Binance är, sett till mängden kryptovalutor som för närvarande erbjuds till den breda allmänheten Binance logovärldens största kryptobörs utan några nämnvärda konkurrenter.

Här återfinns dock ej endast möjligheten till att investera i kryptovalutor utan man får även ta del av ett imponerade ekosystem när det kommer till de decentraliserade valutor, dvs alla de valutor vilka inte styrs av någon central myndighet.

För närvarande så erbjuder man över 600+ olika typer av tokens, möjligheten till NFT-handel, terminskontrakt i kombination med en digital plånbok som enligt egen utsago designats med en säkerhet som ligger i paritet med den som militären använder sig av.

Det faktum att Binance erbjuder ett gigantiskt utbud av kryptovalutor i kombination med förhållandevis låga avgifter är något som kommit att locka många investerare – en aspekt som även kan relateras till de transaktioner vilka uppmätts till fler än 1,4 miljoner/sekund!

Välj bland Binance 600 kryptovalutorvalutor

Förutom ovanstående så erbjuder man även en rad andra funktioner i form av lån, staking m.fl. Även om själva handelsplattformen riktar sig primärt till de investerare vilka befinner sig på språng i form av den intuitiva appen så är den kompatibel även med de stationära enheterna.

Som ett led i att bredda din förståelse för Binance samt göra dig införstådd med vad handelsplattformen kan erbjuda dig så kommer vi i denna guide att diskutera ämnet ingående genom att tillämpa ett objektivt förhållningssätt till det hela.

En snabb-guide till handelsplattformen Binance:

 1. Är Binance en plattform med hög säkerhet?
 2. Köp din första kryptovaluta hos Binance
 3. Handla med Binance Leveraged Tokens
 4. Andra investerings möjligheter
  • Terminskontrakt
  • EFT
  • NFT
  • Vanilla optioner
 5. Fördelar och nackdelar
 6. Behöver man deklarera den avkastning som genereras hos Binance?
 7. Är Binance det ideala valet för dig?

Är Binance en handelsplattform med hög säkerhet?

Binance är en så kallad DeFi-plattform och bygger på den egenutvecklade smarta blockkedjan. Den består i sin tur utav en kombination av “Proof of Stake” i kombination med “Proof of Authority”.

Det hela benämns inom sammanhanget som PoSa – Proof of Stake Authority och innebär i grund och boÄrtten att den stakning som äger rum återges lite annorlunda i jämförelse med andra plattformar.

Själva grundidén när det kommer till teknik som bygger på en specifik blockkedja handlar i grund och botten om möjligheten att erbjuda snabba transaktioner i kombination med en hög nivå av säkerhet – till förhållandevis låga avgifter.

SAFU – Secure Asset Fund for Users

Secure Asset Fund for Users är en så kallad försäkringsfond som ämnar kompensera alla de handlare vilka på ett eller annat sätt kommit att gå miste om sitt krypto-innehav under en påvisad intrång.

Försäkringsfonden byggs upp utav en procentuell del av alla de handelsavgifter som äger rum på Binance och har redan tillämpats successivt för att kompensera investeraren för deras förluster.

Det hela skedde senast under 2019 då en okänd angripare lyckades genomföra en attack mot en av de handlarna hos Binance varav hen lyckades komma över kryptovalutor till ett hisnande värde i form av 400 miljoner SEK (motsvarande 40 miljoner USD).

Trygg handel med Binance

Själva attacken möjliggjordes i form av att angripare använde sig av en metod som benämns för som “phishing”, samtidigt som angriparen nyttjade de påtagliga svagheter via de säkerhetsinställningar som handlaren i fråga konfigurerat.

Det ska tilläggas att handlaren fick tillbaka alla sina tillgångar – något som i sin tur innebär att man ej behöver oroa sig över huruvida en angripare kan tänkas komma överens krypto-innehav eftersom Binance står sig redo att ersätta investeraren vid eventuella förluster – oavsett hur stora de må vara!

