När det kommer till Kriptomat så är dem i grund och botten en kombination av en kryptobörs som går hand i hand med en traditionell växlingstjänst. I rollen som handlare får man således möjligheten att köpa och växla fiatvalutor till krypton.

Inledningsvis så hade plattformen sin bas i den baltiska grannlandet Estland men har snabbt kommit att öka i popularitet och återfinns idag utspridd runt om i hela världen i form av 80 länder.

Upptäck den säkra och användarvänliga handelsplattformen Kriptomat

 Här kan du läsa mer om dess olika styrkor och funktioner:

 • Robust säkerthet
 • GDPR & KYC
 • Operativa och tekniska säkerhetsåtgärder
 • Digital plånbok
 • Insättnings- och uttagsmetoder
 • Olika avgifter

I och med att man för närvarande lyder under reglering av EU:s lagar så anses plattformen i allmänhet vara en förhållandevis pålitlig aktör när det kommer till växling av både fiat- och kryptovalutor.

En av de största aspekterna som skiljer Kriptomat från andra aktörer är det faktum att man låter handlare växla mellan en rad kryptovalutor – förutsatt att man redan har ett innehav hos plattformen – till skillnad från konkurrenter vilka ofta har sitt fokus på att bara växla traditionell valuta mot krypton.

Som ett led i att bredda din övergripande förståelse för handelsplattformen, men även göra dig införstådd med de vanligaste fallgroparna du behöver se upp med så kommer vi ägna resten av denna guide åt att syna Kriptomat på en detaljerad nivå.

Kriptomat kännetecknas av en robust säkerhet

När du har funderingar gällande den kryptobörs som du ska välja för dina kryptoaffärer så utgör säkerhetsaspekten sannerligen en av de viktigaste aspekterna som du behöver komma underfund med.

Kriptomat

Det faktum att en handelsplattform erbjuder möjligheten till att genomföra affärerna med låga avgifter i kombination med ett brett utbud av kryptovalutor väger ganska lätt i sammanhanget om säkerheten är undermålig.

Faktum är att om en specifik kryptobörs lockar med guld och gröna skogar men ej förmår att skydda varken din personliga integritet eller dina tillgångar så bör man omgående se sig om efter andra alternativ.

När det kommer till Kriptomat så har du förmodligen redan funderat huruvida plattformen har en tillräcklig nivå av säkerhet – en aspekt som vi ämnar diskutera och belysa mer ingående i detta kapitel som ett led i att hjälpa dig fatta ett lämpligt beslut.

Till att börja med så investerare Kriptomat betydande resurser för att säkerställa att handlarna förblir skyddade. Plattformen har fått sina operativa delar utvärderade av FIU (Financial Intelligence Unit) – något som väger tungt inom sammanhanget.

Detta är dock inte allt utan det hela berättigar Kriptomat även att tillhandahålla en tjänst i form av en digital plattform där användarna får möjligheten att enkelt, säkert och smidigt förvara sitt kryptoinnehav.

Fokus på GDPR & KYC

Handelsplattformen bygger i mån och tycke på de krav som återges i den allmänna dataskyddsförordningen – även känd som GDPR. Det hela säkerställer en hög skyddsnivå samtidigt som man värnar om den personliga integriteten.

Vidare så verkar Kriptomat aktivt för att göra det svårare för kriminella organisationer att exploatera de tjänster som erbjuds via plattformen genom att tillämpa den så kallade KYC-processen.

Det hela ämnar förhindra möjligheten till penningtvätt, bedrägerier, identitetsstöld samt finansiering av terrorism – något som i sin tur innebär att man alltid måste verifiera sin identitet innan man kan komma igång med handeln.

Operativa och tekniska åtgärder

Kriptomat tillämpar en rad operativa och tekniska åtgärder för att säkra handlarnas tillgångar, men arbetar även aktivt för att göra det betydligt svårare för obehöriga att komma åt handlarnas uppgifter.

