Har du haft funderingar på att komma igång med investeringar i kryptovalutan Ethereum men ethereumej riktigt vetat hur du ska gå tillväga så behöver du inte leta längre! I denna guide så kommer vi att fokusera på att illustrera hur du går rent konkret för att investera i kryptot – en process som kan åstadkommas under mindre än fem minuter.’

Förutom att visa konkret hur du investerar i det hela så kommer vi även att redogöra för de vanligaste för- och nackdelar gällande handeln men även uppmärksamma dig kring en rad andra aspekter vilka vi anser väga tungt inom sammanhanget.

Snabbguide till att investera i Ethereum

Härnäst så återger vi kortfattat hur du går tillväga för att investera i Ethereum. Vänligen notera att var och en av de steg vilka återges nedan kommer diskuteras mer ingående vid ett senare skede av guiden: 

 • Steg 1Registrera dig för ett handelskonto. Börja med att besöka plattformen i fråga och ta del av den registreringsprocess som återges.
 • Steg 2 Sätt in medel att investera med. Härnäst så behöver man sätt in en summa pengar att investera med. Vänligen notera att man kan sätta in så lite som $10!
 • Steg 3 Gå igenom KYC-processen. Detta steg är obligatorisk för att man ska få möjligheten att genomföra insättningar och uttag.
 • Steg 4 – Köp och investera i Ethereum. I den sista steget så återges det hur man går tillväga för att faktiskt investera i Ethereum rent praktiskt.

Vänligen uppmärksamma att du kan komma att bli föremål för ytterligare granskning av din identitet om plattformen i fråga anser att de inlämnade uppgifterna ej styrker det hela adekvat. 

🔵 Valutans Namn Ethereum
💲 Pris $3 727,84
🔆 Valutans Symbol ETH
⏳ Prisförändring (1 Timma)2.09%
🌕 Prisförändring (24 Timmar)0.44%
💵 Marknadstak$447 824 675 447
🥇 Rank2
🌐 Volym (24 Timmar)$37 455 447 513
🔄 Cirkulerande Tillgångar120 129 946
💰 Totala Tillgångar120 129 946

Vilka plattformar erbjuder möjligheten till att investera i Ethereum 2024?

Som ett led i att förbli objektiva och opartiska så kommer vi härnäst att lista de handelsplattformar vill vi anser vara de bästa på marknaden för närvarande när det kommer till investeringar i Ethereum.

Capital

capital.com logo

När det kommer till plattformen i fråga så verkar man i form som en av de mest auktoritära plattformarna inom kryptosfären för närvarande. Man använder sig av en egenutvecklad artificiell intelligens – något som i sin tur ämnar bearbeta och effektivisera transaktionerna utan att användarna debiteras avgifter för handeln i fråga.

Capital regleras av en rad instanser där en av de mer auktoritära återges i form av Financial Conduct Authority. Det hela säkerställer en säker och transparent handel utan att handlarnas integritet äventyras på något sätt. 

Plattformen tillämpar en egen AI (artificiell intelligens) något som för övrigt bidragit till att Capital under en förhållandevis kort period kommit att positionera sig som en av de främsta på marknaden.

Dock så har Capital valt att verka på en betydligt bredare front där man förutom de penningstinna kryptovalutorna även erbjuder möjligheten till att handla med en rad andra finansiella instrument vilka återges av b.la aktier, forex, index – för att nämna några.

Faktum är att Capital för närvarande erbjuder över 6 500 underliggande tillgångar vilka man i rollen som handlare kan välj att få ta del av – en siffra som sannolikt ökat vid tiden som du tar del av denna text!

Binance

När det kommer till Binance så har man profilerat sig som en aktör som primärt fokuserar på att marknadsföra sig Binance logotill lokala handlare. Det hela inkluderar en rad avancerade verktyg – från anpassningsbara diagram vidare till tekniska indikationer.

Vid investeringar i Ethereum via Binance så kan man välja att köpa mynten direkt via ditt betal-/kreditkort. Dock så kommer man först och främst att bli föremål för en KYC-process för att kunna realisera det hela.

En annan aspekt som behöver nämnas i sammanhanget återges i form av att man debiteras en avgift vid användning av betal-/kreditkort. Dock så är lyckligtvis traditionella banköverföringar befriade från avgifter – men återspeglas i form av betydligt längre transaktionstider.

Det som dock skiljer Binance från konkurrenterna återges i form av det faktum att plattformen erbjuder möjligheten till att genomföra köp av Ethereum genom att använda sig av andra kryptovalutor.

Man slipper även debiteras några extra avgifter för det hela – något som i sin tur innebär att man kan spekulera i krypton med andra token – utan att för den delen behöva sätta in nya pengar!