Säkerhetstillval

På en övergripande nivå så får Binance ganska höga poäng när det kommer till säkerhetsaspekten. För att göra dig införstådd med möjligheterna kring hur du säkrar ditt handelskonto adekvat så kommer vi härnäst återge de olika möjligheterna vilka kan tillämpas:

 • Verifiering via SMS: Handlaren får motta en form av engångskod vilken i sin tur skickas till deras enhet i form av ett SMS som i sin tur gäller endast under en förutbestämd tidsperiod – inklusive den specifika sessionen.
 • Google Autentisering: Ideal för tillämpning vid begäran om uttag från ett handelskonto. Är dock knuten dock till en portabel enhet som man måste ha till hands vi initieringen av begäran.
 • Säkerhetsnyckel: Används i form av en fysisk USB-sticka som behöver pluggas in i enheten som ett led i att verifiera användaren i fråga.
 • E-postverifiering: Tillämpas i form av att användaren får motta en unik kod till den angivna e-postadressen som hen sedan knappar in vid uttag, köp av underliggande tillgång etc.
 • Anti-Phishing: Man definierar en unik valfri kod som man fortsättningsvis behöver ange för alla de e-postmeddelande som skickas ut av Binance. I och med användningen av koden så undviker man även att falla offer för just phishing.
 • Vitlistad Uttagslista: Denna funktion definierar vilka adresser som ett uttag kan begäras ut till.

Vårt förhållningssätt i form av skribent är att aldrig falla för frestelsen att rekommendera handelsplattformar vilka vi anser ej uppfyller kraven för säkerhet eller på något sätt riskerar att äventyra investerarnas integritet.

Dock så måste vi ändå understryka det faktum att Binance är en av de kryptobörser vilka ej regleras av ett myndighetsorgan. Det hela innebär att man i form av handlare kan få svårt att hävda vid potentiella tvister eller dylikt.

Notera: Även om ovanstående element vittnar om en kryptobörs med hög nivå av säkerhet så kräver det hela implicit att man i form av investerare även tillämpar de olika funktionerna som erbjuds som ett led i att säkra ditt handelskonto.

Så här köper du din första kryptovaluta hos Binance

Innan du kan komma igång med handeln så behöver du först ha en eller flera kryptovalutor i ditt ägo. Hos Binance så kan du som redan nämnts handla med mer än 600+ kryptovalutor – något som innebär att det bör finnas något för alla.

När de kommer till betalmetoder så kan du använda dig av en rad alternativ där de vanligaste utgörs av kredit-/bankkort, kontosaldo men även P2P. Du måste dock ha slutfört själva verifieringen av identiteten via Binance innan du väljer att initiera nedanstående process.

Steg 1 – Registrera dig för ett Binance konto

Det första du behöver åstadkomma i processen för att bli en legitim handlare hos Binance är att registrera ett konto. Detta åstadkommer du tämligen enkelt genom att klicka på den gula orangea knappen i form av titeln “Registrera dig” – som för övrigt återfinns på huvudmenyn – oavsett vilken sida som du landar på initialt.

 1. Härnäst så behöver du välja huruvida du önskar registrera dig med ett telefonnummer, e-post, din Google- eller Apple-knutna konto.
 2. I detta fall så har vi valt att registrera oss med e-post men själv tillvägagångssättet är lika smidig oavsett vilken typ av registreringsmetod som du väljer.
 3. I skärmdumpen till vänster så behöver du ange din personliga e-postadress i kombination med ett komplex lösenord. 
 4. Slutligen så behöver du även läsa och acceptera de villkor som återges genom att välja huruvida du önskar motta marknadsuppdateringar från Binance även i framtiden.
 5. Du kan välja att registrera dig antingen med ett telefonnummer eller e-post som i sin tur finns knutet till ditt namn eller fortsätta med Google alt. Apple. I vårt fall så har vi valt att registrera oss med en e-postadress men det ska dock tilläggas att det inte spelar något roll vilken av dessa alternativt som man väljer.

Steg 2 – Slutför den KYC-process som återges

För att män överhuvudtaget ska kunna handla hos Binance så måste man först gå igenom den obligatoriska KYC-process som tillämpas. Själva KYC är något som måste initieras av alla de finansiella institut vilka på ett eller annat sätt befattar sig med pengar.

Det hela går ut på att man besvarar en rad personliga frågor där man även får ladda upp en skannad form av statligt utfärdat identitetsbevis i form av pass, körkort m.fl.). I vissa fall så kan man behöva komplettera det hela med ytterligare uppgifter om Binance anser det vara nödvändigt.

