Har du haft funderingar på att investera i kryptot Tamadoge men inte riktigt vetat hur du ska gå till väga? Senaste nytt om TamadogeFrukta ej för i denna guide kommer vi att gå igenom allt du behöver veta för att komma igång med det hela – och lite därtill!

Faktum är att hela denna guide är skräddarsydd för alla de vilka önskar komma igång med investeringar i den Tamadoge – en meme-token som för övrigt tagit kryptomarknaden med storm under de senaste månaderna!

Förutom att illustrera hur man går tillväga rent konkret för att förvärva kryptovalutan i fråga kommer vi även fokusera på att uppmärksamma dig på en rad olika element vilka vi anser att du behöver ha kännedom om.

Målet med guiden är att förse dig med tillräcklig information för att du enklare ska kunna komma i gång med dina investeringar – samtidigt som vi hjälper dig att undvika de vanligaste misstagen vilka relateras till det hela.

Snabbguide till att börja investera i Tamadoge

Tamadoge ser ut på förhand att bli en av de mest eftertraktade kryptovalutorna på länge – framför allt när det kommer till sfären gällande alla de token vilka återspeglas av ett förhållandevis lågt värde.

Härnäst kommer vi att återge en snabbguide gällande hur man går tillväga genom att tillämpa följande korta steg: 

 • Steg 1: Registrera en kryptoplånbok: Det första man behöver göra för att kunna komma i gång med investeringar i Tamadoge är att registrera oss för en kryptoplånbok. Vi rekommenderar att man använder sig av Trust Wallet eller MetaMask i och med att de lyder som en av de mest pålitligaste på marknaden för närvarande.
 • Steg 2: Införskaffa ETH eller USTD: Du behöver införskaffa antingen ETH eller USDT för att du ska kunna finansiera köpet av Tamadoge. Notera att du inte kan köpa TAMA via en direktöverföring med hjälp av traditionella fiat-valutor.
 • Steg 3: Skapa en köporder via OKX: Välj ETH/USDT via plattformen OKX och leta sedan rätt på Tamadoge. Du kan söka efter kryptot genom att knappa in abbreviationen “TAMA”. Bekräfta antalet ETH du önskar byta mot Tamadoge varav du avslutar det hela genom att klicka på “Swap”. 
 • Steg 4: Bekräfta ditt köp: Härnäst kommer MetaMask att visa ett popup fönster som kräver att investeraren bekräfta sina transaktioner. Du måste sedan bekräfta beställningen varav du får del av dina Tamadoge-tokens.

Vänligen notera att vi ämnar täcka processen för hur du går tillväga för att köpa Tamadoge (TAMA) mer konkret i form av betydligt mer utförliga steg lite senare i denna guide.

Bästa plattformar för att köpa kryptovaluta?

På marknaden existerar det ett antal plattformar vilka erbjuder handlarna möjligheten till att förvärva kryptovalutor på ett smidigt och tillförlitligt sätt. Vi ska härnäst belysa några av de primära vilka vi anser väga tyngre inom sammanhanget som ett led i att bredda din förståelse för vad som återfinns på marknaden:

capital.com logo

 • Capital: Den handelsplattform som idag refereras till en av de ledande inom handeln för kryptovalutor. Anledningen till att man skapat sig en dominerande ställning återspeglas sig framför allt i form av den artificiella intelligensen som deras plattform bygger på. Den AI man tillämpar har utvecklats med förmågan att genomföra transaktionerna utan att slutanvändaren debiteras några avgifter för själva handeln. Förutom möjligheten till att handla med kryptovalutor erbjuder Capital även möjligheten att genomföra handel i form av en rad andra finansiella instrument vilka återspeglas i form av b.la forex, aktier index – inklusive över 6 500 andra underliggande tillgångar.

 • eToro: En annan populär handelsplattform som valt att profilera sig till en bred publik. Man lyder under en rad auktoritäraeToro regleringar vilka återges i form av CySec, ASIC, SEC, FCA med flera En av de funktioner vilka kommit att profilera eToro är det faktum att man kan ägna sig åt CopyTrading – en form av social handel som erbjuder möjligheten till att kopiera andra investerare. Detta är dock inte allt utan man får även möjligheten till att investera i en rad andra kryptovalutor där själva förhållningssättet bygger på en och samma logik.

