Har du planer på att komma igång med investeringar i finansiella tillgångar men hareToro ännu ej bestämt dig för vilken typ av handelsplattform som du ska gå vidare med så kan eToro var den ideala valet för din del – oavsett om du är helt grön inom det hela eller titulerar dig själv om en rutinerad räv.

I denna recension så kommer vi att belysa allt som du behöver veta om eToro och lite därtill. Några av de element vilka vi ämnar diskutera återfinns i form av de tjänster som plattformen tillhandahåller i kombination med de olika investeringsobjekt som tillhandahålls.

Förutom ovanstående så kommer vi även att förse dig med konkreta steg om hur du kommer igång med handeln hos eToro – inklusive de avgifter som du kan räkna med att bli föremål för – beroende på valet av den underliggande finansiella instrumentet.

Kontentan i det hela är att bredda din förståelse för plattformen i fråga, något som vi i slutändan hoppas ska leda till att du enklare kan fatta ett objektivt och rättmätigt beslut gällande huruvida just eToro lämpar sig som den ideala handelsplattformen för din del!

Vad är eToro?

eToro är i grund och botten ett så kallat “tradingbolag” som initialt grundades i början av januari 2007. Sedan man slog upp portarna för verksamheten så har aktören kontinuerligt investerat betydande resurser på att utveckla verksamheten.

I skrivande stund så står sig eToro som en av världens största handelsplattformar – framförallt när det kommer till Copytrading – en form av social handel där man kan välja att kopiera andra framgångsrika investera utan att debiteras några avgifter (mer om det senare).

När man väljer att handla via eToro så får man idag ta del av imponerande 2000+ investeringsobjekt – något som i sin tur innebär att även de mest kräsna bör kunna hitta något som går i linje med deras krav.

Förutom det så får man även möjligheten att ta del av en rad olika handelsverktyg vilka i sin tur ämnar bidra till att män enklare och smidigare får möjligheten att sköta sina affärer – samtidigt som man även sparar in på sin värdefulla tid!

I skrivande stund så har eToro fysiska kontor i USA, Cypern, Australien och England. Man lyder även under tillsyn av flera myndighetsorgan – något som i sin tur innebär att man b.la får bedriva handel via alla de marknader som återfinns inom landets gränser.

Kom igång med handeln via eToro med vår steg-för-steg-guide

Har du aldrig bekantat dig med eToro tidigare så är det hög tid att göra det nu! Det hela kan dock upplevas en aning överväldigande vid första anblicken. Vi vill dock understryka det faktum att plattformen är ytterst användarvänlig och enkel att använda – något som i sin tur innebär att även de mest tekniskt kluvna kommer snabbt kunna finna sig tillrätta!

Härnäst så kommer vi att fokusera på att redogöra för den första steget i processen där vi gör dig uppmärksamma på att hur du registrerar dig via eToro – en process som återspeglas i form av den höga användarvänligheten!

Steg 1 – Registrera dig som en legitim handlare

För att kunna komma igång på allvar med handeln hos eToro så behöver du först registrerar dig som en legitim handlare. Det hela är en helt kostnadsfri process och bör inte ta dig mer än en minut att genomföra.

 1. För att initiera det hela så behöver du först klicka på den gröna knappen i form av “Börja Investera” som idag återfinns i mitten av startsidan.
 2. Välj sedan den registreringsmetod som du önskar använda dig av. Du kan antingen välja att knappa in ditt användarnamn – alternativ nyttja Google och Facebook där eToro kopplas ihop dina inloggningsuppgifter med respektive plattform.
 3. Den sista steget innebär att du läser igenom de regler och villkor som återges samtidigt som du även godkänner att din information används i enlighet med den angivna integritets och cookie-policyn.
 4. Avsluta sedan hela processen genom att klicka på den gröna knappen i form av titeln “Skapa konto”
 5. Kontrollera slutligen din e-post och klicka på den unika verifieringslänk som du fått motta.

Den sistnämnda punkten utgör den viktigaste delen i det hela eftersom du inte kan komma igång med handeln förrän du klickat på den unika verifieringslänken som du fått motta till din e-postadress i och med att resten av guiden bygger på att du verifierat ditt!

eToro login svenska

Steg 2 – Verifiera din identitet via KYC-processen

För att man överhuvudtaget ska få möjligheten att komma igång med handeln via eToro så måste man ta sig igenom den ”föga mödosamma” KYC-processen. Det hela står för “Känn Din Kund” (eng. Know Your Customer) och implicerar på att man säkerställer att du faktiskt är den som du utger dig för att vara.