Notera: Fortsätt ej till nästa steg om du ännu inte har mottagit en bekräftelse på att din KYC-verifiering godkänts eftersom du inte kommer att ta till dig den information som återges i resten av guiden!

Steg 3 – Sätt in pengar att köpa kryptovalutor med

I denna steg så behöver du sätt in pengar som du sedan kommer använda dig av för att köpa kryptovalutor. För närvarande så kan du välja att handla de krypton som återges i form av följande betalmetoder:

 • Banköverföringar
 • Betala-/kreditkort
 • Kontantsaldo
 • P2P-handel

För att illustrera processen i fråga så har vi valt att använda oss av betal-/kreditkort- Dock så är tillvägagångssättet vid köp av kryptovalutor via Binance logiskt utformad för alla de betalmetoder som för närvarande erbjuds.

 • Börja först med att komma underfund med hur mycket som du önskar sätta in på ditt handelskonto.
 • Du kommer då att få välja den typ av kryptovaluta som du önskar köpa i form av den knapp som återges längst ned till höger (se skärmdump) till vänster).
 • När du kommit såhär långt så behöver du förflytta dig till nästa steg där vi slutför själva transaktionen.

Steg 4 – Köp din(a) förvald(a) kryptovaluta

I den sista steget så slutför du själva processen av den kryptovaluta som du valt för ändamålet i fråga. 

Du behöver kontrollera framförallt att beloppet som du angett överensstämmer med vad du önskar köpa kryptovaluta för.

Vänligen uppmärksamma även att det tillkommer en avgift för det hela, något som innebär att om du välja att exempelvis köpa Bitcoin (BTC) för €1000 så kommer en avgift om €20 att debiteras.

När du är nöjd med det hela så behöver du bocka i rutan gällande att du accepterat de villkor som återges och sedan vänta på att transaktioner i fråga ska slutföras.

Handla kryptovaluta hos Binance

Notera: Vänligen uppmärksamma att den visuella utformningen av dialogrutorna som återges ovan kan ha kommit att skilja sig åt beroende på när du tar del av information som presenteras i denna guide!

Handla med Binance Leveraged Tokens

Binance erbjuder dig som handlare möjligheten att genomföra dina affärer i form av så kallade Binance Leveraged Tokens, något som i sin tur erbjuder dig möjligheten att exponeras mot den special underliggande tillgången.

Hos Binance så handlas dessa tokens via spotmarknaden där kostnaden för token rör sig i linje med det pris som förordnas – vilket i sin tur återges på den löpande kontraktsmarknaden. 

Genom att handla tokens med hävstång så kan man exempelvis välja att handla Bitcoin i form av “BACKUP”, alternativt “BTC DOWN”.

Det hela innebär rent konkret att man väljer en position där man antingen tror starkt på att den nuvarande kursen kommer stiga – alternativt falla. Man behöver även välja ett hävstångsförhållande som återges i form av en spann på 1,25-4x.

På en generell plan så ökar vinsten ju högre hävstångseffekten är – samtidigt som den potentiella förlusten blir större om de förutsägelser som man grundar det hela på skulle visa sig var helt felaktiga! Här nedan så återger vi hur du kan tillämpa handel med hävstång via Binance:

 1. Du bestämmer dig för att köpa BT CUP eftersom du anser att kursen kommer stiga.
 2. Du väljer en hävstångseffekt på 3x som återges i form av en spann på 1,25-4x.
 3. Den rådande kursen för BTC stiger och du inkasserar en vinst på 3 x insatsen.
 4. Den nuvarande kursen dyker istället varav det hela mynnar ut i en förlustaffär.
 5. Den så kallade variabla hävstångseffekten kommer att minimera dina förluster.

Själva skillnaden på dem konventionella handeln med hävstång kontra den som återges i form av handel med hävstång via token är att man i form av handlare ej behöver reflektera över delen gällande likvidering.

Om du inte är bekant med termen “likvidering” sedan tidigare så innebär det hela att de valda positionerna kan stängas eftersom man för närvarande saknar monetära medel på ens handelskonto för att kunna täcka upp för potentiella förluster.

