är seo manager en bra karriär

Det har skett en övergång till digital marknadsföring och kommunikation de senaste åren och allt fler företag satsar på denna typ av marknadsföring tillsammans med e-handel. Därför framstår SEO manager som en allt mer attraktiv karriär.

Vikten av SEO ska inte underskattas och i en undersökning från 2023 säger flera marknadsförare att de såg positiva effekter för sina affärsmål efter optimerad SEO. Dessutom såg fyra av fem tillfrågade en generell positiv inverkan av SEO-optimering.

Oavsett om du publicerar innehåll online, sysslar med digital marknadsföring eller driver en e-handel bör du vara medveten om SEO. Små företag kan ofta arbeta med sin SEO-strategi på egen hand, men större företag behöver ofta hjälp av en SEO manager.

En introduktion till SEO Manager – går det göra karriär?

Ett stort antal företag tittar nu på SEO-optimering för att kunna öka sin närvaro online. SEO är inte längre ett frivilligt tillval, det är en nödvändighet för alla företag. Det spelar ingen roll hur stort företag du driver, du måste kunna stå dig bland den ständigt ökade konkurrensen.

En SEO manager hanterar företagets övergripande SEO strategier. Det omfattar allt från ideér och planering till implementering och övervakning. Man kan även behöva finjustera vissa strategier vid behov.

I dagsläget finns det inga formella utbildningsprogram på högre nivå som fokuserar på SEO. Men att ha en examen i kommunikation och marknadsföring är ett bra ställe att börja på. Det gäller särskilt om du har en examen i onlinemarknadsföring.

När du inleder en karriär inom SEO börjar du vanligtvis som skribent för att sedan bli SEO-analytiker. Vissa börjar även inom marknadsföring och väljer sedan att fokusera på SEO.

Medianlönen för en SEO manager i USA är högre än medianlönen i landet. Det är alltså ett väldigt bra karriärval, sett till det ekonomiska.

Om du vill påbörja en karriär inom digital marknadsföring och bli SEO manager är det vissa saker du bör vara medveten om. Vi pratar mer om detta i artikeln.

Vilka ansvarsområden har en SEO manager egentligen?

En SEO manager har normalt många varierande arbetsuppgifter som inkluderar följande:

Keyword research

Keyword research är en av utgångspunkterna när du ska optimera SEO. Det är alltså ett av dina huvudansvar som SEO manager. En SEO manager ska kunna hitta relevanta sökord och välja ut de som verksamheten bör fokusera på. På så sätt kan innehållet få så hög organisk ranking som möjligt. Som manager måste du väga sökordsvolymen mot svårighetsgraden när du väljer sökorden. Det avgör hur svårt det är att ranka på ett visst sökord.

Hantera digital innehållsstrategi

Nästa möjliga ansvar för en SEO manager blir förmodligen att organisera och ansvara för organisationens innehållsstrategi. Det brukar innebär att man överser innehållet på företagets webbplats och ser till att det alltid är SEO-optimerat. Det kommer se till att webbplatsen rankas högt hos sökmotorer.

En SEO manager brukar inte bara hantera content på webbplatsen utan även ansvara för sociala medier. Där måste man också finjustera SEO-strategin och bygga en gemenskap med sina följare. Det brukar dessutom inkludera flera olika plattformar.

Som SEO manager bör du även vara ansvarig för webbplatsövervakning och analysera användarstatistiken med hjälp av verktyg som Google Analytics. Du använder datan från dessa plattformar för att ytterligare optimera webbplatsens SEO och driva in så mycket trafik som möjligt.

En manager brukar hantera och hjälpa till med de tekniska delar av SEO-aspekten. Många SEO-relaterade uppgifter faller också på utvecklarna eller produktteamet eftersom de har bättre verktyg för vissa delar. On-page SEO hänvisar till att optimera innehållet för SEO, vilket inkluderar lämpliga bilder och optimerade länkar.