Sist men inte minst så erbjuder Binance även möjligheten till att handla med en rad andra kryptovalutor – något som i sin tur innebär att man kan välja att sprida sina risker adekvat utan att man för den delen placerar alla sina ägg i en och samma korg!

Safello

Det som skiljer Safello från föregående handelsplattformar är det faktum att man opererar i form av en svenskägd aktör. Safellos loggaDet hela innebär att man idag regleras av Finansinspektionen – något som för övrigt är ett krav när det kommer till hanteringen av andra individers pengar.

Man fokuserar främst på att erbjuda de svenska handlarna möjligheten att ägna sig åt investeringar i de eftertraktade kryptovalutorna – där man framförallt valt att fokusera på affärer med världens största tok i form av Bitcoin.

En annan intressant aspekt i det hela är att man definierat ett officiellt mål om att får verka som den mest auktoritära handelsplattformen inom rikets gränser – där man investerar betydande resurser på att vara den solklara valet för alla de individer vilka önskar komma igång med att investeringar i kryptovalutor.

Under 2021 uppnådde man en viktig milstolpe genom att börsintroduceras på NASDAQ – Stockholm. Analytikerna förutser att Safello kommer fortsätta erövra marknadsandelar på den inhemska marknaden i och med avsaknaden av konkurrens.

Vad är egentligen Ethereum för något?

Ethereum återspeglas sig både i form av ett blockkedja-protokoll men även som en kryptovaluta. Det hela lanserades under 2015 och erbjuder handlar möjligheten till att genomföra transaktioner handlarna sinsemellan utan inblandning av tredje part.

I genomsnitt så tar transaktioner 16 sekunder att bekräfta – något som i sin tur medför ett ytterst snabbt och framförallt effektiviserad ekosystem. Till skillnad från den första generationens blockkedjor vilka b.la Bitcoin och Litecoin bygger på har Ethereum förmågan att tillämpa smarta kontrakt betydligt mer adekvat.

Det sistnämnda innebär att de villkor vilka omfattar ett avtal återges i form av en transparent kod – något som i sin tur inte kan manipuleras vid ett senare skede. Detta innebär att först när de uppsatta villkoren uppfylls kommer transaktionen i fråga att kunna genomföras i praktiken.

Kryptovalutan i fråga står sig som den näst största på marknaden – baserat på börsvärdet. Dock så förväntar sig insatta att Ethereum inom en snar framtid kan komma att gå om världens största krypto – något som dock återstår att beskåda.

Lämpar sig Ethereum som en adekvat investering?

Huruvida Ethereum lämpar sig som en adekvat investering är något som endast man själv kan besvara. Faktum kvarstår dock att Ethereum sedan lanseringen kommit att överösa investeringar med imponerade avkastningar.

Som ett led i att bredda förståelsen för ämnet i fråga men även belysa huruvida kryptovalutan lämpar sig som en adekvat investering för ens egen del kommer vi härnäst att beskåda några av de aspekter vilka anses väga tyngst inom det hela!

Ett imponerande initialt mynterbjudande

I samband med lanseringen av Ethereum så upprättade de ansvariga ett förhandserbjudande (eng. ICO) något som vanligtvis äger rum i samband med börsintroduktioner (eng. IPO) av bolag.

Det hela hade som mål att samla in medel från investerare som ett led i att kunna finansiera realiseringen av projektet. Några av de punkter vilka vi anser vara mest intressanta inom sammanhanget återges i form av följande punkter:

 • Det initiala mynterbjudandet resulterade i att investerare fick in över $17 miljoner dollar.
 • I samband med den officiella lanseringen under 2015 handlades ETH till $0,75/token.
 • Under 2022 så hade värdet för ETH under några år uppnått en nivå om $5 000/token.

Ovanstående aspekter innebär att Ethereum under en period på 7 år mäktat med att generera ett handelsvärde som återges i form av hisnande 650 000%. Hade man under ICO-fasen av handeln valt att investera $1000 hade det hela resulterat ut i ett totalt värde om cirka $6,4 miljoner dollar!

Sett till dagens marknadsvärde och dollarkurs hade man förvandlat cirka 10 000 kr till en förmögenhet på cirka 65 miljoner kronor – en siffra som ingen annan investering kommer i närheten av!

Införandet av Ethereum 2.0

Initialt så belyste vi det faktum att Ethereum är betydlig sämre i jämförelse med andra blockkedjor på att hantera smarta kontrakt. För närvarande så har Ethereum förmågan att hantera upp till 15 transaktioner/sekund.

Det sistnämnda anses vara en alldeles för låg siffra för Ethereum ska övervägas som en adekvat alternativ till en rad andra finansiella tjänster vilka för närvarande återfinns på marknaden.

