Coinbase logoCoinbase grundades under 2011 av två herrar vid namn Fred Ehrsam och Brian Armstrong där man explicit hade som mål att kunna erbjuda även de mest tekniskt kluvna en möjlighet att komma igång med investeringar i kryptovaluta – utan att dessa för den delen skulle behöva förfoga över några specifika kunskaper gällande ämnet i fråga.

Idag så refererar man inom branschen (inofficiellt) till plattformen Coinbase som en av de absolut största kryptobörserna på marknaden när det kommer till handeln med en rad olika kryptovalutor.

En intressant anekdot inom det hela är att plattformen Coinbase under 2021 värderades till en hisnande summa i form av $40 miljarder USD – där värdet för bolaget (i skrivande stund) ökar för varje ny dag som kommer.

Allas ideala val av plattform? 

Även om den rådande konkurrensen stramats åt ytterligare så har Coinbase ett stort övertag gentemot de andra konkurrenterna i form av att man introducerats förhållandevis ganska tidigt på börsen samtidigt som man även marknadsfört sig på flera olika event.

Som ett led i att bredda din förståelse för handelsplattformen i fråga så kommer vi att i denna recension fokusera ingående på Coinbase för att du ska få möjligheten att komma igång med dina affärer under kortast möjliga tid.

Några av de ämnen vi ämnar belysa återges i from av de funktioner som tillhandhållas, hur själva handeln återspeglas i praktiken men även de vanligaste fallgropar som du behöver se upp med när du bestämmer dig för att handla med Coinbase!

Ett konto – flera tjänster

När man registrerar sig för ett handelskonto hos Coinbase kommer man att få ta del av flera av de olika tjänster som erbjuds – alla kopplat till ett och samma konto:

 • Coinbase
 • Cionbase Earn
 • Cinbase Wallet
 • Coinbase Pro

Coinbase

Regerar i grund och botten till den version av handelsplattformen som alla handlare får ta del av när de väljer att komma igång med att investera i kryptovalutor för första gången via handelsplattformen i fråga.

Det hel är specifikt skräddarsytt för helt gröna investerare – något som i sin tur möjliggör snabba och enkla affärer utan att man behöver förta sig! Dock så har standardutförandet av Coinbase en stor akilleshäl i form av att man tillämpar förhållandevis höga avgifter för alla de affärer som genomfrös.

Det hela innebär i sin tur man i rollen som investerare kan rent hypotetiskt komma att behöva finna sig i att se en betydande del av sin vinst gå till att täcka upp för de olika avgifter som debiteras av just Coinbase.

Coinbase Earn

När det kommer till tjänsten Coinbase Earn så återges det hela i form av korta och intuitiva videolektioner där man får ta del av en stor mängd information gällande de kryptovalutor som återges hos plattformen i fråga.

Vid varje avslutat delkapitel så kommer man att få besvara en rad frågor gällande ämnet i fråga som ett led i att kontrollera att man tagit till sig det som diskuterats. Detta är dock inte allt utan för varje besvarad fråga så kommer man även att få motta token i form av en belöning för ens ansträngningar!

Det hela fungerar som en ytterst lockande och eftertraktat incitament eftersom det sporrar handlare att faktiskt sätta perspektiv i det kunskap som de fått ta del av – samtidigt som de även blir belönade för deras kunskap.

Coinbase trusted

Coinbase Pro

När man bestämmer sig för att handla via Coinbase så kommer var och en av transaktionerna att återges i form av Coinbase som den primära motparten. Med andra ord så definierar plattformen både värdet på kurserna och de associerade avgifterna – något som i sin tur kan visa sig bli ganska kostsamt i längden.

På en generell plan så återges det handel som sker via Coinbase Pro i likhet med den som återspeglas vid en traditionell aktiehandel – något som i sin tur innebär att det både existerar köpare och tillika säljare där varje affär matchas i form av en transaktion.

Man kan således hypotetiskt sätt välja att placera en eller fler limitordrar i kombination med stop-loss – där man sedan debiteras en betydligt lägre avgift – samtidigt som spreaden tenderar i överlag att vara ytterst liten eftersom det hela styrs av den rådande marknaden.