När det kommer till de organisatoriska åtgärderna som aktören i fråga anammar som ett led i att garantera en hög nivå av säkerhet så återges dessa i form av följande punkter:

 • En säker förvaring med kontrollerad åtkomst där 98% av tillgångarna förvaras i så kallade ”kalla plånböcker” – något som ordagrant innebär att man inte kan komma åt kryptoinnehavet genom att koppla upp sig mot nätet.
 • Kriptomat har ett dedikerat team som övervakar alla de händelser vilka inträffar på handelsplattformen – vid varje given tidpunkt. Om en aktivitet flaggas som misstänkt kommer teamet vidta nödvändiga åtgärder för att få kontroll över situationen.
 • Strikta operativa förfarande vilka relateras till utvecklingen av verksamheten, plattformen, inklusive hanteringen av tillgångar.
 • Säkerhetstester vilka anammas som ett led i att identifiera potentiella sårbarheter och möjligheten till att vidta nödvändiga åtgärder.

När det kommer till de tekniska åtgärderna som Kriptomat vidtar för att säkra tillgången och användarens uppgifter så fokuserar man främst på följande:

 • En rad krypteringsmekanismer tillämpas för att förhindra så kallade ”man-in-the-middle”-attacker men även för att begränsa potentiella hot vilka kan komma att äventyra de personuppgifter som finns lagrade.
 • Nätverkssäkerheten använder sig av så kallad ”zon-indelning” något som i sin tur innebär att delar den av data som hanteras delas upp en rad zoner för att minska risken för intrång.
 • Fysiska säkerhetsåtgärder anammas som ett led i att hantera och göra fysiska åtkomsten.
 • DDoS-skyddssystem finns integrerat i kombination med fysiska och mjukvarubaserade brandväggar som ett led att skydda den internet-exponerade delen av plattformen från potentiella attacker och sårbarheter.
 • Ett dedikerat team finns tillgänglig som övervakar de händelser som sker på plattformen 24-timmar om dygnet – samtidigt som man finns behjälplig med att besvara de frågor som kan tänkas uppstå vid tekniska incidenter.

Vi vill även uppmärksamma dig på att man i form av handlare bör använda sig av en pålitlig plånbok om man önskar förvara sitt innehav på ett säkert sätt. Hårdvaruplånböcker i form av Ledger Nano X men även Trezor Model T anses för närvarande vara de säkraste på marknaden.

Detta på grund av att lösningarna i fråga förvarar dina privatnycklar ”offline” – något som innebär att även om din privata information exploateras så kommer inte inkräktarna att kunna komma åt innehållet i din plånbok.

Kriptomat erbjuder en digital plånbok

En digital plånbok fungerar i mån och tycke på ett likvärdigt sätt som ditt traditionella bankkonto. Det hela erbjuder dig möjligheten att lagra, skicka men även ta emot kryptovalutor på en rad olika sätt.

Kriptomat plånbok

Det man dock måste förstå i sammanhanget är att de digitala plånböckerna ej nyttjas för att lagra dina mynt utan tillämpas endast vid lagring av de privata nycklarna – med andra ord så skyddar de åtkomsten till ditt kryptoinnehav.

Kriptomat erbjuder varje handlare möjligheten att nyttja deras egna digitala plånbok. Det bästa av allt är att man ej debiteras några avgifter vid användning av plånboken utan det hela är helt kostnadsfritt!

I rollen som handlare så kan man även välja att överföra sitt existerande innehav från en specifik digital plånbok till den som erbjuds av Kriptomat – samtidigt som man även kan välja att överföra kryptovalutor från Kriptomat vidare till ens egna hårdvarubaserade plånbok.

Som vi redan nämnt flera gånger i denna recension så är en kryptoplån ett av de absolut säkraste sätten att skydda sitt innehav på – samtidigt som man betydligt minskar risken för att inkräktare får tillgång till innehavet.

För att du ska få möjligheten att ta ett adekvat beslut gällande vilket typ av kryptoplånbok som lämpar sig just för dina behov så behöver du vara medveten om att det förvärvande existerar fyra olika typer av kryptoplånböcker.

