Safellos loggaSafello är ett svenskägt bolag som grundades under 2013 och har sedan dess kommit att profilera sig som en av de främsta aktörerna på den svenska marknaden gällande handeln med kryptovalutor.

Enligt egen utsago så ligger den primära fokusen på att erbjuda sina tjänster till de investerare vilka önskar handla med Bitcoin där det hela kompletteras av en rad andra välkända kryptovalutor. 

Man har även satt upp mål om att vara den plattform som varje svensk handlare väljer när det kommer till handel med krypton – oavsett om det handlar om helt gröna investerare eller betydligt mer erfarna rävar.

Safello – den svenska handelsplattformen som tagit marknaden med storm

Här kan du läsa mer om dess olika styrkor och funktioner:

 • De vanligaste riskerna med krypto via Safello?
 • Vilka steg kan vidtas för att stärka säkerheten vid handel med Safello?
 • Vilka avgifter debiteras av Safello?
 • Vilka är de vanligaste riskerna vid handel med krypton via Safello?
 • Så här investerar du i ditt första krypto via Safello
 • För- och nackdelar med Safello
 • Är Safello den rätta plattformen för dig?

Plattformen regleras idag av Finansinspektionen – något som i sin tur innebär att Safello måste följa de lagar och regelverk som återges när det kommer till handeln med valutor – både lokalt och globalt.

Under 2021 så börsnoterades Safello på den NASDAQ (Stockholm) och spås för närvarande en ytterst ljus framtid där man utgjort ett hett villebråd bland alla de investerare som fokuserar på de bolag som återfinns på den svenska börsen.

För att du enklare ska kunna bilda dig en uppfattning om huruvida handelsplattformen lämpar sig för dina behov så kommer vi att i denna guide förse dig med relevant och adekvat information om aktören i fråga.

Vår förhoppning är att efter att du tagit del av den information som återges i denna guide ska få möjligheten att enklare och snabbare kunna fatta ett objektivt beslut kring huruvida just Safello går i linje med de preferenser som du har gällande handeln med kryptovalutor.

Safellos cryptoverse

När det kommer till de risker som förknippas vid handel med kryptovalutor så är själva processen traditionellt sett förenad med en rad risker – något som i sin tur innebär att handelsformen i fråga sällan lämpar sig ej för alla investerare.

Innan man börjar handla med Safello så måste man alltid förstå den underliggande tillgången, där man även investerar en del av sin dyrbara tid åt att utvärdera utkomsten av en potentiell affär samt även gör sig införstådd med de rådande riskerna.

Som ett led i att göra dig mer införstående de risker som härleds till handeln med kryptovalutor så kommer vi härnäst att återspegla det hela i form av en punktlista som ett led i att bättre rusta dig för vad som komma skall:

 • Handel med kryptovalutor karakteriseras som ytterst spekulativ där det hela anses vara föremål för en hög prisvolatilitet – oavsett valet av kryptovaluta.
 • Man måste vara beredd på att det förkommer en klar risk för att kan komma att gå miste om hela sitt kryptoinnehav om en affär mynnar ut i en negativ bemärkelse.
 • Kryptovalutor och den prissättning som tillämpas på en generell plan är ej reglerade av en myndighetsorgan – något som i sin tur innebär att tillgången av det hela skall ej betraktas som monetär.
 • På grund av att de affärer som härleds till kryptovalutor inträffar via nätet så förekommer det en påtaglig risk för dataintrång – där innehavet av kryptovalutor exponeras för en påtaglig risk.
 • Köp och försäljning av kryptovalutor tenderar ofta att vara föremål för ytterst oberäkneliga och volatila växelkurser – något som i sin tur gör det svårt att förutspå den sannolika utkomsten av en affär.
 • Som handlare så måste man var införstådd med de olika regleringar vilka återges gällande beskattningen av de affärer som genomförs som ett led i att begränsa risken för rättsliga repressalier.
 • De transaktioner vilka registreras via den specifika blockkedjan för kryptovalutan i fråga kan ej återkallas utan kan istället endast återbetalas av den part som valt att stå som mottagare för det hela.

