Hur köper man Ethereum med Swish?

Svida du inte gömt dig under en sten så har du knappast kunnat missa det faktum att fler och fler svenska tagit ett aktivt val mot att investera i kryptovalutor. Framförallt återspeglar det sig adekvat när det kommer till Ethereum – den idag näst största kryptovalutan på marknaden.

Blickar man tillbaka några år i tiden var det inte länge sedan som investeringar i kryptovalutor uppfattades som något mystiskt och förunnat endastSwish logo de mest tekniskt insatta. Några år framåt i tiden är läget helt annorlunda – där investerarna på alla nivåer önskar genomföra affär med de lukrativa kryptovalutorna.

Det hela har möjliggjorts i form av att betaltjänsterna vilka erbjuder möjligheten till att köpa och sälja av sitt innehav ökat explosionsartat i kombination med att det tillkommit renodlade svenska handelsplattformar vilka tillhandahåller möjligheten till en transparent och säker handel med just kryptovalutor.

Som ett led i att bredda din övergripande förståelse för ämnet i fråga kommer vi i denna guide att redogöra för hur man faktiskt går tillväga rent korrekt när det kommer till investeringar i kryptovalutan Ether via Swish.

Förutom ovanstående kommer vi även att förse dig med andra värdefulla insikter där vi b.la redogör för de absolut vanligaste för- och nackdelarna när det kommer till handeln med Ether via Swish.

🔵 Valutans Namn Ethereum
💲 Pris $3 512,93
🔆 Valutans Symbol ETH
⏳ Prisförändring (1 Timma)0.13%
🌕 Prisförändring (24 Timmar)0.52%
💵 Marknadstak$422 354 190 620
🥇 Rank2
🌐 Volym (24 Timmar)$9 812 792 660
🔄 Cirkulerande Tillgångar120 228 315
💰 Totala Tillgångar120 228 315

Vilka plattformar erbjuder möjligheten till köp av Ethereum med Swish?

De handelsplattformar vilka erbjuder möjligheten till att investera i Ether via Swish är för närvarande ytterst fåtaliga. Dock så har vi identifierat några av de vilka vi anser hålla en adekvat nivå vilka i sin tur återges i form av följande lista:

 • Safello: Den plattform som vi för övrigt anser vara den bästa när det kommer till handeln med Ether via Swish. Erbjuder en förhållandevis transparent och säker handel i kombination med ett intuitivt gränssnitt.
 • Bt.cx: Den äldsta svenska plattformen när det kommer till handeln med kryptovalutor. Man har verkat på marknaden ända sedan 2012 och erbjuder idag säkra och transparenta möjligheter till sömlösa affärer med b.la Ether.
 • Paxful: En annan svensk plattform som dock skiljer sig från Safello i form av att man verkar som en renodlad P2P-aktör. Det hela innebär således att man erbjuder handlaren och säljare möjligheten att mötas och genomföra affärer i en trygg och säker miljö.

Nedan så återger vi ovannämnda plattformar mer ingående som ett led i att bekanta dig närmare med vad som erbjuds på den svenska marknaden!

Safello

Plattformen Safello är en svensk aktör som initialt slog upp dörrarna för verksamheten under 2013. Under de följande åren har man förhållandevis Safellos loggasnabbt kommit att profilera sig som en av de mest auktoritära handelsplattformarna – framförallt när det kommer till handeln med Ethereum.

Enligt egen utsago skapades Safello intalat i och med att man ville erbjuda möjligheten för svenska handlare att komma igång med investeringar i kryptovalutor – utan att för den delen behöva söka sig till icke-reglerade handelsplattformar.

I och med att Safello regleras av FI – Finansinspektionen så erbjuder det hela en transparent insyn i deras verksamhet. Detta medför i sin tur att plattformen måste följa de lagar och regler vilka återges av FI – inklusive de lagar vilka återges gällande konsumentskydd.

Det ska även nämnas att Safello idag återfinns börsnoterade på NASDAQ där flera insatta prognoserar en positiv utveckling för bolagets verksamhet i och med den ökande antalet svenskar vilka önskar investera i Ethereum och andra kryptovalutor.

Bt.cx

Bt.cx erbjuder en högkvalitativ tjänst där man ständigt arbetar för att effektiva och förbättra det hela. Man profilerar sig som den första svenska plattformen btcx logosom erbjudit möjligheten att handla med kryptovalutor ända sedan 2012.

Ett decennium senare har man även breddat utbudet till flera andra kryptovalutor där även Ether återges. Man anser sig vara både pionjärer och entreprenör på en och samma gång – vilka i sin tur står stadigt med båda fötterna på marken.

Bt.cx investerar betydande resurser på att identifiera och verka preventivt vid potentiella attacker – något som i sin tur innebär att plattformen aldrig (officiellt) blivit utsatt för intrång eller andra attacker vilka kunnat äventyra handlarnas integritet.

Målet med verksamheten är att normalisera och erbjuda möjligheten till investeringar i kryptovalutor även för gemene man – något som även innebär att man ständigt återspeglas inom debatten gällande nyttjandet av de åtråvärda mynten inom rikets gränser i form av seminarier, föreläsningar m.fl.

Paxful

Denna amerikanska plattform

erbjuder möjligheten att komma igång med investeringar i Ether via Swish. Dock så skiljer man sig åt från konkurrenterna i form av att man opererar Paxful logosom en renodlad P2P-handelsplattform.

Det innebär att man som handlare kan verka i både rollen som köpare och säljare – samtidigt som man interagerar med varandra i en säker miljö. Själva affären genomförs transparent i kombination med en hög grad av säkerhet – något som säkerställer att båda parterna blir nöjda med utkomsten av det hela.

Till skillnad från andra plattformar vilka erbjuder möjligheten att investera i Ether via Swish erbjuder Paxful mer än 350 betalmetoder – något som få andra plattformar (varken svensk eller utländska) kommer i närheten av.

En annan positiv aspekt gällande Paxful är att man kan välja att förvara sitt Ethereum-innehav via deras egenutvecklade digitala plånbok. Det hela innebär att man kan ta del av sitt innehav – oberoende av var man befinner sig för närvarande – förutsatt att man har en aktiv uppkoppling vill säga.

Varför investera i Ether via Bitcoin?

När det kommer till de anledningar vilka härleds till varför man ska välja att investera i Ethereum så beror det hela främst på ens egna preferenser och krav. På en övergripande nivå dock återges ett antal aspekter vilka härleds till varför man ska välja att investera sina pengar i just Ether:

 • Flexibilitet: Nyttjandet av Ether är ytterst flexibelt och smidigt – något som i sin tur medför att man betydligt enklare kan genomföra transaktioner i jämförelse med de fiat-baserade valutorna.
 • Säkerhet: Det faktum att Swish för närvarande ägs och kontrolleras av de svenska storbankerna i kombination med Finansinspektionen gör det hela till en ytterst smidig – men framförallt säker betaltjänst.
 • Flexibilitet: När man bestämmer sig för att handla Ethereum med Swish behöver man ej nyttja en specifik teknik. Det hela kan istället genomföras på varje given enhet förutsatt att den innehar en adekvat uppkoppling vill säga.
 • Effektivitet: En av de främsta styrkorna gällande handeln med Ethereum via Swish är det faktum att man i rollen som investerare erbjuds möjligheten till att genomföra effektiva och snabba transaktioner.
 • Användarvänlighet: Investeringar i Ethereum via Swish är något som kännetecknas av smidighet och en hög nivå av användarvänlighet – något som det hela ofta tenderar att prisas för!

Vänligen notera att punkterna ovan definierar de primära element vilka tenderar att relateras vid investeringar i Ethereum via Swish. Som redan nämnts så kan man inte förvänta sig att förbli anonym i och med att Swish ägs och kontrolleras av de svenska storbankerna.

Så här köper man Ethereum med Swish

Härnäst kommer vi att belysa detaljerat hur man kommer igång med investeringar i Ether via Swish. Det hela återges i form av en utförligt och ytterst detaljerad guide där vi ämnar nyttja Safello för att illustrera processen i och med att plattformen i fråga stödjer användningen av tjänsten Swish.

