nybörjare starta ett företag?

Vilka är de enklaste företagen att starta?

Kan jag starta ett litet företag hemifrån?

Vilka är de mest lönsamma småföretagen?

Några exempel på mycket lönsamma småföretag inkluderar matvagnar, bilverkstäder och konsultföretag. Företag som har låga kostnader för förnödenheter, som företag som säljer prenumerationer online, kan generera mycket höga vinster.