Det hela skiljer sig således åt i jämförelse med traditionell handel med hävstång vilken vanligtvis återges i samband vid handeln med CFD-kontrakt – där själva hävstångsdelen är konstant – något som för övrigt definieras innan själva köpet.

Den påtagliga variationen vid handel med hävstång hos Binance

En annan fråga som ofta tenderar att dyka upp inom sammanhanget återges i form av varför själva hävstångsförhållandet vid handel med Binance hävstångstoken tenderar att variera kraftigt?

Anledning till det hela återfinns i det faktum att Binance försöker maximera lönsamheten i samband med att kursen stiger – samtidigt som man ämnar minimera de potentiella förlusterna som ett led i att undvika behovet av likvidering.

För att man ska få möjligheten att börja handla med hävstång via Binance dock så måste man först gå igenom en quiz där man i sin tur behöver uppnå en viss poängställning för att godkännas som lämplig för handelssättet.

Notera: Handel med hävstångseffekt medför alltid en hög risk där man riskerar att drabbas av betydande förluster. Just därför så måste man läsa på om det hela och säkerställa att man förstås sig på vad det innebär i praktiken innan man väljer att aktivt tillämpa det för sina affärer!

Andra former av investeringsmöjligheter

Hos Binance så har man möjligheten att bedriva handel som återspeglas på en rad objekt och marknader. Som ett led i att bredda din uppfattning över vad som är möjligt så kommer vi att nedan i form av en övergripande nivå sammanställa de olika handelsmöjligheterna.

Investeringar i kryptovaluta

Via Binance så har man möjligheten att investera i över 600+ olika kryptovalutor och således få möjligheten att äga den specifika underliggande tillgången. Några av de mest populära kryptovalutor som tenderar att handlas via Binance återges i form av följande lista:

 • Bitcoin
 • Ether
 • Ethereum
 • Solana
 • Binance Coin
 • Ripple
 • Cardano
 • Dogecoin
 • Avalanche
 • Polkadot
 • Shiba Inu
 • m.fl.

Vilken kryptovaluta som just du väljer att investera i är något som endast du själv kan besvara. Dock så bör ovanstående lista förse dig med en bild kring de möjligheter som erbjuds när det kommer till handeln med kryptovalutor via Binance.

Handel med Terminskontrakt

När det kommer till terminskontrakt (eng. futures) så återges det hela i form av att man ingår ett kontrakt för den handelsform som man valt för stunden. Det hela innebär rent konkret att man både köper eller säljer av sitt kryptoinnehav under ett datum som ligger senare i tiden.

Dock så måste man nämna det faktum att det hela innebär ej att man via terminskontrakt även köper den specifika underliggande tillgången. Istället så ämnar terminskontrakt snarare påvisa själva värdet för den specifika kryptovalutan som man valt att investera i.

Handel med NFT

När det kommer till NFT:er så har handelsformen i likhet med traditionell handel med kryptovalutor upplevt ett rejält uppsving under det gångna året (2021). Via Binance så har man möjligheten att välja bland flera olika kategorier – beroende på det egna intresset.

Binance NFT

Om du inte sedan tidigare är bekant med handelssättet i fråga så står det hela i grund och botten för de unika noder som återfinns hos respektive blockkedja för varje kryptovaluta – vilka ska tilläggas ka ej kopieras vidare.

Handel med ETF

ETF är i grund och botten en form av kryptofond(er) som handlas via börsen i likhet med aktier och andra snarlika former av tillgångar. Dock så skiljer sig ETF:er från de traditionella fonderna i form av att man kan välja att både köpa men även sälja av sitt innehav otaliga gånger under en viss period.

I skrivande stund så erbjuder dig Binance plattformen möjligheten att investera i över 32 olika former av ETF:er – något som i sin tur innebär att även de mest kluvna bör hit något av intresses!

Handel med Vanilla optioner

När det kommer till så kallade “vanilla optioner” så är det hela en ny form av handel med kontrakt som återges på Binance plattformen.

I grund och botten så erbjuder det hela dig rätten att antingen välja att köpa eller sälja av den underliggande tillgången till ett fördefinierat pris under ett visst datum.

Själva begreppet “vanilla” är kanske inte självklar för gemene man men det hela antyder om att det ej förekommer några specifika egenskaper vilka vanligtvis tillämpas vid handel med andra former av optioner.