Själv processen ämnar både identifiera handlarens identitet men även begränsa risken för insättning av medel vilka bedöms härstamma från aktiviteter – något som även inom sammanhanget refereras som ”försök till penningtvätt”.

Nedanstående skärmdump beskriver en delmängd av KYC-processen där man förutom att behöva knappa in sitt personnummer, adress, telefonnummer även behöver ladda upp en form av statligt utfärdat ID-kort.Vänlige uppmärksamma det faktum att man även måst inkludera en elräkning som i sin tur måste innehålla ett färgfoto, fullständigt namn, födelsedatum, giltig utgångsdatum – inklusive personnummer.

Notera: Kom ihåg att klicka på den unika verifieringslänk som du fått motta till den angivna e-postadressen eftersom det hela utgör en del av den KYC-process som återges ovan.

Det kan även bli aktuellt med ytterligare kompletteringar om eToro gör bedömningen att de nuvarande dokument som man skickat in ej räcker för att verifiera att man är den individ som man utger sig för att vara.

När man tagit sig igenom den mödosamma KYC-processen så är det dags att komma igång med handen på allvar. För att kunna investera i din första underliggande tillgång så behöver man först sätta in pengar via eToro – en process som vi går igenom i detalj härnäst!

Steg 3 – Sätt in pengar att investera med

När det kommer till insättningar av medel via eToro så har man för närvarande tre alternativ som man kan välja mellan. Dessa återges i form av betal-/kreditkort, Trustly och traditionella banköverföringar.

 1. Börja först med att logga in på ditt handelskonto i form av användar-ID och lösenord.
 2. Identifiera och klicka sedan på den blåa knappen med titeln “Sätt in pengar” som för närvarande återfinns längst ned till vänster om vänstermenyn.
 3. Härnäst så ska du knappa in hur stort belopp som du önskar sätta in. 
 4. Vidare så ska du välja den typ av betalmetod som du önskar använda dig av. 
 5. Som ett sista steg i det hela så ska du klicka på den gröna knappen med titeln “Insättning” för att slutföra själva processen

Om allt gått väl så bör dina pengar finnas insatta på ditt handelskonto inom bråkdelen av en sekund. Vänligen notera att du måste ha slutfört KYC-processen för att kunna genomföra din fösta insättning. I de fallen som du missat att göra det så kommer du att omdirigeras till processen i fråga (se tidigare steg).

Du bör alltid sikta på att genomföra din insättning i form av USD. Väljer du istället att initiera en insättning i form av SEK så måste du ha i åtanke att den nuvarande växlingskursen oftast medför att du tappar flera procent av den summa som du valt att sätta in hos eToro – beroende på kursen som tillämpats i samband med insättningen!

Steg 4 – Genomför din första investering med eToro

I den sista stege så ska vi redogöra kortfattat för hur du faktiskt köper din första kryptovaluta via eToro. Det hela är en förhållandevis användarvänlig och enkel process – förutsatt att du genomfört steg 1-3 så som dessa återges.

Det första vi behöver göra är att hitta den underliggande tillgång som vi önskar handla med – i vårt fall Bitcoin. Dock så är själva tillvägagångssättet likvärdigt oberoende av vilken typ av underliggande tillgång som du önskar handla med. 

Klicka sedan på den blåa knappen “HANDLA” varav du förflyttas till sektionen för den specifika tillgången som du valt. Härnäst så kommer du att få upp en dialogruta där du behöver tillämpa några val gällande affären i fråga – något som för övrigt återges nedan:

 1. Ange hur stort belopp du önskar handla för genom att antingen knappa in beloppet eller nyttja -/+.
 2. Välj huruvida du önskar använda dig av Hävstång, Stop Loss och Take Profit. 
 3. Avluta ditt köp genom att klicka/trycka på den blåa knappen i form av “Öppna affär”.
 4. Om allt gått väl så bör din(a) Bitcoin(s) återfinns synliga i din portföljt som i sin tur återfinns på den vänstra menyn

Om du inte är bekant med begreppen Hävstång, Stop Loss och Take Profit så råder vi dig att avstå från att ändra dessa preferenser för närvarande eftersom det hela kan mynna ut i en ekonomisk härdsmälta om du inte är medveten om vad dessa val innebär

Är eToro en säker handelsplattform?