Även om Coinbase är mer en mer avancerad tjänst i jämförelse med standardversionen så är den betydligt mer lukrativ eftersom handelsavgifterna vanligtvis tenderarar att vara betydligt lägre än när man väljer att handla med den version som riktar sig främst till helt ”gröna handlare”!

su_button url=”https://www.business2community.com/se/visit/coinbase/” style=”flat” background=”#F69422″ size=”8″ center=”yes” radius=”0″]Besök Coinbase[/su_button]

Coinbase Wallet

Tjänsten i fråga är en form av mobil plånbok (eng. mobile wallet) som i sin tur kan nyttjas för en rad olika tjänster vilka erbjuds i samband med att man väljer att initiera affärerna via plattformen i fråga.

Genom att förvara valutan i from av en egen mobil plånbok så får man i sin tur tillgång till en rad olika möjligheter där framförallt tillgången av de så kallade dApps ligger högt på agendan.

För att nämna ett konkret exempel så erbjuder dig Compound ränta för alla kryptovalutor varav CrytpoKittes är en form av spel med adekvat incitament samt Uniwap som möjligt växling till alla ERC-20 tokens!

Är Coinbase en säker handelsplattform?

När det kommer till säkerhet så anses Coinbase vara en av marknadens mest pålitligaste handelsplattformar. Man tillämpar en ytterst detaljerad och krävande identifieringsprocess – något som i sin tur begränsar risken betydligt för att individer med hederliga avsikter får ta del av de möjligheter som erbjuds.

Vidare så regleras Coinbase av den amerikanska staten – något som i sin tur innebär att man måste rätta sig efter en rad bestämmelser – framförallt när det kommer till den övergripande säkerheten som ett led i att kunna fortsätta med sin verksamhet.

En av de mer konkreta exempel återges i form av den KYC-process (eng. Know Your Customer) som initieras för varje ny investerare. Det hela har som mål att faktiskt verifiera att handlaren i fråga är den som hen utger sig för att vara.

Samtidigt så vill man förhindra möjligheten att individer nyttjar Coinbase för att tvätta pengar Coinbase och säkerhetvilka misstänkts härstamma från kriminella aktiviteter – något som man för övrigt har nolltolerans för där minsta överträdelse beivras!

En annan aspekt som skiljer Coinbase från sina konkurrenter är det faktum att alla de handlare vilka väljer att investera i kryptovalutor plattformen i fråga eller där man för närvarande har ett aktivt kryptoinnehav kan sova lugnt om nätterna eftersom det hela täcks av en ytterst generös försäkring.

Rent konkret så kommer man att ersättas för alla de potentiella förluster vilka kan påvisats vara ett resultat av att en angripare på ett eller annat sätt lyckas komma över ens kryptoinnehav – oavsett värdet på det hela.

Skydd av kryptoinnehavet

När det kommer till förvaringen av kryptovalutorna så har man möjligheten att i rollen som handlare tillämpa två olika typer av metoder som ett led i att gardera sig mot potentiella inkräktare, nämligen:

 • Valv – Erbjuder möjligheten att placera sitt kryptoinnehav i en så kallad valv (eng. vault) – något som i sin tur förser dig med ett ytterligare lager av skydd. Den tekniska lösningen tillämpar en form av tidlås där det hela återspeglas i form av en lika lång fördröjning vid begäran av uttag till att den begärda transaktioner kan slutföras.
 • Off-line – Merparten av alla de kryptovalutor vilka återfinns hos Coinbase är i själva verket icke-tillgängliga för uppkopplade handlare. Även om Coinbase skulle komma att exploateras så skulle ej kryptoinnehavarna komma att bli av innehavet eftersom dessa förvaras off-line.

Den kraftfulla tvåstegsverifieringen

Som ett led i att göra det betydligt svårare för inkräktare att få ta del av användarnas kryptoinnehav i de fall de man kommer över inloggningsuppgifterna så tillämpar Coinbase något som inom sammanhanget benämns för som tvåstegsverifiering.