 • Onlinebaserade
 • Mjukvarubaserade
 • Hårdvarubaserad
 • Kalla

När det kommer till de uppkopplade- och mjukvarubaserade plånböcker så refereras dessa i form av ”hot”, vilket ordagrant översatta till ”heta” på den svenska språket. Det hela innebär att plånbokens privata nycklar förvaras online.

Dessa typer av plånböcker anses var minst säkra i och med att de ständigt finns tillgängliga online. När det kommer till hårdvarubaserade plånböcker, vilka även refereras till som ”cold” eller ”kalla” så är dessa lösningar betydligt mer säkrare.

I och med att de privata nycklarna förvaras utan uppkoppling så blir det betydligt mer svåraare för inkräktare att lägga beslag på ditt innehav. Den största nackdelen med ”kalla” kryptoplånböcker är att de kostar en betydande slant.

Dock så anser vi att det hela är en ytterst adekvat investering i och med att man säkrar sina tillgångar, samtidigt som man slipper ligga sömnlös på nätterna och oroa sig över att innehavet kommer på villovägar.

Insättnings- och uttagsmetoder hos Kriptomat

Kriptomat har stöd både för insättningar och uttag när det kommet till en rad olika kryptovalutor – även om den specifika fiat-valutan kan komma att varierar beroende på den region som du för närvarande befinner dig i.

Det typer av fiat-relaterade överföringsmetoder vilka för närvarande stöds av Kriptomat återges i form av följande lista:

 • Banköverföringar
 • Neteller
 • Betal-/kreditkort
 • Skrill
 • Zimpler

Det lägsta beloppet som kan tillämpas för en kryptorelaterad form av uttag utgörs av 50 EUR (eller motsvarande) varav insättningar till Kriptomat måste utgöras i form av en summa på minst 35 EUR (eller motsvarande).

En annan aspekt som behöver nämnas i sammanhanget är att de tillgängliga betalmetoder som återges ovan kan komma att variera bonde på din nuvarande jurisdiktion. För att ta reda på vilka betalmetoder du kan använda dig av – vänligen ta del av den information som återfinns hos plattformen i fråga.

Alla de insättningar som initieras i form av kryptovalutor är helt befriade från avgifter. Vid begäran av uttag så kommer en så kallad nätverksavgift att appliceras. Vänligen ta del av den prisstruktur som återges hos Kriptomat för att hålla dig a la jour med vad som gäller.

Tänk på att kryptoinsättningar och uttag inte har stöd för alla kryptovalutor. I skrivande stund stöder Kriptomat ej kryptoinsättningar eller uttag för följande krypton:

 • EOS (EOS)
 • Kardan (ADA)
 • Monero (XMR)
 • IOTA (IOTA)
 • Neo
 • Ethereum Classic (ETC)
 • NEM (SE)

Du kan hitta de senaste uppdaterade åtgärderna för alla kryptovalutor som stöds på Kriptomat börsen genom att besöka deras websida. Du kan förvänta dig att ditt kryptouttag genomförs inom några timmar, men ibland kan det hela dröja upp till 24 timmar. Det minsta uttaget måste vara ekvivalent med 15 EUR.

Vilka avgifter debiterar Kriptomat?

Kriptomat tillämpar en rad olika avgifter när det kommer till de affärer vilka genomförs via deras plattform. Standardavgiften återges i form av 1,45% vid köp av kryptovalutor med fiatvalutan EUR – inklusive vid försäljning av kryptovalutan mot EUR.

Ovanstående avgifter anses förhållandevis vara ganska låga i jämförelse med de närmaste konkurrenterna – något som bidragit till den position som Kriptomat för närvarande innehar på den ytterst konkurrenskraftiga kryptomarknaden.

För att bredda din förståelse för vilka avgifter som du kan komma att påföras vid handel med Kriptomat så kommer vi härnäst att återge det hela i form av en lättöverskådlig och övergripande tabell:

Insättningsavg. 1,45 – 5,25% $0 USD
Uttagsavg. Varierande $5 USD
Min. insättning 350 SEK $50 USD
Mäklaravg. Anges ej $0 USD
Spread Varierande från 0,75%
Inaktivitet Avg. Anges ej $10 USD/månad (efter 1 år)

Vänligen uppmärksamma det faktum att ovanstående priser gällde vid tiden som denna text utformades. Det kan således ha tillkommit förändringar i prisstrukturen vilken särskiljer sig från det som återges i tabellen ovan.