Teknisk SEO är ett brett begrepp och handlar mer om den övergripande webbplatsen snarare än specifikt innehåll. För att öka synligheten måste en SEO manager se till att webbplatsen är så tillgänglig som möjligt för sökmotorer, så att de kan indexera, genomsöka och rendera webbsidorna så snabbt som möjligt. Förbättringar av kundupplevelsen ligger också ofta under teknisk SEO.

Att lägga till backlinks från auktoritativa webbplatser till din egen webbplats är väldigt viktigt för SEO eftersom det får sin sida att se mer trovärdig ut. Det ansvaret ligger också på den som är SEO manager. Ju högre auktoritet din webbplats har, desto högre kommer den rankas i sökmotorer.

Det finns många typer av strategier som man kan använda för backlinks men det viktigaste är att innehållet är relevant, delbart och informativt.

Analysera marknaden och konkurrenter

Konkurrensanalys är en viktig del av jobbet som SEO manager eftersom SEO handlar om att ranka bättre än andra webbplatser. En SEO manager måste alltid vara på jakt efter nya sökord, strategier, nya backlinks och mycket mer. Att hålla koll på konkurrenterna är ett av de bästa sätten att göra detta.

Utbildning och färdigheter som krävs för att bli SEO manager

Det finns ingen formell utbildning för att bli SEO manager men det är alltid användbart med en examen i kommunikation eller marknadsföring. De flesta företag har dock inga minimikrav när de lägger ut en jobbannons utan går mycket på personlighet och erfarenhet.

Flera plattformar erbjuder certifierade SEO-kurser på nätet, både online och offline. Vissa av dessa kurser är gratis, andra kostar en liten avgift. Det är alltid bra att ha minst en av dessa kurser på ditt CV om du ska söka jobb som SEO manager.

Du behöver även flera andra färdigheter för att bli SEO manager. Dessa inkluderar:

  • Förmågan att kommunicera både skriftligt och muntligt. En SEO manager behöver ofta interagera med både interna och externa parter och behöver därför skriftliga och muntliga färdigheter. Att kunna samarbeta med olika typer av människor är också en självklarhet för en SEO manager.
  • Kunskap om de bästa SEO-metoderna. Du behöver detaljerad kunskap om SEO inklusive sökord, on-page och teknisk SEO, webbplatsarkitektur och HTML.
  • Analytiska färdigheter: En SEO manager behöver analytiska färdigheter eftersom jobbet kräver mycket analys av statistik.
  • Kunskap om SEO-verktyg: Kunskap om verktyg som Google Analytics, Google Search Console, Semrush och Screaming Frog.
  • Kunna skriva bra och engagerande innehåll: En SEO manager måste inte bara övervaka SEO på de olika webbplatserna, man kan behöva skriva innehåll och behöver därför goda skrivfärdigheter.
  • Om du dessutom strävar efter att göra karriär inom SEO måste du ha en känsla för marknadsföring och komma med digitala marknadsföringsstrategier.

Så kan du bli SEO manager

Vanligtvis börjar en manager sin karriär med en praktikplats eller en instegsposition som innehållsskribent. Du kan även börja arbeta med digital marknadsföring och sedan börja fokusera mer på SEO.

När du har lärt dig grunderna i SEO kan du gå vidare och bli SEO-strateg eller något liknande. Nästa naturliga karriärsteg skulle sedan vara att anta rollen som SEO manager. Du kan fortfarande stiga i graderna även om du skulle bli manager. Det går till exempel att bli VD för ett företag. Som SEO manager får du goda ledaregenskaper vilket är ett måste för att bli VD.

Om du har entreprenörskapsanda kan du också satsa på att starta eget eller att arbeta som frilansare. Många små och medelstora företag anställer frilansande SEO-chefer för att hjälpa dem med sin strategi.

Du kan även starta en egen byrå som fokuserar på digital marknadsföring där du hjälper andra företag med sin annonsstrategi och allt inom just digital marknadsföring.

Dessutom skulle du också starta ditt eget institut där du lär ut digital marknadsföring och de bästa SEO-strategierna. Du kan börja med att starta en hemsida som erbjuder insikter i SEO-praxis och fokusera på att utbilda andra.