Innan vi väljer att gå in på det hela mer ingående så vill vi betona det faktum att själva processen kräver ett BankID för att kunna genomföras. BankID är för övrigt obligatoriskt både vid registrering med även vid överföringar via Swish vilka sedan kan nyttjas till att investera i Ethereum.

Steg 1 – Registrera ett konto

För att kunna komma igång med investeringar i Ethereum behöver man först och främst registrera sig som en handlare via Safello. Det hela kräver (som redan nämnts) ett BankID som man aktivt använder för att kunna registrera sig.

Processen i fråga initieras genom att man trycker/klickar på knappen i form av titeln “Kom igång” så som det hela återges i skärmdumpen nedan. Vänligen uppmärksamma att de visuella elementen kan ha kommit att ändras vid tiden som du läser denna text.

Efter att man tryckt/klickat på knappen med titeln “Kom igång” så kommer man härnäst att omdirigeras till nästa sektion där man sedan behöver nyttja en QR-skanner för att komma vidare i processen.

Safello konto

Denna funktion återfinns för övrigt hos den BankID som man valt att installerat på den enhet som man för närvarande använder sig av men det går även bra att använda sig av appar från tredjepartsaktörer. 

Denna unika kod ändrar sig konstant – något som även innebär att man måste skanna koden som den återges i den aktuella stunden för att man ska få möjligheten att fortsätta med processen i fråga.

I nästa delsteg kommer man att behöva ange en giltig e-postadress som plattformen i fråga kommer i sin tur att nyttja vid framtida kommunikation med vederbörande handlare.

För att återvända till den nuvarande processen kommer man att erhålla en unik 4-siffrig kod som man får skickad till den angivna e-postadressen. För att kunna fortsätta så måste man ange den unika koden som det specificerats.

Sist men inte minst behöver man även läsa igenom de villkor vilka definieras – inklusive den integritetspolicy som återges. När man gått igenom hela processen är man äntligen redo att gå vidare med nästa steg.

Steg 2 – Gör din första insättning och genomför köpet

I följande steg redogör vi hur man går tillväga för att investera i Ethereum via Safello med hjälp av betaltjänsten Swish. Vänligen notera även att förutom Ethereum så har man även möjligheten att investera i andra kryptovalutor.

För den aktuella listan över krypton ber vi dig att besöka den officiella webbplatsen för Safello.

Det ska dock understrykas att själva processen för att investera i de kryptovalutor vilka återges av Safello skiljer sig ej nämnvärt från respektive krypto – utan det hela är en förhållandevis smidig process i överlag.

 1. Det första man behöva göra är att välja den kryptovalutan man önskar förvärva – i detta fall Ethereum (ETH).
 2. Härnäst så ska man knappa in den summa man önskar förkovra kryptovalutan för.
 3. I den näst sista steget ska man välja den betalmetod man önskar använda sig av – i detta fall – Swish.
 4. Sist men inte minst så måste man klicka/trycka på knappen “Confirm” varav man får signera det hela genom att skanna en QR-kod med sitt BankID

Notera: Vänligen notera även att man kan använda sig av alternativ “Monthly saving” – något som rent konkret innebär att man anger en summa man önskar spara månadsvis vilken i sin tur debiteras det tillgängliga innehavet som man för närvarande har förvarat hos Safello.

Steg 3 – Ta emot betalt för dina tjänster och varor via Ether

Detta steg är helt frivillig men kan vara nyttig att känna till. Det hela erbjuder en möjlighet till att ta emot betalningar för sina varor eller tjänster via tredjepartsaktörer i form av kryptovalutan Ether.

För att åstadkomma det hela så behöver man först välja “Receive” som alternativ (se skärmdump) för att initiera betalningar via Safello. När man tryckt/klickat på knappen “Receive” kommer en unik QR-kod genereras – inklusive en tillhörande kod.

I rollen som mottagare behöver man sedan kopiera adressen via knappen “Copy address” och dela det hela med vederbörande. När den andra sidan genomför betalningen kommer man motta ett meddelande om att det hela slutförts.