Vi rekommenderar därför att du alltid tar del av den officiella prisstrukturen som återges hos plattformens webbplats för att bilda en uppfattning om vad som gäller men även för att undvika otrevliga överraskningar i ett senare skede.

Vill du jämföra kan du även läsa våra recensioner av Coinbase eller Safello.

Kom igång med dina investeringar via Kriptomat

För att du enklare och snabbare ska få möjligheten att komma igång med dina satsningar så kommer vi härnäst att belysa processen för hur du går tillväga för att registrera dig hos Kriptomat vidare till att du köper din första kryptovaluta i form av ett antal lättöverskådliga steg. Är det första gången du gör detta för att handla med kryptovaluta rekommenderar vi att du läser vår artikel Investera i kryptovaluta först. 

Det hela är en förhållandevis tämligen smidig och användarvänlig process som i de flesta fall bör ej kräva mer än 5 minuter att genomföra – från att du registrerar dig till att du köpt din första kryptovaluta!

Steg 1 – Registrera dig hos Kriptomat

Det första som du behöver tillämpa för att komma igång med kryptovalutahandeln via plattformen Kriptomat är att registrera dig som en aktiv handlare.

Detta åstadkommer du tämligen enkelt genom att först förflytta dig till den officiella webbplatsen

Du behöver sedan identifiera och klicka/trycka på knappen med titeln ”Registrerar dig” som för närvarande återfinns högst upp till höger på startsidan. Härnäst så ska du knappa in ditt för- och efternamn, e-postadress samt en komplex och svårgissad lösenord.

Du måste även läsa de villkor som återges där du vid samtycker måste även markera rutan som återges.

Registreringsprocessen avslutas genom att slutlige klicka på den blåvita knappen med tiden ”Skapa konto”.

Du kommer härnäst att få motta en verifieringskod till den angivna e-postadressen som du behöver knappa in så som det efterfrågas.

Vidare så kommer du även att behöva ange ditt telefonnummer där du återigen får motta en unik kod som du också behöver knappa in – varav du loggas in på din personliga sida hos Kriptomat.

Steg 2 – Verifiera din identitet & gå igenom KYC-processen

I denna steg så behöver du verifiera din identitet – något som återges som en del av den KYC-process som enligt lag måste genomföras för alla de institutioner vilka på ett eller annat sätt hanterar pengar.

Det hela är även nödvändigt för att man överhuvudtaget ska kunna göra en insättning och såldes köpa sin första kryptovaluta. Notera att processen i fråga är även ett sätt att förhindra möjligheten till penningtvätt.

För att man ska kunna genomföra det hela så behöver man antingen ha sitt ID-kort eller pass nära tillhands – samtidigt som man även måste ha en form av enhet som utrustats med en fungerande kamera.

Andra tips vilka i kommer höja sannolikheten för att man godkänns som en aktiv handlare under verifieringsprocessen återges i form av följande punkter:

 • Säkerställ att du laddar upp nytagna foton av den ID-dokument som du valt för ändamålet i fråga.
 • ID-dokument i fråga som används måste vara giltiga längre än 4 månader vid tidpunkten för verifieringsprocessen.
 • Alla 4 hörn hos den valda ID-dokumenten måste vara väl synliga utan några påtagliga störningsmoment.
 • Den text som återges på identifieringsdokumentet i kombination med fotot måste vara väl synlig.
 • Man bör sikta på att ta ett foto i ljusa utrymmen – förslagsvis ute i dagtid eller i kombination med en stark lampa.
 • Foton vilka uppfattas som modifierade eller redigerade kommer ej att accepteras som lämpligt referensmaterial.
 • Det är ej tillåtet att ta en bild i form av en annan bild – något som inom sammanhanget ofta refereras till som en skärmdump.

Vänligen notera även att Kriptomat kan komma att begära in ytterligare verifieringsbevis om de anser att de dokument som du lämnat in ej räcker för att verifiera din identitet till fullo!

