Köp kryptovaluta hos crypto.comCrypto.com är en plattform som initialt grundades i den Monaco. Plattformen har under en förhållandevis kort period på endast fyra år profilerat sig i form av en respektabel och aktad aktör när det kommer till handel med kryptovalutor.

Det primära målet med plattformen (enligt ägarnas utsago) är att erbjuda handlarna möjligheten att på ett mer effektivare, förbättrad och framförallt säkrare väg erbjuda möjligheten till en enklare övergång från traditionella valutor vidare till kryptovalutor.

Man ämnar uppnå detta genom att erbjuda den egna kryptovalutan som refereras till som CRO – som sedan 2020 ersatt deras föregående kryptovaluta i form av MCO – kombinerat med en ytterst kraftfull och exceptionellt innovativ handelsplattform.

Crypto.com – en av de mer spännande plattformarna för kryptovalutor

Här kan du läsa mer om dess olika styrkor och funktioner:

 1. En handelsplattform med mycket bredd och stort urval
 2. Snabb-guide till hur du börjar handla krypto-valutor
 3. Betalmetoder och handelsavgifter
 4. Säkerhetsbilden hos plattformen Crypto.com
 5. Investeringmöjligheter hos Crypto.com
 6. Förekommande för- och nackdelar
 7. Är Crypto.com rätt val för just dig?

I skrivande stund så erbjuder man en rad finansiella tjänster i form av konvertering av en rad kryptovalutor, handel- och investeringsformer, lån, betalning men även möjligheten att generera avkastningar i form av ränta via depositioner.

Det sistnämnda återges i form av en procentsats upp till 8% när det kommer till handeln med kryptovalutor samt 12% vid handeln med stablecoins. Som om det inte vore tillräckligt så kan även användaren välja att ansöka om den populära VISA-kortet för kryptovalutor vilken i sin tur förser en med en rad lukrativa erbjudanden och rabatter.

En annan aspekt som skiljer Crypto.com från deras konkurrenter är möjligheten till att skapa DeFi-mynt där det hela kompletteras med den spänningsfyllda tjänsten (inget för de med svaga nerver) Trading Arena.DeFi hos crypto.com

Här får man möjligheten att delta i en rad olika tillställningar i form av tävlingar och dylikt där man belönas med ytterst lukrativa priser och andra incitament – något som snabbt bidragit till att det hela förhållandevis snabbt ökat i popularitet bland användarna.

När det kommer till målgruppen så riktar sig Cryptp.com både till privata handlare men även till de betydligt mer erfarna näringsidkare vilka önskar få möjligheten att ta del av lukrativa betalningar för sina produkter/tjänster i form av krypton och stablecoin.

Själva plattformen har en förhållandevis enkel och tilltalande design i kombination med stilrena visuella element – något som i sin tur skapar en helhetsbild av en tjänst som även de mest kluvna kan göra sig införstådda med – relativt omgående.

Härnäst så kommer vi att syna handelsplattformen i detalj där vi ämnar göra dig införstådd med hur du går tillväga för att komma igång med handeln, hur du säkrar ditt handelskonto men även de vanligaste fallgroparna som du behöver se upp med!

Snabb-guide till hur du börjar handla kryptovalutor med Crypto.com

För att du ska få möjligheten att börja använda Crypto.com på allvar så behöver du först och främst registrera dig för ett handelskonto. Det hela är en förhållandevis ganska enkel och smidig process som ej kräver många minuter i omfång.

Som ett led i att vidga din förståelse för ämnet i fråga så kommer vi att ägna resten av denna guide åt att belysa hur du faktiskt går tillväga rent konkret för att registrera dig för ett handelskonto via handelsplattform Crypto.

Förutom ovanstående så kommer vi att redogöra för hur du faktiskt införskaffar din första kryptovaluta via plattformen Crypto.com – en process som i grund och botten är ytterst enkel att genomföra!

Steg 1 – Registrera dig för ett handelskonto

Den första steget i processen är att börja med att registrera dig för ett handelskonto – något som för övrigt är helt kostnadsfritt. Du kan välja att tillämpa processen via de flesta enheter – oavsett om det handlar om stationära eller portabla enheter – förutsatt att de har en fungerande uppkoppling vill säga.