Ovanstående lista utgör ett urval av de vanligaste riskerna vilka man i rollen som handlare behöver vara uppmärksam på när man väljer att investera i kryptovalutor via kryptobörsen Safello.

Det kan självfallet finnas andra fallgropar vilka man behöver vara uppmärksam på – men ovannämnda element bör kunna förse dig med en klar bild gällande vad du kan förvänta dig från det hela.

Vilka steg kan vidtas för att stärka säkerheten vid handel med Safello?

Även om Safello kontinuerligt arbetar med att tillhandahålla en hög nivå av säkerhet när det kommer till deras handelsplattform så ligger ändå en stor del av ansvaret på de användare vilka nyttjar de olika delarna av tjänsten i fråga.

För att man i form av gemensamma ansträngningar ska få möjligheten att minska risken att drabbas av bedrägerier, otillåtet nyttjande av handelskontot eller där den nuvarande kryptoinnehavet kommer på villovägar så är det viktig att man som handlare gör sig införstådd med de säkerhetsföreskrifter som återges av Safello.

Som ett led i att utbilda dig inom ämnet i fråga så kommer vi härnäst att återge de punkter vilka vi anser var elementära när det kommer till en säker och ansvarsfull handel via Safello:

 • Inloggningsuppgifter: Som handlare så måste man alltid hantera sina inloggningsuppgifter ansvarsfullt. Det hela innefattar att man aldrig delar med sig den enhet eller den kod som finns kopplat till ens personliga BankID till några utomstående.
 • Tredjepartsaktörer: Enligt Safello så förväntas man i rollen som handlare alltid nyttja plattformens olika tjänster för ens egen räkning. Man ska således aldrig falla för frestelsen att låta tredjepartsaktörer sköta handeln eftersom det hela riskerar att sluta i en ekonomisk härdsmälta.
 • Bedrägeriförsök: Var alltid uppmärksam om en tredjepart försöker förmå dig att låta de få åtkomst till ditt handelskonto – oavsett hur legitima de utger sig för att vara – även om individen i fråga ”de facto” påstår sig var en del av kundtjänsten hos Safello.
 • Kanaler: Safello rekommenderar dig som handlare att endast nyttja tjänsterna som erbjuds i form av plattformens egna kanaler. Detta innefattar deras kostnaderna mobil- och webbapp, Safellow Siget samt deras egna webbplats.

Skulle man misstänka att man blivit utsatt för bedrägeriförsök eller i värsta fall blivit av med sitt kryptoinnehav utan att veta hur det hela gått till så måste man omgående initiera kontakt med kundtjänsten hos Safello där man i sin tur redogör i detalj för det inträffade!

Safello kommer sedan att vidta nödvändiga åtgärder för att bringa klarhet i vad som faktiskt skett – samtidigt som man i rollen som handlare få stöd för att kunna driva sin sak med hjälp av den svenska lagen samt de regleringar som finns tillgängliga.

Vilka avgifter debiteras av Safello?

När det kommer till de avgifter som debiteras av Safello så tillämpas dessa vid köp, försäljning samt vid begäran av uttag av den egna krypto innehavet. Vid fallet med uttag så impliceras avgiften vid överföringar från den personliga kryptoplånboken hos Safello vidare till en annan extern aktör.

Avgifterna som debiteras följer en så kallad volymbaserad modell, något som i sin tur grundas på den aggregerade handelsvolym – sett över en period på 12 månader. Vid genomförandet av ett köp/försäljning så kommer man att uppmärksammas om den specifika avgiften som debiteras.

Det ska dock noteras att den minsta avgiften för en order återges i form av 35 kr – oavsett om det handlar om köp eller försäljningar. En annan aspekt är att den minsta beloppet som man måste handla eller sälja sitt innehav för återges för närvarande i form av 350 kr.

Vänligen uppmärksamma även det faktum att alla de transaktioner (både köp och sälj) vilka understiger ett belopp på just 350 kr är ej (i skrivande stund) möjliga att behandla via kryptobörsen Safello.