Denna fråga är ytterst subjektiv eftersom säkerhetsbegreppet är brett och tenderar att appliceras på olika element beroende på den tillfrågade. På en övergripande nivå så lyder eToro som en av marknadens säkraste plattformar dock.

Handelsplattformen kontrolleras för närvarande av flera auktoritära myndighetsinstanser där några av de mer namnkunniga återges i form av CySec, ASIC, FCA och FSAS – för att nämna några.

eToro rättar sig även efter den så kallade MiFID-direktivetey, något som i sin tur är en form av reglering som utarbetas av EU som i sin tur ämnar skydda investerarna och deras pengar från att exploatera från maliciösa aktörer.

I och med att eToro återfinns för närvarande registrerat som bolag på Cypern så får aktören bedriva handel inom EU i och med att landet i fråga för närvarande listas som en fullvärdig medlemsstat.

När du väljer att göra en insättning så kommer den summa som du satt in att återges på ett separat konto som i sin tur återfinns hos en reglerad och auktoriserad samarbetspartner. Det hela förser dig med en garanti om att dina pengar kan återbetala om eToro skulle försättas i konkurs.

Den data som överförs mellan dig och eToro är alltid krypterad – något som du själv för övrigt kan kontrollera genom att klicka på hänglåsikonen som återfinns i början av webbläsarens URL-fält.

Plattformen tillämpar något som inom sammanhanget benämns för som SSL-kryptering och ligger i paritet med de krypteringslösningar vilka idag tillämpas av de svenska bankerna.

Tvåstegs autentisering

Som en del i att stärka säkerheten ytterligare så erbjuder eToro även möjligheten till att använda sig av tvåfaktorsautentisering i samband med varje specifikt inloggningsförfarande.

Det hela fungerar så att en unik verifieringskod skickas till den förvalda enheten i samband med att du initierar en inloggning. Den aktiva sessionen är endast aktiv på den utvalda enheten där antalet inloggningsförsök som man kan tillämpa är begränsat.

Ovanstående förfarande tillämpas som ett led i att göra det svårare för inkräktare att använda sig av automatiserade attacker, samtidigt som man i form av användare slipper ligga sömnlös över att ens inloggningsuppgifter kommer på villovägar.

Hantering av personliga uppgifter

De personliga uppgifter som du delar med eToro följer den aktuella GDPR-lagstiftningen. Det ska dock nämnas att bolaget kan komma att dela vissa delar av den data som samlats in vid särskilda händelser.

Med “särskild händelse” så implicerar man på exempelvis när ett myndighetsorgan bedriver en undersökning där man i form av privatperson behöver kontrolleras i enlighet med de uppgifter som man lämnat in.Det hela sker i enlighet med den CSR-rapportering som för övrigt OCT-rådet beviljat. Det ska dock nämnas att eToro kommer aldrig att sälja dina personliga uppgifter vidare till tredje part!

Vilka avgifter har eToro?

När du bestämmer dig för att komma igång med handeln via eToro så måste du även ta i beräkning de associerade avgifterna vilka du förr eller senare kommer behöva ta ställning till.

För att avgränsa oss så kommer vi att fokusera på de primära avgifterna vilka tenderar att debiteras vid handel – men det kan självfallet tillkomma andra mindre vanliga avgifter vilka du debiteras i samband med det hela.

 • Courtage: När det kommer till courtage så är det hela en form av provision som börsmäklaren i fråga kan välja att påföra i samband med att du väljer att handla via eToro. Med andra ord så kan man referera till det hela som en avgift för tjänsten i fråga.
 • Spread: En annan avgift som debiteras vid handel med CFD:er. Själva beloppet som avgiften utgörs av beräknas genom den skillnad som återges i form av priset som du betalar för underliggande tillgångar men även vid försäljningen av det hela.
 • Pip: En pip är ett sätt att beskriva den minsta förändringen som den givna växelkursen kan åstadkomma. Om man handlar med EUR/USD där det hela rör sig från 1,1001 – 1,1002 så återge denna rörelse i form av 1 pip.
 • Uttagsavgift: Implicerar på den kostnad som genereras när man som handlare bestämmer sig för att begära uttag på de vinster som man genererat via sina affärer hos eToro. 
 • Växlingsavgift: Man debiteras en växlingsavgift vid handeln med valutor som initieras via plattformen eToro vid valet av handel med en annan typ av valuta än den svenska kronan (SEK).
Avgifter Kostnad
Årsavgift: 0 SEK
Courtage (aktier): 0 SEK
Courtage (kryptovaluta): 1%
Valutor (spread): från 1 PIP
Index (spread): från 0,75 punkter
Råvaror (spread): från 2 PIP
CFD:er (aktier) och ETF:er 0,09 %
Uttagsavgift: $5 (USD)
Insättningsavgift: $0 (USD)
Faktureringsavgift (efter 12 mån) $10 (USD)

Vänligen uppmärksamma att eToro erbjuder handel med aktier och ETF:er utan courtage. Dock så kan de avgifter vilka härleds till “spreadar” vara aningen högre än hos respektive konkurrenter.

