Produktanvändbarhet vs Användarupplevelse (UX)

När man pratar om att skapa framgångsrika produkter är konceptet mellan produktanvändbarhet vs användarupplevelse en stor del av det. Alla är dock inte bekanta med vad det faktiskt innebär. Dessa termer liknar varandra på många punkter men är inte riktigt samma sak. Det är viktigt att förstå skillnaderna för att kunna maximera kundupplevelsen.

I denna artikel kommer vi att förklara vad produktanvändbarhet och UX är för någonting. Vi kommer gå igenom de viktigaste grundpelarna och vad som är mest betydelsefullt för en företagare. Målet är att man ska få en ökad förståelse för hur man skapar produkter som är användbara och skapar mervärde för kunden.

Vad är produktanvändbarhet?

Produktanvändbarhet syftar till hur enkelt det är att använda produkten och om den håller vad den lovar. Man brukar mäta hur snabbt en användare kan göra något, om det finns några fel på produkten samt kundnöjdhet.

En produkt måste vara användarvänlig då det spelar stor roll när en kund bestämmer om de kommer fortsätta att använda den eller inte. Det styr även om de kommer att rekommendera produkten till andra.

Enligt statistik från UserBrain så behöver bara fem personer testa en hemsida eller en app för att hitta 85 % av alla fel eller glitchar. Om fler personer blir inblandade så hittar man inte lika många fel.

Idag måste en app eller webbplats fungera lika bra på mobilen som på en desktop. Över 60 % av världens befolkning använder idag en smartphone. Därför är många inte intresserade av en produkt som inte går att använda till mobilen.

Användarvänlighet syftar här på om användaren får ut så mycket som möjligt när de besöker mobilversionen av en webbplats. Om de inte kan hitta informationen som de söker kommer de inte ge ett gott betyg till webbplatsen.

Vilka är de viktigaste aspekterna av produktanvändbarhet?

För att förstå produktanvändbarhet måste vi titta närmare på de olika punkterna som gör en webbplats användbar och enkel att integrera med. Här är några aspekter som en webbutvecklare bör tänka på:

 • Lärbarhet: Hur enkelt är det för användarna att lära sig använda produkten? Genom att ligga steget före kan man förutspå användarens frågor och dela med sig av visuella guider och bilder.
 • Effektivitet: Hur snabbt kan en användare klara av en uppgift? Ju fler steg man måste gå igenom för att nå sitt mål, desto sämre betyg.
 • Minne: Hur lätt är det för användare att komma ihåg hur man använder produkten om man inte använder den under en längre tid? Många produkter används av människor som inte är vana att söka information på nätet eller få instruktioner via en app.
 • Förebyggande av fel: Hur väl produkten förhindrar att något går fel, Som användare vill man inte råka ha sönder produkten av misstag eller på grund av otydliga instruktioner.
 • Kundnöjdhet: Hur nöjd är användaren när denne har använt produkten? De flesta företag använder enkätundersökningar för att ta reda på detta.

Genom att kombinera dessa aspekter kan man skapa en så bra produkt som möjligt, och som tilltalar användarens behov.

Vad är användarupplevelse (UX)??

Användarupplevelse (UX) är ett mycket bredare begrepp än produktanvändbarhet. Det handlar om helhetsintrycket när någon använder en produkt, inklusive vilka känslor den väcker.

UX mäts från att man börjar använda produkten tills ögonblicket man slutar. Det är sedan helheten som sätter slutbetyget. Det påverkar kundnöjdheten och om en kund kommer fortsätta vara lojal mot företaget eller inte.

Produktanvändbarhet och användarupplevelse tävlar alltså inte mot varandra utan kompletterar varandra.

Ett vanligt exempel är att använda annonser för digitala produkter. Då tog man inte hänsyn till att de flesta användare hade ad blockers installerade och såg inte ens reklamen. Enligt Digiday så förlorade annonsörer cirka 35 miljarder dollar år 2020 på grund av just ad blockers.

Många digitala produkter som webbplatser och appar är beroende av reklam för att gå med vinst. Man måste alltså vara medveten om vart man annonserar och till vilken målgrupp.

Vilka är de viktigaste aspekterna av användarupplevelse (UX)?