Handelsvolym Avgift
< 150 000 SEK 5%
150 000 -250 000 SEK 4%
250 000-500 000 SEK 3,5%
500 000-1 000 000 SEK 2,5%
1 000 000 – 2 000 000 SEK 2%
2 000 000 – 5000 000 SEK 1.5%
> 5 000 000 1%

Avgifter som debiteras vid uttag med Bitcoin

När man väljer att begära uttag av kryptovalutor från Safello till en tredjepart (digitala plånböcker, kryptobörser m.fl.) så kommer man att debiteras en avgift i form av 0,00025 Bitcoin (BTC) för den specifika transaktionen.

Denna avgift är för övrigt statisk – oavsett storleken på transaktionen i fråga. Vänligen notera att man som handlare kommer uppmärksammas på den applicerbara avgiften innan den specifika transaktionen initieras. Själva beloppet kommer att per automatik dras från summan för den begärda uttaget.

Avgifter som debiteras vid månadssparande

Tidigare i denna guide så nämnde vi även att man kan välja att månadsspara med Safello – något som omfattas av en avgift – då i form av 3%. Det ska nämnas att den volymbaserade modellen kommer je appliceras när man väljer att månadsspara hos Safello.

Övriga applicerbara avgifter

Om man väljer att avsluta sitt handelskonto med Safello så kommer man att debiteras en avgift i linje med de användarvillkor som återges. Det hela i fråga återges i form av en administrativ avgift på 0,0005 Bitcoin (BTC).

Så här investerar du i ditt första krypto via Safello

Som ett led i att göra det enklare för dig att komma igång med dina affärer så kommer vi i denna guide att på en överskådlig nivå redogöra för hur du faktiskt går tillväga för att investera i din första kryptovaluta via Safello.

Det ska nämnas att det hela är en ytterst användarvänlig och intuitiv process – något som i sin tur innebär att du bör i de flesta fall behöver spendera mindre än fem minuter av din dyrbara tid – från att du registrerar dig till att du köper din första kryptovaluta.

Steg 1 – Registrera sig hos Safello

För att du ska kunna komma igång med handeln hos Safello så behöver du först bli en legitim handalre. Du åstadkommer det hela genom att först förflytta dig till startsidan för Safello – varav du sedan klickar på den svarta knappen i form av ”Kom igång”.

Härnäst så kommer du att omdirigeras till en sida där du behöver skanna den QR-kod som återges via din personliga Bank ID app för att du ska kunna fortsätta med själva registreringsprocessen.

Om du lyckats med ovanstående så behöver du härnäst knappa in den e-postadress som du önskar använda dig för ditt Safello-konto som i sin tur kommer nyttjas vid framtida kommunikation med kundtjänsten.

Vänligen uppmärksamma det faktum att en unik fyrsiffrig kod kommer även skickas till den angivna e-postadressen – något som innebär att du måste säkerställa att den angivna e-postadressen har angivits rätt.

Vidare så behöver du läsa samt acceptera de villkor och den tillhörande integritetspolicy som återges av Safello – varav du härnäst kan äntligen titulera dig själv som en legitim handlare!

Steg 2 – Sätt in pengar & köp ditt första krypto

Denna del utgörs egentligen av två delsteg. Först så behöver man komma underfund med vilken typ av kryptovaluta som man önskar investera i. Tyvärr så har man inte så mycket till urval eftersom Safello är ytterst begränsat när det kommer till det hela.

Sedan man slog upp portarna så har man praktiskt taget erbjudit ett fåtal utvalda kryptovalutor som de svenska investerarna kunnat handla med. Dessa återges härnäst i form av följande lista:

 • Bitcoin (BTC)
 • Ethereum (ETH)
 • Chainlink (LINK)
 • Polygon (MATIC)
 • Polkadot (DOT)

Köpa Bitcoin hos Safello

När man kommit underfund med vilken kryptovaluta som man önskar investera i så behöver man sedan knappa in hur stor andel eller mängd av den specifika kryptot som man önskar förvärva.