 1. Börja med att besöka webbplatsen Crypto.com varav du anger din e-postadress i den ruta som återges i mitten av startsidan och klickar på den blåa knappen i form av ”Sign up”.
 2. Följ sedan instruktionen som återges och ange den information som efterfrågas. Vänligen kontrollera även att du angett rätt e-postadress eftersom en så kallad OPT-kod kommer skickas ut till den specificerade e-postadressen som du sedan behöver ange för att kunna komma vidare i processen.
 3. Vänligen säkerställ att du tagit del av de villkor som återges och bocka sedan i de rutor som återges (se skärmdump).
 4. Klicka sedan på den blåa knappen i form av ”Create account”.
 5. Du kommer nu att behöva knappa in din OTP-kod som du mottagit till den angivna e-postadress varav du sedan ombeds att även knappa in ditt telefonnummer – något som för övrigt innebär att du återigen får motta en unik OTP-kod som du måste knappa in.

När du kommit såhär långt så är det dag för nästa steg – nämligen att verifiera din identitet – något som kräver en del insats för att kunna genomföras!

Notera: Om du inte skulle motta engångslösenordet (OTP) inom fem minuter så behöver du kontrollera din skräppost eftersom e-postmeddelanden med Crypto som avsändare tenderar att av misstag markeras som skräp

Steg 2 – Gå igenom KYC-proceduren

Innan du kan börja handla så måste du verifiera din identitet – en process som inom sammanhanget benämns för som Know Your Customer (abbr. KYC) – som för övrigt är obligatorisk för varje ny användare.

Det hela genomförs i form av att först ange ditt för- och efternamn vara du sedan initierar processen i fråga. Du kommer även att behöva ta en selfie för att KYC-processen ska kunna genomföras i sin helhet.

KYC-processen är något som Crypto.com måste utföra enligt den licens som de fått utfärdat av MFSA – Malta Financial Service Authority. Denna tillsynsmyndighet har beviljat Crypto.com en så kallad EM- och Class 3 VFA Service Provider license.

En av de punkter som återges i licenserna redogöra att för varje sökande så måste en KYC-process tillämpas för att verifiera handlarens identitet men även motverka förekomsten av försök till penningtvätt vilka härleds från kriminella aktiviteter!

Steg 3 – Genomför en insättning

Innan du kommer igång med handeln så måste du först sätta in pengar att investera med. Den minsta beloppet som du för närvarande måste sätta in för att kunna initiera en affär återges i form av $100 USD. 

Du har en rad olika betalmetoder till ditt förfogande när det kommer till realisering av det hela vilka återges b.la i form av traditionella banköverföringar, betal-/kreditkort, kryptoplånböcker m.fl. (mer om det senare).

 1. Börja för med att identifiera sektionen för insättningar hos handelsplattformen.
 2. Välj din förvalda betalmetod från de olika alternativ som du får presenterat.
 3. Ange den summa som du önskar sätta in och verifiera det hela.
 4. Du bör inom några hundradelar se det insatta beloppet på ditt handelskonto.

Vänligen notera det faktum att Crypto.com debiterar ej några avgifter när du väljer att genomföra en insättning. Dock så kommer du att påföras en avgift – beroende på valet av betalmetod – när du väljer att begära uttag av vinsterna.

Det ska även noteras att uttagsavgiften kommer debiteras oavsett om du begär att få ut vinsten i form av kryptovalutor eller om du för den delen istället väljer att initiera det hela i form av de traditionelle fiatvalutan.

Steg 4 – Köpa din första kryptovaluta

I denna steg så är det äntligen dags att investera i din första kryptovaluta via Crypto.com Handelsplattform utgörs dock av ett stort antal sektioner – något som i sin tur innebär att du behöver navigera rätt för att kunna realisera din plan.

