Denna nybörjarguide är får dig som vill Köpa RobotEra-tokens (TARO). RobotEra bygger en spännande ny decentraliserad virtuell värld som återspeglas i form av ett metaverse. Det hela återspeglas Köpa RobotEra-tokens (TARO) - Nybörjarguidei from av robotbaserade avatarer vilka projiceras med olika karaktäristiska drag.

Det hela återspeglas som en av de bästa kryptorna att investera i för närvarande. Är man sugen på att komma igång redan idag har man möjligheten att lägga beslag på den inhemska token i form av TARO via den rådande förköpsfas som för närvarande äger rum.

Som ett led i att bredda din övergripande förståelse för det hela kommer vi i denna nybörjarguide att belysa närmare vad projektet egentligen handlar om, samtidigt som vi förser dig med en genuin insikt hur du går tillväga för att investera i RobotEra-tokens till bästa möjliga kurs!

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Vad är RobotEra för något?

RobotEra är ett nytt spännande ekosystem som för närvarande återspeglas som det bästa token att investera i när det kommer till metaverse-baserade P2E (play-to-earn) och PVP (player-vs-player) spel.

Är man således ute efter att investera i bästa token för metaversen som av insatta analytiker bedöms ha den största potentialen att stiga i värde bör man sikta in sig på att förvärva den inhemska RobotEra token i form av TARO.

Token i fråga har en rad användningsområden där den b.la nyttjas som digital valuta för att kunna driva den metaverse som spelarna deltar i. Vidare kan token tillämpas för att köpa till accessoarer för sina avatarer, produkter inom spelet etc.

Själva metaverset kommer att integreras med alternativa världar där spelarna kommer att erhålla tillgång till museer, nöjesparker, eventlokaler med mera. Enligt whitepaper utvecklar man en värld som kan liknas vid den som återspeglas hos den omåttligt populära NFT-metaverse-spelet i form av Sandbox.

Om du inte är bekant med ovanstående återspeglas det hela i form av möjligheten till att köpa mark vilka återspeglas i form av så kallade NFT:er. Förutom det kan användarna även välja att bygga diverse objekt på den mark som de förfogar över för närvarande.

Till skillnad från Sandbox kommer spelarnas karaktär att projiceras i form av en robot, något som kommer få många att dra paralleller till de karaktärer vilka återspeglas i den tecknade TV-showen Transformers!

När det kommer till temat för spelet återspeglas det hela på en fiktiv planet – Tar. De mänskliga invånarna (aboriginerna) valde att utvecklad robotar vilka i sin tur skulle nyttjas till en rad tunga uppgifter.

Taro Coinsniper

Dock uppnådde robotarna en hög grad av artificiell intelligens, något som i sin tur resulterade att man blev medvetna om sin existens, varav man inledde ett krig mot mänskligheten som man slutligen gick segrandes ur.

Som spelar har man möjligheten att skapa ytterligare avatarer vilka inom sfären benämns för som “robotkompisar” som ett led i att göra det enklare för huvudroboten att slutföra de utmaningar som den ställs inför.

Som investerare har man även möjligheten att ta del av den whitepaper som RobotEras återspeglas av. Man kan även välja att gå med i den officiella Telegram-gruppen för att hålla sig a la jour med alla de nyheter vilka återspeglar projektet.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Så här investerar du i RobotEra-token

Precis som vi nämnde tidigare pågår förköpsfasen för RobotEra-token där det hela projiceras av den första inledande etappen. Det hela gör det möjligt för investerare att gå med tidigt i det hela och förvärva token innan det hela stiger i samband med att den andra etappen inleds.

Innan vi går in på den första steget i processen önskar vi återigen göra dig uppmärksam på att den TARO-token som återspeglar RobotEra-projektet kommer att nyttjas för en rad olika användningsområden.

Förutom ovanstående kommer det hela även att återspeglas som belöningar vilka i sin tur kan tillämpas för att delta i de återkommande tävlingar vilka ämnar äga rum hos RobotEra-plattformen.

Med ovanstående i åtanke, låt oss nu belysa hur man går tillväga rent konkret för att komma igång med investeringar i RobotEra-token!