Det hela innebär att man använder sig av en extern enhet vid inloggningar för sitt handelskonto – där man vid varje enskild inloggning får motta eller generera en unik kod som endast gäller under den specifika sessionen.

Några av de alternativ gällande tvåstegsverifiering som för närvarande erbjuds av Coinbase återges i form av följande:

 • SMS: Man får motta en unik kod till det telefonnummer som man angett i sina inställningar. Man behöver sedan ange denna kod vid inloggning på sin Coinbase handelskonto. Observera att denna kod kan endast nyttjas under en kort period och för den specifika inloggningssessionen.
 • Autentiseringsapp: En form av app som installeras på den förvalda enheten varav det hela sedan kopplas ihop med ditt Coinbase konto. Varje gång som man loggar in så behöver man starta upp autentiseringsappen – varav man sedan får motta en kod – som ska tilläggas gäller endast under en kort period.
 • Säkerhetsnyckel: Består vanligtvis utav en fysisk säkerhetsnyckel som man behöver aktivera vid varje inloggning. I de flesta fall så brukar man använda sig av nyckeln via enhetens USB-port, alternativ via Blåtand.

Vilken autentiseringsmetod som man väljer i slutändan att ta del av att spela mindre roll inom sammanhanget eftersom var och en uppfyller dess syfte.

Så här kommer du igång med kryptohandel hos Coinbase

I denna del kommer vi att fokusera mer konkret på hur du faktiskt går tillväga för att köpa kryptovalutor via Coinbase. Det hela är förhållandevis en smidigt och användarvänlig process som i de flesta fall bör ej kräva många minuter av din dyrbara tid.

Notera: I samband med att denna text skrivs så saknade Coinbase stöd för det svenska språket. Vi har därför valt att förhålla oss till den engelska språket när det kommer till de skärmdumpar som återges nedan.

Steg 1 – Registrera dig för ett handelskonto

Det första som du behöver göra är att registrera dig och skapa ett handelskonto för att överhuvudtaget få möjligheten att börja handla med kryptovalutor. 

 1. För att komma igång med processen så behöver man först och främst klicka på den blåa knappen i form av titeln ”Get Started” – som för närvarande återfinns längst upp till höger på startsidan.
 2. Härnäst så bör man kunna beskåda en sektion i form av den information som återges i skärmdumpen där man i sin tur behöver knappa in ens för- och efternamn i kombination med ett e-postadress och lösenord (minst 8 tecken).
 3. Man måste sedan läsa de villkor som återges och göra sig införstådd med vad dessa egentligen innebär för ens egen del.
 4. Slutligen så måste man även bocka i den ruta som återfinns längst ner för att säkerställa att man tagit del av villkoren och instämmer med det som återges.

Notera: Innan du fortsätter till nästa steg så vill vi uppmärksamma dig om att man även har möjligheten att registrera sig för ett så kallad ”business account”. Om man har som önskemål att få göra det så behöver man klicka på länken i form av ”Sign up” – som för övrigt återfinns längst ned.

Vänligen uppmärksamma det faktum att man inte kan fortsätta vidare i processen om man inte har angett sin e-postadress genom att klicka på den unika länk som man vid det här laget borde ha mottagit inom några minuter från att du registrerat dig.

Vi ber dig även att kontrollera din skräppost eftersom länken kan (i undantagsfall) komma att markeras som just skräppost – något som i sin tur innebär att den ej hamnar i din inkorg men istället bland alla andra e-postmeddelanden med samma kategorisering!

Det ska även tilläggas att man måste även ange ett giltigt telefonnummer där man sedan får motta en unik sjusiffrig kod som man i sin tur behöver ange som ett led i att aktivera den obligatoriska tvåstegsauktoriseringen.

Steg 2. Verifiering av identiteten via KYC-processen

Härnäst så behöver du gå igenom den KYC-processen (eng. Know Your Customer) som återges av Coinbase. Det hela är i grund och botten en form av process för att verifiera din identitet.