Steg 3 – Sätt in pengar att handla med

När det kommer till insättningar av medel så har du flera olika möjligheten att genomföra det hela – beroende på vad du anser dig vara mest adekvat för din del. Nedan så har vi valt att använda oss av Klarna, en form av tjänst som låter dig handla mot kredit.

Även om exemplet ovan illustrerar möjligheten till att köpa kryptovalutor via Kriptomat i form av kredit så är det ej en form av betalmetod som vi rekommenderar till de som för närvarande har en begränsad budget.

Det hela är ett lån som i slutändan måste betalas – inklusive ränta och associerade avgifter – något som kan orsaka djupa hål i den privata ekonomin om affärerna man ämnar genomföra ej mynnar ut i de resultat som man hoppats på!

Steg 4 – Köp din första kryptovaluta

Köp Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu och med mer än 350 andra kryptovalutor med olika betalningsmetoder.

Kop krypto

Vanligaste för- och nackdelar med Kriptomat

I samband med att vi utformade guiden för Kriptomat så har vi fått bekanta oss med en rad olika för- och nackdelar. Vi kommer därför nedan att lista de primära positiva aspekterna i kombination med de vanligaste fallgroparna vilka vi anser att du bör ha i åtanke när det kommer till plattformen i fråga. 

Det hela är något som vi hoppas ska hjälpa dig att kunna fatta ett mer objektivt och rättmätigt beslut när det kommer till valet av din handelsplattform – där just valet av plattform är av stor vikt när det kommer till handeln med kryptovalutor 

Fördelar
 • Kriptomat erbjuder möjligheten till handel via de populäraste kryptovalutorna som återfinns på marknaden för närvarande.
 • Plattformen innehar flera licenser från auktoritära myndighetsorgan där man även ligger i linje med EU:s rigorösa standarder
 • Erbjuder även en svenskbaserad version av sin webbplats i kombination med en kompetent kundtjänst.
 • Man erbjuder även en kostnadsfri app för iOS- och Android baserade enheter.
 • Plattformen har förhållandevis låga transaktionsavgifter – både när det kommer till köp och försäljning av kryptovalutor.
 • Man har en väl utformad utbildningssektion med en rad nyttiga material som man kan få ta del av i form av handlare.
Nackdelar
 • Man erbjuder ej möjligheten till att handla i demoläget – något som gör det svårt för nybörjare att lära sig mer om handeln.
 • Kriptomat har för närvarande ej en form av Copytrading-funktion där man får möjligheten att kopiera andra framgångsrika handlare.
 • Man debiterar förhållandevis ganska höga avgifter vid köp av krypto med bank-/kreditkort.
 • Transaktionsgränserna kan komma att begränsa mängden krypto som du kan välja att förvärva.
 • Köp med kreditkort tenderar att vara tillgänglig endast för de populäraste kryptovalutorna som återges hos Kriptomat
 • Mer erfarna handlare kan uppleva webbplatsen att vara begränsad i när det kommer till mer avancerade funktioner.Då bör man kanske titta mer på Binance, eller eToro.

Vänligen uppmärksamma det faktum att ovanstående utgör de för- och nackdelar vilka vi anser att du bör ha kännedom om gällande Kriptomat. Det kan självfallet finnas andra element vilka du måste ta ställning till vilka faller utanför ramen för denna guide!

Är Kriptomat den rätta handelsplattformen för dig?

Som ett led i att göra dig införstådd med huruvida Kriptomat lämpar sig för din del eller om du istället ber se dig om efter andra alternativ så kommer vi härnäst att återge det hela i form av en rad punkter där vi diskutera det hela mer ingående.