Steg 1 – Skapa en krypto plånbok

Förutom att gå med i den rådande förköpsfasen behöver man även införskaffa en adekvat kryptoplånbok med stöd för ERC-20 krypton för att kunna komma med investeringar i TARO-token.

Även om RobotEra har stöd för en rad kryptovalutor rekommenderar vi uteslutande våraTaro metamask läsare att använda sig av MetaMask. Det hela är en av marknadens ledande kryptoplånböcker utan några associerade kostnader.

MetaMask kan laddas ned både i form av en version som förväntas att installeras på stationära enheter via marknadens ledande webbläsare vilka återspeglas men begränsas ej till Brave, Chrome, Edge m.fl.

Är man dock inte sugen på att använda sig av MetaMask har man möjligheten till att istället nyttja en av deras konkurrenter i form av b.la Zerion, Ledger Live, Infinity, inklusive en rad andra likvärdiga alternativ.

När du installerat MetaMask via den förvalda enheten behöver du även notera ned den unika återställningsfrasen. Samtidigt bör du även fokusera på att konfigurera kryptoplånboken i form av de autentiseringsnivåer som tillhandahålls för att begränsa risken för intrång.

Steg 2 – Förvärva USDT eller ETH

För att kunna investera i TARO måste man i rollen som investerare först äga Ether (ETH) eller Tether (USDT). Om man för närvarande saknar innehav av ETH eller USDT har man möjligheten att förvärva båda via en rad auktoritära kryptobörser.

taro usdt

Som investerare behöver man ha minst $20 i motsvarande värde för Ether (ETH) eller Tether (USDT) kopplade till kryptoplånboken för att erbjudas möjligheten till att förvärva TARO-token under den rådande förköpsfasen.

Steg 3 – Koppla din krypto plånbok till Panelen för att delta i förköpsfasen

I följande steg behöver man koppla den rådande kryptoplånboken till förköpsfasen. Det hela kan åstadkommas tämligen enkelt, något som kan realiseras genom att förflytta sig till RobotEras officiella webbplats gällande förköpsfasen, varav man sedan behöver klicka på knappen “Connect Wallet”.

Som redan nämnts har RobotEra-plattformen stöd för en rad olika kryptoplånböcker. Vänligen välj den kryptoplånbok som återspeglar ditt ETH- eller USDT-token innehav, varav du sedan bekräftar själva transaktionen.

Ett annat alternativ för att nyttja ditt kryptoinnehav när det kommer till köpet av TARO-token under den rådande förköpsfasen har man möjligheten att skanna den unika QR-kod som återspeglar det hela.

Steg 4 – Förvärva RobotEra-tokens

När man laddat ner kryptoplånboken behöver den (som redan nämnts) återspegla Ether (ETH) eller Tether (USDT) till ett värde om minst $20. När man säkerställt innanhavet av dessa ERC-20 token behöver man förflytta sig tillbaka till RobotEra-plattformen för att initiera en beställning.

Den minsta beställning man kan initiera återspeglas av 1 000 TARO-tokens. I skrivande stund befinner sig RobotEra i den första etappen av sin förköpsfas. Under den rådande etappen kommer varje token att säljas till en kur som $0,020 dollar per token.

Det hela kommer i sin tur att innebära att den minsta investeringen man kan tillämpa återspeglas av minst $20 dollar. Vänligen uppmärksamma att i samband med att den andra etappen inleds kommer kursen att stiga till $0,025 dollar per token.

Steg 5 – Begär att krediteras dina köpta RobotEra-tokens

I samband med att förköpsfasen av RobotEra avslutas behöver man i rollen som investerare begära att krediteras de köpta TARO-token till den valda kryptoplånboken. För att åstadkomma det hela behöver man förflytta sig till instrumentpanelen hos RobotEra, klicka på “Claim” och följa de instruktioner som återspeglas.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

En närmare titt på RobotEra

I samband med att man väljer att spela RobotEra kommer man att kontrollera en eller flera robotar med unika egenskaper. Förutom det kommer alla avatarer att återspeglas i form av NFT:er, något som i sin tur innebär att spelarna får äganderätt till sina egna avatarer.

Härnäst kommer vi att fokusera på att belysa de primära delarna som RobotEra-plattformen återspeglas av för att du snabbare ska kunna bilda dig en bild av det hela!

