Tamadoge ($TAMA) återspeglas som ett av de mest spännande kryptoprojekten på senare tid. Den nyligen avslutade presale-fasen klassas av flera experter som ett av de mest lyckade någonsin!

Konceptet i fråga bygger på att spelaren i fråga tilldelas ett NFT-baserat husdjur, något som för övrigt har en rad likheter med 90-talets plåga som många av oss fick förhålla oss till – nämligen Tamagotchi.

Genom att använda sig av $TAMA som valuta, kommer djurägaren i fråga att kunna köpa föda, accessoarer, leksaker samt en rad andra tillhörigheter vilka husdjuret kan tänkas behöva.

Även om konceptet återspeglas i digital form skiljer sig ej själva förfaringssättet när det kommer till att ta hand om ett levande husdjur. Med andra ord måste man sköta sina åtagande som husse eller matte för att husdjuret ska få växa och utvecklas adekvat!

I och med att husdjuret projiceras som ett så kallad NFT-tillgång är det möjligt att sälja husdjuret vidare. Beroende på de egenskaper och färdigheter som husdjuret förfogar över kan man vid ett senare skede generera betydande avkastningar på sina ansträngningar.

Ständigt under utveckling

Tamadoge är ett projekt som ständigt utvecklas, där några av de mer intressanta uppgraderingar återspeglas av en augmented reality-app, något som i sin tur ämnar projicera en mer realistisk interaktionen mellan spelaren och husdjuret.

Ett annat viktigt element härleds till det faktum att $TAMA-token klassas som en deflationär tillgång. Mer konkret innebär det hela att en förbränning i form av 5% tillämpas för alla de transaktioner vilka äger rum via Tamadoge Pet Store.

Det hela förväntas minska utbudet över tid, där man enligt egen utsago kommer bromsa in förbränningen när totalt 2 miljarder token kvarstår. Även om det hela är en hög siffra är den förhållandevis låg i jämförelse med de 130 miljarder $TAMA-token vilka återfinns på marknaden för närvarande!

Den tredje titeln av totalt fem som Tamadoge-teamet planerar att publicera under veckan återspeglas av To The Moon. Med tanke på den succé som Rocket- och Super Doge återspeglas av är det ingen vild gissning att även To The Moon sannolikt kommer återspeglas av en snarlik succé!

Upptäck Tamadoge Pet Store

Tamadoge Pet Store härleds som den marknadsplats via vilken man kan köpa föda, leksaker, accessoarer och en rad andra tillhörigheter vilka man anser att ens egna husdjur behöver för närvarande.

För varje transaktion kommer 5% av den totala summan att åberopas av en så kallad förbränningsskatt. Förhoppningen är att man under tid ska “förbränna” en större mängd $TAMA-token, något som i sin tur kommer höja värdet på token i fråga.

Även om presale-fasen gällande Tamadoge avslutats är det förhållandevis enkelt att investera i token, dock till en högre kurs än tidigare. För närvarande kan man köpa $TAMA via en rad kryptobörser, något som b.la inkluderar Uniswap – en av de mer auktoritära kryptobörser som i grund och botten bygger på Ethereum-blockkedja.

Relaterade artiklar: