I denna recension så ämnar vi syna den automatiserade handelsroboten TeslaCoin i detalj som ett led Tesla Coin logoi att bredda din förståelse. Målet med recensionen är att förse dig med en objektiv och transparent analys för att du snabbare ska kunna komma igång med kryptohandeln.

Vad är TeslaCoin?

Handelsroboten TeslaCoin återges av ett antal funktioner vilka vi anser att du bör ha kännedom om innan du fortsätter med resten av recensionen:

 • Handel med populära kryptovalutor: Förutom möjligheten att genomföra handel med Bitcoin och Ethereum – vilka för övrigt står sig som världens två största kryptovalutor (i skrivande stund) så erbjuder TeslaCoin även möjligheten för investerare att handla med andra typer av populära token vilka erbjuds på kryptomarknaden för närvarande. Den mångsidiga aspekten hos TeslaCoin gör den till den ideala valet för alla de investerare vilka önskar diversifiera sin portfölj!
 • Smidig och lätthanterlig handelsrobot: Enligt egen utsago så har skaparen av TeslaCoin fokuserat primärt på att designa en av de smidigaste och lätthanterliga handelsplattformarna vilka återges på marknaden – framförallt när det kommer till handeln med kryptovalutor. Ett sätt att påvisa det hela är att erbjuda en ytterst smidig registrering process där själva processen i fråga kan vanligtvis genomföras under mindre än några minuter.
 • Den sömnlösa uttagsprocessen: TeslaCoin erbjuder dig i rollen som handlare möjligheten att begära uttag på allt de vinster som du mäktat med att generera via handeln hos plattformen men i fråga via en knapptryckning. Du kan även välja att begära uttagen vid varje given tidpunkt på dygnet. Dock så ska det understrykas att man enligt KYC-lagen får endast begära uttag i form av samma betalmetod som nyttjades för att sätta in kapital hos TeslaCoin.

I och med ovanstående punkter så har du fått en försmak på vad som komma skall härnäst. Resten av denna guide går ut på att förse dig med tips och strategier om hur du faktiskt får ut det mesta av din handel via den automatiserade handelsplattformen TeslaCoin!

För- och nackdelar med TeslaCoin

Även om TeslaCoin har betydligt mer fördelar än nackdelar så måste vi ändå redogöra för båda sidorna av myntet som ett led i att förbli transparenta och objektiva i det hela. Med det skrivet så kommer vi härnäst att återge de mest positiva aspekterna vid handeln med TeslaCoin där vi även gör dig införstådd med de fallgropar vilka du behöver ha i åtanke när det kommer till handelsroboten i fråga!

Fördelar

 • Du får möjligheten att handla på ett automatiserat och transparent sätt utan att ständigt behöva övervaka vad handelsroboten ägnar sig åt.
 • Du får möjligheten att handla med en rad olika kryptovalutor i form av Bitcoin, Ethereum m.fl.
 • Du får ta del av ett demokonto som ett led i att prova på handeln utan att riskera dina egna pengar.
 • Du tilldelas en CySEC-reglerad mäklare som du kan rådgöra med gällande de affärer du ämnar genomföra.
 • Du påförs ej några transaktionsavgifter för handeln i fråga – oavsett valet av underliggande tillgång.
 • Du får möjligheten att anpassa din handel genom att välja den valuta som går i linje med dina preferenser.

Nackdelar

 • Du kan ej handla via en app eftersom TeslaCoin erbjuder ingen sådan för närvarande.
 • Du handlar med ganska stor risk i och med att kryptovalutor tenderar ofta att vara föremål för oberäkneliga och volatila svängningar.
 • Du kan ej räkna med att kunna åberopa den svenska lagen eftersom TeslaCoin regleras ej av Finansinspektionen.
 • Du behöver genomföra en förhållandevis stor första insättning i form av 250 EUR.
 • Du måste sköta handeln på den engelska språket eftersom TeslaCoin plattformen saknar stöd för den svenska vokabulären.

Vänligen notera att ovanstående utgör de primära för- och nackdelar vilka vi kommit att identifiera under vår ”research” gällande TeslaCoin. Med det skrivet så reserverar vi oss för andra aspekter vilka just du kan komma anse väga tungt när det kommer till ämnet i fråga!

Hur fungerar TeslaCoin rent praktiskt?

TeslaCoin är en form av automatiserad mjukvara som ämnar göra det enklare att komma igång med kryptohandeln. Roboten i fråga har stöd för fler olika typer av kryptovalutor och kan konfigureras för att lämpa sig just för dina behov.

Det hela återspeglas i form av att handelsplattformen erbjuder dig i rollen som handlare möjligheten att köpa och sälja kryptovalutor åt din räkning – utan att du för den delen behöver involvera dig i själva processen.

Enligt den officiella webbplatsen så kan TeslaCoin handlas i form av populära kryptovalutor vilka omfattar b.la Bitcoin, Ethereum, Cardano, Ripple – för att nämna några. Den köp- och säljorder som tillämpas styrs av en artificiell algoritm.

Det sistnämnda innebär att TeslaCoin kan genomföra affärerna åt dig 24-timmar åt dygnet – utan att pausa det hela – i och med den automatiserade processen. Plattformen uppger heller ej att de applicera några avgifter vid användning av deras tjänster – något som innebär att du får behålla den vinst som du mäktar med att generera.

Dock så måste man genomföra en insättning på minst $250 för att män överhuvudtaget ska få möjligheten att börja handla med TeslaCoin. Det går även att prova det hela i form av demoläget – samtidigt som du kan välja att begära uttag på dina pengar vid varje given tidpunkt!

Nyckelfunktioner hos TeslaCoin

Tradingroboten TeslaCoin utgörs av ett antal nyckelfunktioner vilka vi anser att du bör ha kännedom om innan du bestämmer dig för att börja använda plattformen på allvar. Härnäst så återger vi dessa som ett led i att göra dig införstådd med de möjligheter som erbjuds:

 • Automatiserad 24/7 handel: I och med att TeslaCoin bygger på AI (artificiell intelligens) så är det möjligt att utnyttja plattformen till att handla 24-timmar om dygnet – alla dagar i veckan! Faktum är att TeslaCoin är byggd för att nyttjas vid automatiskt handel – något som i sin tur innebär att inga manuella ingripandet krävs för att realisera affärerna. Dock så rekommenderas man i rollen som handlare att kontinuerligt (dagligen) logga in på handelskontot för att få en bild av vad handelsroboten åstadkommit under den senaste dygnet.
 • Handel med marknadens största krypton: För närvarande så erbjuder TeslaCoin möjligheten att handla med fyra olika typer av kryptovalutor – Bitcoin, Ethereum Cardano samt Ripple. Det ska även tilläggas att för närvarande så återges de nämna kryptona som marknadens största – sett till börsvärde – något som kan ha kommit att ändras vid tiden som du får ta del av denna text. I och med den höga volatiliteten hos kryptovalutor så finns det gott om möjligheter att generera positiva avkastningar – likaså löper man större risk för betydligt mer kännbara förluster!
 • Handla med ett demokonto: Om du är helt grön inom handeln med kryptovalutor så erbjuder TeslaCoin även handel i demoläget. Det hela förser dig möjligheten att prova på handelsplattformen och de funktioner som erbjuds utan att för den delen riskera dina egna pengar. Demoläget gör det även möjligt att identifiera potentiella affärer men även hur utkomsten från en affär skulle kunna tänkas utvecklas. Du får även bekanta dig med plattformens kraftfulla funktioner utan att för den delen behöva riskera ditt egna kapital.
 • Snabba och koncisa uttag: En av de aspekter som TeslaCoin ofta prisas för är det faktum att man kan vid varje givet tillfälle välja att ta ut sina avkastningar – oberoende av tidpunkten på dygnet! En annan positiv aspekt med det hela är att man ej kommer påföras några avgifter vid begäran om uttag – något som rent hypotetiskt innebär att man kan begära uttag ett oändligt antal gånger under dygnets tidpunkter – utan att för den delen behöva finna sig i att debiteras några uttagsavgifter. Vänligen notera det faktum att alla dina initierade uttag kommer betalas ut i from av fiat-valutor.

Teslacoin start up

Ovanstående bör ge dig en bild av vad du kan åstadkomma via handeln med TeslaCoin – där vi även förbehåller oss rätten att andra nyckelfunktioner kan ha tillkommit vid tiden som du tar del av denna text!

Är TeslaCoin en form av bluff?

I och med det breda utbudet av handelsrobotar så kan det emellanåt vara svårt att sålla de seriösa aktörerna från alla de vilka i sin tur kan uppfattas som mindre transparenta och refereras till som att ej ha ”rent mjöl i påsen”!

Har man aldrig ägnat sig åt handel med kryptovalutor så kan det hela uppfattas som både skrämmande och ångestframkallande – framförallt när du ska välja den handelsplattform som du ämnar genomföra dina affärer med.

Som ett led i att hjälpa dig på traven så kan vi bekräfta att under vår omfattande ”research” så har vi ej kunnat identifiera några belägg för att handelsboden TeslaCoin skulle vara bedräglig – på något sätt!

Det Hela säkerställs av den reglering som handelsplattformen anammar vilken härleds till de mäklare vilka i sin tur regleras av CySEC – något som b.la garanterar en transparent och säker handel.

En annan aspekt som behöver nämnas i sammanhanget är den kompetenta kundtjänsten hos TeslaCoin tenderar att vara ytterst behjälplig som även för närvarande återfinns tillgänglig 24-timmar om dygnet – alla dagar i veckan.

Ovanstående element bidrar till att projicera en rättvis bild gällande TeslaCoin i forma en seriös, transparent och säker aktör som erbjuder dig i rollen som handlare att genomföra affärer med kryptovalutor vid varje given tidpunkt på dygnet!

TeslaCoin Avgifter

Enligt deras hemsida, så tar TeslaCoin inte ut några avgifter för användandet av deras plattform. Däremot måste man ka koll på avgifter på spreaden till de mäklare som de använder sig av. Tillika förekommer det blockchain avgifter om du växlar mellan TES till en vanlig valuta, eller åt andra hållet. Dessa avgifter tas inte ut av TeslaCoin, men kan påverka ditt konto vilket kan vara viktigt att veta.

Deposit/Withdrawal Fees None
Trading Fees None
Minimum Deposit 250 EUR

TeslaCoin Minimiavgift

I skrivande stund så behöver du sätta in minst 250 EUR/USD för att kunna komma igång med din handel – denna insättning måste göras innan någon av plattformens specialfunktioner kommer igång inklusive demofunktionen. Då detta är dina egna pengar kan du även ta ut dem när du vill.

TeslaCoin Kund Service

TeslaCoin lovar en dedikerad manager till varje kontoinnehavare. Dessvärre har vi funnit att kund servicen enbart är tillgängligt efter det att man öppnat sitt konto.

Handelsavgifter hos TeslaCoin

Vi nämnde i föregående kapitel att handelsroboten debiterar inga avgifter för uttag – men hur ligger det till när man diskuterar de handelsavgifter vilka återges hos TeslaCoin?

Sanningen är den att man för närvarande debiterar inga avgifter vid handeln med TeslaCoin. Vidare så debiteras man heller ej några provisionsavgifter för de affärer eller vinster för den delen som man genererar via TeslaCoin.

Det ska dock tilläggas att specifika affärer kan komma att bli föremål för spreadar vilka i sin tur debiteras av den utvalda kryptomäklaren som TeslaCoin valt att samarbeta med för närvarande.

Förutom ovanstående så måste man även vara beredd på att det kan även tillkomma mindre avgifter när det kommer till konverteringen av fiat-valutor till respektive kryptovalutor och vice versa.

Kom igång med TeslaCoin

Vänligen uppmärksamma att de avgifter vilka omnämnts i föregående stycke debiteras ej nödvändigtvis av TeslaCoin men kan dock ändå komma att påföras ditt handelskonto i slutändan.

Steg 1 – Registrera ditt handelskonto via TeslaCoin

Den första steget mot att komma igång med handeln via TeslaCoin är att registrera dig för ett handelskonto. Du inleder det hela genom att första förflytta dig till den officiella webbplatsen för TeslaCoin – varav du sedan klickar på den blåa knappen längst upp till höger i form av ”Registrera dig”.

Teslacoin create account

Du kan även välja att använda dig av registreringsformuläret som presenteras i samband med att du landar på startsidan för TeslaCoin. Själva registreringsprocessen är likvärdig – oavsett vilka alternativ du bestämmer dig för att gå vidare med!

 1. Inled själva registreringsprocessen genom att knappa in ditt för- och efternamn.
 2. Ange den e-postadress som du ämnar använda vid inloggningen för din handel via TeslaCoin.
 3. Knappa in även ditt telefonnummer (utan landskod).
 4. Klicka sedan på orangeaktiga knappen i form av titeln ”REGISTRERA NU”.

Härnäst så kommer du att få motta en unik verifieringslänk till den e-postadress som du valt att använda dig av under registreringsprocessen. Det ska dock nämnas att man måste klicka på länken för att kunna komma igång med handeln på allvar.

Om du istället endast önskar prova på det hela i from av ett demokonto så behöver du inte nödvändigtvis klicka på den unika verifieringslänken – dock så rekommenderar vi att man ändå tar sig tid att göra så för att underlätta övergången till det skarpa läget.