En annan anledning till det hela är att säkerställa att du använder dig av monetära medel vilka kan härledas till legitima källor för att eliminera risken för penningtvätt och dylikt (mer om det senare).

Det är något som för övrigt alla handlare hos Coinbase måste gå igenom eftersom det täckt av den internationella lagen gällande penningtvätt – något som i sin tur innebär att alla de aktörer vilka hanterar individers egna på ett eller annat sätt måste tillämpa KYC-processen.

Detta är för övrigt en steg som utgör en del av registreringsprocessen och kan ej undvikas på något sätt. Lyckligtvis så kännetecknas det hela av en ytterst smidig och enkel process som förhållandevis kan slutföras ganska smidigt.

Det snabbaste sättet att slutföra det hela är att ta en skärmdump på sitt körkort, pass eller dylikt via sin mobila enhet genom att följa den länk som man får motta via SMS som i sin tur skickas ut av Coinbase till det angivna numret.

Själva verifieringen bör inte kräva mer än 1 minut att slutföra – gäller även de mest tekniskt kluvna ska tilläggas.

Steg 3 – Koppla till en lämplig betalmetod

När du kommit såhär långt så har du redan klarat av registreringsprocessen och den obligatoriska KYC-delen. Härnäst så behövs du välja vilken typ av betalmetod som du önskar använda dig av.

För vår del så rekommenderar vi att du väljer en av de betal-/kreditkort som tillhandahålls eftersom det hela är befriat från avgifter. Du kan dock välja andra betalmetoder men kan då dock räkna med att bli debitera en fördefinierad summa för det hela.

En sak värd att nämna inom sammanhanget är att de svenska bankerna kan i vissa fall komma att neka direkta insättningar – något som i sin tur innebär att man i dessa fall kan använda sig av PayPal för att kunna genomföra det hela eftersom bankerna då inte kan se att du faktiskt försöker sätta in pengar till Coinbase!

Coinbase jumpstart

Steg 4 – Köpa din förvalda kryptovaluta

Om allt har gått väl gällande valet av betalmetod samtidigt som du även genomfört din insättning så är nästa steg i processen att köpa den kryptovaluta som du faktiskt önskar investera i. Det hela är återigen en förhållandevis smidigt och enkel process som i de flesta fall kan slutföras inom mindre än en minut!

Ovan så kan du beskåda ett urval av de kryptovalutor som du kan välja att investera i. Du behöver bara välja kryptot i fråga, välja betalningsmetod, storleken som du önskar handla för varav du sedan klickar på den blåa knappen längst ned . Om allt gått väl så kommer du nu att vara en stolt ägare av den kryptovalutan som du valt att investera i! 

De vanligaste för- och nackdelar med Coinbase

Precis som med andra handelsplattformar så har även Coinbase sina för- och nackdelar. För att kunna förse dig med en objektiv analys av handelsplattformen i fråga så kommer vi att nedan lista de mest positiva aspekterna med Coinbase i kombination med de vanligaste fallgroparna vilka du behöver se upp med!

Fördelar

 • Coinbase är i överlag en användarvänlig och intuitiv handelsplattform som lämpar sig specifikt för nybörjare.
 • Som investerare så kan man välja att köpa kryptovalutor i form av den amerikanska dollar eller euron.
 • Man tillämpar flera olika lager av säkerhet som ett led i att skydda investeraren från angripare och andar maliciösa aktörer.
 • Coinbase har även en försäkringspolicy vilken innebär att om en angripare stjäl ditt innehav av krypton så kommer Coinbase att ersätta din förlust.
 • Man kan använda sig av PayPal för att initiera uttag av de vinster som man genererar.
 • Coinbase tillämpar en rigorös identifieringsprocess som gör det ytterst svårt för maliciösa användare att bli en del av plattformen.