I ”exchange” sektionen så har du möjligheten att bedriva en rad olika former av handel med kryptovaluta vilka återges i form av följande

 • Sport Trading – Fokuserar på handel med spot och marginal.
 • Derivat – Löpande handel i kombination med terminer.
 • Snabblån: Finansierar av de medel som du valt att sätta in.

Du kan även göra valet att förflytta dig till plattformens nyöppnade marknadsplats för NFT och bekantat dig mer med det som erbjuds – något som vi diskuterar mer ingående lite senare i denna guide.

 1. Första steget innebär att identifiera den typ av kryptovaluta som man önskar investera i.
 2. Härnäst så måste man välja vilken typ av betalmetod som man ska använda sig av.
 3. Man kan välja att nyttja traditionella banköverföringar, betal-/kreditkort samt vanliga digitala plånböcker.
 4. När man är nöjd med det hela så behöver man klicka på ”Buy” knappen för att kunna slutföra det hela.
 5. Vid det här laget så kommer de kryptovalutor som man valt att förvärva återfinns på ens handelskonto.

Trade hos crypto.com

Vänligen uppmärksamma det faktum att om du har gjort valet att handla med NFT:er via Crypto.com så är det av stor vikt att ha kännedom om att själva försäljning är en form av auktion. Det innebär i sin tur att du endast kan välja att slå till och förvärva den NFT som erbjuds till det begärda priset – alternativt välja att lägga ett bud på det hela.

Betalmetoder och handelsavgifter hos Crypto.com

I jämförelse med andra kryptobörser där man vanligtvis debiteras mindre växlingsavgifter så har man via Crypto.com valt istället att anamma en annan strategi där man valt att möjliggöra det hela i form av deras egna token – då i form av CRO.

Vid nyttjandet av CRO så initieras växlingsavgifterna i form av 0,16% per affär. Dock så sjunker avgifterna i paritet med antalet affärer – något som i sin tur innebär att ju mer man handlar – desto lägre blir de påförda avgifterna.

Skulle man rent hypotetiskt ha en budget där man väljer att genomföra affärer till ett totalt värde i form av $300 miljoner USD så skulle avgifterna sjunka till en nivå som återfinns inom 0,1% spannet.

När det kommer till de olika betalmetoder som erbjuds av Crypto.com så har man en stor valfrihet att anamma den alternativ som man anser sig vara mest lämplig. Några av de mest populära återges i form av följande lista:

 • Traditionella Banköverföringar
 • Betal-/Kreditkort
 • Digitala Plånböcker
 • Kryptovaluta

Vänligen uppmärksamma det faktum att man i form av handlare kommer ej att debiteras några avgifter vid insättningar (som redan nämnts) men vid begäran om uttag så kommer Crypto.com att debitera en avgift boende på den valda betalmetoden i fråga.

För information gällande priser och avgifter – vänligen ta del av den information som återges på den officiella webbplatsen eftersom strukturen gällande priserna tenderar att ändras ganska frekvent som ett led i att anpassa nivån till den rådande marknaden.

Snabbaste växande appen för kryptovaluta

Säkerhetsbilden hos plattformen Crypto.com

Crypto.com tillämpar en så kallad ”Defense in Depth” arkitektur – något som ordagrant kan översättas till svenska som en rad säkerhetsprocesser vilka återfinns inbäddade inom alla aspekter av deras verksamhet.

Som ett resultat av ovanstående så är Crypto.com (i skrivande stund) en av de få handelsplattformar inom kryptosfären vilka kan stoltsera med det faktum att de (ännu) ej utsatts för några lyckade intrång.

Det hela är ytterst imponerande, men det har sin logiska förklaring i form av det perfekta och rigorösa arbetet med säkerheten som man kontinuerligt ägnar sig åt – något som vi för övrigt går in närmare på lite senare i detta kapitel.

Vidare så förvara Crypto.com varje användarens innehav off-line – en lösning som möjliggörs i form av den arbete som man ägnar sig åt med Ledger. De hela bygger på det sistnämndes förvaringslösning som i sin tur går under namnet Ledger Vault.

Själva tekniken tillämpar en rad olika element vilka återges i form av hårdvarubaserade säkerhetsmoduler (HSM), nycklar som utfärdas med hjälp av ett flertal olika signaturer och andra aspekter vilka man valt att dölja för närvarande.