Vi ska även tillägga att det kan vara av intresse att ha kännedom om att optionerna i fråga skiljer sig från de terminskontrakt som kan handla via Binance i form av man ej behöver välja att genomföra köpet. Man har alltså en rätt att få göra det det men man behöver ej nödvändigtvis välja att realisera det.

Binance har snabbt blivit en av de mest populära handelsplattformar att investera i kryptovalutor med, då det erbjuder mer än 600 altcoins.

De vanligaste för- och nackdelar med handelsplattformen

Binance har en rad för- och nackdelar vilka vi anser att du behöver ha kännedom om. Vi har dock valt att avgränsa oss i form av att lista de vanligaste för- och nackdelar vilka vi bedömer att du bör ha kännedom om när det kommer till ämnet i fråga.

Med det skrivet så kommer vi härnäst att presentera det hela i form av en överskådlig tabell för att du enklare ska kunna ta till dig det hela!

Fördelar

 • Binance är inte bara en traditionell kryptobörs utan erbjuder ett utarbetat och imponerade ekosystem med en rad finansiella tjänster.
 • Som investerare så får du möjligheten att sköta affärerna smidigt och enkelt under tiden som du befinner dig på språng i form av den intuitiva appen.
 • Du får ta del av ett gigantiskt utbud av b.la kryptovalutor, ETF:er, NFT:er, futures m.fl.
 • Möjligheten att välja den svenska språket underlättar enormt – speciellt om du är helt grön inom det hela.
 • De låga avgifterna gör det möjligt att behålla större delen av de avkastningar som du genererar i din egna ficka.
 • Den snabba registreringsprocessen gör det möjligt att ganska omgående komma igång med dina affärer.
 • Du får möjligheten att ta del av den rabatt som erbjuds i form av Binance coin.
 • Du får ta del av mer än 600 olika kryptovalutor som du kan välja att investera i.

 

Nackdelar

 • Plattformen är mer anpassad för avancerade investerare och kan kräva en del tid att bemästra för helt gröna handlare.
 • Man erbjuder ej en möjlighet att handla i demoläget – något som gör det svårt att få en känsla för de olika funktioner som tillhandahålls.
 • Det finns ingen möjlighet att använda sig av så kallad “copytrading”, något som i sin tur innebär att man kopierar investeringsstrategier från andra framgångsrika handlare.
 • Även om handelsplattformen återfinns på svenska så erbjuder kundtjänsten möjligheten att integrera endast på den engelska språket.
 • Binance är en oreglerad kryptobörs något som i sin tur kan medföra en rad risker och krångel vid finansiella transaktioner.
 • Det är ytterst svårt att hitta relevant information om vem som egentligen står bakom verksamheten.
 • Man har tilldelats flera varningar från en rad instanser gällande den oreglerade verksamheten

Notera: Även om Binance har en rad fördelar så måste man ändå höja en varningens finger gällande den oreglerade verksamheten eftersom man vid potentiella tvister kommer få svårt att driva igenom sin sak!

Behöver man deklarera de avkastningar som genereras via Binance?

En privatperson som återfinns folkbokförd inom rikets gränser måste deklarera den handel som genomförs med kryptovalutor som i sin tur äger rum hos Binance. För att man ska få möjligheten att enklare ta till dig de krav som återges så kommer vi nedan att lista ett antal punkter för när du behöver (enligt lag) ta upp det hela i din deklaration:

 • Vid valet att sälja av sitt innehav av de krypton som du haft i ditt ägo.
 • Vid byte av en specifik kryptovaluta mot en annan form av kryptovaluta.
 • Vid byte av en kryptovaluta mot traditionella eller så kallade fiat-valutor.
 • Vid användandet av kryptovaluta som en form av betalning för en vara.
 • Vid utlåning av sitt innehav till andra individer/organisationer.

Redovisning av skatt inträffar i samband med den årliga deklaration där man även har möjligheten att tillämpa avdrag på de förluster som man åsamkat vid handel med kryptovalutor – dock upp till en procentsats i form av 70%.

Är Binance det ideala valet för dig?