Som ett sista led i det hela så behöver man även ta ställning till vilken typ av betalmetod som man önskar tillämpa för att kunna genomföra själva affären. Även på denna front så är det förhållandevis begränsat där man idag kan välja att nyttja följande betalmetoder:

 • Swish
 • Klarna
 • Bankgirot
 • S€PA

Sist men inte minst så behöver man verifiera själva affären via ”Confirm” knappen där man sedan som ett sista steg behöver även signera köpet med hjälp av sitt BankID.

Steg 3 (valfritt) – Ta emot betalt i form av Bitcoin

Detta steg är valfritt men kan tillämpas när man exempelvis har önskemål om att få betalt för en tjänst/vara som i sin tur härleds en tredje part i form av kryptovaluta. För närvarande så kan man via Safello endast välja att ta emot betalt i form av Bitcoin.

För att realisera själva processen så behöver man antingen kopiera den unika adressen eller välja att skanna den QR-kod som återges ovan för att det hela ska kunna slutföras. Följ sedan den process som tånges varav betalningen i fråga bör inom några minuter finnas tillgängligt hos ditt handelskonto.

Notera: Vänligen uppmärksamma att man kan välja att tillämpa en form av månadssparande via Safello genom att bocka i alternativet ”Monthly saving”. Här får man ange vilket datum som den specificerade beloppet ska dras i kombination med kryptovalutan och andelen/mängden man önskar förvärva.

För- och nackdelar med Safello

Så här långt så har vi kunnat konstatera det faktum att Safello har både sina positiva aspekter men även en rad fallgropar som man behöver vara uppmärksam på. Som ett led i att bredda din förståelse ytterligare för ämnet i fråga så kommer vi härnäst att fokusera på att belysa ämnet i fråga mer ingående i form av följande punkter:

Fördelar

 • Själva processen från att man registrerar sig till att man genomför ett köp kräver endast några minuter i omfång.
 • Man kan välja att tillämpa betalmetoder i form av Swish, banköverföringar och dylikt.
 • Handelsplattformen har en dedikerad och svensktalande kundtjänst tillgänglig.
 • Man tillhandahåller även möjligheten att sköta sina affärer via den intuitiva appen.
 • Den visuella aspekten på webbplatsen kännetecknas av användarvänlighet och användbarhet.
 • Safello är en handelsplattform som regleras av den svenska Finansinspektionen.

Nackdelar

 • De avgifter som debiteras för handeln tenderar att vara aningen högre än deras respektive konkurrenter.
 • Man har ett förhållandevis lågt utbud av kryptovalutor med tanke på att man profilerar sig som en kryptobörs.
 • För närvarande så kan man endast välja att bli betjänad via e-post eller i form av den kontaktformulär som återges vid inloggning.
 • Det finns inga möjligheter att använda sig av copytrading – en form av handel där man kopierar strategier från andra framgångsrika investerare.

Är Safello den rätta plattformen för dig?

Huruvida Safello går i linje med din investerarprofil är något som endast du själv kan besvara. Vi kommer dock härnäst att redogöra för ett antal punkter gällande för när vi anser det vara befogat att använda sig av de tjänster som Safello tillhandahåller.

Likaså kommer vi även att redogöra för när man gör bäst i att se sig som efter andra alternativ. Målet med det hela är att förse dig med tillräckligt med information för att du enklare och snabbare ska kunna fatta ett objektivt beslut kring huruvida du faktiskt ska använda dig av Safello eller avstå från det hela!

Du bör välja Safello om…

 • Du vill äga Bitcoin (BTC) här och nu: Har du som mål att investera i världens största kryptovaluta i form av Bitcoin (BTC) så kommer du via Safello att kunna slutföra ett köp inom mindre än fem minuter. Faktum är att de flesta handlare klarar av att genomföra processen under en kortare period än så!
 • Du önskar kommunicera på den svenska språket: Är dina engelska språkkunskaper begränsade eller drar du dig för att tillämpa dessa på grund av specifika anledningar så behöver du inte fokusera på det hela nämnvärt eftersom Safello erbjuder support på den svenska språket!
 • Du fokuserar på den användarvänliga aspekten: Om du är en individ som strävar efter högsta möjliga användarvänlighet så kommer du inte att bli besviken vid valet av Safello. Tjänsten i fråga är ytters intuitiv och har noga utformats med de små detaljerna i fokus.