Förutom den höga nivån av säkerhet så erbjuder man även en förskingring som för närvarande uppgår till 500 miljoner USD. Det hela ämnar täcka upp för vid förlust av innehavet när det hela kan härledas till skador på de fysiska/digitala förvaringslösningar men även vid bedrägerier vilka orsakats av tredje part.

Skyddet av de tillgängliga plånböckerna för kryptovalutor tillämpar också en form av HSM- och multi-signaturbaserade nycklar. Innehavet i dessa återspeglar dock endast en bråkdel av det totala innehavet – ska tilläggas.

Man återspeglar även en hög nivå av säkerhet när det kommer till infrastrukturen där man tillämpar Amazon Web Services (AWS), där lösningen i fråga erbjuder en rad kraftfulla säkerhetsfunktioner vilka återges av b.la följande:

 • Nätverket- och webbaserade brandväggslösningar men en hög nivå av AI.
 • Kontrollerade krypteringar för alla de överföringar som genomförts via plattformen.
 • Användning av Transport Layer security (TLS) för alla tjänster som erbjuds.
 • Planering av kontinuitet gällande avbrott och förebyggande säkerhetsåtgärder.
 • Loggning, övervakning och automatiska kontroller i kombination med realtidsanalys.

Interna riskkontroller som tillämpas

Ovanstående punkter utgör dock en delmängd av säkerhetsarbetet. Man tillämpar även flera olika former av internt utformade säkerhetsåtgärder vilka ämnar bidra till att stärka den övergripande säkerhetsbilden ytterligare. Några av de punkter som det hela återges illustreras av följande punkter: 

 • Dedikerat internt team som granskar alla insättningar som genomförs.
 • Varje begäran om uttag genomgår en kontroll och flaggas vid misstanke.
 • Manuellt godkännande vid initiering av betydligt större transaktioner.
 • Flera branschledande AI-baserade analysverktyg tillämpas dagligen.
 • Testning av penetrering via en rad välutarbetade attack-scenarion.
 • Generösa belöningar i form av ”Hacek One Bug Bounty” program.

Användardelen utelämnas ej åt slumpen

När det kommer till användardelen så erbjuder Crypto.com möjligheten att skydda ens handelskonto i form av tvåfaktorsautentisering – något som inom sammanhanget refereras även till som 2FA.

Andra säkerhetsfunktioner omfattar svårknäckta lösenordsfraser, komplexa lösenord, biometrisk kontroll (fingeravtryck och ansikts-ID), verifiering via e-post och telefon samt möjligheten att förvara dina privata nycklar på din egna enhet.

Det sistnämnda innebär att du kan själv välja att skydda ditt innehav genom att tillämpa en form av lösning som du anser dig vara mest adekvat för stunden istället för att förlita dig till de säkerhetslösningar som tillhandahålls av Crypto.com.

En sådan lösning kan exempelvis utgöras av en krypterad USB-sticka eller extern hårddisk som du sedan låser in i ett brandskyddande skåp. På det sättet så sover du bättre om nätterna utan att ständigt behöva frukta externa element.

Investeringsmöjligheter hos Crypto.com

Du har vid det här laget skapat dig en klar bild gällande huruvida plattformen i fråga lämpar sig just för dina behov. Du är medveten om att du kan investera i kryptovalutor och NFT:er där du även har möjligheten att ansöka om ett förbetalt kryptokort som den globala aktören i form av Visa står bakom.

Härnäst så kommer vi att diskutera mer ingående de olika investeringsmöjligheterna som erbjuds av Crytpo.com som ett led i att göra dig införstådd med vad du kan förvänta dig av det hela.

Handel med kryptovaluta

När det kommer till Crypto.com så har du möjligheten att investera i mer än 250+ kryptovalutor till ytterst konkurrenskraftiga och förmånliga avgifter. Det ska dock nämnas att man måste omvandla sin insättning till plattformens egna tokens – då i form av CRO för att man ska få möjligheten att genomföra sin handel till betydligt lägre avgifter.