När det kommer till ovanstående så beror det hela främst på de typer av funktioner som du önskar ta del av under tiden som du handlar. Faktum är att sett till kryptovalutor så är Binance (som redan nämnts flera gånger i guiden) den största och mest kompletta kryptobörsen – dock så har den även sina svagheter – något som du behöver ha i åtanke innan du aktivt väljer att nyttja plattformen i fråga.

Du bör välja Binance om du…

 • Önskar hålla nere dina kostnader: Vid valet av Binance gällande handeln med kryptovalutor så kommer du att kunna sätta in pengar med hjälp av SEPA (kostnadsfritt) men även genomföra din handel i form av förhållandevis låga avgifter. Även de uttagsavgifter som debiteras tenderar att återges i de lägre regionerna i jämförelse med närmsta konkurrenter.
 • Önskar handla med en hög form av hävstång: Binance tillhandahåller exceptionellt goda möjligheter till hävstång där du kan välja mellan optioner, Leverage Tokens eller belåning som ett led i att identifiera den mest lämpliga nivån för just din profil.
 • Önskar få ta del av ett brett utbud av olika tjänster: Oberoende av om du önskar låna, spara eller handla med kryptovalutor så tillhandahåller Binance en rad intuitiva och användarvänliga tjänster som du kan få ta del av.

Du bör välja bort Binance om du…

 • Är helt grön inom sfären för kryptohandel: Som en helt grön investerare inom kryptosfären så kan Binance vid första synen upplevas som ytterst komplex och överväldigande. Just därför så kan det lämpa sig att istället välja en annan handelsplattform där du enklare kan komma igång med dina affärer utan att fastna på en massa komplexa detaljer.
 • Är i behov av en svensk kundtjänst: När du väljer Binance så kan du inte räkna med att få svar på dina funderingar i form a av den svenska språket. Istället så kommer du att behöva förlita dig helt och hållet på att kommunicera på engelska. Om du således ej behärskar engelskan tillräckligt väl så kan det hela utgöra en stor akilleshäl för din del.
 • Är en investerare som önskar investera långsiktigt i Bitcoin eller Ether: Om du har som mål att fokusera på långsiktiga investeringar i form av antingen Bitcoin eller Ether så är det bättre att välja en av de svenska handelsplattformarna vilka erbjuder dig möjligheten att investera i form av ett ISK – något som även erbjuder möjligheten till lägre beskattning och en betydligt enklare deklaration.

Även om ovanstående inte bör tolkas som en utförlig lista för huruvida du ska välja Binance eller avstå från det hela så bör du vid det här laget ha en klar uppfattning om huruvida handelsplattformen lämpar sig just dina preferenser. Är du inte så erfaren kan eToro vara ett alternativ, eller kanske Safello.

Slutsats

Huruvida du ska välja Binance som din primära handelsplattform när det kommer till investeringar i kryptovalutor är något som endast du själv kan besvara eftersom vi inte vet något om din bakgrund, erfarenhet och dylikt.

Den generella riktlinjen är dock att om man råkar vara en helt grön investerare där man aldrig befattat sig med en kryptobörs tidigare så kan Binance viss sig vara en ganska svår tröskel att komma över.

I dessa avseenden så rekommenderar vi vanligtvis vår läsare att istället fokuserat på att handla via en annan kryptobörs som specifikt utformats för nybörjare – då i form av eToro – som ska tilläggas lyder som en av branschens absolut främst handelsplattformar när det kommer till kryptovalutor.

Är man dock påläst gällande det hela så kan Binance visa sig vara den ideala valet för ens egen del – framförallt då man erbjuder en rad avancerade verktyg i kombination med över 600+ olika kryptovalutor som man kan välja att investera i!

Relaterade artiklar:

Vanliga frågor

Härnäst så fokuserar vi på att besvara de vanligaste frågorna som våra läsare tenderar att ha när det kommer till Binance plattformen. Skulle du dock ej hitta svaret på det hela så är du mer än välkommen att ta kontakt med oss via den formulär som återges på webbplatsen.

Vad är egentligen Binance för något?

Är Binance en säker handelsplattform?

Vilka typer av kryptovalutor kan man handla med hos Binance?

Går det att investera i Bitcoin (BTC) via Binance?

Är Binance tillräckligt säkert för lagring av kryptovalutor?