Nackdelar

 • Man har ett lite lägre utbud av kryptovalutor i jämförelse med de närmsta konkurrenterna.
 • Coinbase tillämpar förhållandevis ganska höga kostnader vid handel med kryptovalutor i jämförelse med deras konkurrenter.
 • Det finns ingen svensk support utan man måste förhålla sig till engelska – både verbalt och skriftligt. Svensk support finns dock hoa vissa konkurrenter.
 • Man måste gå igenom en ganska rigorös och påfrestande identifieringsprocess innan man kan komma igång med handeln.
 • Kundtjänsten är ganska långsam och det tar förhållandevis ganska lång tid innan man faktiskt får svar på sina frågor.

På en övergripande nivå så är Coinbase en av marknadens bästa handelsplattformar när man i form av en helt grön investerare önskar komma igång med sina affärer. Plattformen är ytterst användarvänlig och intuitiv – något som i sin tur innebär att även de mest kluvna bör förhållandevis kunna komma igång snabbt med sina affärer.

Den mest negativa aspekten med Coinbase är återges i form av att man saknar stöd för den svenska språket – något som i sin tur innebär att man får finna sig i att kommunicera på engelska – både verbalt och skriftligt.

Det ska även tilläggas att Coinbase tillämpar några av marknadens dyraste avgifter för handel – något som i sin tur innebär att man kommer behöva finna sig i att se en betydande del av sina investeringar gå till att täcka upp för diverse avgifter som påförs.

Måste man ta upp de vinster som man genererat via Coinbase i deklarationen?

När man i form av privatperson återfinns folkbokförd inom Sverige så måste man ta upp alla de vinster som man genererat hos Coinbase vid handel med kryptovalutor. Som ett led i att bredda din förståelse för ämnet i fråga så kommer vi härnäst att redovisa för några av de vanligaste situationer för vilka du behöver ta upp dina vinster i den årliga deklarationen:

 • När du gör valet att sälja av en eller flera kryptovalutor som du förfogar över.
 • När du väljer att byta en kryptovaluta mot en annan form av underliggande tillgång.
 • När du bestämmer dig för att byta dina kryptovalutor mot traditionella valutor.
 • När du använder dig av ditt kryptoinnehav för att betala för en tjänst/produkt.
 • När du gör valet att låna ut hela eller delar av ditt innehav till andra aktörer.

Det kan självfallet finnas andra aspekter vilka fäller avgörande för när du faktiskt förväntas ta upp dina vinster i den årliga deklarationen som skickas ut av Skatteverket. Dock så återger ovanstående de vanligaste aspekterna när det kommer till det hela. För mer information om när, var och hur de behöver deklarera så ber vi dig att ta del av den officiella information som tillhandahålls av Skatteverket.

Notera: Vänligen uppmärksamma det faktum att vid förlustaffärer vilka genererats via Coinbase så har man rätt att dra av en procentsats (upp till 70%) för alla de affärer vilka mynnat ut i en negativ utkomst.

Är Coinbase ett lämpligt val för dig?

Huruvida Coinbase lämpar sig just för dina behov är något som på förhand kan vara ytterst svårt att besvara eftersom vi inte vet något om varken dig som individ eller din bakgrund när det kommer till handeln med kryptovalutor. Vi ska dock diskutera ingående en rad element vilka vi hoppas ska göra det enklare för dig att bringa klarhet i frågan.

Du bör välja Coinbase Om du…

 • Du är helt grön inom handeln för kryptovalutor: Coinbase har designats med fokus på nybörjaren där plattformen ofta refereras till som en av de mest användarvänliga på marknaden för närvarande. Även om du aldrig befattat dig med kryptohandeln så kommer du inom endast några minuter få möjligheten att genomföra din första affär – utan att behöva förta sig nämnvärt!
 • Önskar använda dig av Coinbase Pro: Även om många insatta menar på att alla kryptointresserade bör ha ett registrerat konto hos Coinbase så bör man dock avstå från att på en regelbunden basis nyttja aktören i och med de höga handelsavgifterna. Dock så kan ett verifierat handelskonto ge dig tillgång till andra tjänster i form av Coinbase Pro – där man erbjuds möjligheten att handla med krypton – dock i form av betydligt lägre avgifter.
 • Du önskar månadsspara med Bitcoin: För närvarande så är Coinbase ditt enda val om du har som mål att börja månadsspara i Bitcoin eftersom inga andra konkurrenter erbjuder möjligheten till det hela. Själva tjänsten återges i form av ett automatiskt baserat månadssparande utan att man för den delen behöver ständigt finna sig i att behöva anamma en rad manuella steg.