 • Binance: Plattformen Binance anses inom sammanhanget vara en av de mest avancerade. Det hela innebär att Binance logoman i första hand riktar in sig på betydligt mer erfarna investerare. Funktionerna som återspeglas kan anpassas på en rad olika sätt för att gå i linje med de krav som investeraren i fråga kan tänkas ha för närvarande. En aspekt som skiljer Binance från konkurrenterna är att man erbjuder möjligheten till att förvärva krypton med hjälp av andra kryptovalutor – något som ska tilläggas är ganska unikt för närvarande.

 • Safello: I jämförelse med ovanstående plattformar står sig Safello i form av en renodlad svensk handelsplattform. Safellos loggaDen främsta akilleshälen med Safello är att man erbjuder ett ytterst begränsat utbud av kryptovalutor – något som i sin tur innebär att de mindre kända kryptovalutorna lyser med sin frånvaro. Man kompenserar det hela genom att erbjuda möjligheten att handla hos en aktör som lyder under Finansinspektionen – något som i sin tur garanterar en transparent handel. Man har även nyligen börsintroducerats på Stockholmsbörsen (NASDAQ) – något som antyder att man har ett långsiktigt mål med verksamheten!

Så här köper du Tamadoge

Tamadoge har under en förhållandevis kort tid kommit att väcka stort intresse hos investerarna som en av de mest spännande kryptovalutorna på marknaden. En av de primära anledningarna som bidragit till att Tamadoge fått den genomslagskraft som den för närvarande avnjuter kan relateras till det faktum att man verkar i form av en så kallad “meme-coin”.

Om du inte är bekant med “meme-coins” sedan tidigare är det hela en form av kryptovaluta som i sin tur inspirerats av populära “memes”. På en konkret plan handlar det hela om roliga ämnen vilka återspeglas i form av video, bilder och ljud.

Några av de mest populära “meme-coins” som skapats sedan det hela begav sig återges i form av b.la Dogecoin och Shiba Inu. Dessa kryptovalutor har skapat en del kontroverser under tiden som de existerat.

Den mest påtagliga exempel på det hela återspeglas i det faktum att Musk uttalade sig varmt om både Shiba Inu och Dogecoin – något som investeraren tolkade som en rekommendation på att man skulle investera i det hela – med omedelbar verkan!

Tamadoge

Det hela resulterade i att värdet för kryptovalutorna sköt i höjden – samtidigt som investerare flockades runt det hela. Musk dementerade dock senare att han aldrig investera i varken Shiba Inu eller Dogecoin – något som istället fick priset att rasa!

Ovanstående återger den problematik som “meme-coins” men även andra kryptovalutor exponeras för – där värdet kan komma att både öka men även sjunka betydligt beroende på sammanhanget i fråga.

För att återvända till Tamadoge skulle kryptovalutan förmodligen ej uppnått den status som den mäktat med under en förhållandevis kort tid om inte Shiba Inu och Dogecoin banat väg för det hela.

Steg 1: Konfigurerar din kryptoplånbok

Vi nämnde inledningsvis att man behöver ha en kryptoplånbok tillgänglig för att kunna komma i gång med Tamadoge handeln. Förutom den höga nivån av säkerhet som kryptoplånböckerna erbjuder tenderar många av de digitala versionerna att vara helt befriad från avgifter!

För att illustrera själva processen kommer vi att använda oss av MetaMask. Dock spelar valet av kryptoplånbok mindre roll i det hela i och med att det hela ofta bygger på en likvärdig logik.

För ett initiera det hela behöver man först förflytta sig till webbplatsen för MetaMask. När man befinner sig på webbplatsen i fråga kommer plattformen att känna av vilken enhet som man använder sig för närvarande – varav nedladdningslänken anpassas baserat på den webbläsare eller enhet som man för närvarande använder sig av.

MetaMask

Vänligen notera att vi i ovanstående exempel använder oss av webbläsaren Chrome för att återspegla processen. Det ska dock understrykas att det hela skiljer sig ej nämnvärt åt – oberoende av vilken plattform som man för närvarande använder sig av.

Steg 2: Köp Ether (ETH) eller Tether (USDT)

Detta steg är viktigt i och med att Tamadoge (TAMA) inte kan köpas med traditionella fiatvalutor. I stället måste man i rollen som handlare först köpa Ether (ETC) eller Tether (USDT). När man har kryptovalutorna i sitt ägo kan man gå vidare med processen att förvärva Tamadoge (TAMA).

Logiken vid köpet av ETH eller USDT är något som kan komma att skilja sig åt – beroende på plattformen i fråga. Dock så bygger det hela på en rad likvärdiga aspekter – något som i sin tur medför att man i de flesta fall bör snabbt kunna finna sig tillrätta.

När man kommit så här långt är det dags att överföra Ether eller Tether innehavet (beroende på vilken man valt att förvärva) vidare till MetaMask. Verifiera gärna att kryptovalutorna återfinns på kontot – varav du sedan förflyttar dig vidare till nästa steg.

Steg 3: Initiera och skapa en köporder via OKX

Härnäst behöver man förflytta sig till handelsplattformen OKX där man i sin tur behöver välja antingen Ether eller Tether. Klicka sedan på knappen “Välj en token” varav du sedan knappar in Tamadoge – alternativt TAMA.

Välj hur stort belopp du önskar nyttja av ditt nuvarande innehav till att köpa Tamadoge (TAMA). Du kommer sedan att kunna beskåda hur stor andel TAMA som du kommer att erhålla – baserat på mängden Ether (ETH)

Tamadoge and OKX

 

Steg 4: Bekräfta köpet av Tamadoge mynt

När du har initierat utbytet av kryptovalutorna kommer MetaMask att be dig att bekräfta själva transaktion som du ämnar genomföra. Det hela kommer sedan att behandlas adekvat. Har allt gått som planerat kommer TAMA-token att återspeglas via handlarens OKX-konto.

Vi vill återigen uppmärksamma dig på det faktum att man kan förvärva TAMA endast i form av Ether (ETH) eller Tether (USDT), något som i sin tur innebär att man först förvärvar kryptovalutan i fråga innan man kan gå vidare med köpet av Tamadoge token.

Notera: För de handlare vilka upplever svårigheter att registrera sig hos OKX CEC i och med de potentiella begränsningarna går det att istället välja att investera i TAMA via OKX DEX.

Hur fungerar Tamadoge (TAMA) i praktiken?

Tamadoge kryptot fungerar i mån och tycke som de omåttligt populära meme-token (som redan nämnts) – i form av Dogecoin och Shiba Inu. Dock så profilerar sig TAMA som ett betydligt mer konventionell meme-token.

Till att börja med erbjuder Tamadoge en form av unik integration mellan 3 olika sfärer – Metaverse, NFT:er och play-to-earn. TAMA-token utgör själva katalysatorn och nyttjas för transaktioner vilka återspeglas mellan de involverade.

Vidare nyttjas TAMA-token för att belöna aktiva användare vilka återfinns inom den virtuella Metaversen. Tamadoge token kan även nyttjas för att köpa föda och andra nödvändigheter vilka man kan tänkas behöva som ett led i att behaga de virtuellt baserade NFT-djuren.

Antalet token kontrolleras genom att säkerställa att ungefär 5% av alla mynt destrueras omgående efter att de nyttjats. TAMA-token kännetecknas även av det faktum att man i rollen som användare heller ej debiteras några transaktionsavgifter.

Transaktionerna finansieras istället med hjälp av belöningar och andra avgifter vilka återfinns inom den virtuella NFT-sfären. Denna typ av finansiering är självförsörjande i och med att betalningarna baseras på hur mycket som de inblandade väljer att handla från den digitala butiken.

För och nackdelar med Tamadoge:

Huruvida Tamadoge (TAMA) lämpar sig som en bra investering för ens egen del är något som får anses vara ytterst subjektivt – framför allt med tanke på att varje investerare är en unik individ i sig. 

Som ett led i att bredda din förståelse för ämnet i fråga kommer vi härnäst att belysa det hela i form av följande lista. Vi återger de positiva aspekterna vilka vi även kombinerar med de vanligaste de fallgropar som du behöver se upp med när det kommer till handeln med Tamadoge (TAMA).