Ovanstående utgör för övrigt en stor akilleshäl när det kommer till Crypto.com eftersom man gör det inte påtagligt att man i form av handlare måste faktiskt konvertera sin insättning till CRO för att kunna handla till lägre avgifter.

Istället så uppenbaras det hela först när man kommit till slutet av själva processen – något som många handlare uppfattar som att man blir förd bakom ljuset och blir varse om det hela först när det investerat en betydande del av sin tid i själva handeln!

När det kommer till de kryptovalutor som för närvarande kan handlas via Crypto.com så hittar man de mest populära och auktoritära alternativen vilka i sin tur återges i form av följande lista:

 • Bitcoin
 • Ether
 • Algorand
 • Aave
 • Ethereum
 • …med flera

Man kan även välja att få ta del av lukrativa rabatter när man gör valet att använda sig av CRO – plattformens egna token. Om man väljer att staka 6 000 CRO så skulle man i teorin få möjligheten erhålla en rabatt på alla de avgifter vilka tillämpas gällande maker- och taker-delen.

Handel med NFT:er

När det kommer till handel med NFT så återspeglas det hela i form av icke-fungibla tokens. Via NFT-plattformen som återges hos Crypto.com så kan man välja att handla tillgångar vilka återges i form av följande kategorier:

 • Konst
 • Kändisar
 • Spel
 • Sport
 • Musik
 • Krypto
 • Extern NFT

Det ska även tilläggas att registrerade Crytpo.com användare kommer att kunna få möjligheten att handla och sälja av NFT:er vilka återges från kända individer i form av Kalerns Malluta, Snoop Dogg, Lionel Richie – för att nämna några.

Man måste dock komma ihåg att det hela är ett förhållandevis nytt företeelse – något som i sin tur innebär att det återstår skrivet stjärnorna för huruvida det hela kommer att utvecklas inom snar framtid.

För- och nackdelar med Crypto.com

Även om Crypto.com har betydligt mer fördelar än nackdelar så anser vi det vara viktigt att göra dig införstådd med båda sidorna av myntet som ett led i att förbli objektiva – samtidigt som du själv får möjligheten att ta ett beslut baserat på ren fakta.

Fördelar

 • Ett stort utbud av kryptovalutor finns tillgängliga via derivat och i form av spothandel.
 • Du får möjligheten att handla med NFT:er men kan även välja att skapa dina egna versioner.
 • Plattformen är ytterst omfattande och erbjuder allt ifrån staking och wallet vidare till handel – inklusive VISA-kort.
 • Crypto.com regleras av den auktoirtäar MFSA – Malta Financial Services Authority och innehar för närvarande två licenser.
 • Kapitalet som du väljer att sätta in hos Crypto.com förvaras i en så kallad ”cold storage” i samarbete med den auktoritära aktören Ledger.
 • Man erbjuder låga handelsavgifter med en adekvat möjlighet till rabatter men även en rad olika bonusformer.

Nackdelar

 • Det kan vara svårt att sätta sig in i de funktioner som tillhandahålls om man är helt grön inom kryptosfären.
 • Plattformen har ett begränsat utbud för nybörjare när det kommer till utbildningsmaterial.
 • Kundtjänsten har fått en del klagomål på grund av svarstiden samt det faktum att man inte kan besvara vissa frågor.
 • Man debiteras högre avgifter om man väljer att handla utan deras egna token i form av CRO.
 • Man måste förlita sig på att bli betjänade på engelska eftersom det saknas en svensk kundtjänst.
 • Du kan ej prova på handeln i form av ett demo-konto utan kastas in i hetluften per omgående.

Är Crypto.com rätt val för just dig?

Ovanstående frågeställning är ytterst subjektiv eftersom vi inte vet något på förhand gällande din bakgrund, erfarenhet eller kunskap när det kommer till den lukrativa handeln med kryptovalutor.

Som ett led i att göra det enklare för dig att förstå huruvida just Crypto.com ligger i linje med dina preferenser så kommer vi härnäst att definiera ett antal punkter gällande för när bör välja Crypto.com men även när du rekommenderas att se dig om efter andra alternativ.