TARO city

Central City

Central City är platsen där de robotar vilka projiceras inom spelet kom till. Det hela återspeglas av ett säkert område för vederbörande spelare i och med att man inte kan utsättas för några bakhåll från mutanterna.

Enligt plattformen kan spelarna dessutom välja att använda Central City för att umgås, visa upp sina NFT:er i museer men även förflytta sig aktivt runt de anläggningar vilka projiceras för närvarande.

Detta är dock inte allt utan man har även möjligheten till att delta i en rad utmaningar vilka i sin tur återspeglas av en rad attraktiva belöningar.

Den nya världens sju kontinenter

Enligt den officiella dokumentation som återspeglar RobotEra återspeglas det hela i form av sju olika grupper med olika ideal i ett försök att återuppbygga planeten Taro efter att kriget mellan människor och robotar kommit till sin ända. Varje grupp återspeglas i form av ett område utanför Central City, något som tillsammans benämns för som “den nya världens sju kontinenter”.

Varje kontinent återspeglas av olika landskap och resurser som spelaren i fråga kan välja att utforska. Spelaren kan till och med skapa sina egna robotkompisar med unika egenskaper genom att samla in de resurser som man lyckas hitta under spelets gång. Ett varierat utbud av lukrativa resurser kan identifieras via de olika kontinenterna som återspeglas inom spelet.

TARO-LAND

I det här Sandbox-liknande metaversumet kan de spelare vilka äger en NFT-robot välja att förvärva virtuell mark som ett led i att diversifiera inkomstkällorna. Som redan nämnts återspeglas det hela av sju kontinenter, där varje kontinent återspeglas av en unik.

Taro land

Den land som man förfogar över kan bebyggas och utformas på det sättet man önskar. Spelare som väljer att förvärva sin egen mark kan även välja att utforma byggnader vilka kan både bytas eller säljas i form av NFT:er via den rådande marknaden.

Robotkompanjoner

Robotkompisar kan byggas som ett led i att hjälpa den primära avataren när det kommer till de uppgifter som exponeras. Spelarna kan skapa tillverkningsanläggningar genom att gräva upp delar i kombination med tillhörande kraftkällor ur den virtuella mark som de förvärvat. Med hjälp av de tillgängliga resurserna kan spelarna välja att skapa robotkompisar med olika förmågor.

Med hjälp av Robot Editor kan spelarna anpassa sina karaktärer på det sättet som de önskar. Varje robotkompis återspeglas av en distinkt NFT som vid varje given stund kan bytas ut eller säljas vidare.

Kopplingen till andra världar

RobotEra har som mål att koppla samman sin existerade sfär med andra världar. Plattformen kommer därför att göra det möjligt för användare att bygga nya metaverser via andra NFT-grupper. Dessutom kommer spelarna att kunna bjuda in NFT:er till RobotEra-temaparken om de så önskar.

Allt som allt kommer detta att mynna ut i ett gemensamt multiversum som förbinder en rad sfärer. Från den offentliga kontinenten kan spelarna dessutom erhålla tillgång till andra förnybara resurser.

På förhand kommer det hela att har en del likheter med en marknadsplats där spelare kan komma att generera avkastningar genom att sälja av sitt NFT innehav, bryta gruvor vilka återspeglas hos planeten Taro, investera, handla etc.

TARO Tokens – hjärtat av RobotEra

Som vi nämnde tidigare kommer TARO-tokens att driva världsekonomin som återspeglas hos RobotEra. Token drivs av Ethereum-blockkedjan där den rådande förköpsfasen gällande RobotEra pågår för fullt i samband med att detta utformas. Det hela gör det möjligt i sin tur att förvärva TARO-tokens till ett rabatterat pris i form av endast $0,020 dollar.

I samband med att denna etapp av förköpsfasen avverkas kommer kursen för token att stiga till$0,025 dollar. Under den fjärde etappen kommer kursen för TARO-token att återspeglas i form av $0,032 dollar.

Vad kan TARO-token användas till?