En annan påtaglig aspekt är de avgifter vilka debiterats för varje transaktion – något som i skrivande stund återges i form av $4 – oavsett hur många token som man väljer att faktiskt överföra.

Det hela gör Ether icke-lämplig vid exempelvis hanteringen av mikrobetalningar – en form av överföring som för övrigt utgör en stor del av alla de transaktioner vilka genomförs på den daglig basis!

Dock så ämnar införandet av Ethereum 2.0 (EIP-1559) att lösa alla de punkter vilka Ethereum kommit att kritisera för. Det hela förväntas i sin tur öka skalbarheten för kryptovalutan – samtidigt som kapaciteten höjs till över 100 000/sekund!

Som en jämförelse så kommer det hela att överträffa flera av marknadens ledande betaltjänster såsom MasterCard, Visa, PayPal m.fl. Detta är dock inte allt utan realiseringen av Ethereum 2.0 kommer även medföra att den genomsnittliga kostnaden för transaktioner planas ut (nästan) helt och hållet.

Utmaningar som Ethereum nätverk kommer ställas inför

Även om Ethereum verkar i form som den näst största kryptovalutan (efter Bitcoin) så kvarstår det dock en del utmaningar vilka måste lösas om ETH ska få möjligheten att utmana BTC om titeln som världens största krypto!

En av de mer påtagliga utmaningar utgörs av de misslyckade överföringar vilka genomförs via decentraliserade börser – något som för närvarande återges i form av en spann om hela 2-5%. 

Andra problem vilka ofta härleds till Ether och den tillhörande nätverket återges i form av avsaknaden av skalbarhet – något som för övrigt utgör en av de största negativa aspekterna för Ethereum.

Den påtagliga avsaknaden av skalbarhet beror främst på det otillräckliga antalet TPS – transaktioner per sekund vilka återges i form av en spann om 7-15. Som en jämförelse så har exempelvis betaltjänsten VISA en TPS i form av 45 000!

När ska man egentligen välja att investera i Ethereum?

Sedan Ethereum lanserades under 2015 så har kryptovalutan under förhållandevis kort period kommit att öka i popularitet – något som i sin tur inneburit att man kommit att segla upp som den näst största kryptovalutan (efter Bitcoin).

Dock så har Ethereum eller Ether som krypto egentligen benämns för inom officiella sammanhang kommit att bli föremål för en rad oförutsägbara höjningar när det kommer till kursvärdet.

Under mitten av 2021 så tappade Ether i värde från $4 100 per mynt till $2 800 per mynt – inom en period av endast några veckor. Det hela motsvarar en ungefärlig nedgång på hela 30% – med andra ord – nästan en tredjedel av värdet gick upp i rök!

Dock så vände det hela där Ether fortsatte att stiga varav den sedan den nådde en rekordnotering på nästan $5 000 under en period på endast två månader – något som i sin tur vittnar om hur oberäknelig kryptot i fråga egentligen är.

För att besvara den initiala frågan så finns det inga rätt eller fel när det kommer till investeringar i kryptovalutor utan det man istället bör göra är att inleda med att investera smått och sedan gradvis arbeta sig uppåt i takt med att man blir varmare i kläderna.

Så här investerar du i Ethereum med Capital.com

Härnäst så kommer vi att återge hur du går tillväga rent konkret för att komma igång med investeringar i Ethereum via plattformen Capital.com. Det hela är en förhållandevis sömlös och smidig process – något som i sin tur innebär att du bör ta dig igenom det hela under mindre än 5 minuter!

Steg 1 – Registrera dig för ett handelskonto

etoro 1 registerFör att man ska kunna komma igång med sina investeringar i Ethereum behöver man först registrera sig för ett handelskonto via Capital.com. Det hela kan oftast åstadkommas under mindre än en minut i och med den förenklade registreringsprocessen. Vänligen uppmärksamma även att man ej kommer att debiteras några avgifter i samband med skapandet av handelskontot via Capital.com.

 1. Börja först med att identifiera den gröna knappen som återfinns på startsidan i form av titeln “Börja Investera”.
 2. Bestäm huruvida du ska registrera dig via Google eller Facebook – alternativt i form av en e-postadress.
 3. Läs igenom de villkor som återges och avsluta sedan det hela genom att klicka på knappen “Skapa konto”.
 4. I den sista steget så behöver du även kontrollera din e-postadress och klicka på den unika verifieringslänken för att kunna fortsätta med det hela!

Om du väljer att använda dig av Google eller Facebook så kommer du att behöva autentisera dig själv hos Capital.com i form av en dialogruta – något som i sin tur säkerställer att plattformen får ta del av de personliga uppgifter vilka återfinns lagrade hos respektive aktör.