Du bör välja bort Coinbase om du…

 • Du har redan en god kännedom gällande handeln med kryptovalutor: Om du redan handlat aktivt med kryptovalutor hos andra plattformar så är det bättre att förhålla sig till de aktörer vilka erbjuder dig möjligheten till att handla med lägre avgifter än att behöva finna dig i att behöva se en större del av din avkastning gå till de avgifter som debiteras av Coinbase.
 • Önskar investera i flera olika kryptovalutor: I och med begränsningen när det kommer till de kryptovalutor som för närvarande erbjuds via Coinbase så bör du se dig om efter andra alternativ om du har som mål att handla och investera i betydligt fler krypton vilka för närvarande ej återfinns hos plattformen.
 • Du önskar bli betjänad på svenska: I och med att Coinbase ej tillhandahåller support på svenska så kommer man att behöva förhålla sig till att kommunicera i form av den engelska språket – både verbalt och i skrift. Om man dock önskar kommunicera uteslutande på svenska så bör man istället se dig om efter andra alternativ!

Slutsats

Coinbase är en handelsplattform som skräddarsytts med nybörjaren i fokus. Faktum är att i jämförelse med alla de plattformar vilka återges på denna sida så är Coinbase (förutom eToro dock) enklast att använda sig av.

Den intuitivt Coinbase Earn-funktionen lämpar sig idealt när man önskar tjäna in krypton – samtidigt som man får möjligheten att bredda sina kunskaper gällande de token som för närvarande erbjuds.

Dock så har plattformen en stor akilleshäl i form av de höga avgifterna. Faktum är att Coinbase anses vara betydligt mer dyrare än många andra handelsplattformar som återfinns på marknaden för närvarande.

Man kan även välja att skifta från nybörjar-versionen till den mer avancerade handelstjänsten i form av Coinbase Pro. Denna version riktar sig dock främst till de mer erfarna handlarna där man även får möjligheten att handla krypton till betydligt lägre avgifter

Är man erfaren när det kommer till marknaden för kryptovalutor så rekommenderas man att alltid börja med traditionella versionen av Coinbase. En annan aspekt som man behöver ta hänsyn till är det faktum att Coinbase för närvarande ej erbjuds på den svenska språket – något som sänker den övergripande betyget en aning.

Dock så tenderar de flesta inrikes födda att behärska den engelska språket – lika väl i verbal som i skriftlig form – något som i sin tur innebär att du man bör ej ha några nämnvärda svårigheter med att komma igång med handeln av kryptovalutor via plattformen Coinbase.

Relaterade

Vanliga frågor

I följande kapitel så kommer vi att fokusera på att redogöra för de vanligaste funderingar som våra läsare tenderar att han när det kommer till handelsplattformen Coinbase. Har du dock andra funderingar vilka du ej hittar svar på nedan så är du mer än välkommen att skicka in dina frågor med hjälp av den kontaktformulär som återfinns på vår webbplats.

Är Coinbase en säker handelsplattform?

Är Coinbase en reglerad handelsplattform?

Debiteras man några avgifter vid handel med Coinbase?

Vilka typer av tillgångar kan man handla med Coinbase?

Måste man betala skatt för de vinster som man genererar via Coinbase?

Erbjuder Coinbase möjligheten att använda sig av PayPal?

Varning

Det är ytterst viktigt att alltid ta sig tid att förstå all risker när man investerar. Marknader kan vara mycket instabila, så du ska alltid vidta en djup förundersökning innan du investerar. Vår webbsida erbjuder regelbundna uppdateringar och verifierar alla plattformar, som rekommenderas mycket noga, men du bör ändå göra dig din egen uppfattning och bara investera så mycket som du har råd att förlora. Det finns aldrig någon garanti att en investering kommer gå med vinst.