Social handel via eToro

etoro landningssida

En av de största fördelarna med eToro är att man erbjuder möjligheten att använda sig av social handel (eng. CopyTrading). Det hela är en funktion som gör det enkelt att kopiera investeringsstrategier från andra framgångsrika handlare.

Som ett led i att bredda din förståelse för social handel så kommer vi att ägna resten av denna guide åt att beskriva kortfattat hur du kommer igång med det hela – en process som man bör kunna klara av inom endast några minuter.

 1. Den första steget innebär att identifiera en av de handlare vilka du önskar kopiera. Som du kan notera så kan du även filtrera investerare beroende på deras nuvarande placering, de finansiella tillgångar som investerarna handlar med, hur mycket de tjänat under en viss period m.fl. Detta är för övrigt den viktigaste steget i hela processen – något som i sin tur innebär att du ej bör förhasta ditt beslut utan i lugn och rå beskåda de alternativ som finns tillgängliga.
 2. När du valt den handlare som du önskar kopiera så har du två val. Du kan antingen välja att kopiera hen direkt genom att klicka på den gröna knappen i form av “Kopiera” (längs upp till höger), alternativt välja “Lägga till i bevakningslistan” och kopiera den utvalda handlaren vid ett senare skede. Vi förmodar dock att du klickat på “Kopiera” – vilket tar oss till nästa steg i processen.
 3. Du behöver nu definiera vilka summa som ska allokeras hos ditt konto för investeringar hos den valda handlaren. Det finns inga rätt eller fel gällande hur mycket pengar som du ska öronmärka – ska tilläggas. Dock så måste du komma ihåg att det alltid föreligger en risk att du går miste om dina pengar.
 4. Härnäst så behöver du definiera en sluttid för hur länge du önskar tillämpa kopieringen av handlaren i fråga. Förutom det så behöver du även definiera ett slutdatum för när kopieringen ska upphöra.
 5. I nästa steg så behöver du välja om du önskar kopiera en pågående handel eller om du redan har en del positioner vilka för närvarande är öppna. Du bestämmer dock om du önskar öppna upp dessa positioner eller om du istället väljer att börja handla i samband med att du kopierar handlaren i fråga och öppnar upp nya positioner.
 6. När du kommit så här långt så behöver du återigen klicka på knappen “Kopiera” för att alla de inställningar som du tillämpas ska träda i kraft där du äntligen kan börja kopiera den utvalda handlaren!

Själva processen kan upplevas som komplex vid första anblicken men när du tillämpar processen ett flertal gånger så kommer du i de flesta fall att kunna avklara det hela på under mindre än en minut!

Placera aldrig alla dina ägg i en och samma korg genom att kopiera en specifik handlare. Sprid istället riskerna adekvat genom att fördela dina investeringar hos flera olika handlare – något som i sin tur även kommer bidra till att minska riskerna för att gå miste om alla dina pengar!

Typer av tillgångar som man kan investera i via eToro

Hos eToro så kan man välja att investera i en rad tillgångar. Här erbjuds möjligheten att handla med kryptovalutor, aktier, indexfonder, CFD:er, råvaror m.fl. Totalt så kan man välja att handla med över 2000 tillgångar för närvarande.

Härnäst så kommer vi att bekanta dig kortfattat med de typer av till tillgångar vilka handlarna tendera att investera i när det kommer till eToro. I slutändan är det dock upp till dig själv att bestämma vilken typ av tillgång som ligger linje med dina investeringar preferenser.