Fördelar & Nackdelar med att köpa Ethereum med Swish

Fördelar

 

 • Du får ta del av en säker betaltjänst som regleras av Sveriges största banker.
 • Du får möjligheten till att handla via plattformar vilka lyder under tillsyn av Finansinspektionen.
 • Du får ta del av en hög transparens i och med att det hela regleras av svenska myndigheter.
 • Du har en betydligt högre skydd i och med den svenska konsumentlagen som kan åberopas vid potentiella tvister.
 • Du får möjligheten till att förvärva Ether till ytterst marknadsmässiga och låga avgifter.

Nackdelar

 • Du tar betydande risker i och med att man investerar i exceptionellt volatila tillgångar.
 • Du måste vara beredd att hantera och förhålla dig till en rad oberäkneliga kurssvängningar.
 • Du kan komma att gå miste om ditt innehav om motparten väljer att återkalla en transaktion.
 • Du exponeras för högre risker att drabbas av så kallade P2P-bedrägerier i samband med dina affärer.
 • Du får möjligheten att genomföra handeln via ett antal utvalda betalmetoder.

Ovanstående punkter utgör de primära för- och nackdelar när det kommer till investeringar i Ethereum via Swish. Det ska dock understrykas att det självfallet existerar andra element vilka man behöver ha i åtanke när det kommer till ämnet i fråga.

Uppmärksamma följande innan du investerar i Ether

Som vi redan nämnt har Ether mäktat med att under endast några år segla upp som världens näst största kryptovaluta – sett till marknadsvärde. Även om kryptovalutan är omåttligt populär och handlas dagligen till stora summor existerar det en rad aspekter vila man behöver ha i åtanke innan man bestämmer dig för att satsa på det hela.

För att man ska undvika att upprepa samma misstag om och om igen kommer vi härnäst att återge de punkter vilka vi anser vara de viktigaste när det kommer till handeln med Ether via Swish:

 • Gör dig införstådd med att Ether regleras ej av några banker eller finansiella institut.
 • Man har inget grundskydd likt den som återfinns gällande fiat-valutor om något går fel.
 • Var införstådd med hur blockkedjor fungerar samt hur transaktionerna i fråga genomförs.
 • Bestäm i förväg hur mycket av dina pengar som du faktiskt ska investera i Ether.
 • Registrera och genomför affärer endast via de plattformar vilka återges i denna guide.
 • Använd en säker och lättillgänglig digital plånbok vid förvaring av ditt Ether innehav.
 • Undvik att falla för frestelsen att låta känslorna styra hur du ska investera i Ether.

Även om punkterna ovan karaktäriseras förhållandevis som generell är det av yttersta vikt att man tar sig tid att reflektera över det hela och analyserar hur dessa kan komma att påverka ev i samband med handeln!

Ju mer påläst du är gällande ämnet i fråga – desto högre är sannolikheten att du går vinnande ur det hela – samtidigt som du även minskar riskerna avsevärt för att orsaka en finansiell härdsmälta!

Slutsats

När det kommer till investeringar i Ether med betaltjänsten Swish har vi uppmärksammat dig om hur man rent konkret går tillväga för att komma igång med det hela genom att tillämpa den svenska plattformen Safello.

En annan aspekt man alltid måste förhålla sig till är att investeringar i Ether och andra kryptovalutor återges i form av ganska höga risker – något som i sin tur innebär att man måste sitt lugn i båten när kurserna börjar svänga hejvilt.

För att man ska bli långvarig inom det hela måste man även utveckla en handelsstrategi som man sedan håller vid – både när det gå bra men även om man för närvarande befinner sig i kraftig motvind.

Det som kommer avgöra huruvida man lyckas inom det hela beror främst på huruvida man har förmågan att kritiskt utvärdera och analysera den information som man får ta del av – varav man tillämpar det hela effektivt inom den aktiva handeln

Relaterade artiklar:

Vanliga förekommande frågor

I följande kapitel så besvarar vi de vanligaste frågorna som våra läsare tenderar att reflektera över när det kommer till köp av Ethereum via Swish.

Kan man använda sig av Swish för att förvara sina Ethereum token?

Är det möjligt att investera i andra typer av kryptovalutor via betaltjänsten Swish?

Kommer man att debiteras några extra avgifter vid investeringar i Ethereum?