På grund av den enorma efterfrågan på SEO-kunskaper har du otroliga möjligheter idag.

Vad tjänar man som SEO manager?

Enligt sajten Salary.com är medianårslönen för en SEO manager $92,415.

Search Engine Land har gjort en uppskattning och säger att en SEO-analytiker tjänar allt mellan $62,000 och $101,000 i årslön. De uppskattar också att lönen för en SEO manager ligger mellan $109,000 och $192,000 årligen.

Det finns också regionala skillnader och enligt Search Engine Journal 2022 så sticker Australien ut som ett högbetalande land för SEO managers. I Nigeria, Pakistan och Bangladesh är lönerna betydligt lägre.

De flesta företag har ett ganska stort löneintervall på sina jobbannonser och det beror helt på din erfarenhet. Som ett exempel hade Tesla ute en jobbannons för SEO manager med en löneintervall på allt mellan $64,000 och $240,000. De krävde också att man hade minst 3 års erfarenhet.

Följande faktorer kan påverka din lön när du jobbar med SEO:

  • Högskoleutbildning: Det finns ingen formell utbildning för SEO men en utbildning inom marknadsföring eller kommunikation kan påverka din lön.
  • Erfarenhet: Din lön påverkas också av hur många års erfarenhet du har av branschen. Det är ofta viktigare än utbildning.
  • Tekniska färdigheter: Din tekniska färdighet med verktyg som Ahrefs eller Semrush kan innebära högre lön. Det gäller också om du är bekant med kodning.
  • Kommunikation: Kandidater med goda verbala och skriftliga färdigheter har chansen till högre lön än nybörjare.

Kickstarta din karriär som SEO manager

Om du vill påbörja din karriär som SEO manager kan du börja med att ta en kandidatexamen i marknadsföring och försöka hitta praktikmöjligheter där du får jobba med SEO. Du kan samtidigt bygga upp dina färdigheter i sökordsoptimering, on-site och teknisk SEO och lära dig mer om SEO-praxis.

Det är också bra att lära sig verktyg som Google Analytics och Semrush. Det är också bra att leta efter möjligheter inom SEO som frilansare. Sådana tjänster är väldigt bra att ha på sitt CV.

Du kan också starta din egen webbplats och optimera den för SEO och få den bästa möjliga rankingen. Då kan du även ta med webbplatsen i ditt CV som ett facit över dina färdigheter.

Du kan även anmäla dig till en av de många SEO-kurser som finns online för att få fler insikter och finslipa dina kunskaper.

Det blir allt vanligare att använda AI i marknadsföring så det skadar inte att lära sig mer om det.

Är SEO Manager ett bra karriärsval?

Att bli SEO manager är definitivt ett bra alternativ om du har en känsla för marknadsföring och dataanalyser. Du måste alltid vara villig att lära dig mer eftersom SEO-branschen är i ständig förändring.

E-handelsbranschen växer snabbt och förväntas värderas till 5,8 biljoner dollar år 2023. eMarketer förväntar också att e-handeln kommer att nå 8 biljoner dollar redan år 2027. Det kommer även leda till en större efterfrågan på människor som kan SEO. E-handeln är starkt beroende av SEO och det är något som varje enskilt företag måste tänka på.

Ur ett löneperspektiv är SEO manager också ett bra karriärsval. Som SEO manager kommer du också att ha flera olika frilansmöjligheter.

Undersökningar visar också att SEO managers är mer nöjda med sina jobb än många andra industrier. Hela 69 % av cheferna är nöjda med sina jobb.

Branschen har också sina nackdelar och 43,5 % klagar på tajta deadlines. En annan utmaning för alla inom SEO är att Google ständigt gör förändringar för sina algoritmer. 80 % känner att det påverkar deras karriär negativt.

Sammanfattningsvis finns det många möjligheter som SEO manager då det är en växande bransch med många möjligheter. Det är också enkelt att satsa på denna karriären då den inte kräver någon formell utbildning. Det är istället ett kompetensbaserat arbete där alla med fallenhet för SEO har möjlighet att lyckas.

Läs också: Vad är SEO?