 • Kryptovaluta: eToro har profilerat sig som en av de främsta plattformarna när det kommer till handel med kryptovaluta. I skrivande stund så kan man investera i över 100 olika krypton där man kan välja att direkt förvärva den underliggande tillgången eller spekulera i kryptovalutans värde via CFD:er.
 • Aktier: eToro erbjuder möjligheten till att investera över mer än 2200 aktier vilka återfinns utspridda hos 17 av världens största börser. Här hittar du många av populäraste underliggande tillgångarna i form av Amazon, Tesla, m.fl. Vid handel med aktier så betalar du inget courtage (provision) – gäller ej vid handel med aktier i form av CFD:er.
 • ETF:er: För närvarande så erbjuder eToro mer än 250 ETF:er på deras plattform. Akronymen ETF står i själva verket för Exchange Traded Fund och är en synonym för fonder vilka handlas över börsen. Precis som vid handel med aktier så debiteras man ej courtage vid handel med ETF:er.
 • Index: Via eToro så har man möjligheten att för närvarande handla med 13 olika index. Vid handel med index så spekulerar man i själva verket på värdet via CFD-handel. Med andra ord så köper man ej den underliggande tillånger utan spekulerar i huruvida värdet kommer öka eller sjunka.
 • CFD:er: Hos eToro så kan man även välja att handla med CFD:er i forma av aktier, råvaror, valutor indexfonder ETF:er och kryptovalutor förstås! Det går även att handla med eller hävstångseffekten – där det sistnämnda nyttjas för att investera pengar man egentligen ej har i sitt ägo.
 • Råvaror: När det kommer till investeringar i råvaror så erbjuder eToro för närvarade över 31 olika typer – guld, silver, kakao, naturgas, socker m.fl. – vilka man endast kan välja att investera i via tillgängliga CFD:er.
 • Valutahandel: eToro erbjuder även möjligheten till handel med valutor i form av 48 olika variationer. Handeln genomförs i form av CFD:er där man även kan tillämpa den kraftfulla hävstångseffekten.

Handel med hävstång

Precis som vi redan nämnt flera gånger under guiden så erbjuder eToro möjligheten att handla med hävstång. Beroende på valet av tillgång så kommer även storleken på den hävstång som man kan välja att tillämpa variera markant.

Nedan så återger vi en kort lista på den maximala avstånd som man kan välja att tillämpa när det kommer till de vanligaste typerna av underliggande tillgångar vilka man kan välja att handla med via eToro:

 • Kryptovaltour: upp till x2
 • Valutapar: upp till 
 • Aktier: (vinaCF): upp till x5
 • ETF:er: upp till x5
 • Råvaror: upp till x10
 • Index: Upp till x10

 

Ovanstående gäller dock när man handlar i form av privatperson. Önskar man få möjligheten att handla med högre hävstångseffekt så kan man beviljas det hela genom att ansöka om ett professionellt handelskonto – där man för övrigt kan välja att handla med hävstång upp till x100.

Vid handel med hävstång så får man en större exponering mot den valda marknaden uttalat att för den delen behöva öronmärka högre summor – samtidigt som man får möjlighet att handla till en lägre volatilitet.

Å andra sidan så är risken påtaglig att man förlorar pengar vid handel med hävstång – något som ofta härleds till det faktum att många nya handlare ej riktigt förstår sig på den risk som det hela återges i from av.

För- och nackdelar med att eToro

Man brukar säga att “även solen har sina fläckar” något som stämmer in även för eToro. Trots att fördelarna är påtagliga så finns det ändå ett antal vanliga fallgropar vilka man behöver ta i beaktning när det kommer till plattformen i fråga.

Härnäst så kommer vi att redogöra både för de positiva aspekterna men även göra dig uppmärksam på de fallgropar vilka vi anser att du behöver ha åtanke när det kommer till handeln med eToro – oavsett vilken typ av underliggande tillgång som du väljer att handla med.

Fördelar

 • Man får tillgång till ett stort nätverk med mer än 10 miljoner handlare.
 • Intuitiv och användarvänlig handelsplattform med ett stort antal användbara verktyg.
 • Lämpar sig både för helt gröna investerare men även för betydligt mer erfarna rävar.
 • Debiterar 0% i courtage när det kommer till handeln med ETF:er och aktier.
 • Erbjuder möjligheten att handla med eller utan hävstång för CFD:er.
 • Tillhandahåller möjligheten för social handel i form av CopyTrading.
 • Tillämpar rådande reglerar vilka återges av tillsynsmyndigheterna.
 • Erbjuder möjligheten att prova på handeln i form av ett demokonto.