Användarupplevlse är en kombination av många faktorer som maximerar upplevelsen för kunden. Här är en sammanfattning av några av de viktigaste aspekterna:

 • Användarvänlighet: Hur enkel en produkt  är att använda. Användarvänlighet är en av de viktigaste delarna av UX.
 • Visuell design: Hur produkten känns och ser ut. Ju bättre design, desto bättre användarupplevelse.
 • Svarstid: Hur snabbt en produkt reagerar på användarens kommandon. Statistik från UC Cam visar att 39 % slutar använda en produkt (hemsida eller app) om den inte laddar tillräckligt snabbt.
 • Struktur: Hur produkten är uppbyggd och strukturerad. Att gå igenom produktens funktioner, verktyg och funktioner ska vara så enkelt som möjligt.
 • Interaktiv design: Hur användaren interagerar med produkten. Produkten ska hjälpa dig spara tid och vara rolig att använda. Då anses den ge en bra användarupplevelse.
 • Tillgänglighet: Hur enkel är produkten att använda. Man bör även tänka på människor som har visuella handikapp eller andra svårigheter.
 • Branding: Hur väl stämmer produkten in på varumärkets image och värdegrund. Detta är en aspekt som blir allt viktigare för webbutvecklare att tänka på. Man måste inte bara bygga en välfungerande webbplats, det visuella är minst lika viktigt.

Alla dessa punkter arbetar tillsammans för att kunden eller användaren ska få en så bra användarupplevelse som möjligt.

Vad är skillnaden mellan produktanvändbarhet och användarupplevelse?

Även om produktanvändbarhet och användarupplevelse påminner om varandra är det inte samma sak. Produktanvändbarhet fokuserar på om en produkt är enkel att använda och om den hjälper användaren att uppnå det som den faktiskt lovar på ett tillfredsställande sätt.

Användarvänlighet handlar om alla aspekter av en produkt inklusive hur den får användaren att känna. Användarvänlighet är en viktig del av helhetsupplevelsen. En produkt som är svår att förstå sig på kommer inte bidra till en positiv upplevelse. Då spelar det ingen roll hur snygg designen är.

UX analyserar också produktens visuella design och hur väl den förmedlar varumärkets syfte och värdegrund.

Är produktanvändbarhet den viktigaste delen av bra UX?

Alla företag bör tänka på sin målgrupp och sina målsättningar när de designar en digital produkt. Produktanvändbarhet är förmodligen den viktigaste aspekten av UX för många produkter, dock inte för alla.

En app som till exempel hjälper användare att boka flygbiljetter vill prioritera användarvänlighet över allt annat. Kunderna vill bara boka flygen så snabbt och smidigt som möjligt.

Om en produkt även vill väcka en känsla måste man kanske prioritera andra punkter för den ultimata användarupplevelsen.

Så prioriterar du det som är bäst för ditt företag

Om du vill prioritera det som är bäst för ditt företag måste du ha ett tydligt mål med din produkt och veta vad dina användare är ute efter. Om produkten är designad för att så många människor som möjligt ska kunna använda den är användarvänlighet ett måste.

Vill du däremot att fler människor ska upptäcka ditt varumärke och få en positiv upplevelse bör du få dem att stanna kvar på din webbplats så länge som möjligt. Målet är att få dem att vilja komma tillbaka.

Webbutvecklare bör ha båda aspekterna i åtanke och fokusera på vad som är bäst för varje enskilt företag. En produkt som är enkel att använda men som inte bidrar till en positiv användarupplevelse kommer inte att lyckas.

Om en utvecklare har planer på att designa en mobilapp för stressade företagare bör användarvänlighet vara överst på listan. Appen ska vara enkel att använda och användare ska snabbt kunna utföra det som appen är till för.

Vi kan ta en miniräknare som exempel. Alla miniräknare gör sitt jobb men det är inte alltid lika lätt att fylla i siffrorna och symbolerna. Ju enklare en miniräknare är att använda desto bättre betyg kommer den att få.

Om man istället ska designa ett spel bör användarupplevelsen stå i fokus. Spelet bör ha snygg grafik, fånga spelarens uppmärksamhet och vara roligt att spela. Användbarheten är fortfarande viktig men den bör inte stå i fokus. Spelet ska också vara lätt att lära sig, annars är det många som ger upp precis i början.

Det är också värt att notera att produktanvändbarhet och användarupplevelse är en pågående process. Utvecklare bör ständigt utvärdera och förbättra upplevelsen efter feedback från användarna. På så sätt fortsätter man vara relevant och erbjuda något som konkurrenterna inte gör.

Avslutande tankar

Så vem är egentligen vinnaren i kampen mellan produktanvändbarhet och användarupplevelse. Det rätta svaret är att ingen vinner. Produktanvändbarhet är helt enkelt en viktig del av användarupplevelsen. Det är också viktigt att förstå skillnaden mellan de två.

Genom att prioritera rätt för dina produkter och användare kan du skapa produkter som är enkla att använda samtidigt som de skapar en positiv användarupplevelse. Oavsett om det handlar om en hemsida, app eller fysiska produkt måste du hitta balansen mellan produktanvändbarhet och UX. Då kommer du att skapa populära produkter som användarna älskar.