 • Enligt projektets whitepaper kommer TARO att nyttjas som den primära valutan inom hela multiversumet och ekosystemet.
 • Investerare kommer också att kunna nyttja sina TARO-tokens till att förvärva tomter, så kallade parceller, samtidigt som de även kommer kunna klättra på den virtuella fastighetsstegen.
 • Spelare kan också komma att tjäna tokens på en rad olika sätt, till exempel genom att satsa sitt TARO innehav
 • Detta inkluderar även reklam inom metaverset, försäljning av NFT:er, odling av heliga träd med mera.
 • Dessutom kommer de som har ett RobotEra NFT i sitt ägo att kunna delta i tävlingar när det kommer till de airdrops vilka väntas äga rum vid ett senare tillfälle.

Idag återfinns totalt 1,8 miljarder RobotEra-tokens i omlopp. Under den första etappen av förköpsfasen kommer 90 miljoner av det totala utbudet att finnas tillgängliga, varv den andra etappen kommer ett likvärdigt antal token att återigen finnas tillgängliga.

I princip kommer alla RobotEra-transaktioner att genomföras med hjälp av TARO-token. Detta omfattar ett stort antal åtgärder, t.ex. köp, deltagande i spel och evenemang med mera. Det är just därför som RobotEra representerar ett av de bästa långsiktiga token att investera i redan idag.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Lämpar sig RobotEra som en bra investering?

Är du fortfarande osäker på huruvida RobotEra återspeglas som ett adekvat komplement till en långsiktig tillväxtportfölj? Härnäst kommer vi att lyfta fram några av projektets mest attraktiva egenskaper.

Potential för en högre kurs

En av anledningarna till att den TARO bedöms ha potential till att bli nästa kryptovaluta som fullkomligt exploderar i värde är att den används för att driva hela multiversum. Ännu bättre är det faktum att projektet fortfarande befinner sig i den tidiga skedet av sin förköpsfas.

Detta innebär i sin tur att de tidiga investerarna kan välja att förvärva kryptovalutan via RobotEras heltäckande värld i form av en stor rabatt. Som sådan står sig förköpsfasen av TARO som den bästa att investera i när det kommer till den framtida potentialen.

TARO early in

 • Som för alla de bästa förköpsfaserna kommer tokens att öka varje gång som den nya etappen inleds.
 • Under den första etappen av förköpsfasen kan investerare välja att lägga till 1 000 TARO-tokens i sin portfölj för ett symboliskt belopp om endast $20 dollar.
 • I fas två av RobotEras förköpsfas kommer TARO-tokens att öka till $0,025 dollar.
 • I samband med att den tredje steget av förköpsfasen kommer TARO-token att återigen stiga igen.

Generellt sett ökar antalet tokens i samband med att ett kryptoprojekt listas för handel via en börs. Detta beror vanligtvis på att den potentiella exponering återspeglas av en bredare publik och den entusiasm som byggts upp i samban med att förköpsfasen ägde rum.

Investerare kan välja att begära ut avkastningar i form av monetära medel i samband med r en prisökning. Dock kan man självfallet även välja att behålla sina tokens som ett led i att använda innehavet inom RobotEra-universumet.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Köp virtuell mark

RobotEras TARO refereras till som det bästa kryptot inom metaverset att investera i för alla dem som har som mål att klättra på den virtuella fastighetsstegen. TARO kan som redan nämnts nyttjas till att förvärva tomter i det allomfattande metaversummet.

Tomter i form av virtuell mark kan förvärvas i form av NFT:er, något som i sin tur innebär att alla investerare faktiskt den digitala tillgången i fråga.

 • I RobotEra-metaverset kan användare välja att förvärva digitala markpartier vilka inom sfären refereras till som TARO-LAND.
 • TARO-innehavare kan välja att bygga byggnader, som också kan bytas ut eller säljas vidare till andra användare.
 • Förutom att bygga ut den mark som man äger kan man även välja att hyra ut det hela i samband med evenemang kommer det att vara möjligt att lägga till spel och tillgångar till dessa virtuella tomter.
 • Enligt plattformen kommer en NFT att kosta 0,10 ETH under den första förköpsfasen av TARO-LAND.
 • Under förköpsfas två och tre kommer de NFT:er vilka härleds till den virtuella marken inom sfären att kunna förvärvas i form av 0,018 ETH respektive 0,20 ETH.