Du bör välja Kriptomat om…

 • Du har som mål att handla med utvalda kryptovalutor: I och med att Kriptomat endast erbjuder dig möjligheten att handla med Bitcoin och Ethereum så är man förhållandevis begränsad när det kommer till själva utbudet av kryptovalutor. Du bör således sikta på att använda dig av Kriptomat endast om du är ute efter att handla med antingen BTC eller ETH.
 • Du vill handla hos en reglerad plattform: Fokus på säkerhet bör utgöra en av de huvudsakliga premisserna vid valet av handelsplattform. På grund av att Kriptomat regleras av flera myndighetsorgan där flera av dessa återfinns inom EU-/EES så innebär det hela att säkerhetsnivån återges på en hög nivå.
 • Du vill kunna handla med låga transaktionsavgifter: Kriptomat har profilerat sig i form som en av de handelsplattformar vilka erbjuder möjligheten att handla till marknadens lägsta transaktionsavgifter – både när det kommer till köp av kryptovalutor men även vid försäljning av den rådande innehavet.

Du bör välja bort Kriptomat om…

 • Du önskar prova på handeln med fiktiva medel: På grund av att Kriptomat för närvarande ej erbjuder möjligheten till handel i demoläge så kan man heller inte prova på det hela i form av fiktiva pengar. Istället så måste man per omgående börja handla i skarpt läge – något som många nya investerare kan uppfatta som ytterst skrämmande.
 • Du önskar kopiera andra handlare: I och med att Kriptomat ej profilerar sig som en plattform som erbjuder Copytrading – en form av social handel så innebär det hela att man inte kan räkna med att kunna kopiera framgångsrika individer och deras investeringsstrategier.
 • Begränsningar i form av funktionalitet: Om man råkar vara en ganska erfaren räv inom kryptosfären så kommer man förhållandevis omgående uppleva Kriptomat som begränsad – framförallt när det kommer till avsaknaden av de avancerade funktioner – något som för närvarande lyser med sin frånvaro! 

Vi är medvetna om det faktum att det kan finnas andra element vilka väger tungt inom sammanhanget gällande huruvida man ska välja Kriptomat eller kanske Binance istället . Dock så bör ovanstående punkter vara mer än tillräckliga för att du ska kunna fatta ett mer objektiv och rättmätigt val när det kommer till det hela!

Slutsats

Kriptomat är en handelsplattform som erbjuder en inom sammanhanget unik kombination i form av en fiat-krypto-proxy – med extremt kraftfulla säkerhetsfunktioner vilka ackompanjeras ett användarvänligt gränssnitt.

En annan aspekt som kommit att profilera Kriptomat är det faktum att man riktar sig främst till nybörjare. Det hela innebär att mer avancerade handlare rekommenderas att söka sig vidare till andra plattformar i och med avsaknaden av betydligt mer avancerade funktioner.

Den största akilleshälen med handelsplattformen är att man erbjuder endast möjligheten att handla med Bitcoin och Ethereum – något som får anses som ytterst begränsat med tanke på att många deras konkurrenter tenderar att erbjuda uppemot flera hundra olika kryptovalutor.

Summa summarum är att Kriptomat är en intuitiv och säker handelsplattform som lämpar sig idealt för alla de som önskar få en bekväm introduktion till handeln med kryptovalutor. För mer information om hur man investerar i kryptovaluta kan du läsa andra artikel här.

Relaterade

Vanliga frågor

I detta kapitel så återger vi några av de vanligaste frågorna när det kommer till handeln med Kriptomat. Vänligen uppmärksamma det faktum att om du inte skulle lyckas identifiera svaret på dina frågor nedan så är du alltid välkommen att ta kontakt med oss via den kontaktformulär som återges på vår webbplats!

Hur fungerar egentligen Kriptomat i praktiken?

Är Kriptomat en trygg och säker handelsplattform?

Hur mycket kostar det att handla med Kriptomat?

Går det att omvandla sitt kryptoinnehav via Kriptomat till en fiatvaluta?

Vilka typer av kryptovalutor kan man välja att köpa via Kriptomat?

Varning

Det är ytterst viktigt att alltid ta sig tid att förstå all risker när man investerar. Marknader kan vara mycket instabila, så du ska alltid vidta en djup förundersökning innan du investerar. Vår webbsida erbjuder regelbundna uppdateringar och verifierar alla plattformar, som rekommenderas mycket noga, men du bör ändå göra dig din egen uppfattning och bara investera så mycket som du har råd att förlora. Det finns aldrig någon garanti att en investering kommer gå med vinst.