Nackdelar

 • Tillämpar handel med den amerikanska dollar något som medför avgifter vid valutaväxling.
 • Använder sig av ett begränsat tidsfristen när det kommer utnyttjandet av demokonto.
 • Handelsplattformen har för närvarande inget samarbete med den svenska Skatteverket.
 • Som en svensk handlare så kan man inte välja att öppna upp ett ISK-kontot.
 • Om man är inaktiv under mer än ett år så debitera man extra straffavgifter för det hela.
 • Den utbildningsinformation som återges hos plattformen är i sin helhet på den engelska språket.

Vänligen notera att ovanstående punkter utgör en del av de olika för- och nackdelar vilka vanligtvis härleds till eToro. Det kan självfallet finnas andra element vilka vi anser att du behöver ta ställning till gällande huruvida du ska välja eToro som din primära handelsplattform eller se dig om efter andra alternativ.

Vem bör använda sig av eToro?

Härnäst så kommer vi att fokusera på att belysa de investeringspreferenser som eToro lämpar sig bäst för men även göra dig införstådd för när du bör avstå från det hela och istället se dig om efter andra alternativ.

Du bör välja eToro om:

 • Du önskar ta del av ett stort utbud av investeringstillgångar: Har du som fokus att handla med en rad olika underliggande tillgångar så är eToro med största sannolikhet den ideala valet för din del. 
 • Du önskar handla med 0 kr i courtage: Handelsplattform eToro debiterar inget courtage vid handeln med aktier, något som i sin tur innebär att du får behålla hela vinsten i din egen ficka!
 • Du önskar handla med eller utan hävstång: När du börjar handla hos eToro så kan du antingen handla med kryptovalutan i fråga eller anamma handeln via CFD:er med eller utan hävstång.
 • Du önskar få möjligheten att kunna välja att “gå lång” eller “gå kort”: Plattformen erbjuder dig möjligheten att förvara en tillgång i form av att “gå lång” eller sälja av det hela i form av att “gå kort”.
 • Du önskar använda dig av social handel: Handelsplattformen erbjuder något som benämns för som CopyTrading, vilket i grund och botten är en form av social handel där du får möjlighet att kopiera andra framgångsrika investerare och deras strategier.

Du bör avstå från eToro om:

 • Du önskar investera i ett ISK: Om du har som mål att investera i ett så kallad ISK-konto så bör du istället välja en annan aktör eftersom eToro saknar möjligheten till det hela.
 • Du önskar slippa deklarera via en K4-blankett: Vid utlandshandel med underliggande tillgångar så behöver man deklarera för sina affärer genom att använda sig av en K4-blankett – något som man investerare uppfattar som ytterst komplext och förlegat.

Slutsats

eToro står sig (utan tvekan) sin en av marknadens största handelsplattformar. Man har framförallt profilerat sig vid handel med kryptovalutor i kombination med CFD:er och hävstång. 

Dock så erbjuder man fler andra typer av investeringar där några de mer populära återges i form av ETF:er, index, råvaror, valutpar m.fl.

Plattformen hade knappast fått den status som den har idag om det inte vore för funktionen gällande CopyTrading. Via den så får man möjligheten att kopiera andra framgångsrika investerare och får således en mall för sina affärer.

Handelsplattformen regleras idag utav flera olika myndighetsorgan, något som i sin tur säkerställer en hög nivå – både när det kommer till säkerhet och transparens gällande verksamheten.

De pengar som man sätter i samband med handeln hos eToro förvaras på ett separat konto. Det hela innebär att man vid en eventuell konkurs behövs ej oroa sig för att det pengarna försvinner i tomma intet.

Man kan även välja att sköta sina affärer under tiden som man befinner sig på språng – förutsatt man har tillgång till en adekvat uppkoppling vill säga – då i form av deras intuitiva och användarvänliga app.

För att avrunda det hela så är eToro en handelsplattform som designats för att lämpa sig både för helt gröna handlare men även för betydligt mer erfarna. Hur man än vänder på det hela så kan du inte välja rätt när du väljer eToro som din primära handelsplattform.

Relaterade

Vanliga frågor

Härnäst så kommer vi att besvara de vanligaste frågorna som våra läsare tenderar att ha när det kommer till handelsplattformen eToro. Skulle du ej hitta svaret på dina funderingar så är du mer än välkommen att kontakt oss via den kontaktform som återges på vår webbplats.

Är eToro en pålitlig handelsplattform?

Kan man handla med ISK via handelsplattform eToro?

Måste jag deklarera mina affärer?

Vilka risker förknippas med eToro?

Går det ägna sig åt börshandlande produkter via eToro utan hävstång?