Steg 2 – Verifiera din identitet via KYC

etoro register 2Innan man kommer igång på allvar med att investera i Ethereum via Capital.com så måste man först och främst verifiera sin identitet. Det hela genomförs med KYC-processen, något som ordagrant står för “Know Your Customer” eller “Känn Din Kund”.

Processen i fråga innebär att man skickar in id-handlingar och dokument vilka sedan används för att styrka ens identitet. Det hela är en internationell lag som alla reglerade plattformen måste följa och ämnar förhindra pengatvätt av medel vilka misstänks härröra från kriminella aktiviteter.

Notera: För att kunna initiera KYC-processen måste man ha klickat på den verifieringslänk som man fått skickad till den angivna e-postadressen.

Steg 3 – Genomför en insättning via Capital.com

etoro 3 finansiera kontoNär du tagit dig igenom KYC-processen är det äntligen dags att sätta in pengar för att på allvar kunna komma igång med dina investeringar. De alternativ som erbjuds för närvarande återges i form av betal-/kreditkort, traditionella banköverföringar och Trustly.

 1. Det första man behöver göra är att logga in på ditt handelskonto via den förvalda metoden.
 2. Man behöver sedan identifiera sektionen för insättningar vilken idag återges i form av knappen “Sätt in pengar”.
 3. I nästa steg behöver man ange storleken på den summa man önskar sätta in hos Capital.com i kombination med den förvalda betalmetod.
 4. I den sista steget behöver man klicka/trycka på knappen i form av titeln “Insättning” för att slutföra det hela.

Har allt gått som planerat bör de insatta pengarna återfinns synliga hos Capital.com inom några sekunder. Det ska även understrykas att man inte kan välja att åberopa en insättning utan att KYC-processen godkänts!

Notera: För att undvika förluster när det kommer till växlingskursen bör man fokusera på att genomföra insättningar med den amerikanska dollarn istället för den svenska kronan.

Steg 4 – Köp din första Ethereum med Capital.com

I denna steg så sker det du längtat efter – nämligen att äntligen få investera i Ether. Själva processen är förhållandevis enkel att ta sig igenom och bör kräva 2-3 minuter på sin höjd. Det hela förutsätter dock att man genomfört de föregående stege som dessa återges ovan.

Det första som man behöver anamma är att identifiera den tillgång som man önskar investera i – i detta fall Ether. För att lokalisera kryptot behöver man klicka i fritextrutan varav man knappar in texten “eth”. Vänligen notera att du kan välja att antingen använda dig av både versaler och gemener.

etoro 4 ETHNär den underliggande tillgången dyker upp förväntas man klicka på den blåa knappen i form av titeln “HANDLA” varav man i sin tur omdirigeras till nästa sektion. Härnäst kommer man få upp en dialogruta där man behöver ta ställning till ett antal alternativ vilka återges kortfattat nedan:

 1. Börja med att först definiera hur många Ether som du ämnar förvärva genom att knappa in det hela eller använda dig av -/+ knapparna.
 2. Definiera huruvida man önskar nyttja Hävstång, Stop Loss samt/och Take Profit.
 3. Avsluta själva processen genom att trycka/klicka på den blåa knappen i form av titeln “Öppna affär”.
 4. Har allt gått som det ska så skall din(a) Ethereum finnas synliga i din portfölj (vänstermenyn).

Vänligen åberopa ej några av de alternativ vilka återges i form av hävstång, stop loss eller take profit om du inte är införstådd med vad det hela innebär.

Sammanfattning – Köpa Ethereum

Huruvida man ska välja att investera i Ethereum eller ej är något som endast man själv kan besvara. Faktum kvarstår dock att ETH står sig i skrivande stund som den näst största kryptovalutan på marknaden (efter Bitcoin) sett till det totala marknadsvärdet.

Införandet av Ethereum 2.0 eller EIP-1559 kommer medföra en rad förändringar vilka i sin tur kan komma att resultera i att Ether stiger i graderna och eventuellt går om Bitcoin inom en snar framtid?

Det hela står dock fortfarande skrivet i stjärnorna i och med den volatila aspekten som kryptovalutor ofta återges av. Just därför kan man aldrig vara säker på att ens investering kommer mynna ut i positiva avkastningar när det väl kommer till kritan!

Vanliga frågor om att investera i Ethereum

Härnäst så ämnar vi besvara vi de vanligaste frågorna som våra läsare tenderar att ha när det kommer till investeringar i Ethereum.

Lämpar sig Ethereum fortfarande som en adekvat investering?

Hur kommer införande av Ethereum 2.0 att påverka efterfrågan på kryptot?

Ska man använda sig av hävstång vid handel med Ethereum?

Vad är egentligen Ether för något?

Vad är egentligen en kryptoplånbok?