Steg 2 – Gå igenom KYC-processen

Innan du kan sätta in pengar att handla med via TeslaCoin så behöver du även ta dig igenom den mödosamma KYC-processen. Det hela är i grund och botten ett sätt att verifiera din identitet – något som alla reglerade handelsplattformar för övrigt måste rätta sig efter.

Här kommer du att vanligtvis behöva ladda en digital version av en myndighetsutfärdad identitetshandling i kombination med en räkning som i sin tur återspeglar ditt fullständiga namn och den folkbokförda adressen.

När du skickat in det hela så kommer en vederbörande handläggare behandla det hela – något som i sin tur mynnar ut i en godkännande eller att individen i fråga återkommer med begäran om att komplettera de inlämnade uppgifterna.

Steg 3 – Genomför en insättning

Innan du kan komma igång med handeln via TeslaCoin så behöver du först och främst genomföra en insättning. För närvarande så behöver du genomföra en transaktion i form av min. 250 EUR för att kunna komma igång med det hela på allvar.

Du kan använda dig av en rad olika betalmetoder vilka återges i form av betal-/kreditkort, banköverföringar och populära e-plånböcker. Så fort som din insättning godkänns så kommer det insatta beloppet att återspeglas på ditt handelskonto.

Vänligen uppmärksamma det faktum att för traditionella banköverföringar så kan det hela komma att dröja upp till 2-3 dagar innan själva transaktionen genomförs varav de insatta pengarna återfinns på ditt TeslaCoin-konto.

Steg 4 – Börja handla med kryptovalutor

I den sista steget så behöver du välja den kryptovaluta som du önskar fokusera på att handla med.

När det kommer till TeslaCoin så erbjuder det hela (som redan nämnts) möjligheten till att automatisera handeln.

För att det hela ska kunna realiseras så behöver man först ställa in handelsroboten baserat på dina personliga preferenser och låta den i sin tur sköta handeln åt din räkning.

TeslaCoin roboten kommer i sin tur att endast handla på det sättet som du anser det vara befogat.

Det hela innebär även att du ej behöver oroa dig gällande huruvida TeslaCoin kommer besluta sig för att på egen hand börja handla med underliggande tillgångar vilka du ej godkänt.

Istället så kommer den endast att utföra affärerna på det sättet som du har definierat – helt automatiskt – samtidigt som du får möjligheten att ägna dig åt andra meningsfulla aktiviteter.

Själva handeln genomförs 24/7 och baseras på en utarbetad och ytterst sofistikerad algoritm – där sofistikerade och avancerade uträkningar möjliggör beslutstagande som den mänskliga hjärnar aldrig skulle hinna med att klara av!

Ovanstående utgör helhetsprocessen när det kommer till handeln med kryptovalutor via TeslaCoin. Det kan självfallet finnas andra element vilka du anser vara av vikt – men genom att följa ovanstående process så bör du kunna komma igång med dina affärer med TeslaCoin inom mindre än några minuter!

Slutsats

TeslaCoin har profilerat sig som en handelsplattform som tillämpar en rad avancerade algoritmer och handelsstrategier som ett led i att utnyttja den påtagliga volatiliteten som ständigt florerar inom handeln med kryptovalutor.

Den automatiserade funktioner erbjuder dig möjligheten att konfigurera det hela och sedan ägna dig åt andra meningsfulla aktiviteter – medan handelsroboten i fråga sköter dina affärer under dygnets 24-timmar!

Det ska dock tillägga att handeln med kryptovaluta är ofta föremål för ganska höga risker i och med den volatila asketen. Vi rekommenderar således att man alltid inleder det hela i form av en minsta insättningsbeloppet och sedan gradvis jobbar sig uppåt.

Relaterade

Vanligt förekommande frågor:

Vad är egentligen TeslaCoin för något?

Blir man debiterad några avgifter vid handeln med TeslaCoin?

Hur registrera jag med hos TeslaCoin egentligen?

Går det att handla i demoläget med TeslaCoin?

Är TeslaCoin en bluff?

Varning

Det är ytterst viktigt att alltid ta sig tid att förstå all risker när man investerar. Marknader kan vara mycket instabila, så du ska alltid vidta en djup förundersökning innan du investerar. Vår webbsida erbjuder regelbundna uppdateringar och verifierar alla plattformar, som rekommenderas mycket noga, men du bör ändå göra dig din egen uppfattning och bara investera så mycket som du har råd att förlora. Det finns aldrig någon garanti att en investering kommer gå med vinst.