Du bör välja bort Safello om…

 • Du önskar handla med låga avgifter: Är du en handlare som folk svarar främst på att hålla i pengarna där en del av din investeringsstrategi bygger på att begränsa de avgifter som debiteras vi handel så behöver du se dig om efter andra alternativ.
 • Du vill handla med flera kryptovalutor: I och med den ganska begränsade utbudet av kryptovalutor som erbjuds av Safello för krävande så har man inte så mycket att välja mellan i jämförelse med de utländska konkurrenterna vilka ofta erbjuder över flera hundra olika krypton.
 • Du vill tillämpa andra betalmetoder: I och med att Safello regleras av Finansinspektion så måste man även följa a de regleringar vilka definierar de typer av betalt mopeder som man får använda sig av vid sina affärer – något som dessvärre innebär att man behöver förhålla sig primärt till de svenska betallösningarna.

Även om ovanstående punkter utgör endast en fingervisning om när du bör välja Safello samt när du bör avstå från plattformen i fråga så kommer det säkerligen att hjälpa dig att ta ett objektiv och rättmätigt beslut. Plattformen Coinbase är ett exempel på en plattform som addresserar flera av Safellos svagheter.

Slutsats

Safello är en av de handelsplattformar som erbjuder de svenskarna möjligheten att handla via en inhemsk plattform. Man har en konstant på svenska -något som i sin tur innebär att man förhållandevis snabbt och enkelt kan göra sig förstådd.

Själva registreringsprocessen är förhållandevis ytterst smidig eftersom man identifierar sig med hjälp av ett BankID. Vidare så erbjuder man överföringar i form av Swish och i kombination med traditionella banköverföringar – något som i sin tur erbjuder möjligheten att ganska omgående komma igång med sina affärer.

Dock så har Safello en stor akilleshäl i form av att man erbjuder ett ytterst begränsat antal kryptovalutor som kan handlas via plattformen – något som vi anser är synd med tanke på aktören i överlag håller en hög nivå.

Ska man dock förhålla sig endast till handel med Bitcoin så kommer Safello att lämpa sig som den ideala valet eftersom fokuset ligga just i att erbjuda möjligheten till snabb och enkel handel med världens (för närvarande) största kryptovaluta.

Kontentan i det hela är att om man är ute efter att handla med kryptovalutor via en svensk plattform där man får ta del av ett begränsat utbud kryptovalutor så är Scafell den självklara valet för ens egen del.

Är man dock betydligt mer hungrig och önskar prova på investeringar i form av betydligt flera kryptovalutor – där man även har fokus på de mindre kända kryptovalutorna så bör man istället se sig om efter andra alternativ.

Relaterade

Vanliga frågor

Härnäst så kommer vi att belysa de absolut vanligaste frågorna som våra läsare reflekterar över när det kommer till handel via plattformen Safello. Skulle man dock ej hitta svaret på sina funderingar så rekommenderar vi att man nyttjar kontaktformulären som återges på vår webbplats där vi kommer göra vår yttersta att återkomma inom mån av tid!

Är Safello en säker handelsplattform?

Är det säkert att lagra sina kryptovalutor via Safello?

Måste man gå igenom en KYC-process hos Safello?

Vilka typer av kryptovalutor kan man handla via Safello?

Är man skyldig att deklareras för de affärer som man genomför via Safello?

Varning

Det är ytterst viktigt att alltid ta sig tid att förstå all risker när man investerar. Marknader kan vara mycket instabila, så du ska alltid vidta en djup förundersökning innan du investerar. Vår webbsida erbjuder regelbundna uppdateringar och verifierar alla plattformar, som rekommenderas mycket noga, men du bör ändå göra dig din egen uppfattning och bara investera så mycket som du har råd att förlora. Det finns aldrig någon garanti att en investering kommer gå med vinst.