Du bör välja Crypto.com om…

 • Du fokuserar främst på avgifterna: När du väljer att handla hos Crypto.com så kommer du att få ta del av marknadens lägsta avgifter – utan att på något sätt behöva avgränsa dig i hur det genomför dina affärer. Dock så måste du omvandla först din insättning till deras egna token i form av CRO för att kunna få ta del av de lägre handelsavgifterna.
 • Du är en ytterst erfaren räv: Om du anser dig vara en relativt erfaren räv inom sfären gällande handeln med kryptovalutor så kommer plattformen i fråga säkerligen visa sig vara en fullträff för din del eftersom den just skräddarsytts med den mer avancerade handlaren i fokus. 
 • Du vill kunna göra mer: Med Crypto.com så får man i form av handlare möjligheten att spara, investera och spendera sina avkastningar – samtidigt som man även kan välja att investera stora belopp i CRO – plattformens egna kryptovaluta. Förutom det så kan man även handla med NFT:er (mer om det senare) etc.

Du bör välja bort Crypto.com om…

 • Du är helt grön inom sfären gällande handeln med krypton: Om du är helt grön inom handeln för kryptovalutor så kan du komma att bli överväldigad av plattformens visuella utformande och förhållandevis komplexa gränssnitt. Just därför så gör du bättre i att se dig om efter plattformar vilka utformats just med nybörjaren i fokus.
 • Du vill kunna investera i andra underliggande tillgångar: Om kryptovalutor utgör en del av din investeringsstrategi där du önskar även få möjligheten att handla med andra underliggande tillgångar rekommenderas du att se dig om efter andra alternativ.
 • Du vill få hjälp på det svenska språket: I och med att Crypto.com saknar en svensk kundtjänst så kommer man att behöva förhålla sig till den engelska språket i de fall då man behöver få svar på de funderingar som man för närvarande kan tänkas ha.

Vänligen uppmärksamma att ovanstående lista ej bör betraktas som komplett. Istället så kan det finnas andra aspekter vilka både talar för och emot när det kommer till valet av Crypto.com. Andra plattformar så som Kripotomat kan vara värda att jämföra med.

Det ska dock tilläggas att när det kommer till kritan så är det faktiskt man själv som kan fatta ett rättmätigt beslut kring det hela och ingen annan!

Slutsats

På en övergripande nivå så är Crypto.com en utmärkt handelsplattform – framförallt när det kommer till mer avancerade investerare. Deras app är ytterst intuitiv och användarvänlig och gör det enkelt att komma igång med sina investeringar.

Vidare så erbjuder plattformen möjligheten till handel i form av över 250+ olika kryptovalutor – något som i sin tur innebär att även de mest kräsna bör hitta något som går i linje med deras nuvarande behov.

Den påtagliga förekomsten av användarvänlighet med förhållandevis låga handelsavgifter i kombination med ett imponerande utbud av kryptovalutor gör Crypto.com till en av de absolut bästa inom branschen.

De kostnader och avgifter som påförs återges i jämförelse med några av deras närmsta konkurrenter betydligt på betydligt lägre nivåer – något som i sin tur lämpar sig adekvat för alla de handlare vilka för närvarande har en begränsad budget att röra sig med.

Relaterade

Vanliga frågor

Vad är egentligen Crypto.com för något

Hur fungerar Crypto.com i praktiken?

Är Crypto.com en säker handelsplattform?

Vilken är den minsta insättningen som kan initieras hos Crypto.com?

Är det möjligt att handla andra typer av tillgångar än krypton via plattformen Crypto?

Varning

Det är ytterst viktigt att alltid ta sig tid att förstå all risker när man investerar. Marknader kan vara mycket instabila, så du ska alltid vidta en djup förundersökning innan du investerar. Vår webbsida erbjuder regelbundna uppdateringar och verifierar alla plattformar, som rekommenderas mycket noga, men du bör ändå göra dig din egen uppfattning och bara investera så mycket som du har råd att förlora. Det finns aldrig någon garanti att en investering kommer gå med vinst.