Fördelar

 • Tamadoge (TAMA) är en unik form av investering som besitter förmågan att kombinera alla de egenskaper vilka återfinns hos meme-token.
 • Myntet erbjuder möjligheten till att exponeras mot NFT via det unika konceptet vilken i sin tur återges i form av virtuella husdjur.
 • Under den initiala fasen kan Tamadoge (TAMA) förvärvas till ett kraftigt reducerat pris i form av (i skrivande stund) om 0,01 USD för 1 TAMA.
 • Tamadoge verkar i form som en deflationär krypto, något som i sin tur bidrar till att projicera ett betydligt stabilare myntvärde. Det hela ska tilläggas bidrar till att TAMA även tenderar att vara mindre känslig för spekulationer.
 • TAMA har planer på att ha ett nära samarbete med parter vilka återfinn inom Metaverse-sfären i kombination med integrering av 3D-baserad VR-teknologi.

Nackdelar

 • Det finns inga garantier på att Tamadoge (TAMA) faktiskt lyckas uppnå de uppsatta förväntningarna som man definierat.
 • Kryptovalutor är inom naturen volatila, något som i sin tur innebär att man som handlare exponeras för höga risker att gå miste om sitt innehav.
 • Meme-token tenderar att vara starkt drivna av den community som den riktar sig till, något som i sin tur medför ett betydligt högre spekulativ karaktär i jämförelse med andra krypton.
 • En påtagbar och högre nivå av volatilitet tenderar att indirekt leda till så kallad pumpning och dumpning, något som i sin tur resulterar en betydligt kortare livscykel.
 • Kursvärdet kan komma att öka explosionsartat på grund av ett uttalande från en auktoritär individ eller någon annan som anses ha en ledande roll inom sammanhanget.

Tamadoge app

En aspekt som skiljer Tamadoge från de traditionella kryptovalutorna är det faktum att man tillhandahåller Tamadoge coinen app som i sin tur bygger på play-to-earn konceptet. Det hela är något som som i sin tur förväntas kombinera nytta med nöje.

Appen i fråga är planerad att släppas för allmänheten under det fjärde kvartalet för 2022. Några av de mest intressant funktioner vilka återspeglas kommer exempelvis erbjuda djurälskare möjligheten att sköta om virtuella djur i form av hundar i likhet med hur det hela återspeglas i den fysiska världen.

Via Tamadoge-appen får man således äran att bli husse åt en bedårande och virtuellt baserad Tamadoge- hund. Det hela innefattar dock en rad krav vilket återges i form av att sköta om djuret adekvat. 

Här kommer man behöver allokera tid åt att mata, bada, rasta samt allokera tid åt en rad andra aktiviteter som ett led i att människans bästa vän ska få möjligheten att trivas och må bra! 

För att göra livet enklare för alla de djurägare vilka saknar tillräckligt med tid har man möjligheten att köpa mat, tillhörigheter och andra objekt vilka krävas för att kunna ta hand om djuret. Ju bättre man tar hand om djuret i fråga desto mer belöningar kommer man erhålla.

I likhet med den fysiska världen har alla hundar vilka återfinns i den digitala sfären utformats med unika egenskaper och personligheter – något som i sin tur bidrar till att stärka den totala upplevelsen!

Tamadoge NFT

Tamadoge token har kopplats till NFT:er via det innovativa hund-konceptet. Det hela bygger på att deltagarna tar hand om den virtuella husdjuret – från att den blir till – vidare till att den växer upp.

En annan aspekt som behöver understrykas är att trots det faktum att husdjuren ej existerar i den fysiska världen skapas alla med unika egenskaper – något som i sin tur innebär att ingen hund är den andra lik.

Själva systemet är självförstärkande i form av transaktionsavgifter. Det hela har upprättats som ett led i att kunna finansiera det unika belöningssystemet som husdjuren återfinns inom.

Tamadoge kontra andra meme-krypton

Vi har redan belyst några populära meme-token i form av Dogecoin och Shiba Inu. Som ett led i att bredda förståelsen för det hela kommer vi härnäst att ställa Tamadoge mot dessa för att du enklare ska förstå hur TAMA skiljer sig från andra meme-baserade token.

Tamadoge kontra Dogecoin

Även om Tamadoge anses vara nästa generations Dogecoin har kryptovalutan en del skillnader vilka vi ämnar redogöra för härnäst. För att inleda det hela är Tamadoge en handelsplattform som bygger runt den växande play-to-earn konceptet.