Dessutom kommer TARO-innehavare att kunna använda de användarvänliga verktygen vilka återfinns inbyggda i plattformen. Dessa verktyg kan användas för att skapa personliga tillgångar, spel och (som vi nämnde tidigare) robotkompisar.

TARO Robot

RobotEra bygger en sfär för de kreativa

RobotEra kommer att göra det möjligt för de spelare vilka återspeglas av en stor kreativitet komma att få möjligheten till att visa upp sina egna digitala verk via de olika museerna vilka återspeglas inom metaverset.

Plattformen syftar också till att låta användarna bygga sitt eget interaktiva ekosystem. Det kommer så småningom att bli möjligt att anordna konserter, interagera med andra NFT-grupper vilka återfinns inom den virtuella nöjesparken men även erbjudas möjligheten till att skapa andra former av innehåll.

De kreativa kan välja att utforma sina egna spel som äger rum på den mark som vederbörande har i sitt ägo, där de även får möjligheten att bryta TARO-token. Just TARO-tokens fungerar som inträdesbiljetter till en rad olika evenemang vilka äger rum inom sfären men även som inträde till en rad spel vilka designats av andra skapare. Detta hela gör det möjligt för kreatörer och LAND-ägare att generera positiva avkastningar via RobotEra-metaversen.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

RobotEra Price Action – vad du bör veta

RobotEra befinner sig i ett tidigt skede av sin förköpsfas. I och med detta återspeglas det hela ej av en nämnvärt hög aktivitet när det kommer till den rådande priset. I skrivande stund har den första etappen av förköpsfasen kommit att samla in extra kapital i form av $275 000 dollar.

Målet är att uppnå extra kapital i form av $1,8 miljoner dollar, något som innebär att man har en lång tid kvar till att uppnå det hela. Det är dock värt att komma ihåg att förköpsfasen endast pågår under ett par dagar – något som i sin tur innebär att du behöver vaken på det som komma skall!

RobotEra Prisprognos

För att sammanfatta det hela: den minsta investeringen som kan tillämpas hos RobotEra återspeglas av $20 dollar i samband med att den rådande första etappen av förköpsfasen äger rum. För en summa om $20 kommer man att erhålla totalt 1000 TARO-token.

 • Låt oss anta att en investerare lägger till TARO i form av ett värde på $100 dollar till sin kryptoportfölj.
 • I steg ett motsvarar denna investering 5 000 tokens.
 • Å andra sidan kommer 5 000 tokens att återspeglas av en kostnad om $125 dollar i samband med att etapp två av förköpsfasen inleds.
 • Under steg två kommer såldes den ursprungliga investeringen att ha ökat i värde med $25 dollar!

I samband med att den tredje etappen inleds kommer ytterligare en ökning att infinna sig. För tidiga investerare kommer det hela att leda till betydande avkastningar. RobotEra är dock fortfarande ett förhållandevis nytt projekt, något som i sin tur innebär att man inte kan definiera några adekvata prognoser för hur det hela kommer återspegla sig i samband med att förköpsfasen avklaras.

Slutsats

Idag har vi diskuterat en av de bästa metaverse-projekten som erbjuds för närvarande på marknaden i form av RobotEra. Det hela återspeglas av virtuell värld som i likhet med Sandbox där spelarna i fråga projiceras i form av robotar.

Den inhemska valutan projiceras i form av TARO och finns tillgänglig att investera i under den förköpsfas som för närvarande pågår för fullt till en kurs i form av symboliska $0,02 dollar per token. Innehavare av token får möjligheten att delta i P2E-spel, evenemang vilka äger rum inom metaverset, köpta till utrustning till sina robotar och mycket mer.

Du behöver ej bemästra några tekniska kunskaper eftersom instrumentpanelen har inbyggda verktyg för att hjälpa dig att skapa tillgångar inom spelet redan från den första minuten som du registrerar dig som spelare hos plattformen i fråga.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Vanliga frågor

Hur köper jag RobotEra-tokens?

Vad är priset på RobotEra-tokens?

Lämpar sig RobotEra som en adekvat investering?

Vilket är det totala utbudet av RobotEra-tokens?

Ansvarsfriskrivning: Industry Talk-avsnittet innehåller insikter från aktörer inom kryptobranschen och utgör ej en del av det redaktionella innehållet hos Cryptonews.com.