Det hela innebär att både traditionella investera och inbitna spelfantaster kan komma att lockas till att investera i Tamadoge. I jämförelse med Dogecoin anses det hela vara en betydligt mer renodlad form av meme-token – samtidigt som den anses ha ett avsevärt mer begränsat tillämpningsområde.

En annan viktig aspekt gällande Tamadoge kontra Dogecoin är volymen. Om vi börjar med Tamadoge har man planer på att begränsa det maximala antalet digitala mynt i form av en summa om 2 miljarder.

Förutom ovanstående siffra kommer 1 miljard av dessa token att erbjuda till investerare under den rådande fasen vilka berättigar utvalda med möjligheten till att förvärva kryptot under en så kallad förköpsfas.

Dogecoin å andra sidan har en betydligt lägre volym i form av totalt 132 miljarder mynt. Det hela innebär att det kan anses vara betydligt mer fördelaktigt att sikta på att köpa TAMA i jämförelse med Dogecoin.

Tamadoge kontra Shiba Inu

Vid handel med Shiba Inu debiteras man transaktionsavgift – något som saknas helt vid handel med Tamadoge-token. Det hela bekostas i stället i form av att handlarna väljer att köpa objekt vilka återfinns i Tamadoge virtuella shop – där delen av pengarna används för att bekosta transaktionen i fråga.

En annan aspekt som skiljer Shiba Inu från Tamadoge är det faktum att man saknar de verktygsfunktioner vilka återfinns hos ekosystemet för TAMA. Vidare återges en annan påtaglig skillnad i form av antalet tillgängliga token.

Tidigare nämnde vi att antalet Tamadoge token kommer vara begränsat till 2 miljarder. I jämförelse med Shiba Inu existerar det ungefär 549 miljoner Shiba Inu token på marknaden för närvarande – något som i sin tur innebär att Tamadoge är betydligt mer nischat än Shiba Inu!

Den prognoserade kursvärdet

I samband med att denna text utformas kan Tamdoge endast förvärvas i form av förköp via deras officiella webbplats. Myntet handlas till ett värde om $0,01 enhet – men enligt insatta analytiker förväntas det hela att tredubblas och öka till $0,03 i samband med att möjligheten till förköp slutförs.

Noterbart är att Tamadoge (TAMA) kommit att samla in mer än $2 miljoner via en rad investerare under de första inledande 2 veckorna under vilka man erbjuder möjligheten till förköp av kryptot.

Det är ingen vild gissning att Tamadoge kan förväntas bli tillgängligt för handel via en rad kryptobörser senare i år. Dock så kommer den sannolikt att handlas till en betydligt högre kursvärde än vad som erbjuds under förköpsfasen.

Hur det hela kommer att utvecklas i slutändan är dock något som står skrivet i stjärnorna. Framför allt återspeglas det hela i form av den volatila aspekten vilka kryptovalutor kännetecknas av.

Detta innebär i sin tur att vid varje given stund kan en kryptovaluta komma att stiga i värde men även förlora en stor del av sitt nuvarande värde på grund av aspekter vilka man i rollen som handlare inte har kontroll över

Slutsats

Tamadoge (TAMA) har kommit att profilera sig som ett ytterst spännande och framför allt lukrativt projekt. Det hela integrerar meme-token i kombination med Metaverse, inklusive så kallade play-to-earn funktioner.

En av de mest spännande aspekterna med Tamadoge är att det hela erbjuds i form av NFT element, något som i sin tur innebär att de involverade får möjligheten att ta hand om virtuella hundvalpar.

Dessa hundvalpar har dock utformats med unika personlighet och egenskaper – något som i sin tur innebär att ingen är sig lik den andra. TAMA-token används för att belöna de användare vilka återfinns inom Tamaverse-sfären.

I samband med att denna text utformas kan man i rollen som handlare endast köpa TAMA-token via en inbjudan till deras förköp som i sin tur återspeglas hos kryptots officiella webbplats.

Vanliga förekommande frågor

Nedan så besvarar vi de vanligaste frågorna som våra läsare tendera att ha när det kommer till kryptovalutan Tamadoge (TAMA)!

Vad är egentligen Tamadoge (TAMA) för något?

Hur går man tillväga för att investera i Tamadoge (TAMA)?

Är Tamadoge (TAMA) ett säkert krypto?

Vad använder man Tamadoge (TAMA) rent konkret till?

Går det att tjäna pengar genom att Tamadoge-token?